Intune migrációs útmutatóIntune migration guide

Microsoft Intune MDM-migrációs útmutató – grafika

A Microsoft Intune-ba történő sikeres migráláshoz kell egy alapos terv, amely számításba veszi a jelenlegi mobileszköz-kezelési (MDM-) környezetét, az üzleti céljait és a műszaki követelményeket.A successful migration to Microsoft Intune starts with a solid plan that factors in your current mobile device management (MDM) environment, business goals, and technical requirements. Ezen kívül szükség lesz a főbb érintettek támogatására és együttműködésére is.Additionally, you need to include the key stakeholders who will support and collaborate with your migration plan.

Ez az útmutató végigvezeti a külső MDM-szolgáltatói megoldásról az Intune-ra történő migrálás különböző lépésein.This guide walks you through the various details involved in migrating from a third-party MDM provider to Intune.

Az útmutató tartalmaWhat’s included in this guide?

Ez az útmutató két fázisra osztja a migrálást, és mindkét fázisban felsorolja azon feladatokat, stratégiákat és taktikai útmutatásokat, amelyek végigvezetik az Intune MDM-re történő migrálás teljes folyamatán.This guide breaks down the migration into two phases, both of which include tasks, strategies, and tactical guidance that will help you step through the end-to-end process of migrating to Intune MDM.

ElőfeltételekAssumptions

  • Ön már kiértékelte az Intune-t egy megvalósíthatósági tesztkörnyezetben, és úgy döntött, hogy MDM-megoldásként üzembe helyezi a munkahelyén.You've already evaluated Intune in a proof of concept (PoC) environment, and have decided to use it as the MDM solution in your organization.

  • Ön már ismeri az Intune-t és funkcióit.You are already familiar with Intune and its features.

ElőkészületekBefore you begin

Fontos észrevenni, hogy az új Intune-környezet eltérhet a korábban használt MDM-megoldástól.It's important to recognize that your new Intune deployment might be different from your old MDM deployment. A hagyományos MDM-szolgáltatásokkal szemben az Intune az identitásalapú hozzáférés-vezérlésre helyezi a hangsúlyt, és ennélfogva hálózati proxykészülék nélkül is képes szabályozni a vállalati adatok mobileszközökről, a szervezeti hálózaton kívülről történő elérését.Unlike traditional MDM services, Intune centers on identity-driven access control, and so does not require a network proxy appliance to control access to corporate data from mobile devices outside the organization's network perimeter. A Microsoft az együttesen Enterprise Mobility + Security ajánlat néven ismert, szorosan integrált felhőszolgáltatásain keresztül kínál megoldásokat az adatkezelő szolgáltatások biztosításához a felhőben.Microsoft offers solutions to secure data services within the cloud itself through a suite of tightly integrated cloud services, collectively referred to as the Enterprise Client + Security offering.

További lépésekNext steps

1. fázis: Az Intune előkészítése a mobileszköz-felügyeletrePhase 1: Prepare Intune for mobile device management