Windows Áruházbeli alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add Windows store apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alkalmazások hozzárendelése, figyelése, konfigurálása és védelme előtt hozzá kell adnia őket az Intune-hoz.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Intune. A következő lépésekkel Windows Áruházbeli alkalmazásokat adhat hozzá a Microsoft Intune-hoz.The following steps allow you to add a Windows store app to Microsoft Intune.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune pane, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Windows lehetőséget az Alkalmazás típusa területen, majd válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget.In the Add app pane, choose an App type of Windows and choose App information.
 7. Az Alkalmazás adatai panelen konfigurálja az alábbi információkat.In the App information pane, configure the following information. Amikor elkészült, kattintson az OK lehetőségre.Once you are done, click OK. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this pane might have been automatically filled-in:
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a vállalati portálon megjelenő nevét.Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás – Adja meg az alkalmazás leírását, amelyet a felhasználók is láthatnak majd a céges portálon.Description - Enter a description for the app to be displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazás-áruház URL-címe – Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.Appstore URL - Enter the app store URL of the app you want to create.
  • Kategória (nem kötelező) – Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is, mely segít a felhasználóknak könnyebben megtalálni az alkalmazást a céges portál böngészésekor.Category (optional) - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created, which makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo - Upload an icon to be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon that is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.When you are done, on the Add app pane, choose Add.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created will be displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose.

További lépésekNext steps