Bevezetés a Microsoft Intune App SDK használatábaGet started with the Microsoft Intune App SDK

Ez az útmutató segítséget nyújt a mobilalkalmazás gyors engedélyezéséhez a Microsoft Intune-beli mobilalkalmazás-felügyelet használatához.This guide will help you quickly enable your mobile app for app protection policies with Microsoft Intune. Javasoljuk, hogy először tájékozódjon az Intune App SDK előnyeiről, amelyekről Az Intune App SDK áttekintése című témakörben olvashat bővebben.You may find it useful to first understand the benefits of the Intune App SDK, as explained in the Intune App SDK overview.

Az Intune App SDK hasonló lehetőségeket támogat az Android és az iOS esetében is, és célja, hogy egységes, platformfüggetlen felhasználói élményt teremtsen a rendszergazdáknak.The Intune App SDK supports similar scenarios across iOS and Android, and is intended to create a consistent experience across the platforms for IT admins. A platformok korlátozásai miatt azonban bizonyos funkciók támogatásában kisebb különbségek vannak.But there are small differences in the support of certain features, because of platform limitations.

Áruházbeli alkalmazás regisztrálása a MicrosoftnálRegister your store app with Microsoft

Ha az alkalmazás a munkahelyén belüli, és nem lesz nyilvánosan elérhető:If your app is internal to your organization and will not be publicly available:

Nem kell regisztrálnia az alkalmazást.You do not need to register your app. Belső, saját üzleti használatra való alkalmazások esetében a rendszergazda fogja a cégen belül telepíteni az alkalmazást.For internal line-of-business apps, the IT administrator will deploy the app internally. Az Intune észlelni fogja, hogy az alkalmazást az SDK-val állították össze, és lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy az alkalmazásra vonatkozó alkalmazásvédelmi szabályzatot léptessen érvénybe.Intune will detect that the app has been built with the SDK, and will let the IT administrator apply app protection policy to it. Lépjen az iOS vagy Android rendszerhez készült alkalmazás engedélyezése alkalmazásvédelmi szabályzat használatához című részre.You can skip to the section Enable your iOS or Android app for app protection policy.

Ha az alkalmazás elérhető lesz nyilvános alkalmazás-áruházban, például az Apple App Store-ban vagy a Google Play áruházban:If your app will be released to a public app store, like the Apple App Store or Google Play:

Először regisztrálnia kell az alkalmazást a Microsoft Intune-nál, és el kell fogadnia a regisztrációs feltételeket.You must first register your app with Microsoft Intune and agree to the registration terms. Ezt követően a rendszergazdák alkalmazásvédelmi szabályzatot alkalmazhatnak a kezelt alkalmazásra, amely Intune-alkalmazáspartnerként lesz látható.IT administrators can then apply app protection policy to the managed app, which will be listed as an Intune app partner.

Az Intune-rendszergazdák nem alkalmazhatják az alkalmazásvédelmi szabályzatot az alkalmazás mélyhivatkozására, amíg el nem végezte a regisztrációt, és a Microsoft Intune-csapat meg nem erősítette azt.Until registration has been finished and confirmed by the Microsoft Intune team, Intune administrators will not have the option to apply app protection policy to your app's deep link. A Microsoft felveszi az alkalmazást a Microsoft Intune-partnerek lapjára.Microsoft will also add your app to its Microsoft Intune Partners page. Az alkalmazás ikonja jelzi, hogy az alkalmazás támogatja az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatait.There, the app's icon will be displayed to show that it supports Intune app protection policies.

A regisztráció megkezdéséhez töltse ki a Microsoft Intune alkalmazás partnerkérdőívét.To begin the registration process, fill out the Microsoft Intune App Partner Questionnaire.

A kérdőívben megadott e-mail-címek egyikén felvesszük Önnel a kapcsolatot, és elindítjuk a regisztráció folyamatát.We will use the email addresses listed in your questionnaire response to reach out and continue the registration process. Emellett regisztrációs e-mail-címén is felvesszük a kapcsolatot Önnel, ha bármilyen kétségeink lennének.Additionally, we use your registration email address to contact you if we have any concerns.

Megjegyzés

A Microsoft a fenti kérdőívről és az Intune csapatával váltott e-mailekből gyűjtött összes adat esetében betartja a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát.All information collected in the questionnaire and through email correspondence with the Microsoft Intune team will honor the Microsoft Privacy Statement.

Mire számítson a regisztrációs folyamat során:What to expect in the registration process:

 1. Miután elküldte a kérdőívet, a megadott regisztrációs e-mail-címen felveszük Önnel a kapcsolatot, hogy ellenőrizzük, elérjük-e Önt ezen a címen, vagy hogy további információkat kérjünk a regisztráció befejezéséhez.After you have submitted the questionnaire, we will contact you via your registration email address, to either confirm successful receipt or request additional information to finish the registration.

 2. Ha minden szükséges információ beérkezett, elküldjük aláírásra a Microsoft Intune alkalmazás partnerszerződését.After we receive all necessary information from you, we will send you the Microsoft Intune App Partner Agreement to sign. Ez a szerződés tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket vállalatának el kell fogadnia ahhoz, hogy Microsoft Intune-alkalmazáspartner lehessen.This agreement describes the terms that your company must accept before it becomes a Microsoft Intune app partner.

 3. Akkor is értesítjük, ha megtörtént az alkalmazás regisztrációja a Microsoft Intune rendszerében, és az alkalmazás megjelent a Microsoft Intune-partnerek webhelyén.You will be notified when your app is successfully registered with the Microsoft Intune service and when your app is featured on the Microsoft Intune partners site.

 4. Ezenfelül az alkalmazás mélyhivatkozását felvesszük a következő havi Intune-szolgáltatásfrissítésbe is.Finally, your app's deep link will be added to the next monthly Intune Service update. Ha például a regisztrációs adatokat júliusban töltötte ki, az alkalmazás mélyhivatkozása augusztus közepétől támogatott.For example, if the registration information is finished in July, the deep link will be supported in mid-August.

Ha a jövőben változik az alkalmazás mélyhivatkozása, újra kell regisztrálnia az alkalmazást.If your app's deep link changes in the future, you will need to re-register your app.

Megjegyzés

Kérjük, értesítsen minket, ha az alkalmazást az Intune App SDK új verziójával frissíti.Please inform us if you update your app with a new version of the Intune App SDK.

Az SDK-fájlok letöltéseDownload the SDK files

A natív iOS-hez, illetve Androidhoz készült Intune App SDK-k egy Microsoft GitHub-fiókban találhatók.The Intune App SDKs for native iOS and Android are hosted on a Microsoft GitHub account. Az alábbi két nyilvános adattár tartalmazza a natív iOS-hez, illetve Androidhoz készült SDK-fájlokat:These public repositories have the SDK files for native iOS and Android, respectively:

Ha Xamarin-alkalmazásról van szó, használja a következő SDK-változatot:If your app is a Xamarin app, please use this SDK variant:

Érdemes regisztrálnia egy GitHub-fiókot, hogy leágazhasson az adattárakból, és lehúzhassa a változásokat.It's a good idea to sign up for a GitHub account that you can use to fork and pull from our repositories. A GitHub révén a fejlesztők kommunikálni tudnak a termékcsapattal, hibákat jelenthetnek, és gyors válaszokat kaphatnak, elolvashatják a kibocsátási megjegyzéseket, valamint visszajelzést adhatnak a Microsoftnak.GitHub lets developers communicate with our product team, open issues and receive quick responses, view release notes, and provide feedback to Microsoft. Az Intune App SDK GitHubra vonatkozó kérdései az msintuneappsdk@microsoft.com címen teheti fel.For questions on the Intune App SDK GitHub, contact msintuneappsdk@microsoft.com.

