Alkalmazás hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add an app to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alkalmazások hozzárendelése, figyelése, konfigurálása és védelme előtt hozzá kell adnia őket a Microsoft Intune-hoz.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Microsoft Intune.

Az alkalmazások és eszközök céges felhasználói (a munkaerő) több alkalmazáskövetelménnyel rendelkezhetnek.The users of apps and devices at your company (your company's workforce) may have several app requirements. Mielőtt alkalmazásokat adna hozzá az Intune-hoz, ezzel elérhetővé téve azokat a munkaerő számára, célszerű felmérnie és megértenie néhány alkalmazásokkal kapcsolatos alapvetést.Before adding apps to Intune and making them available to your workforce, you must assess and understand a few app fundamentals. Ismernie kell az Intune-ban elérhető különböző alkalmazástípusokat.You must understand the different types of apps available for Intune. Fel kell mérnie az alkalmazáskövetelményeket, így a munkaerő számára szükséges platformokat és funkciókat.You will need to assess the app requirements, such as the needed platforms and capabilities needed for your workforce. Emellett meg kell határoznia, hogy az Intune-nal kezeli-e az eszközöket (és azok alkalmazásait), vagy az Intune-nal kezeli az alkalmazásokat, az eszközöket azonban nem.Also, you must determine whether you will use Intune to manage the devices (including apps), or have Intune manage apps without managing devices. El kell döntenie, hogy a munkaerő mely tagjainak lesz szüksége különböző alkalmazásokra különböző funkciókkal.You must determine who in your workforce will need different apps and different capabilities. A cikkben nyújtott információk segítenek az első lépésekben.The information provided in this article will help you get started.

Alkalmazástípusok a Microsoft Intune-banApp types in Microsoft Intune

Az Intune számos különböző alkalmazástípust támogat.Intune supports a wide range of different app types. Az elérhető beállítások minden alkalmazástípus esetében eltérőek.The available options differ for each app type. Az Intune a következő típusú alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését teszi lehetővé:Intune lets you add and assign these app types:

AlkalmazástípusokApp Types TelepítésInstallation FrissítésekUpdates
Áruházbeli alkalmazásokApps from the store (store apps) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközönIntune installs the app on the device Az alkalmazások frissítése automatikusApp updates are automatic
Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazásokApps written in-house (line-of-business) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközön (a telepítőfájlt Önnek kell letöltenie)Intune installs the app on the device (you supply the installation file) Frissítenie kell az alkalmazástYou must update the app
Beépített alkalmazásokApps that are built-in (built-in apps) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközönIntune installs the app on the device Az alkalmazások frissítése automatikusApp updates are automatic
Alkalmazások a weben (webes hivatkozás)Apps on the web (web link) Az Intune létrehoz egy parancsikont a webalkalmazáshoz az eszköz kezdőképernyőjénIntune creates a shortcut to the web app on the device home screen Az alkalmazások frissítése automatikusApp updates are automatic

Alkalmazástípusok konkrét részleteiSpecific app type details

A következő táblázatban megtekintheti a konkrét alkalmazástípusokat és azok hozzáadásának módját a Microsoft Intune Alkalmazás hozzáadása panelén:The following table lists the specific app types and how you can add them from the Add app blade in Microsoft Intune:

Alkalmazásspecifikus típusApp Specific Type Általános típusGeneral Type Alkalmazásspecifikus eljárásokApp Specific Procedures
Androidos áruházbeli alkalmazásokAndroid store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza az Android lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Google Play áruház az alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Android as the app type and enter the Google Play store URL for the app.
iOS-es áruházbeli alkalmazásokiOS store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza az iOS lehetőséget az alkalmazás típusa területen, keresse meg az alkalmazást, majd válassza ki az alkalmazást az Intune-ban.Select iOS as the app type, search for the app, and select the app within Intune.
Windows Phone 8.1-es áruházbeli alkalmazásokWindows Phone 8.1 store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza a Windows Phone 8.1 lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Microsoft Áruház az alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Windows Phone 8.1 as the app type and enter the Microsoft store URL for the app.
Microsoft Áruházbeli alkalmazásokMicrosoft store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza a Windows lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Microsoft Áruház az alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Windows as the app type and enter the Microsoft store URL for the app.
Android for Work-alkalmazásokAndroid for Work apps Áruházbeli alkalmazásStore app Keresse meg és hagyja jóvá az Android for Work-alkalmazást a Google Play for Work Áruházban.Find and approve the Android for Work app from the Google Play for Work store.
Windows 10-es Office 365-alkalmazásokOffice 365 apps for Windows 10 Áruházbeli alkalmazás (Office 365)Store app (Office 365) Válassza a Windows 10 lehetőséget az Office 365 csomag területen, az alkalmazás típusa részen, majd válassza ki a telepíteni kívánt Office 365-alkalmazást.Select Windows 10 under the Office 365 Suite as the app type, then select the Office 365 app that you want to install.
macOS-es Office 365-alkalmazásokOffice 365 apps for macOS Áruházbeli alkalmazás (Office 365)Store app (Office 365) Válassza a macOS lehetőséget az Office 365 csomag területen, az alkalmazás típusa részen, majd válassza ki az Office 365 csomagot.Select macOS under the Office 365 Suite as the app type and then select the Office 365 app suite.
Androidos üzletági (LOB) alkalmazásokAndroid line-of-business (LOB) apps Üzletági (LOB) alkalmazásLine-of-business (LOB) app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .apk kiterjesztésű Androidos telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an Android installation file with the extension .apk.
iOS-es üzletági (LOB) alkalmazásokiOS line-of-business (LOB) apps Üzletági (LOB) alkalmazásLine-of-business (LOB) app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .ipa kiterjesztésű iOS-es telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an iOS installation file with the extension .ipa.
Windows Phone rendszerű üzletági (LOB) alkalmazásokWindows Phone line-of-business (LOB) apps Üzletági (LOB) alkalmazásLine-of-business (LOB) app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .xap kiterjesztésű iOS-es telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an iOS installation file with the extension .xap.
Windowsos üzletági (LOB) alkalmazásokWindows line-of-business (LOB) apps Üzletági (LOB) alkalmazásLine-of-business (LOB) app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .msi, .appx vagy .appxbundle kiterjesztésű iOS-es telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an iOS installation file with the extension .msi, .appx, or .appxbundle.
Beépített iOS-alkalmazásBuilt-in iOS app Beépített alkalmazásBuilt-in app Válassza a Beépített alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd válasszon ki egy beépített alkalmazást az elérhető alkalmazások listájából.Select Built-In app as the app type and then select the bulit-in app from the list of provided apps.
Beépített Android-alkalmazásBuilt-in Android app Beépített alkalmazásBuilt-in app Válassza a Beépített alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd válasszon ki egy beépített alkalmazást az elérhető alkalmazások listájából.Select Built-In app as the app type and then select the bulit-in app from the list of provided apps.
WebalkalmazásokWeb apps WebalkalmazásWeb app Válassza a Webes hivatkozás lehetőséget az alkalmazás típusa majd adjon meg egy érvényes, a webalkalmazásra mutató URL-címet.Select Web link as the app type and enter a valid URL pointing to the Web app.

A Mobilalkalmazások > Alkalmazások > Hozzáadás lehetőséggel hozzáadhat egy alkalmazást a Microsoft Intune-hoz.You can add an app in Microsoft Intune by selecting Mobile apps > Apps > Add. Megjelenik az Alkalmazás hozzáadása panel, ahol kiválaszthatja az alkalmazás típusát.The Add app blade will be displayed and allow you to select the App type.

