Felhasználó típusú entitás referenciájaReference for user entity

A Felhasználó kategória tartalmazza az adatmodellbeli felhasználótulajdonságokat meghatározó Felhasználó entitást.The User category contains the User entity that defines user properties in the data model.

FelhasználóiUser

A Felhasználó entitás a vállalaton belül hozzárendelt licenccel rendelkező összes Azure Active Directory- (Azure AD-) felhasználót kilistázza.The User entity lists all the Azure Active Directory (Azure AD) users with assigned licenses in your enterprise.

A Felhasználó entitásgyűjtemény felhasználói adatokat tartalmaz.The User entity collection contains user data. A rekordok között akkor is ott vannak az adatgyűjtési időszakon belüli felhasználói állapotok, ha a felhasználót azóta eltávolították.These records include user states during the data collection period, even if the user has been removed. Például az elmúlt egy hónap során hozzáadhattak az Intune-hoz egy felhasználót, majd el is távolíthatták onnan.For example, a user may be added to Intune and then removed during the course of the last month. Az elmúlt hónap adatai tartalmazzák a felhasználót és állapotát annak ellenére, hogy a felhasználó a jelentés időpontjában nincs jelen.While this user is not present at the time of the report, the user and state are present in the data from the prior month. Ekkor létrehozhat egy olyan jelentést, amely megjeleníti a felhasználó korábbi jelenlétének időtartamát az adatokban.You could create a report that would show the duration of the user's historic presence in your data.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
UserKeyUserKey A felhasználó egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the user in the data warehouse - surrogate key. 123123
UserIdUserId A felhasználó egyedi azonosítója – a UserKey-hez hasonló, de természetes kulcs.Unique identifier of the user - similar to UserKey, but is a natural key. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
UserEmailUserEmail A felhasználó e-mail címe.Email address of the user. John@constoso.com
UPNUPN A felhasználó egyszerű felhasználóneve.User principal name of the user. John@constoso.com
DisplayNameDisplayName A felhasználó megjelenítendő neve.Display name of the user. IstvánJohn
IntuneLicensedIntuneLicensed Megadja, hogy a felhasználó rendelkezik-e Intune-licenccel.Specifies if this user is Intune licensed or not. Igaz/hamisTrue/False
IsDeletedIsDeleted Azt jelzi, hogy a felhasználó összes engedélye lejárt-e, és a felhasználót emiatt eltávolították-e az Intune-ból.Indicates whether all of the user's licenses have expired and whether the user was therefore removed from Intune. Egyetlen rekord esetén ez a jelölő nem változik.For a single record, this flag does not change. Ehelyett új rekord jön létre egy új felhasználói állapothoz.Instead, a new record is created for a new user state. Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC If IsDeleted = FALSE, az a dátum és időpont (UTC), amikor a felhasználóhoz licencet rendeltek, és megjelent az Intune-ban.If IsDeleted = FALSE, DateTime in UTC when the user was assigned a license and started having a presence in Intune. If IsDeleted = TRUE, az a dátum és időpont (UTC), amikor a felhasználó licencei lejártak, és eltávolították az Intune-ból.If IsDeleted = TRUE, DateTime in UTC when the user had their licenses expired and was removed from Intune. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
EndDateExclusiveUTCEndDateExclusiveUTC If IsDeleted = FALSE, az a dátum és időpont (UTC), amikor a felhasználó licence lejárt, és eltávolították az Intune-ból.If IsDeleted = FALSE, DateTime in UTC when the user had their license expired and was removed from Intune. A licenc az előző nap folyamán járt le.The license expired sometime during the previous day. If IsDeleted = TRUE, az a dátum és időpont (UTC), amikor a felhasználó új licencet kapott, és ismét létrehozták az Intune-ban.If IsDeleted = TRUE, DateTime in UTC when the user regained a new license and was re-created in Intune. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
IsCurrentIsCurrent Azt jelzi, hogy ez a rekord a felhasználó legfrissebb állapotát mutatja-e.Indicates whether this record represents the latest state of the user. Egyetlen felhasználónak több rekordja is lehet, de a jelenlegi állapotot csak az egyik mutatja.Multiple records may exist for a single user but only one of them represents the current state. Igaz/hamisTrue/False
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A rekord adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when the record was last modified in the data warehouse 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

További lépésekNext steps