Felügyelt eszközök távoli zárolásaRemotely lock managed devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Távoli zárolás eszköz zárolja a kijelölt eszközt.The Remote lock device locks the selected device. Az eszköz zárolását a PIN-kódjával vagy jelszavával kell feloldania a tulajdonosnak.The device owner must use their passcode to unlock it. Csak olyan eszköz zárolható távolról, amelyhez PIN-kód vagy jelszó van megadva.You can only remotely lock a device that has a PIN or password set.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
 • Windows Phone – A Windows Phone 8.1-es és újabb verziói esetén támogatottWindows Phone - Supported on Windows Phone 8.1 and later
 • iOS – támogatottiOS - Supported
 • macOS – támogatottmacOS - Supported

  Megjegyzés

  Adjon meg egy 6 számjegyből álló helyreállítási PIN-kódot.Set a 6-digit recovery PIN. A zárolt eszköz Az eszköz áttekintése panelén megjelenik a PIN-kód mindaddig, amíg az eszköznek nem kell egy másik műveletet végrehajtania.When locked, the Device overview blade displays the PIN until another device action is sent.

 • Android – támogatottAndroid - Supported

Eszköz távoli lezárásaHow to remote lock a device

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
 5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza a Távoli zárolás eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a device, and then choose the Remote lock device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.