Alapszintű beállításBasic setup

A környezet felmérése után a Microsoft Intune-t kell beállítani.After you assess your environment, it’s time to set up Microsoft Intune.

Intune-környezet külső függőségeiExternal dependencies for an Intune deployment

IdentitásIdentity

Az Intune-hoz az Azure Active Directoryt (AAD) kell használni felhasználóicsoport- és identitásszolgáltatóként.Intune requires Azure Active Directory (AAD) as the identity and user grouping provider. További információk az alábbiakról:Learn more about:

Ha a szervezet már használja az Office 365-öt, az Intune is ugyanazt az Azure Active Directory-környezetet kell, hogy használja.If your organization is already using Office 365, Intune must use the same Azure Active Directory environment.

Nyilvános kulcsú infrastruktúra (nem kötelező)PKI (optional)

Ha az Intune VPN-, Wi-Fi- vagy e-mail-profiljaihoz tanúsítványalapú hitelesítést tervez használni, bizonyosodjon meg róla, hogy a szervezetnél már ki van alakítva a tanúsítványprofilok létrehozására és üzembe helyezésére kész, támogatott PKI-infrastruktúra.If you're planning to use certificate-based authentication for VPN, Wi-Fi, or e-mail profiles with Intune, you’ll need to make sure that you have a supported PKI infrastructure in place, ready to create and deploy certificate profiles. További tudnivalók az Intune-ban történő tanúsítványkonfigurálásról:Learn more about configuring certificates in Intune:

Intune-beállítás feladatlistájaTask list for an Intune setup

1. feladat: Intune-előfizetésTask 1: Intune subscription

Az Intune-ra való migráláshoz Intune-előfizetés szükséges.Before you can migrate to Intune, you first need an Intune subscription.

  • Ezen a lapon útmutatást találhat a következőkhöz:You can visit this page, which gives you instructions on how to:

    • Új AAD-bérlőhöz kapcsolt új Intune-előfizetés létrehozásaCreate a new Intune subscription linked to a new AAD tenant.

    • Intune-előfizetés összekapcsolása meglévő AAD-bérlőbe való bejelentkezés révén.Link the Intune subscription by signing into an existing AAD tenant.

2. feladat: Intune felhasználói licencek kiosztásaTask 2: Assign Intune user licenses

3. feladat: az Intune beállítása MDM-szolgáltatókéntTask 3: Set your MDM authority to Intune

Az Intune kezelhető az Azure Portalról vagy a Configuration Manager Aktuális ágának konzoljáról.Intune can be managed through the Azure portal or the Configuration Manager Current Branch console. Ha nincs rá szükség, hogy az Intune-t a Configuration Manager Aktuális ágán alapuló környezettel integrálja, ajánlott az Intune-t az Azure Portalról kezelni.Unless you need to integrate Intune with a Configuration Manager Current Branch deployment, we recommend that you manage Intune from the Azure portal.

Az Intune Azure-portál aktiválásához állítsa be az Intune-t MDM-szolgáltatóként.Set your MDM authority to Intune to enable the Intune Azure portal. Ha másik MDM-szolgáltatót használ, akkor az Intune a Microsoft más felügyeleti konzoljainak is átadhatja a mobileszköz-felügyeletet.Using a different MDM authority allows Intune to transfer MDM management to alternate Microsoft management consoles. Ezek a helyzetek elég ritkán fordulnak elő.These cases are uncommon.

Fontos

Ha első alkalommal adja át a mobileszköz-felügyeletet az Intune-nak, akkor mindenképpen az Intune-t adja meg MDM-szolgáltatónak.If you are transferring your mobile device management to Intune for the first time, you should set the MDM authority to Intune.

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a mobileszköz-felügyeleti szolgáltatót.Learn how to set the mobile management authority.

Következő lépésNext step

Eszköz- és alkalmazásszabályzatok konfigurálása.Configure device and app management policies.