IOS vagy Android rendszerhez készült alkalmazás engedélyezése alkalmazásvédelmi szabályzat használatáhozEnable your iOS or Android app for app protection policy

A következő fejlesztői útmutatók segítséget nyújtanak az Intune App SDK integrálásához az alkalmazásába:You will need one of the following developer guides to help you integrate the Intune App SDK into your app:

iOS- vagy Android-alkalmazás engedélyezése alkalmazásalapú feltételes hozzáféréshezEnable your iOS or Android app for app based conditional access

Ahhoz, hogy az alkalmazás megfelelően működjön az Azure Active Directory (AAD) alkalmazásvédelmi feltételes hozzáférésével, egyrészt az szükséges, hogy az alkalmazást engedélyezzék alkalmazásvédelmi szabályzat használatára, másrészt az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:In addition to enabling your app for app protection policy, the following is required for your app to properly function with Azure ActiveDirectory (AAD) app based conditional access:

Telemetria konfigurálása az alkalmazásra vonatkozóanConfigure Telemetry for your app

A Microsoft Intune statisztikát gyűjt az alkalmazás használatáról.Microsoft Intune collects data on usage statistics for your app.

 • iOS-hez készült Intune App SDK: Az SDK alapértelmezés szerint naplózza a használati események SDK-telemetriai adatait.Intune App SDK for iOS: The SDK logs SDK telemetry data on usage events by default. Az adatokat az SDK a Microsoft Intune-nak küldi el.This data is sent to Microsoft Intune.

  • Ha úgy dönt, hogy nem kíván SDK-ból származó telemetriai adatokat küldeni a Microsoft Intune-nak az alkalmazásából, le kell tiltania az SDK-ban a telemetria-átvitelt az IntuneMAMSetting könyvtárban található MAMTelemetryDisabled tulajdonság „YES” értékre való állításával.If you choose not to send SDK telemetry data to Microsoft Intune from your app, you must disable telemetry transmission by setting the property MAMTelemetryDisabled to "YES" in the IntuneMAMSettings dictionary.
 • Androidhoz készült Intune App SDK: Az Androidhoz készült Intune App SDK nem szabályozza az alkalmazásából való adatgyűjtést.Intune App SDK for Android: The Intune App SDK for Android does not control data collection from your app. Az Céges portál alkalmazás alapértelmezés szerint telemetriai adatokat naplóz.The Company Portal application logs telemetry data by default. Az adatokat az SDK a Microsoft Intune-nak küldi el.This data is sent to Microsoft Intune. A Microsoft szabályzatának megfelelően nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat (PII).As per Microsoft Policy, we do not collect any personally identifiable information (PII).

Az üzletági iOS- és Android-alkalmazás verziószáma látható iOS and Android line-of-business app version number is visible

Üzletági alkalmazások verziószámaiLine-of-business app version numbers

Az Intune üzletági alkalmazásai mostantól megjelenítik az iOS- és Android-alkalmazások verziószámait.Line-of-business apps in Intune now display the version number for iOS and Android apps. A számok az Azure Portal alkalmazáslistáján, valamint az Alkalmazás áttekintése panelen jelennek meg.The number displays in the Azure portal in the app list and in the app overview blade. A végfelhasználók az alkalmazásszámot a céges portál alkalmazásban és a webportálon tekinthetik meg.End users can see the app number in the Company Portal app and in the web portal.

Teljes verziószámFull version number

A teljes verziószám az alkalmazás egy adott verzióját azonosítja.The full version number identifies a specific release of the app. A szám az alábbi formátumban jelenik meg: Verzió(Build).The number appears as Version(Build). Például: 2.2(2.2.17560800).For example, 2.2(2.2.17560800).

A teljes verziószám két részből áll:The full version number has two components:

 • VerzióVersion
  A verziószám az alkalmazás természetes nyelven olvasható kiadási száma.The version number is the human-readable release number of the app. A végfelhasználók ezzel azonosítják az alkalmazás különböző kiadásait.This is used by end users to identify different releases of the app.

 • BuildszámBuild Number
  A buildszám egy olyan belső szám, amelyet alkalmazásdetektáláshoz és az alkalmazások szoftveres felügyeletéhez használnak.The build number is an internal number that can be used in app detection and to programmatically manage the app. A buildszám az alkalmazás olyan iterációira vonatkozik, amely a kód változásaira hivatkozik.The build number refers to an iteration of the app that references changes in the code.

Verzió- és buildszám az Android és az iOS rendszerbenVersion and build number in Android and iOS

Az Android és az iOS is verzió- és buildszámokkal hivatkozik az alkalmazásokra.Android and iOS both use version and build numbers in reference to apps. Azonban mindkét operációs rendszer rendelkezik kizárólag az operációs rendszerre vonatkozó jelentésekkel.However, both operating systems have meanings that are OS-specific. Az alábbi táblázat ismerteti, milyen kapcsolatban állnak egymással ezek a kifejezések.The following table explains how these terms are related.

Az Intune-ban használandó üzletági alkalmazások fejlesztésekor ne feledje a verzió- és a buildszámot is használni.When you are developing a line-of-business application for use in Intune, remember to use both the version and the build number. Az Intune alkalmazásfelügyeleti funkciói egy kifejező CFBundleVersion- (iOS) és egy PackageVersionCode-számot (Android) használnak.Intune App management features rely on a meaningful CFBundleVersion (for iOS) and PackageVersionCode (for Android). Ezek a számok megtalálhatók az alkalmazásjegyzékben.These numbers are included in the app manifest.

IntuneIntune iOSiOS AndroidAndroid DescriptionDescription
VerziószámVersion number CFBundleShortVersionStringCFBundleShortVersionString PackageVersionNamePackageVersionName Ez a szám az alkalmazás egy adott kiadását jelzi a végfelhasználóknak.This number indicates a specific release of the app for end users.
BuildszámBuild number CFBundleVersionCFBundleVersion PackageVersionCodePackageVersionCode Ez a szám az alkalmazáskód egy iterációját jelzi.This number is used to indicate an iteration in the app code.

iOSiOS

 • CFBundleShortVersionStringCFBundleShortVersionString
  A csomag kiadási verziószámát határozza meg.Specifies the release version number of the bundle. Ez a szám az alkalmazás egy megjelent verzióját azonosítja.This number identifies a released version of the app. A végfelhasználók ezzel hivatkoznak az alkalmazásra.The number is used by end users to reference the app.
  • CFBundleVersionCFBundleVersion
   A csomag buildverziója, amely a csomag egy iterációját azonosítja.The build version of the bundle, which identifies an iteration of the bundle. A szám egy kiadott vagy még meg nem jelent csomagot is azonosíthat.The number may be identify a release or unreleased bundle. A számot alkalmazásdetektáláshoz használják.The number is used for app detection.

AndroidAndroid

 • PackageVersionNamePackageVersionName
  A felhasználók számára megjelenő verziószám.The version number shown to users. Ez az attribútum megadható nyers karakterláncként vagy egy karakterlánc-erőforrás hivatkozásaként is.This attribute can be set as a raw string or as a reference to a string resource. A karakterláncnak a felhasználók számára való megjelenésen kívül nincs célja.The string has no other purpose than to be displayed to users.
 • PackageVersionCodePackageVersionCode
  Belső verziószám.An internal version number. Ezzel a számmal határozható meg, hogy egy verzió újabb-e egy másiknál. A magasabb számok újabb verziókat jelentenek.This number is used only to determine whether one version is more recent than another, with higher numbers indicating more recent versions. Ez nem az a verzióThis is not the version

Az integrációt követő lépésekNext steps after integration

Az alkalmazás teszteléseTest your app

Miután elvégezte az iOS vagy Android alkalmazásnak az Intune App SDK-való integrálásához szükséges lépéseket, meg kell győződnie arról, hogy a felhasználóknál és a rendszergazdánál engedélyezve vannak és működnek az alkalmazásvédelmi szabályzatok. Az integrált alkalmazás teszteléséhez a következőkre lesz szüksége:After you finish the necessary steps to integrate your iOS or Android app with the Intune App SDK, you will need to ensure that all the app protection policies are enabled and functioning for the user and the IT admin. To test your integrated app, you will need the following:

