Az Azure Portalbeli Microsoft Intune bemutatásaIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

A Microsoft Intune a többi Azure-szolgáltatáshoz hasonlóan az Azure Portalon érhető el.Similar to other Azure services, Microsoft Intune is available in the Azure portal. Az Azure Portalon az Intune lehetőség kiválasztásával kezelheti a cége mobileszközeit, PC-it és alkalmazásait.By selecting Intune within the Azure portal, you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Megjegyzés

Ha a Microsoft Intune egy korábbi verzióját már használta, akkor az alábbi információt hasznosnak fogja találni:If you've used a previous version of Microsoft Intune, you may find the following information helpful: * A Hová kerültek a szolgáltatások az Azure-ban? hivatkozással megjelenítheti az adott, az Azure-ra való átálláskor módosított munkafolyamatokat és felhasználóifelület-elemeket.Where did my features go in Azure? is a reference to show you the specific workflows and UIs that have changed with the move to Azure. * A Klasszikus Intune-csoportok az Azure Portalon ismerteti a csoportok kezelésében az Azure Active Directory biztonsági csoportokra való áttérés hatásait.Intune classic groups in the Azure portal explains the implications of the shift to Azure Active Directory security groups for group management.

A Microsoft Intune Azure Portalbeli használatának néhány fontos pontja:Highlights of the Microsoft Intune experience in the Azure portal include:

  • Integrált konzol az Enterprise Mobility + Security (EMS) összes biztonsági összetevőjéhezAn integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Webes szabványokra épülő HTML-alapú konzolAn HTML-based console built on web standards
  • Microsoft Graph API-támogatás számos művelet automatizálásáhozMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Azure Active Directory- (AD-)csoportok az Azure-os alkalmazások közötti kompatibilitás érdekébenAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • A legtöbb modern böngésző támogatásaSupport for most modern web browsers

ElőkészületekBefore you start

Az Azure Portalon az Intune használatához Intune-os rendszergazdai és bérlői fiókkal kell rendelkeznie.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Ha még nincs fiókja, regisztráljon.Sign up for an account if you don't already have one.

Támogatott webböngészők az Azure portálonSupported web browsers for the Azure portal

Az Azure Portal működik a legtöbb modern PC-n, Mac-en és táblagépen.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Mobiltelefonok használata nem támogatott.Mobile phones are not supported. Jelenleg a következő böngészők támogatottak:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (legújabb verzió)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (csak Mac, legújabb verzió)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (legújabb verzió)Chrome (latest version)
  • Firefox (legújabb verzió)Firefox (latest version)

A támogatott böngészőkről az Azure Portalon találja a legfrissebb információt.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

A Microsoft Intune az Azure PortalonMicrosoft Intune in the Azure portal

A Microsoft Intune szolgáltatást az Azure Portalon találhatja meg.The Azure portal is where you can find the Microsoft Intune service. Az Azure számos szolgáltatást tartalmaz, amelyek közül sokat valószínűleg nem használ napi szinten.There are several services in Azure, many of which you may not use on a regular basis. A Bevezetés az Intune használatába az Azure Portalon című cikkben segítséget kaphat a portál használatának beállításához.For a quick guide to customize your portal experience, see Getting started with Intune in the Azure portal.

A Microsoft Intune dokumentációjaThe Microsoft Intune documentation

Ezt a témát a Microsoft Intune teljes dokumentációjához hasonlóan folyamatosan frissítjük.This topic, as well as the entire Microsoft Intune documentation set, is continuously updated. Ha javaslatai vannak, küldjön visszajelzést a témakör megjegyzéseiben.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Szívesen meghallgatnánk a véleményét.We'd love to hear from you.

A dokumentáció a szükséges információk könnyebb megtalálhatósága érdekében a Microsoft Intune (alább látható) Azure Portalbeli elrendezését tükrözi.The documentation reflects the layout of Microsoft Intune in the Azure portal (shown below), so that it is easier to find the information you need.

Az Azure Portal munkafolyamatai

Útmutató a dokumentációhozDocumentation guide

Az alábbi táblázatban gyorsan megtalálhatja a Microsoft Intune használatához szükséges főbb információkat.Use the following table to quickly find and understand the major areas of Microsoft Intune.

SzakaszSection DescriptionDescription
Bevezetés és az első lépésekIntroduction and get started Az Intune alapjai, többek között:Understand the fundamentals of Intune, including:
– Gyakran használt megoldások- Common solutions
– Hogyan működik a Microsoft Intune- The way Microsoft Intune works
– Eszközkezelés az Intune-ban- Device management in Intune
– Alkalmazáskezelés az Intune-ban- App management in Intune
– Nagyvállalati mobilitási felügyelet (EMM) eszközregisztrálással és anélkül- Enterprise Mobility Management (EMM) with and without device enrollment
Tervezés és kialakításPlan and design Útmutató a Microsoft Intune-környezet megtervezéséhez és kialakításához.Guidance to help you successfully plan and design your Microsoft Intune environment.
Eszközök regisztrálásaDevice enrollment Azt ismerteti, hogyan segít a Microsoft Intune a munkahelyi eszközök felügyeletében az eszközök Intune-ban való regisztrálásával.Understand how Microsoft Intune helps you manage your workforce’s devices by enrolling the devices into the Intune service. A dolgozók eszközeit többféleképpen is lehet regisztrálni.There are several methods to enroll your workforce’s devices.
EszközmegfelelőségDevice compliance Az eszközöknek az Intune eszközmegfelelőségi szabályzatai által meghatározott szabályok és beállítások szerint kell működnie, hogy a Microsoft Intune megfelelőnek tekintse azokat.Intune device compliance policies define the rules and settings that a device must comply with in order to be considered compliant by Microsoft Intune. Megfelelőségre példa lehet többek között az, ha az eszközhöz való hozzáféréshez jelszót követel meg, ha titkosítja az eszközt, vagy ha az operációs rendszer egy adott minimális verziószámát írja elő.For example, requiring a password for device access, encrypting devices, and requiring a minimum OS version are all compliance examples.
Eszközök konfigurálásaDevice configuration A Microsoft Intune-nal eszközprofilok létrehozásával konfigurálhatja az összes felügyelt eszközre vonatkozó beállításokat és funkciókat.Configure the settings and features on all of the devices you manage using Microsoft Intune by creating device profiles. Beállíthatja például az értesítéseket, az adatmegosztást, az e-mailes támogatást, a Wi-Fi-kapcsolatot, a tanúsítványokat vagy a végpontok védelmét.For example, you can configure such capabilities as notifications, data sharing, email support, wi-fi connectivity, certificates, and endpoint protection.
EszközökDevices Biztosítani szükséges, hogy a felügyelt eszközök rendelkezzenek minden olyan erőforrással, amelyekre a felhasználóknak a munkavégzéshez szükségük lehet, miközben a céges adatokat is védeni kell a kockázatoktól.Ensure devices you manage are providing the resources your end users need to do their work while protecting your company's data from risk. Az eszközöket a munkahelyi eszközleltár ellenőrzésével felügyelheti, és távoli eszközműveleteket is végrehajthat.Manage devices by reviewing the workforce device inventory and performing remote device actions.
MobilalkalmazásokMobile apps Információ az alkalmazások hozzáadásáról, üzembe helyezéséről, figyeléséről, konfigurálásáról és védelméről.Understand how to add, deploy, monitor, configure, and protect apps.
Feltételes hozzáférésConditional access A céges adatok védelmét szolgáló eszközalapú és alkalmazásalapú feltételeket határozhat meg.Define device-based and app-based conditions that gate access to your corporate data.
FelhasználókUsers Információ arról, hogyan adhat hozzá felhasználókat a felügyelt eszközökhöz és alkalmazásokhoz.Learn how to add users of devices and apps you manage.
CsoportokGroups Információ arról, hogyan hozhatók létre és hogyan kezelhetők csoportok az Intune-ban.Learn about how you can create and manage groups with Intune. A csoportok használatával gyorsan hozzárendelhet eszköz- és alkalmazáskonfigurációs védelmi szabályzatokat.Using groups, you can quickly assign device and app configure and protection policies.
Intune-szerepkörökIntune roles Szabályozhatja, hogy kik hajthatnak végre különböző műveleteket az Intune-ban, és hogyan lesznek alkalmazva ezek a műveletek.Learn how to control who can perform various Intune actions, and how those actions are applied. A beépített szerepköröket bizonyos gyakori Intune-os helyzetekben használhatja, de saját szerepköröket is létrehozhat.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.
SzoftverfrissítésekSoftware updates Információ arról, hogyan konfigurálhatja a szoftverfrissítéseket Windows 10-es eszközök esetén.Learn how to configure software updates for Windows 10 devices.

ÚjdonságokWhat's new?

A Microsoft Intune legújabb funkcióiról az Újdonságok témakörben olvashat.To learn about the latest capabilities of Microsoft Intune, see What's New.