Tip

Az üzletági (LOB) alkalmazásokat egy alkalmazástelepítő fájlból adja hozzá.A line-of-business (LOB) app is one that you add from an app installation file. Egy iOS LOB alkalmazás telepítéséhez például az Alkalmazás hozzáadása panel Alkalmazás típusa részén az Üzletági alkalmazás beállítás megadásával adhatja hozzá az alkalmazást.For example, to install an iOS LOB app, you add the application by choosing Line-of-business app as the App type from the Add app blade. Ezután válassza ki az alkalmazáscsomag fájlját (.ipa kiterjesztés).Then, select the app package file (extension .ipa). Az ilyen típusú alkalmazások általában belső fejlesztésűek.These types of apps are typically written in-house.

Alkalmazáskövetelmények értékeléseAssess app requirements

Rendszergazdaként nemcsak azt kell meghatároznia, hogy mely alkalmazásokra lesz szüksége a csapatának, hanem azt is, hogy az egyes csoportoknak és alcsoportoknak milyen funkciókra lesz szükségük.As an IT Admin, not only must you determine which apps your group must use, but you must determine the capabilities needed for each group and subgroup. Minden alkalmazáshoz meg kell határoznia a szükséges platformokat, az alkalmazásra igényt tartó felhasználói csoportokat, a csoportokra alkalmazandó konfigurációs szabályzatokat és az alkalmazandó védelmi szabályzatokat.For each app, you must determine the platforms needed, the groups of users that need the app, the configuration policies to apply for those groups, and the protection policies to apply.

Emellett meg kell határoznia, hogy szükséges-e a mobileszköz-kezeléssel (MDM) foglalkoznia, vagy elegendő a mobilalkalmazás-kezeléssel (MAM).Additionally, you must determine whether you need to focus on Mobile Device Management (MDM) or only Mobile Application Management (MAM). Az Intune-nal történő eszközkezelés (MDM) a következő esetekben hasznos:Using Intune to manage the device (Mobile Device Management) is useful when:

 • A felhasználóknak vállalati Wi-Fi- vagy VPN-csatlakozási profilra van szükségük a produktív munkához.Users need a WiFi or a VPN corporate connectivity profile to be productive.
 • A felhasználóknak egy, az eszközükre leküldött alkalmazáscsomagra van szükségük.Users need a set of apps to be pushed to their device.
 • A szervezetének meg kell felelnie azoknak a szabályozási és más házirendeknek, amelyek konkrét mobileszköz-kezelési vezérlést írnak elő, például biztonságra vagy titkosításra vonatkozó előírásokat.Your organization needs to comply with regulatory or other policies that call out specific Mobile Device Management (MDM) controls, such as security or encryption.

Az Intune-nal történő alkalmazáskezelés (MAM) az eszköz kezelése nélkül a következő esetekben hasznos:Using Intune to manage apps (Mobile Application Management) without managing the device is useful when:

 • A felhasználók használhatják a saját eszközeiket (BYOD).You want to allow users to use their own device (BYOD).
 • A folyamatos eszközszintű értesítések helyett egy egyszeri felugró üzenettel szeretné tudatni a felhasználókkal, hogy életbe lépett a MAM-védelem.You want to provide a one-time pop-up to let users know MAM protections are in place, rather than continual device-level notification.
 • Olyan szabályzatoknak kell megfelelnie, amelyek alacsonyabb fokú felügyeleti képességeket írnak elő a személyes eszközökhöz.You want to comply with policies that require less management capabilities on personal devices. Például az alkalmazások céges adatait szeretné kezelni, nem az eszközön található minden céges adatot.For instance, you want to manage the corporate data for the apps, rather than manage the corporate data for the entire device.

További információ: Az MDM és az MAM összehasonlítása.For more information, Compare MDM and MAM.

