Bevezetés a szabályzatok használatábaGet started with policies

Az Intune használatának megkezdésekor az egyik legfőbb cél az eszközök regisztrálása, hogy biztosan megfeleljenek a vállalati szabályzatoknak.One of the main goals of getting started with Intune is enrolling devices to make sure that they are compliant with corporate policies. A megfelelőségi szabályzatok nem csak a speciális eszköztípusok, például vállalati tulajdonú kioszkgépek, hanem a személyes eszközök (saját eszközök használata), táblagépek és felhasználó nélküli eszközök kezelésében is segítenek.Compliance policies not only help you to manage specialized device types, such as corporate-owned kiosks, but also personal (Bring Your Own) devices, tablets, and user-less devices.

Megfelelőségi irányítópult nagyon kevés adattal

A megfelelőségi szabályzatok a következő felügyeleti képességeket biztosítják mobileszközökhöz:Compliance policies provide the following management capabilities for mobile devices:

 • Az egyes felhasználók által regisztrálható eszközök számának korlátozásaRegulate numbers of devices each user enrolls
 • Eszközbeállítások (például eszközszintű titkosítás, jelszóhossz, kamerahasználat) kezeléseManage devices settings (e.g. device-level encryption, password length, camera usage)
 • alkalmazások, e-mail-profilok, VPN-profilok stb. távoli telepítése;Deliver apps, email profiles, VPN profiles, etc.
 • Eszközszintű feltételek kiértékelése a biztonsági megfelelőségi szabályzatokhozEvaluate device-level criteria for security compliance policies

Minden egyes platformhoz Ön hoz létre megfelelőségi szabályzatokat.You create compliance policies for each platform separately. Ezt a gyakorlatot iOS-en mutatjuk be.For this exercise, we’ll stick to iOS. IOS-eszközökhöz a következő szabályzatok érhetők el:The following policies are available for iOS devices:

 • PIN-kód vagy jelszó konfigurálásaPIN or password configuration
 • EszköztitkosításDevice encryption
 • Feltört eszközJailbroken device
 • E-mail-profilEmail profile
 • Operációs rendszer minimális verziójaMinimum OS version
 • Operációs rendszer maximális verziójaMaximum OS version

Hogyan hozhatok létre szabályzatot?How do I create a policy?

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Az Erőforrások keresése területen keresse meg az Intune-t.Search resources, search for Intune.
 3. Válassza az Eszközmegfelelőség elemet.Select Device compliance.
 4. Az Eszközmegfelelőség panelen válassza a Szabályzatok lehetőséget.On the Device compliance blade, select Policies.
 5. Válassza a Szabályzat létrehozása elemet, majd töltse ki a részleteket, például a Név és a Leírás mezőt.Select Create Policy, then fill in the details, like Name and Description. A Platform beállításaként válassza az iOS lehetőséget.Choose iOS as the Platform.
 6. A Beállítások részben válassza a Rendszerbiztonság elemet, majd váltsa át a Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásához beállítását a Kötelező lehetőségre.In Settings, select System Security, then toggle Require a password to unlock mobile devices to Require. Más szabályokat is beállíthat, többek között a Jelszó minimális hossza, a Jelszó kötelező típusa és a Nem alfanumerikus karakterek száma a jelszóban szabályt.You can also set other rules, such as Minimum password length, Required password type, and Number of non-alphanumeric characters in password. Amikor befejezte a szabályzat beállítását, válassza az OK gombot.When you’ve finished setting up your policy, select OK.
 7. Térjen vissza a Szabályzat létrehozása panelre, majd válassza a Létrehozás lehetőséget.Return to the Create policy blade, then select Create.
 8. A szabályzat létrehozása után válassza a Hozzárendelések lehetőséget a tesztcsoporthoz való hozzárendeléséhez.Once the policy is created, select Assignments to assign it to your test group. Válassza ki a tesztcsoportot – amelynek tartalmaznia kell a tesztfelhasználót –, majd rendelje hozzá a szabályzatot ehhez a csoporthoz a Mentés gombra kattintva.Select your test group – which should have your test user in it – then assign the policy to that group by clicking Save.
 9. Várjon néhány percig, és a regisztrált eszköznek kérnie kell egy frissített jelszót, hogy továbbra is megfeleljen a vállalati házirendnek.Wait a few minutes, then your enrolled device should prompt you that it needs an updated password in order to remain compliant with corporate policy. Ezt manuálisan is ellenőrizheti az iOS-hez készült céges portál alkalmazásban, ha rákoppint az eszköz nevére, majd a Szinkronizálás gombra.You can also manually check for this in the Company Portal app for iOS by tapping on the device name, then the Sync button.

További lépésekNext steps

Bevezetés az eszközök regisztrációjába – Megismerheti a regisztrációt egy iOS-eszköz teljes regisztrációs folyamatának végigkövetésével.Get started enrolling devices - Learn the enrollment experience by going through a full enrollment experience of an iOS device.

További információLearn more