A Microsoft Intune-eszközfelügyelet ismertetéseWhat is Microsoft Intune device management?

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Rendszergazdaként meg kell győződnie arról, hogy a felügyelt eszközök a végfelhasználók munkájához szükséges erőforrásokat nyújtják, és megvédik az adatokat.As an IT admin, you must ensure that managed devices are providing the resources your end users need to do their work while protecting that data from risk.

Az Eszközök munkafolyamat áttekintést nyújt a felügyelt eszközökről, és lehetővé teszi, hogy távolról hajtson végre műveleteket rajtuk.The Devices workload gives you insights into the devices you manage, and lets you perform remote tasks on those devices. A munkafolyamat elérése:To access the workload:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune-ban válassza az Eszközök lehetőséget.In Intune, choose Devices.
 4. Megtekintheti az eszközökre vonatkozó információkat, és végrehajthatja az alábbi távoli eszközműveleteket:You can view information about devices and perform the remote device actions as follows:

  • Áttekintés – A kezelhető regisztrált eszközök pillanatképe.Overview - A snapshot of the enrolled devices you can manage.
  • Minden eszköz – Az Ön által kezelt regisztrált eszközök.All devices - A list of the enrolled devices you manage. A megjelenített adatok pontosításához válassza a Szűrő vagy az Oszlopok lehetőséget .Choose Filter or Columns to refine the information displayed. Az eszközleltár megtekintéséhez jelöljön ki egy eszközt.Select a device to view device inventory.
  • Azure AD-eszközök – Az Azure Active Directory (AD) szolgáltatásban regisztrált vagy azzal összekapcsolt eszközök.Azure AD devices - A list of the devices registered or joined with Azure Active Directory (AD). További tudnivalók az Azure AD eszközkezeléséről.Learn more about Azure AD device management.
  • Eszközműveletek – Az eszközökön végrehajtott távoli műveletek előzményei, amelyek tartalmazzák a műveletet, az állapotot, a műveletet kezdeményező felhasználót és az időt.Device actions - A history of the remote actions performed on devices including the action, its status, who initiated the action, and the time.

   Képernyőkép az eszközműveletek figyeléséről

  • Auditnaplók – Az auditnaplókban a Microsoft Intune-ban változást előidéző tevékenységek jegyzéke érhető el.Audit logs - Audit logs provide you with a record of activities that generate a change in Microsoft Intune. További információk az Auditnaplókról.Learn more about Audit logs.

  • TeamViewer-összekötő – A TeamViewer szolgáltatás révén az Intune-ban kezelt Android-eszközök használói távsegítséget kérhetnek a rendszergazdájuktól.TeamViewer Connector - TeamViewer service allows users of Intune-managed Android devices to get remote assistance from their IT administrator. További információ a TeamViewerről.Learn more about TeamViewer.
  • Súgó és támogatás – Hibaelhárítási információkat kereshet, támogatást kérhet, és megtekintheti az Intune állapotát.Help and Support - Troubleshoot, request support, or view Intune status.

Elérhető eszközműveletekAvailable device actions

Az egyes műveletek az eszköz platformjának és konfigurációjának függvényében érhetők el.The actions available depend on the device platform, and the configuration of the device.

További lépésekNext steps

 • Válassza az Eszközműveletek lehetőséget az Ön által kezelt eszközökön végzett műveletek állapotának megtekintéséhez.Choose Device actions to see the status of actions taken on devices you manage.