Felügyelt eszközök távoli zárolásaRemotely lock managed devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Távoli zárolás eszköz zárolja a kijelölt eszközt.The Remote lock device locks the selected device. Az eszköz zárolását a PIN-kódjával vagy jelszavával kell feloldania a tulajdonosnak.The device owner must use their passcode to unlock it. Csak olyan eszköz zárolható távolról, amelyhez PIN-kód vagy jelszó van megadva.You can only remotely lock a device that has a PIN or password set.

Támogatott platformokSupported platforms

A távoli zárolás az alábbi platformokon van támogatva:Remote lock is supported for the following platforms:

PlatformPlatform Támogatás állapotaSupport status
AndroidAndroid IgenYes
iOSiOS IgenYes
macOSmacOS IgenYes
Windows 10 asztali verzióWindows 10 desktop NemNo
Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile IgenYes
Windows PhoneWindows Phone Igen, a Windows Phone 8.1-es és újabb verzióihozYes, for Windows Phone 8.1 and later

Note

MacOS eszközökhöz egy hatjegyű helyreállítási PIN-kódot kell megadnia.For macOS devices, you set a 6-digit recovery PIN. A zárolt eszköz Az eszköz áttekintése panelén megjelenik a PIN-kód mindaddig, amíg az eszköznek nem kell egy másik műveletet végrehajtania.When locked, the Device overview blade displays the PIN until another device action is sent.

Eszköz távoli lezárásaHow to remote lock a device

  1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose All devices.
  5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza a Távoli zárolás eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a device, and then choose the Remote lock device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices blade, choose Device actions.