 • Microsoft Intune-tesztfiók: Az Intune által kezelt alkalmazás az Intune-beli alkalmazásvédelmi funkcióinak teszteléséhez Microsoft Intune-fiók szükséges.Microsoft Intune test account: To test your Intune-managed app against Intune app protection features, you will need a Microsoft Intune account.

  • Ha független szoftverszállítóként engedélyezi az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatának használatához az iOS vagy Android rendszerhez készült áruházbeli alkalmazásait, a regisztráció (az ezt ismertető lépésben leírt módon történő) befejezése után kapni fog egy promóciós kódot.If you are an ISV enabling your iOS or Android store apps for Intune app protection policy, you will receive a promo code after you finish the registration with Microsoft Intune, as outlined in the registration step. A promóciós kód lehetővé teszi, hogy feliratkozzon a Microsoft Intune próbaverziójának 1 évig meghosszabbított használatára.The promo code will let you sign up for a Microsoft Intune trial for one year of extended use.

  • Az áruházban nem közzéteendő üzleti alkalmazások fejlesztői az adott szervezeten keresztül kaphatnak hozzáférést a Microsoft Intune-hoz.If you are developing a line-of-business app that will not be shipped to the store, you are expected to have access to Microsoft Intune through your organization. Emellett feliratkozhat a Microsoft Intune egyhónapos ingyenes próbaidőszakára is.You can also sign up for a one-month free trial in Microsoft Intune.

 • Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai: Ha az alkalmazását az összes Intune-beli alkalmazásvédelmi szabályzattal tesztelni szeretné, akkor minden szabályzatbeállításnál tudnia kell, mi a várt viselkedés.Intune app protection policies: To test your app against all the Intune app protection policies, you should know what the expected behavior is for each policy setting. Lásd az iOS alkalmazásvédelmi szabályzatainak és az Android alkalmazásvédelmi szabályzatainak ismertetését.See the descriptions for iOS app protection policies and Android app protection policies.

 • Hibaelhárítás: Ha problémákat tapasztal az alkalmazás használata során tapasztalható felhasználói élmény manuális tesztelésekor, nézze át A MAM hibaelhárítása című szakaszt.Troubleshoot: If you run into any issues while manually testing your app's user experience, check out the Troubleshooting MAM. Ez a cikk az Intune-ban kezelt alkalmazásokban esetleg előforduló gyakoribb problémákhoz, párbeszédpanelekhez és hibaüzenetekhez nyújt segítséget.This article offers help for common issues, dialogs, and error messages that may be experienced in Intune-managed apps.

Az alkalmazás megjelölése jelvénnyel (nem kötelező)Badge your app (optional)

Miután meggyőződött róla, hogy az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai működnek az alkalmazásában megjelölheti az alkalmazás ikonját az Intune alkalmazásvédelmi emblémájával.After validating that Intune app protection policies work in your app, you can badge your app icon with the Intune app protection logo.

Ez a jelvény jelzi a rendszergazdáknak, végfelhasználóknak és a leendő Intune-ügyfeleknek, hogy az alkalmazása az Intune alkalmazásvédelmi szabályzataival működik.This badge indicates to IT administrators, end-users, and potential Intune customers that your app works with Intune app protection policies. Ezáltal elősegíti az alkalmazás Intune-ügyfelek általi használatát és adoptálását.It encourages the usage and adoption of your app by Intune customers.

A jelvény egy aktatáska formájú ikon, amely az alábbi mintákon látható:The badge is a briefcase icon and can be seen in the samples below:

Jelvény, 1. példa Jelvény, 2. példa

Az alkalmazás jelvénnyel való megjelöléséhez az alábbiak szükségesek:What you'll need to badge your app: