Eszközök távoli zárolása az Intune-nalRemotely lock devices with Intune

A Távoli zárolás eszközművelet zárolja az eszközt.The Remote lock device action locks the device. A zárolás feloldásához az eszköz tulajdonosának be kell írnia a PIN-kódját.To unlock the device, the device owner enters their passcode. Csak olyan eszköz zárolható távolról, amelyhez PIN-kód vagy jelszó van megadva.You can remotely lock devices that have a PIN or password set. A PIN-kód vagy jelszó nélküli eszközöket nem lehet távolról zárolni.Devices that don't have a PIN or password can't be remotely locked.

Támogatott platformokSupported platforms

A távoli zárolás az alábbi platformokon támogatott:Remote lock is supported for the following platforms:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile
 • Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later

A távoli zárolás nem támogatott:Remote lock is not supported for:

 • Windows 10 asztali verzióWindows 10 desktop

Megjegyzés

MacOS eszközökhöz egy hatjegyű helyreállítási PIN-kódot kell megadnia.For macOS devices, you set a 6-digit recovery PIN. Ha az eszköz zárolva van, az Eszközáttekintés panelen látható marad a PIN-kód mindaddig, amíg az eszköznek nem kell egy másik műveletet végrehajtania.When the device is locked, the Device overview displays the PIN until another device action is sent.

Egy eszköz távoli zárolásaRemote lock a device

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and then select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközök > Minden eszköz lehetőséget.Select Devices > All devices.
 4. Válasszon egy eszközt az eszközlistáról, majd válassza a Távoli zárolás műveletet.In the list of devices, select a device, and then select the Remote lock action.

További lépésekNext steps

 • A művelet állapotának megtekintéséhez válassza a Microsoft Intune > Eszközök > Eszközműveletek lehetőséget.To see the status of this action, select Microsoft Intune > Devices > Device actions.
 • Az eszközök kezeléséhez rendelkezésre álló további műveletekről a Rendelkezésre álló műveletek témakörben tájékozódhat.For more actions that can help you manage your devices, see Available actions.