Androidos eszközök regisztrálásaEnroll Android devices

Az Intune rendszergazdái az alábbi Android-eszközöket kezelhetik:As an Intune administrator, you can manage the following Android devices:

  • Android-eszközök, beleértve a Samsung Knox Standard eszközöket is.Android devices, including Samsung Knox Standard devices.
  • Vállalati androidos eszközök, beleértve az androidos munkahelyi profilos eszközöket és az androidos kioszkos eszközöket is.Android enterprise devices, including Android work profile devices and Android kiosk devices.

A Samsung KNOX Standard rendszerű eszközökön használható az Intune többfelhasználós felügyelete.Devices that run Samsung Knox Standard are supported for multi-user management by Intune. Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók Azure AD-beli hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be az eszközökön.This means that users can sign in and out of a device with their Azure AD credentials. Az eszköz központilag felügyelt, függetlenül attól, hogy használatban van-e vagy sem.The device is centrally managed whether it’s in use or not. A bejelentkezett felhasználó hozzáfér az alkalmazásokhoz, és a rá érvényes szabályzatok is működnek.When users sign in, they have access to apps and additionally get any policies applied to them. A felhasználói kijelentkezéskor az összes alkalmazásadat törlődik.When users sign out, all app data is cleared.

ElőfeltételPrerequisite

A mobileszközök kezelésének előkészítéseként a Microsoft Intune-t kell beállítani mobileszköz-kezelő (MDM) szolgáltatóként.To prepare to manage mobile devices, you must set the mobile device management (MDM) authority to Microsoft Intune. Erről Az MDM-szolgáltató beállítása című cikk nyújt útmutatást.See Set the MDM authority for instructions. Ezt a beállítást csak egyszer, az Intune-nak a mobileszközök kezelésére való kezdeti beállítása során kell megadni.You set this item only once, when you are first setting up Intune for mobile device management.

Az androidos eszközök regisztrálásának beállításaSet up Android enrollment

Alapértelmezés szerint az Intune engedélyezi az Android és a Samsung Knox Standard rendszerű eszközök regisztrálását.By default, Intune allows enrollment of Android and Samsung Knox Standard devices. Az előfeltételek teljesítését követően a rendszergazdáknak csupán értesíteniük kell a felhasználókat arról, hogyan kell az eszközeiket regisztrálni.After fullfilling the prerequisite, admins merely need to tell their users how to enroll their devices.

Miután a felhasználó elvégezte a regisztrálást, elkezdheti az eszközeik felügyeletét az Intune-ban, így többek között megfelelőségi szabályzatokat rendelhet hozzájuk vagy felügyelheti az alkalmazásokat.After a user has enrolled, you can begin managing their devices in Intune, including assigning compliance policies, managing apps, and more.

Más felhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other user tasks, see these articles:

Az androidos eszközök (vagy csak a személyes tulajdonban levők) regisztrálásának letiltásáról a Típus szerinti korlátozás beállítása című témakörben olvashat.To block Android devices, or to block only personally owned Android devices from enrollment, see Set device type restrictions.

Vállalati Android-regisztráció beállításaSet up Android enterprise enrollment

A vállalati Android Android-eszközökhöz készült funkciók és szolgáltatások együttese, amelyek elkülönítik a személyes alkalmazásokat és adatokat a munkahelyi alkalmazásokat és adatokat tartalmazó munkahelyi profiltól.Android enterprise is a set of Android device features and services that separate personal apps and data from a work profile containing work apps and data. Vállalati androidos eszközök lehetnek androidos munkahelyi profilos eszközöket és androidos kioszkos eszközök is.Android enterprise devices include work profile devices and kiosk devices.

Mielőtt beállítaná a vállalati androidos eszközök regisztrációját, először csatlakoztatnia kell a vállalati Androidot az Intune-hoz.To set up enrollment for Android enterprise devices, you must first connect Android enterprise to Intune. Ha ezzel a lépéssel végzett, az alábbi lehetőségek lesznek elérhetőek:After completing this step, you can:

Androidos munkahelyi profilos regisztrációk beállítása Androidos kioszkos regisztrációk beállításaSet up Android work profile enrollments Set up Android kiosk enrollments

Végfelhasználói élmény Samsung Knox-eszköz regisztrálása soránEnd user experience when enrolling a Samsung Knox device

A Samsung Knox-eszközök regisztrálása során több szempontot figyelembe kell venni:There are several considerations when enrolling Samsung Knox devices:

  • Ha a szabályzatok nem követelnek PIN-kódot, az eszköznek akkor is egy legalább négyjegyű PIN-kódra lesz szüksége a regisztrációhoz.Even if no policies require a PIN, the device must have at least a four-digit PIN to enroll. Ha az eszköznek nincs PIN-kódja, a felhasználónak létre kell hoznia egyet.If the device does not have a PIN, the user will be prompted to create one.
  • A Munkahelyi csatlakozás tanúsítványai (WPJ) esetében nincs felhasználói tevékenység.There is no user interaction for Workplace Join Certificates (WPJ).
  • A felhasználónak megjelennek a szolgáltatásregisztráció adatai, valamint az alkalmazás funkciói.The user is prompted with Service Enrollment info and what the app can do.
  • A felhasználónak megjelennek a Knox-regisztráció adatai, valamint a Knox funkciói.The user is prompted with Knox Enrollment info and what Knox can do.
  • Ha kényszerítve van egy titkosítási szabályzat, a felhasználóknak be kell állítaniuk egy legalább hat karakterből álló összetett jelszót az eszközön.If an Encryption Policy is enforced, users are required to set a six Character Complex password for the device passcode.
  • A vállalati erőforrás-hozzáférés szolgáltatásai által leküldött tanúsítványok esetében nincsenek további felhasználói telepítési kérések.There are no additional user prompts to install certificates pushed by a service for Company Resource Access.
  • Egyes régebbi Knox-eszközök további, vállalati erőforrás-hozzáféréshez használt tanúsítványokat kérhetnek a felhasználóktól.Some older Knox devices will prompt the user for additional certificates used for Company Resource Access.
  • Ha egy Samsung Mini-eszköz nem tudja telepíteni a WPJ-t A tanúsítvány nem található vagy a Nem sikerült regisztrálni az eszközt hibák miatt, telepítse a Samsung-vezérlőprogramok legújabb frissítéseit.If a Samsung Mini device fails to install the WPJ with either the Certificate Not Found or Unable to Register Device errors, install the latest Samsung Firmware Updates.