Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz a Microsoft Intune-nalAssign apps to groups with Microsoft Intune

Miután hozzáadott egy alkalmazást a Microsoft Intune-hoz, azt felhasználókhoz és eszközökhöz rendelheti hozzá.After you've added an app to Microsoft Intune, you can assign the app to users and devices. Vegye figyelembe, hogy az alkalmazást attól függetlenül hozzárendelheti az eszközhöz, hogy az eszközt az Intune felügyeli-e.It is important to note that you can assign an app to a device whether or not the device is managed by Intune.

Az alábbi táblázat az alkalmazások felhasználókhoz és eszközökhöz való hozzárendelésével kapcsolatos különböző lehetőségeket sorolja fel:The following table lists the various options for assigning apps to users and devices:

  Az Intune-ban regisztrált eszközökDevices enrolled with Intune Az Intune-ban nem regisztrált eszközökDevices not enrolled with Intune
Hozzárendelés felhasználókhozAssign to users IgenYes IgenYes
Hozzárendelés eszközökhözAssign to devices IgenYes NemNo
Burkolt alkalmazások, vagy azt Intune SDK-t magukba foglaló alkalmazások hozzárendelése (alkalmazásvédelmi szabályzatok esetén)Assign wrapped apps or apps that incorporate the Intune SDK (for app protection policies) IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése elérhetőkéntAssign apps as Available IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése szükségeskéntAssign apps as Required IgenYes NemNo
Alkalmazások eltávolításaUninstall apps IgenYes NemNo
Alkalmazásfrissítések fogadása az Intune-bólReceive app updates from Intune IgenYes NemNo
A végfelhasználók a Céges portál alkalmazásban telepítik az elérhető alkalmazásokatEnd users install available apps from the Company Portal app IgenYes NemNo
A végfelhasználók a webalapú Intune Céges portálon telepítik az elérhető alkalmazásokatEnd users install available apps from the web-based Company Portal IgenYes IgenYes

Megjegyzés

Jelenleg (mind üzletági, mind pedig áruházbeli) iOS- és Android-alkalmazásokat rendelhet hozzá azokhoz az eszközökhöz, melyek nincsenek regisztrálva az Intune-ban.Currently, you can assign iOS and Android apps (line-of-business and store-purchased apps) to devices that aren't enrolled with Intune.

Az alkalmazásfrissítések fogadásához az Intune-ban nem regisztrált eszközök felhasználóinak fel kell keresniük saját céges portáljukat, hogy manuálisan telepítsék az alkalmazásfrissítéseket.To receive app updates on devices that aren't enrolled with Intune, device users must go to their organization's Company Portal and manually install app updates.

Alkalmazás hozzárendeléseTo assign an app

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Az Intune menüben válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune menu, select Mobile apps.

 4. A menü Kezelés szakaszában válassza az Alkalmazások. elemet.In the Manage section of the menu, select Apps.

 5. Az Alkalmazások ablaktáblán jelölje ki a hozzárendelni kívánt alkalmazást.In the Apps pane, select the app you want to assign.

 6. A menü Kezelés szakaszában válassza a Hozzárendelések elemet.In the Manage section of the menu, select Assignments.

 7. Válassza a Csoport hozzáadása lehetőséget az alkalmazáshoz kapcsolódó Csoport hozzáadása ablaktábla megnyitásához.Select Add Group to open the Add group pane that is related to the app.

 8. Az adott alkalmazáshoz válasszon egy hozzárendelés-típust:For the specific app, select an assignment type:

  • Regisztrált eszközökhöz elérhető: A felhasználók a Céges portál alkalmazásban vagy webhelyen telepítik az alkalmazást.Available for enrolled devices: Users install the app from the Company Portal app or website.

  • Regisztrációval vagy anélkül is elérhető: Az alkalmazás hozzárendelése olyan felhasználók csoportjaihoz, akik eszközei nincsenek regisztrálva az Intune-ban.Available with or without enrollment: Assign this app to groups of users whose devices are not enrolled with Intune. A felügyelt Google Play Áruházból származó alkalmazások nem támogatják ezt a lehetőséget.Apps from Managed Google Play don't support this option.

  • Szükséges: A rendszer telepíti az alkalmazást a kiválasztott csoportok eszközeire.Required: The app is installed on devices in the selected groups.

  • Eltávolítás: A rendszer eltávolítja az alkalmazást a kiválasztott csoportok eszközeiről.Uninstall: The app is uninstalled from devices in the selected groups.

   Megjegyzés

   Csak iOS-alkalmazásokhoz: Ha alkalmazásonkénti VPN-beállításokat tartalmazó iOS VPN-profilt hozott létre, a VPN-profilt a VPN alatt jelölheti ki.For iOS apps only: If you have created an iOS VPN profile that contains per-app VPN settings, you can select the VPN profile under VPN. Az alkalmazás futtatásakor megnyílik a VPN-kapcsolat.When the app is run, the VPN connection is opened. További tudnivalókért lásd: VPN-beállítások iOS-eszközökön.For more information, see VPN settings for iOS devices.

 9. Az alkalmazás-hozzárendelés által érintett felhasználócsoportok kiválasztásához válassza a Belefoglalt csoportok lehetőséget.To select the groups of users that are affected by this app assignment, select Included Groups.

 10. Miután kiválasztott egy vagy több csoportot a belefoglaláshoz, válassza a Kiválasztás lehetőséget.After you have selected one or more groups to include, select Select.

 11. Kattintson a Hozzárendelés ablaktáblán az OK gombra a belefoglalt csoportok kiválasztásának befejezéséhez.In the Assign pane, select OK to complete the included groups selection.

 12. Ha ki szeretne zárni felhasználói csoportokat az alkalmazás-hozzárendelésből, válassza a Csoportok kizárása lehetőséget.If you want to exclude any groups of users from being affected by this app assignment, select Exclude Groups.

 13. Ha valamilyen csoport kizárása mellett döntött, válassza a Csoportok kiválasztása ablaktáblán a Kiválasztás lehetőséget.If you have chosen to exclude any groups, in Select groups, select Select.

 14. A Csoport hozzáadása panelen kattintson az OK gombra.In the Add group pane, select OK.

 15. Az alkalmazás Hozzárendelések ablaktábláján kattintson a Mentés gombra.In the app Assignments pane, select Save.

Ezzel az alkalmazást hozzárendelte a kiválasztott csoportokhoz.The app is now assigned to the groups that you selected. További információt az alkalmazás-hozzárendelések belefoglalásához és kizárásához az Alkalmazás-hozzárendelések belefoglalása és kizárása részben talál.For more information about including and excluding app assignments, see Include and exclude app assignments.

Alkalmazások hozzárendelési ütközéseinek feloldásaHow conflicts between app intents are resolved

Néha előfordul, hogy ugyanazt az alkalmazást eltérő szándékkal rendelik hozzá különböző csoportokhoz.Sometimes, the same app is assigned to multiple groups but with different intents. A következő táblázatban található információk segítségével megértheti, hogy amikor ez előfordul, milyen szándékot eredményez:The information in the following table can help you understand the resulting intent when this occurs:

1. csoport hozzárendelési szándékaGroup 1 intent 2. csoport hozzárendelési szándékaGroup 2 intent EredményResulting intent
A felhasználó kötelezőUser Required A felhasználó elérhetőUser Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelezőUser Required A felhasználható nem érhető elUser Not Available KötelezőRequired
A felhasználó kötelezőUser Required Felhasználó eltávolításaUser Uninstall KötelezőRequired
A felhasználó elérhetőUser Available A felhasználható nem érhető elUser Not Available Nem érhető elNot Available
A felhasználó elérhetőUser Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall EltávolításUninstall
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall EltávolításUninstall
A felhasználó kötelezőUser Required Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró Kötelező szándékként kezeliBoth exist, Gateway treats Required
A felhasználó kötelezőUser Required Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelezőt oldja felBoth exist, Gateway resolves Required
A felhasználó elérhetőUser Available Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelezőt oldja fel (kötelező és elérhető)Both exist, Gateway resolves Required (Required and Available)
A felhasználó elérhetőUser Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró az Elérhető szándékot oldja fel.Both exist, Gateway resolves Available.

Az alkalmazás megjelenik az Intune Céges portálon.App shows up in the Company Portal.

Ha az alkalmazás már telepítve van (korábbi szándékkal kötelezőként) a rendszer eltávolítja az alkalmazást.If the app is already installed (as a required app with previous intent), the app is uninstalled.

Ha a felhasználó a Telepítés a céges portálról lehetőséget választja, az alkalmazás telepítve lesz, és a rendszer az eltávolítás szándékát veti el.If the user selects Install from the Company Portal, the app is installed, and the uninstall intent is not honored.
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Az eszköz kötelezőDevice Required KötelezőRequired
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall EltávolításUninstall
Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelezőt oldja felBoth exist, Gateway resolves Required
Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró az Eltávolítást oldja felBoth exist, Gateway resolves Uninstall
Az eszköz kötelezőDevice Required Eszköz eltávolításaDevice Uninstall KötelezőRequired
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available A felhasználó elérhetőUser Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available A felhasználható nem érhető elUser Not Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék, a Kötelező és az Elérhető egyaránt létezikBoth exist, Required and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelezőt oldja fel (kötelező és elérhető)Both exist, Gateway resolves Required (Required and Available)
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Nem érhető elNot Available
A felhasználó elérhetőUser Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available ElérhetőAvailable
A felhasználó kötelezőUser Required Az eszköz nem érhető elDevice Not Available KötelezőRequired
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó kötelezőUser Required KötelezőRequired
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználható nem érhető elUser Not Available Nem érhető elNot Available
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó elérhetőUser Available ElérhetőAvailable
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Az eszköz kötelezőDevice Required Kötelező és Regisztráció nélkül elérhetőRequired and Available without enrollment
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Regisztráció nélkül elérhetőAvailable without enrollment
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Eltávolítás és Regisztráció nélkül elérhető.Uninstall and Available without enrollment.

Ha a felhasználó nem az Intune Céges portálról telepítette az alkalmazást, akkor a rendszer az eltávolítást veszi figyelembe.If the user didn’t install the app from the Company Portal, the uninstall is honored.

Ha a felhasználó az Intune Céges portálról telepíti az alkalmazást, akkor a rendszer a telepítést részesíti előnyben az eltávolítással szemben.If the user installs the app from the Company Portal, the install is prioritized over the uninstall.

Megjegyzés

Csak áruházból származó felügyelt iOS-alkalmazások esetén, ha ezeket az alkalmazásokat a Microsoft Intune-ban kötelezőként rendeli hozzá, akkor a Kötelező és az Elérhető szándék automatikusan egyaránt fog vonatkozni rájuk.For managed iOS store apps only, when you add these apps to Microsoft Intune and assign them as Required, the apps are automatically created with both Required and Available intents.

A kötelező hozzárendelési szándékkal célzott (nem iOS VPP) iOS Store-alkalmazások az eszköz bejelentkezésekor kikényszerítetten hozzá lesznek rendelve az eszközhöz, és megjelennek a Céges portál alkalmazásban is.iOS Store apps (not iOS VPP apps) that are targeted with required intent will be enforced on the device at the time of the device check-in and will also show in the Company Portal app.

További lépésekNext steps

Alkalmazás-hozzárendelések figyelésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Alkalmazások figyelése.To learn more about monitoring app assignments, see How to monitor apps.