Az alkalmazás használóinak meghatározásaDetermine who will use the app

A munkaerő számára szükséges alkalmazások meghatározásakor vegye figyelembe, hogy különböző felhasználói csoportok különböző alkalmazásokat használnak.When determining the required apps your workforce needs, consider the different groups of users who use different apps. A csoportok ismerete az alkalmazások hozzáadása után is hasznos.Knowing these groups is also helpful after you have added an app. Miután hozzáadta az alkalmazást, hozzárendelhet egy felhasználói csoportot, akik használhatják az alkalmazást.Once you have added an app, you assign a group of users that can use the app. Elsőként az alkalmazás adatainak bizalmassági szintje alapján meg kell határoznia, hogy ki tartozzon az alkalmazáshoz hozzáférők csoportjába.First, you must determine the appropriate group that should have access to the app based on the sensitivity of the data the app contains. Előfordulhat, hogy bizonyos szerepköröket ki kell zárnia a hozzáférésből.You may need to include or exclude certain types of roles within your organization. Például előfordulhat, hogy az értékesítési csoportnak csak bizonyos LOB alkalmazásokra van szüksége, míg a mérnöki, a pénzügyi, a HR vagy a jogi osztálynak nincs szüksége ezekre.For example, only certain LOB apps may be required for your sales group, whereas people focused on engineering, finance, HR, or legal may not need to use the LOB apps. Emellett előfordulhat, hogy az értékesítési csoportnak további adatvédelemre, valamint a belső vállalati szolgáltatások elérésére van szüksége a mobileszközein.In addition, your sales group may need additional data protection and access to internal corporate services on their mobile devices. Önnek kell meghatároznia, hogy hogyan csatlakozhat az adott csoport az erőforrásokhoz az alkalmazás használatával.You must determine how this group will connect to resources using the app. Az alkalmazással elért adatok a felhőben vagy a helyszínen legyenek tárolva?Will the data the app accesses live in the cloud or on-premise? Hogyan csatlakozhatnak a felhasználók az erőforrásokhoz az alkalmazással?Also, how will the users connect to resources using the app. Az Intune támogatja az olyan mobilalkalmazások hozzáférésének biztosítását is, amelyek biztonságos hozzáférést igényelnek a helyszíni adatokhoz, mint például az üzleti alkalmazások kiszolgálói.Intune also supports enabling access to mobile apps that require secure access to on-premises data, such as line-of-business app servers. Ez a hozzáféréstípus általában az Intune által kezelt, hozzáférés-vezérlésre használt tanúsítványokkal, valamint a szegélyhálózatban található szabványos VPN-átjáróval vagy proxyval, például a Microsoft Azure Active Directory-alkalmazásproxyval oldható meg.This type of access is typically done using Intune-managed certificates for access control, combined with a standard VPN gateway or proxy in the perimeter such as Microsoft Azure Active Directory Application Proxy. Az Intune alkalmazásburkoló eszközével és az App SDK-val az elért adatok az üzleti alkalmazáson belül tarthatók, hogy az alkalmazás ne tudja átadni a vállalati adatokat a fogyasztói alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak.Intune’s App Wrapping Tool and App SDK can help contain the accessed data within your line-of-business app, so that it can’t pass corporate data to consumer apps or services.

Az Intune az üzembe helyezésének tervezésével, kialakításával és kivitelezésével meghatározhatja, hogy hogyan azonosíthatja az egyes alkalmazáshasználati esetekhez és alesetekhez tartozó szervezeti csoportokat.Use the Intune deployment planning, design and implementation guide to help determine how you identify the organizational groups that are associated with each use-case and sub-use-case app scenario. További információ az alkalmazások csoportokhoz rendeléséről: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz a Microsoft Intune-nal.For details about assigning apps to groups, see How to assign apps to groups with Microsoft Intune.

A saját megoldáshoz tartozó alkalmazás meghatározásaDetermine the type of app for your solution

A következő alkalmazástípusok közül választhat:You can choose between the following app types:

 • Áruházbeli alkalmazások – Az áruházbeli alkalmazások olyan alkalmazások, amelyeket a Microsoft, az iOS vagy az Android áruházába töltöttek fel.Apps from the store - A store app is an app that has been uploaded to either the Microsoft store, the iOS store, or Android store. Az áruházbeli alkalmazás szolgáltatója tartja karban és frissíti az alkalmazást.The provider of the store app maintains and provides updates to the app. Az áruház listájából Ön választja ki az alkalmazást, és teszi elérhetővé a felhasználói számára az Intune segítségével.You select the app from the store list and add it using Intune as an available app for your users.
 • Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazások – A belső fejlesztésű alkalmazások üzletági (LOB) alkalmazások.Apps written in-house (line-of-business) - Apps created in-house are line-of-business (LOB) apps. Az ilyen típusú alkalmazásokat az Intune által támogatott platformok egyikére hoztuk létre, például a Windows, az iOS vagy az Android rendszerre.The functionality of this type of app has been created for one of the Intune supported platforms, such as Windows, iOS, or Android. A cége egy külön fájlként hozza létre és teszi elérhetővé Ön számára a frissítéseket.Your organization creates and provides you with updates as a separate file. Az alkalmazás frissítéseit a felhasználók számára az Intune-nal teheti elérhetővé.You provide updates of the app to users by adding and deploying the updates using Intune.
 • Webes alkalmazások – A webalkalmazások ügyfél-kiszolgáló alkalmazások.Apps on the web - A web app is a client-server application. A kiszolgáló szolgáltatja a webalkalmazást, amely tartalmazza a felhasználói felületet, a tartalmat és a funkciókat.The server provides the web app, which includes the UI, content, and functionality. A modern webszolgáltatási platformok emellett gyakran kínálnak biztonsági, terheléselosztási és egyéb szolgáltatásokat.Additionally, modern web hosting platforms commonly offer security, load balancing, and other benefits. Az ilyen típusú alkalmazásokat külön, a weben kezelik.This type of app is separately maintained on the Web. Ehhez az alkalmazástípushoz az Intune-t kell használnia.You use Intune to point to this app type. Azt is Ön dönti el, hogy mely felhasználói csoportok férhetnek hozzá az alkalmazáshoz.You also assign which groups of users can access this app. Vegye figyelembe, hogy az Android nem támogatja a webalkalmazásokat.Note that Android does not support web apps.

A szervezet alkalmazásigényének felmérésekor vegye figyelembe, hogy ezek az alkalmazások hogyan integrálhatók felhőszolgáltatásokkal, milyen adatokhoz férhetnek hozzá, elérhetők-e BYOD-felhasználók számára, valamint szükség van-e hozzájuk internet-hozzáférésre.When determining the needed apps for your organization, consider how these apps integrate with cloud services, what data the apps access, whether the apps are available to BYOD users, and whether the apps require internet access.

További információt a cégnél használni kívánt alkalmazástípusokról a Terv létrehozása terület Funkciókövetelmények szakaszának Alkalmazások részén találhat.For more information about determining the type of apps your organization needs, see Apps within the Feature requirements section of Create a design.

Az alkalmazáskezelési és -védelmi szabályzatok megértéseUnderstanding app management and protection policies

Az Intune-nal módosíthatja a telepített alkalmazások funkcióit, hogy azok összhangban legyenek a vállalat megfelelőségi és biztonsági szabályzataival.Intune lets you modify the functionality of apps that you deploy to help align them with your company's compliance and security policies. Ennek köszönhetően megadhatja, hogyan legyenek védve a céges adatok.This control allows you to determine how your company data is protected. Az Intune által kezelt alkalmazások széles körű mobilalkalmazás-védelmi szabályzatokkal rendelkeznek, például:Intune-managed apps are enabled with a rich set of mobile application protection policies, such as:

 • A másolás és beillesztés, valamint a mentés másként funkció korlátozásaRestricting copy-and-paste and save-as functions
 • A webes hivatkozások konfigurálása, hogy azok az Intune Managed Browser alkalmazásban nyíljanak megConfiguring web links to open inside the Intune Managed Browser app
 • Több identitás, valamint az alkalmazásszintű feltételes hozzáférés használatának engedélyezéseEnabling multi-identity use and app-level conditional access

