A felhasználókezelés első lépéseiGet started with users

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Az Azure Active Directory kezeli a szervezet objektumait, például eszközök és alkalmazások csoportjait, és felhasználók csoportjait is.Azure Active Directory manages your organization’s groups of objects – like devices and apps – and also groups of users. A felhasználók vagy eszközök csoportokba sorolhatók, így nem szükséges mindegyiket egyedileg kezelni.You can group users or devices together instead of having to manage each device individually. Ezáltal az alkalmazások és beállítások egyszerűen rendelhetők hozzá egyszerre nagy számú felhasználóhoz vagy eszközhöz.This lets you easily assign apps and settings to large numbers of users and devices.

Felhasználó létrehozásaHow do I create a user?

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Az Erőforrások keresése alatt keresse meg a Felhasználók és csoportok elemet.Using Search resources, search for Users and groups.
 3. A Felhasználók és csoportok panelen válassza a Minden felhasználó, majd az + Új felhasználó lehetőséget.Once you've opened the Users and groups blade, select All users, , then select + New user.
 4. Adja meg az új felhasználó adatait, például Név és a Felhasználónév.Enter details for the user, such as Name and User name. A felhasználónév részét képező tartománynév csak az eredeti, alapértelmezett “contoso.onmicrosoft.com” tartománynév, vagy olyan ellenőrzött, nem összevont tartománynév lehet, amilyen a “contoso.com”.The domain name portion of the user name must either be the initial default domain name “contoso.onmicrosoft.com” domain name, or a verified, non-federated domain name such as “contoso.com.”
 5. A Csoportok részen válassza ki a tesztcsoportot, amelyhez a felhasználót hozzá kívánja adni.Under Groups, choose the test group to add the user to.
 6. Mentse az automatikusan generált jelszót, hogy be tudjon jelentkezni vele a teszthez használt eszközön.Save the automatically generated user password so that you can use it to log in to a test device. Ezt a jelszót meg kell adni a felhasználónak, hogy megváltoztathassák egy saját jelszóra, amelyet meg tudnak jegyezni.You must give this password to users so that they can change it to a normal password that they can remember.
 7. A Felhasználó panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the User blade, select Create.

Licencek kiosztása a felhasználók számáraAssigning licenses to users

Felhasználó létrehozása után az Office 365-portál használatával kell Intune licencet rendelnie az új felhasználóhoz.After you've created a user, you need to use the Office 365 portal to assign an Intune license to that user. Ha nem oszt ki nekik licencet, akkor nem fogják tudni felügyeletre regisztrálni eszközeiket.Without assigning them a license, they can't enroll their device into management.

 1. Jelentkezzen be a Office 365-portálra az Intune-ba való bejelentkezéshez használt hitelesítő adatokkal.Sign in to the Office 365 portal with the same credentials you used to sign in to Intune.
 2. Válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók menüpontot, majd a korábban létrehozott felhasználót.Select Users > Active Users, then select the user you previously created.
 3. Az összes felhasználói információ betöltődésére esetleg várnia kell valamennyi ideig.You may need to wait a moment for all of the user's information to load. Ha betöltődött, válassza a Szerkesztés lehetőséget a felhasználó terméklicenceinél.Once it loads, select Edit for the user's Product licenses.
 4. Rendeljen Helyet a felhasználóhoz, majd állítsa az Intune kapcsolót be értékre.Assign the user a Location, then switch Intune to on.

  Megjegyzés

  Ezzel elhasználja a licencei egyikét ehhez a felhasználóhoz.This uses one of your licenses for this user. Ha az éles környezetben dolgozik, akkor később kikapcsolhatja a licenc használatát, hogy kiossza egy valódi felhasználónak.If you are using your live environment, you can turn off using this license later to reassign it to a real user.

 5. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback