Felhasználó típusú entitás referenciájaReference for user entity

A Felhasználó kategória tartalmazza az adatmodellbeli felhasználó- és ügynöktulajdonságokat meghatározó Felhasználó entitást.The User category contains the User entity that defines user and agent properties in the data model.

FelhasználóUser

A Felhasználó entitás a vállalaton belül hozzárendelt licenccel rendelkező összes Azure Active Directory- (Azure AD-) felhasználót kilistázza.The User entity lists all the Azure Active Directory (Azure AD) users with assigned licenses in your enterprise.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
UserKeyUserKey A felhasználó egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcsUnique identifier of the user in the data warehouse - surrogate key 123123
UserIdUserId A felhasználó egyedi azonosítója – a UserKey-hez hasonló, de természetes kulcsUnique identifier of the user - similar to UserKey, but is a natural key b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
UserEmailUserEmail A felhasználó e-mail címeEmail address of the user John@constoso.com
DisplayNameDisplayName A felhasználó megjelenítendő neveDisplay name of the user IstvánJohn
IntuneLicensedIntuneLicensed Megadja, hogy a felhasználó rendelkezik-e Intune-licenccel.Specifies if this user is Intune licensed or not. Igaz/hamisTrue/False
IsDeletedIsDeleted Jelzi, hogy frissítve lett-e a felhasználórekord.Indicates whether this user record has been updated. True (Igaz) – a felhasználóhoz új, frissített mezőkből álló rekord tartozik a táblában.True- this user has a new record with updated fields in this table. False (Hamis) – a felhasználó legfrissebb rekordja.False- the latest record for this user. Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A felhasználó adattárházban történt létrehozásának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when this user was created in the data warehouse 2016.11.23 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
EndDateExclusiveUTCEndDateExclusiveUTC Az IsDeleted paraméter True (Igaz) értékre módosulásának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when IsDeleted changed to True 2016.11.23 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
IsCurrentIsCurrent Jelzi, hogy a felhasználórekord aktuális-e az adattárházbanIndicates whether this user record is current or not in the data warehouse Igaz/hamisTrue/False
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A felhasználó adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when this user was last modified in the data warehouse 2016.11.23 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM