Csoportok – első lépésekGet started with groups

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

A Microsoft Intune az Azure Active Directoryt (Azure AD) használja a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés kezelésére.Microsoft Intune uses Azure Active Directory (Azure AD) to manage access to company resources. Ez a hozzáférés a címtárban található szabályzatokkal vezérelhető.This access is controlled using roles in the directory. Ezt a hozzáférést ekkor az Intune kezeli a mobileszközöknél, ami lehetővé teszi a csoport tagjainak az erőforrások elérését.Intune then manages this access for mobile devices, which allows members of that group to access resources.

Hogyan hozhatok létre csoportot?How do I create a group?

  1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
  2. Az Erőforrások keresése alatt keresse meg a Felhasználók és csoportok elemet.Using Search resources, search for Users and groups.
  3. Miután megnyitotta a Felhasználók és csoportok panelt, válassza az Összes csoport lehetőséget.Once you've opened the Users and groups blade, select All groups.
  4. A Felhasználók és csoportok – Összes csoport panelen válassza az Új csoport parancsot.On the Users and groups – All groups blade, select the New group command.
  5. A Csoport panelen adja meg a csoport Nevét és Leírását.On the Group blade, add a Name and Description for the group.
  6. Adja meg a Tagság típusa elemhez a Hozzárendelt beállítást.Set the Membership type as Assigned. Ne engedélyezze az Office-funkciókat a tesztcsoporthoz.Do not Enable Office features for the test group.
  7. Kattintson a Létrehozás gombra.Click Create.

Ha sikeresen létrehozott egy csoportot, annak meg kell jelennie az Összes csoport listáján.If you've successfully created a group, it should appear in the list of All groups. Ha itt nem jelenik meg, próbáljon létrehozni egy másik csoportot.If it doesn't appear there, try to create another group.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback