Az Elveszett eszköz mód bekapcsolása egy iOS-eszközön az Intune-nalEnable lost mode on iOS devices with Intune

Az Elveszett eszköz mód eszközművelet segítségével engedélyezheti az elveszett eszköz módot elveszett vagy ellopott iOS-es eszközökön.The Lost mode device action helps you enable lost mode on lost or stolen iOS devices. Ebben a módban megadható egy üzenet és egy telefonszám, amely megjelenik az eszköz zárolási képernyőjén.This mode lets you enter a message and a phone number that appears on the lock screen of the device. Az Elveszett eszköz mód csak felügyelt módban lévő, vállalati tulajdonú iOS-eszközök esetén használható.To use lost mode, the device must be a corporate-owned iOS device that is in supervised mode.

Támogatott platformokSupported platforms

 • iOS 9.3 és újabb verziókiOS 9.3 and later

Ez a funkció nem támogatott a következő rendszereken:This feature is not supported for the following:

 • WindowsWindows
 • Windows PhoneWindows Phone
 • macOSmacOS
 • AndroidAndroid

Az Elveszett mód engedélyezéseEnable lost mode

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközök, majd a Minden eszköz lehetőséget.Select Devices, and then select All devices.
 4. A felügyelt eszközök listájából válasszon ki egy iOS-eszközt, és válassza a ...További lehetőséget.From the list of devices you manage, choose an iOS device, and choose ...More. Majd válassza az Elveszett eszköz távoli műveletet.Then choose the Lost mode remote action.
 5. Az Elveszett eszköz területen aktiválja a funkciót.In Lost mode, enable this feature. Ezután írja be a megjelenítendő üzenetet, és adjon meg egy kapcsolatfelvételi telefonszámot.Then, enter the message to show, and a contact phone number.
 6. A módosítások mentéséhez válassza az OK gombot.Select OK to save your changes.

Az Elveszett eszköz mód engedélye teljesen letiltja az eszköz használatát.When you enable lost mode, all use of the device is blocked. A végfelhasználó az Elveszett eszköz mód kikapcsolásáig nem tud hozzáférni az eszközhöz.The end user cannot access the device until you disable lost mode. Ha az Elveszett eszköz mód engedélyezve van, az Eszköz megkeresése művelettel meghatározhatja az eszköz földrajzi helyét.While lost mode is enabled, use the Locate device action to find the device.

Az Elveszett eszköz módhoz és az eszközkeresési műveletekhez tartozó biztonsági és adatvédelmi tudnivalókSecurity and privacy information for the lost mode and locate device actions

 • A művelet elindításáig a rendszer semmilyen információt nem küld az Intune-nak az eszköz helyéről.No device location information is sent to Intune until you turn on this action.
 • Az eszközkeresési művelet használatakor a rendszer az eszköz szélességi és hosszúsági koordinátáit elküldi az Intune-nak, és ezeket az adatokat megjeleníti az Azure Portalon.When you use the locate device action, the latitude and longitude coordinates of the device are sent to Intune, and shown in the Azure portal.
 • A rendszer 24 óráig tárolja az adatokat, majd törli azokat.The data is stored for 24 hours, then removed. A helyadatokat manuálisan nem lehet eltávolítani.You cannot manually remove the location data.
 • A helyadatok tároláskor és továbbításkor egyaránt titkosítva vannak.Location data is encrypted, both while stored, and while being transmitted.
 • A zárolási képernyőn megjelenítendő üzenet megadásakor mindenképp jelezze, hogy miként lehet visszaszolgáltatni az elveszett eszközt.In the message you enter to show on the lock screen, be sure to include specific details to return the lost device.

További lépésekNext steps

Az Elveszett eszköz mód aktiválásának állapotát az Eszközök > Eszközműveletek lehetőség választásával tekintheti meg.To see the status of enabling lost mode, open Devices, and select Device actions.