Microsoft Store-alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozAdd Microsoft Store apps to Microsoft Intune

Az alkalmazások hozzárendelése, figyelése, konfigurálása és védelme előtt hozzá kell adnia őket az Intune-hoz.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Intune.

Alkalmazás hozzáadása az Intune-hozAdd an app to Intune

A következő módon adhat hozzá Microsoft Store-beli alkalmazást az Intune-hoz:You can add a Microsoft Store app to Intune by doing the following:

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune.
  Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkaterületen a Kezelés szakaszban válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. Az Alkalmazások panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Apps pane, select Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Windows lehetőséget az Alkalmazás típusa területen, majd válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget.In the Add app pane, select an App type of Windows, and then select App information.
 7. Az Alkalmazásadatok panelen adja meg az alkalmazás adatait.In the App information pane, add the app information. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this pane might have been automatically filled in:
  • Név: Itt adhatja meg az alkalmazás céges portálon megjelenítendő nevét.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal. Gondoskodjon róla, hogy az alkalmazás neve egyedi legyen.Make sure that any app name that you use is unique. Ha két alkalmazás neve megegyezik, a felhasználók csak az egyik alkalmazást fogják látni a céges portálon.If an app name is duplicated, only one name is displayed to users in the company portal.
  • Leírás: Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description: Enter a description for the app. A leírás a céges portálon jelenik meg a felhasználók számára.This description is displayed to users in the company portal.
  • Kiadó: Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazás-áruház URL-címe: Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.Appstore URL: Type the App Store URL of the app that you want to create.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a céges portálon való böngészés során.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazáscsomagot a céges portál főoldalán az alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím: Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe: Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő: Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos: Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések:: Ide írhatja be igény szerint az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app.
  • Ikon (nem kötelező): Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo: Optionally, upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Válassza az OK gombot.Select OK.
 9. Válassza a Hozzáadás elemet.Select Add.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kiválasztott csoportokhoz.The app you have created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select.

További lépésekNext steps