Elveszett eszköz mód aktiválása iOS-eszközökönActivate lost mode on iOS devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Elveszett eszköz mód eszközművelet segítségével engedélyezheti az elveszett eszköz módot elveszett vagy ellopott iOS-es eszközökön.The Lost mode device action helps you enable lost mode on lost or stolen iOS devices. Az eszköz elvesztése esetére megadható egy üzenet és egy telefonszám, amely megjelenik az eszköz zárolási képernyőjén.This mode lets you specify a message and a phone number that is displayed on the lock screen of the device.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
 • Windows Phone – nem támogatottWindows Phone - Not supported
 • iOS - az iOS 9.3-as és újabb verzióin támogatott, felügyelt és vállalati tulajdonú eszközököniOS - Supported on iOS 9.3 and later, supervised, and corp owned
 • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
 • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

Az Elveszett eszköz mód aktiválásaHow to activate lost mode

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose All devices.
 5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, és válassza a ...Továbbiak lehetőséget, majd az Elveszett eszköz mód távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose an iOS device, choose ...More, and then choose the Lost mode remote action.
 6. Engedélyezze az Elveszett eszköz módot az Elveszett eszköz mód panelen.On the Lost mode blade, enable lost mode. Ezt követően írja be a megjelenítendő üzenetet, és szükség esetén adjon meg egy kapcsolattartói telefonszámot is.Then, enter the message to be displayed, and optionally, a contact phone number.
 7. Kattintson az OKgombra.Click OK.

Az Elveszett eszköz mód engedélyezésével teljesen letiltja az eszköz használatát.When you enable lost mode, you block all use of the device. A végfelhasználó az Elveszett eszköz mód kikapcsolásáig nem tud hozzáférni az eszközhöz.The end user cannot access the device until you disable lost mode. Ha az Elveszett eszköz mód engedélyezve van, az Eszköz megkeresése művelet használatával derítheti ki, hogy merre található az eszköz.While lost mode is enabled, you can use the Locate device action to find out where the device is. Az Elveszett eszköz mód csak felügyelt módban lévő, vállalati tulajdonú iOS-eszközök esetén használható.To use lost mode, the device must be a corporate-owned iOS device that is in supervised mode.

Az Elveszett eszköz módhoz és az eszközkeresési műveletekhez tartozó biztonsági és adatvédelmi tudnivalókSecurity and privacy information for the lost mode and locate device actions

 • A művelet elindításáig a rendszer semmilyen információt nem küld az Intune-nak az eszköz helyéről.No device location information is sent to Intune until you turn on this action.
 • Az eszközkeresési művelet használatakor a rendszer az eszköz szélességi és hosszúsági koordinátáit küldi el az Intune-nak, és ezeket az adatokat jeleníti meg az Azure Portalon.When you use the locate device action, the latitude and longitude coordinates of the device are sent to Intune, and displayed in the Azure portal.
 • A rendszer 24 óráig tárolja az adatokat, majd törli azokat.The data is stored for 24 hours, then removed. A helyadatokat manuálisan nem lehet eltávolítani.You cannot manually remove the location data.
 • A helyadatok tároláskor és továbbításkor egyaránt titkosítva vannak.Location data is encrypted, both while stored, and while being transmitted.
 • A zárolási képernyőn megjelenő üzenetben ajánlott feltüntetni az eszköz visszajuttatásához segítséget nyújtó információkat.We recommend that the message you enter to display on the lock screen includes information that helps someone who finds the device to return it.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices blade, choose Device actions.