A Microsoft Intune-eszközfelügyelet ismertetéseWhat is Microsoft Intune device management?

Rendszergazdaként meg kell győződnie arról, hogy a felügyelt eszközök a felhasználók munkájához szükséges erőforrásokat nyújtják, és megvédik az adatokat.As an IT admin, you must ensure that managed devices are providing the resources that your users need to do their work, while protecting that data from risk.

Az Eszközök munkafolyamat áttekintést nyújt a felügyelt eszközökről, és lehetővé teszi, hogy távolról hajtson végre műveleteket rajtuk.The Devices workload gives you insights into the devices you manage, and lets you perform remote tasks on those devices.

Az eszközök eléréseGet to your devices

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközök lehetőséget.Select Devices. Ez a nézet részletes információkat jelenít meg az egyes eszközökről, illetve megjeleníti a velük elvégezhető műveleteket, például:This view shows detailed information about the individual devices, and what you can do with them, including:

  • Az Áttekintés a regisztrált eszközök pillanatképét jeleníti meg, valamint azt, hogy hány eszköz használja a különböző platformokat (Android, iOS és egyebek).Overview shows a visual snapshot of the enrolled devices, and also shows how many devices are using the different platforms, including Android, iOS, and more.

  • A Minden eszköz az Ön által kezelt regisztrált eszközöket jeleníti meg.All devices shows a list of the enrolled devices you manage.

   Az Exportálás funkcióval létrehozhat egy .csv formátumú listát minden eszközről, egyenként 10000 (Internet Explorer), iletve 30000 (Microsoft Edge, Chrome) eszközzel.Use the Export feature to create a .csv list of all the devices, in increments of 10,000 (Internet Explorer) or 30,000 (Edge, Chrome).

   Egy eszköz kijelölésével további részleteket tekinthet meg róla, így a hardveradatokat, a telepített alkalmazásokat, a megfelelőségi állapotot és egyéb adatokat.Select any device to view aditional details about that device, including hardware details, installed apps, its compliance policy status, and more.

  • Az Azure AD-eszközök – az Azure Active Directory (AD) szolgáltatásban regisztrált vagy azzal összekapcsolt eszközöket jeleníti meg.Azure AD devices shows a list of the devices registered or joined with Azure Active Directory (Azure AD). További tudnivalók az Azure AD eszközkezeléséről.Learn more about Azure AD device management.

  • Az Eszközműveletek az eszközökön végrehajtott távoli műveletek előzményei, amelyek tartalmazzák a műveletet, az állapotot, a műveletet kezdeményező felhasználót és az időt.Device actions includes a history of the remote actions ran on different devices, including the action, its status, who initiated the action, and the time.

   Képernyőkép az eszközműveletek figyeléséről

  • Az auditnaplókban az Intune-ban változást előidéző tevékenységek jegyzéke érhető el.Audit logs is a record of activities that generate a change in Intune. Az auditnaplók további részletekkel szolgálnak.Audit logs provides more details.

  • A TeamViewer-összekötő szolgáltatással az Intune-ban kezelt Android-eszközök használói távsegítséget kérhetnek a rendszergazdájuktól.TeamViewer Connector is a service that allows users of Intune-managed Android devices to get remote assistance from their IT administrator. További információ a TeamViewerről.Learn more about TeamViewer.

  • A Súgó és támogatás hibaelhárítási tippekhez, támogatás kéréséhez és az Intune állapotának ellenőrzéséhez nyújt hivatkozást.Help and Support provides a shortcut on troubleshooting tips, requesting support, or checking the status of Intune.

Elérhető eszközműveletekAvailable device actions

Az egyes műveletek az eszköz platformjának és konfigurációjának függvényében érhetők el.The actions available depend on the device platform, and the configuration of the device.

További lépésekNext steps

 • A Minden eszköz területen válasszon ki egy eszközt további részletek megtekintéséhez.In All devices, select a device to view more details about that specific device.
 • Válassza az Eszközműveletek lehetőséget az Ön által kezelt eszközökön végzett műveletek állapotának megtekintéséhez.Choose Device actions to see the status of actions taken on devices you manage.