A felhasználók kezelésének első lépéseiGet started managing users

Gondolja végig, hányan dolgoznak a munkahelyén.Think about all the different people in your organization. Mindegyiküknek, aki céges adatokkal dolgozik, szüksége lesz egy felhasználói fiókra, amelynek az adatokhoz való hozzáférése felügyelhető az Intune-ban.Every one of them that uses company data will need a user to manage access to it in Intune.

Felhasználó létrehozásaHow do I create a user?

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Miután megnyitotta a Microsoft Intune panelt, válassza a Felhasználók lehetőséget.Once you've opened the Microsoft Intune pane, select Users. Nyissa meg a Minden felhasználó lapot, és válassza az + Új felhasználó lehetőséget.On the All Users page, select + New user.
 4. Adja meg az új felhasználó adatait, például Név és a Felhasználónév.Enter details for the user, such as Name and User name. A felhasználónév részét képező tartománynév csak az eredeti, alapértelmezett “contoso.onmicrosoft.com” tartománynév, vagy olyan ellenőrzött, nem összevont tartománynév lehet, amilyen a “contoso.com”.The domain name portion of the user name must either be the initial default domain name “contoso.onmicrosoft.com” domain name, or a verified, non-federated domain name such as “contoso.com.”
 5. A Csoportok részen válassza ki a tesztcsoportot, amelyhez a felhasználót hozzá kívánja adni.Under Groups, choose the test group to add the user to.
 6. Mentse az automatikusan generált jelszót, hogy be tudjon jelentkezni vele a teszthez használt eszközön.Save the automatically generated user password so that you can use it to log in to a test device. Ezt a jelszót meg kell adni a felhasználónak, hogy megváltoztathassák egy saját jelszóra, amelyet meg tudnak jegyezni.You must give this password to users so that they can change it to a normal password that they can remember.
 7. A Felhasználó panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the User pane, select Create.

Licencek kiosztása a felhasználók számáraAssigning licenses to users

Felhasználó létrehozása után az Office 365-portál használatával kell Intune licencet rendelnie az új felhasználóhoz.After you've created a user, you need to use the Office 365 portal to assign an Intune license to that user. Ha nem oszt ki nekik licencet, akkor nem fogják tudni felügyeletre regisztrálni eszközeiket.Without assigning them a license, they can't enroll their device into management.

 1. Jelentkezzen be a Office 365-portálra az Intune-ba való bejelentkezéshez használt hitelesítő adatokkal.Sign in to the Office 365 portal with the same credentials you used to sign in to Intune.

 2. Válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók menüpontot, majd a korábban létrehozott felhasználót.Select Users > Active Users, then select the user you previously created.

 3. Az összes felhasználói információ betöltődésére esetleg várnia kell valamennyi ideig.You may need to wait a moment for all of the user's information to load. Ha betöltődött, válassza a Szerkesztés lehetőséget a felhasználó terméklicenceinél.Once it loads, select Edit for the user's Product licenses.

 4. Rendeljen Helyet a felhasználóhoz, majd állítsa az Intune kapcsolót be értékre.Assign the user a Location, then switch Intune to on.

  Megjegyzés

  Ezzel elhasználja a licencei egyikét ehhez a felhasználóhoz.This uses one of your licenses for this user. Ha az éles környezetben dolgozik, akkor később kikapcsolhatja a licenc használatát, hogy kiossza egy valódi felhasználónak.If you are using your live environment, you can turn off using this license later to reassign it to a real user.

 5. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

További lépésekNext steps

A csoportok felügyeletének első lépései – Csoportokba rendezheti a felhasználókat, hogy könnyebben felügyelhesse az általuk elérhető szabályzatokat és alkalmazásokat.Get started with groups - Organize users into groups to make it easier to manage the policies and apps that they can access.