Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz a Microsoft Intune-nalHow to assign apps to groups with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Miután hozzáadott egy alkalmazást a Microsoft Intune-hoz, felhasználókhoz és eszközökhöz rendelheti hozzá.Once you've added an app to Microsoft Intune, you can assign it to users and devices.

Az alkalmazásokat hozzárendelheti eszközökhöz, függetlenül attól, hogy azokat az Intune kezeli-e vagy sem.Apps can be assigned to devices whether or not they are managed by Intune. Az alábbi táblázat segítségével megismerheti az alkalmazások felhasználókhoz és eszközökhöz való hozzárendelésének különböző lehetőségeit:Use the following table to help you understand the various options for assigning apps to users and devices:

  Az Intune-ban regisztrált eszközökDevices enrolled with Intune Az Intune-ban nem regisztrált eszközökDevices not enrolled with Intune
Hozzárendelés felhasználókhozAssign to users IgenYes IgenYes
Hozzárendelés eszközökhözAssign to devices IgenYes NemNo
Burkolt alkalmazások, vagy azt Intune SDK-t magukba foglaló alkalmazások hozzárendelése (alkalmazásvédelmi szabályzatok esetén)Assign wrapped apps, or apps incorporating the Intune SDK (for app protection policies) IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése elérhetőkéntAssign apps as Available IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése szükségeskéntAssign apps as Required IgenYes NemNo
Alkalmazások eltávolításaUninstall apps IgenYes NemNo
Alkalmazásfrissítések fogadása az Intune-bólReceive app updates from Intune IgenYes NemNo
A végfelhasználók a Céges portál alkalmazásban telepítik az elérhető alkalmazásokatEnd users install available apps from Company Portal app IgenYes NemNo
A végfelhasználók a webalapú Céges portálon telepítik az elérhető alkalmazásokatEnd users install available apps from web-based Company Portal IgenYes IgenYes

Note

Jelenleg (mind üzletági, mind pedig áruházbeli) iOS- és Android-alkalmazásokat rendelhet hozzá azokhoz az eszközökhöz, melyek nincsenek regisztrálva az Intune-ban.Currently, you can assign iOS and Android apps (both line of business and store-purchased) to devices that are not enrolled with Intune.

Az alkalmazásfrissítések fogadásához az Intune-ban nem regisztrált eszközök felhasználóinak fel kell keresniük saját céges portáljukat, hogy manuálisan telepítsék az alkalmazásfrissítéseket.To receive app updates on devices that are not enrolled with Intune, device users must navigate to their company portal and manually install app updates.

Alkalmazás hozzárendeléseHow to assign an app

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások terület Kezelés szakaszában válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload, Apps from the Manage section.
 5. Az alkalmazáslista paneljén kattintson arra az alkalmazásra, amelyet szeretne hozzárendelni.On the list of apps blade, click the app you want to assign.
 6. Az alkalmazásspecifikus Áttekintés panel Kezelés szakaszában válassza a Hozzárendelések lehetőséget.On the app-specific Overview blade, choose Assignments from the Manage section.
 7. Válassza a Csoport hozzáadása lehetőséget az alkalmazáshoz tartozó Csoport hozzáadása panel megjelenítéséhez.Choose Add Group to display the Add group blade related to the app.
 8. Az adott alkalmazáshoz válasszon egy hozzárendelési típust az alábbi lehetőségek közül:For the specific app, choose an assignment type for the app from:

  • Regisztrált eszközökhöz elérhető – A felhasználók a Céges portál alkalmazásban vagy webhelyen telepítik az alkalmazást.Available for enrolled devices - Users install the app from the Company Portal app or website.
  • Regisztrációval vagy anélkül is elérhető – Az alkalmazás hozzárendelése olyan felhasználók csoportjaihoz, akik eszközei nincsenek regisztrálva az Intune-ban.Available with or without enrollment - Assign this app to groups of users whose devices are not enrolled with Intune. Vegye figyelembe, hogy az Android for Work alkalmazás típus nem támogatja ezt a beállítást.Note that the Android for Work App type does not support this option.
  • Szükséges – A rendszer telepíti az alkalmazást a kiválasztott csoportok eszközeire.Required - The app is installed on devices in the selected groups.
  • Eltávolítás – A rendszer eltávolítja az alkalmazást a kiválasztott csoportok eszközeiről.Uninstall - The app is uninstalled from devices in the selected groups.

   Note

   Csak iOS-alkalmazásokhoz – Ha alkalmazásonkénti VPN-beállításokat tartalmazó iOS VPN-profilt hozott létre, a VPN elem alatt jelölheti ki azt.For iOS apps only - If you have created an iOS VPN profile that contains per-app VPN settings, you can select it under VPN. Az alkalmazás futtatásakor megnyílik a VPN-kapcsolat.When the app is run, the VPN connection is opened. További tudnivalókért lásd: VPN-beállítások iOS-eszközökön.For more information, see VPN settings for iOS devices.

 9. Az alkalmazás-hozzárendelés célcsoportjának kiválasztásához válassza a Belefoglalt csoportok lehetőséget.Select Included Groups to choose the groups of users that will be affected by this app assignment.

 10. A csoportok kiválasztása után kattintson a Kiválasztás lehetőségre.Click Select once you have selected one or more groups to include.
 11. Kattintson a Hozzárendelés panel OK gombjára a belefoglalt csoportok szakasz befejezéséhez.Click OK on the Assign blade to complete the included group selection.
 12. Ha ki szeretne zárni felhasználói csoportokat az alkalmazás-hozzárendelés alól, kattintson a Csoportok kizárása lehetőségre.Click Exclude Groups if you choose to exclude any groups of users from being affected by this app assignment.
 13. Ha kizár csoportokat, kattintson a Csoportok kiválasztása panel Kiválasztás lehetőségére.If you have chosen to exclude any groups, click Select on the Select groups blade.
 14. A Csoport hozzáadása panelen kattintson az OK lehetőségre.Click OK on the Add group blade.
 15. Az alkalmazás Hozzárendelések panelén kattintson a Mentés lehetőségre a hozzárendelések mentéséhez.Click Save on app Assignments blade to save your assignments.

Ezzel az alkalmazást hozzárendelte a kiválasztott csoportokhoz.The app is now assigned to the groups you selected. További információt az alkalmazás-hozzárendelések belefoglalásához és kizárásához az Alkalmazás-hozzárendelések belefoglalása és kizárása részben talál.For more information about including and excluding app assignments, see Include and exclude app assignments.

Alkalmazások hozzárendelési ütközéseinek feloldásaHow conflicts between app intents are resolved

Néha előfordul, hogy ugyanazt az alkalmazást eltérő szándékkal rendelik hozzá különböző csoportokhoz.Sometimes, the same app is assigned to multiple groups, but with different intents. Ilyenkor az eredményként kapott hozzárendelési szándék megértéséhez használja az alábbi táblázatot.In these cases, use this table to understand the resulting intent.

1. csoport hozzárendelési szándékaGroup 1 intent 2. csoport hozzárendelési szándékaGroup 2 intent EredményResulting intent
A felhasználó kötelezőUser Required A felhasználó elérhetőUser Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelezőUser Required A felhasználható nem érhető elUser Not Available KötelezőRequired
A felhasználó kötelezőUser Required Felhasználó eltávolításaUser Uninstall KötelezőRequired
A felhasználó elérhetőUser Available A felhasználható nem érhető elUser Not Available Nem érhető elNot Available
A felhasználó elérhetőUser Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall EltávolításUninstall
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall EltávolításUninstall
A felhasználó kötelezőUser Required Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró Kötelező szándékként kezeliBoth exists, Gateway treats required
A felhasználó kötelezőUser Required Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelező szándékot oldja felBoth exists, Gateway resolves required
A felhasználó elérhetőUser Available Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelező szándékot oldja fel (Kötelező és Elérhető)Both exists, Gateway resolves required (Required and Available)
A felhasználó elérhetőUser Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró az Elérhető szándékot oldja fel.Both exists, Gateway resolves Available.
Az alkalmazás megjelenik a Céges portálon.App shows up in Company Portal.
Korábban (korábbi szándékkal kötelezőként) telepített alkalmazás esetén a rendszer eltávolítja az alkalmazást.In case if the app is already installed(as required app with previous intent) then the app gets uninstalled.
Ha viszont a felhasználó a Céges portálról kattint a telepítésre, az alkalmazás telepítve lesz, és a rendszer az eltávolítás szándékát veti el.But if the user clicks install from the company portal then the app gets installed and uninstall intent is not honored.
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Az eszköz kötelezőDevice Required KötelezőRequired
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall EltávolításUninstall
Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelező szándékot oldja felBoth exists, Gateway resolves Required
Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró az Eltávolítást oldja felBoth exist, Gateway resolves Uninstall
Az eszköz kötelezőDevice Required Eszköz eltávolításaDevice Uninstall KötelezőRequired
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available A felhasználó elérhetőUser Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available Felhasználó eltávolításaUser Uninstall Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available A felhasználható nem érhető elUser Not Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available Az eszköz kötelezőDevice Required Mind a két szándék, a Kötelező és az Elérhető egyaránt létezikBoth exists Required and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required And Available Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Mind a két szándék létezik, az átjáró a Kötelező szándékot oldja fel.Both exists, gateway resolves required. Kötelező + ElérhetőRequired + Available
A felhasználható nem érhető elUser Not Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Nem érhető elNot Available
A felhasználó elérhetőUser Available Az eszköz nem érhető elDevice Not Available ElérhetőAvailable
A felhasználó kötelezőUser Required Az eszköz nem érhető elDevice Not Available KötelezőRequired
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available Without enrollment A felhasználó kötelező és elérhetőUser Required and Available Kötelező és elérhetőRequired and Available
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó kötelezőUser Required KötelezőRequired
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó nem érhető elUser Not available Nem érhető elNot Available
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment A felhasználó elérhetőUser Available ElérhetőAvailable
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Az eszköz kötelezőDevice Required Kötelező és Regisztráció nélkül elérhetőRequired and Available without enrollment
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Az eszköz nem érhető elDevice Not Available Regisztráció nélkül elérhetőAvailable without enrollment
A felhasználó regisztráció nélkül elérhetőUser Available without enrollment Eszköz eltávolításaDevice Uninstall Eltávolítás és Regisztráció nélkül elérhető.Uninstall and Available without enrollment.
Ha a felhasználó nem a Céges portálról telepítette az alkalmazást, akkor a rendszer az eltávolítást veszi figyelembe.If the user didn’t install the app from the company portal, then the uninstall is honored.
Ha a felhasználó a Céges portálról telepíti az alkalmazást, akkor a rendszer a telepítést részesíti előnyben az eltávolítással szemben.If the user installs the app from the company portal, then the install is prioritized over the uninstall.

Note

Csak áruházból származó felügyelt iOS-alkalmazások esetén, ha ezeket az alkalmazásokat a Microsoft Intune-ban kötelezőként rendeli hozzá, akkor a Kötelező és az Elérhető szándék automatikusan egyaránt fog vonatkozni rájuk.For managed iOS store apps only, when you add these apps to Microsoft Intune and assign them as Required, they are automatically created with both Required, and Available intents.

További lépésekNext steps

Az alkalmazás-hozzárendelések figyeléséhez a How to monitor apps (Alkalmazások figyelése) című témakörben találhat segítséget.See How to monitor apps for information to help you monitor app assignments.