Az Intune által kezelt alkalmazások regisztráció nélkül nyújtanak alkalmazásvédelmet, így Ön a felhasználói eszköz kezelése nélkül alkalmazhat adatszivárgás-megelőzési szabályzatokat.Intune-managed apps can also enable app protection without requiring enrollment, giving you the choice to apply data loss prevention policies without managing the user's device. Emellett az Intune alkalmazás szoftverfejlesztői készletével és alkalmazásburkoló eszközével beépítheti a mobilalkalmazás-kezelést az üzletági és mobilalkalmazásaiba.Additionally, you can incorporate mobile app management in your mobile and line-of-business apps using the Intune App software development kit and app wrapping tool. További információ ezekről az eszközökről: Az Intune App SDK áttekintése.For more information about these tools, see Intune App SDK overview.

A licencelt alkalmazások megértéseUnderstanding licensed apps

A webes, az áruházbeli és az üzletági alkalmazásokon kívül érdemes tisztában lennie a Volume Purchase Program alkalmazásainak és a licencelt alkalmazások sajátosságaival, például:In addition to web apps, store apps, and LOB apps, you should also be aware of the destination of volume-purchase-program apps and licensed apps, such as:

 • Vállalati Apple Volume Purchasing Program (iOS és MacOS) – Az iOS App Store áruháza lehetővé teszi, hogy több licencet is vásároljon a vállalatnál használni kívánt alkalmazásokhoz.Apple Volume Purchasing Program for Business (iOS and MacOS) - The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Több licenc vásárlásával hatékonyabban kezelhetők a vállalaton belüli alkalmazások.Purchasing multiple copies helps you to efficiently manage apps in your company. További információ: Mennyiségi programban vásárolt iOS-alkalmazások felügyelete.For more information, see Manage iOS volume-purchased apps.
 • Android for Work (Android) – Az alkalmazások Android for Work-eszközökhöz való hozzárendelése eltér a hagyományos androidos eszközökhöz való hozzárendeléstől.Android for Work (Android) - You assign apps to Android for Work devices in a different way than you assign them to standard Android devices. Minden olyan alkalmazás, amelyet az Android for Work részeként telepít, a Google Play for Work áruházból szerezhető be.All apps you install for Android for Work come from the Google Play for Work store. Jelentkezzen be az áruházba, keresse meg a kívánt alkalmazásokat, majd hagyja jóvá a választást.You log on to the store, browse for the apps you want, and approve them. Az alkalmazás ezt követően a Licencelt alkalmazások csomópontban jelenik meg az Azure Portal webhelyen.The app then appears in the Licensed apps node of the Azure portal. Ezen a felületen kezelheti az alkalmazások hozzárendelését, ami ugyanúgy zajlik, mint a hagyományos alkalmazásoknál.From here, you can manage assignment of the app in the same way you would assign any other app.
 • Vállalati Microsoft Áruház (Windows 10) – A Vállalati Microsoft Áruház az a hely, ahol alkalmazásokat vásárolhat a szervezete számára egyenként vagy mennyiségi program keretében.Microsoft Store for Business (Windows 10) - The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Az áruházat a Microsoft Intune-nal összekapcsolva a mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat az Azure Portalról kezelheti.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Azure portal. További információ: A Microsoft Store Vállalatoknak áruházban vásárolt alkalmazások felügyelete.For more information, see Manage apps from Microsoft Store for Business.

Mielőtt hozzáadna alkalmazásokatBefore you add apps

Mielőtt elkezdené az alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését, vegye figyelembe a következőket.Consider the following points before you begin to add and assign apps.

 • Ha áruházból végzi az alkalmazások felvételét és hozzárendelését, a végfelhasználók csak akkor tudják telepíteni az alkalmazásokat, ha rendelkeznek fiókkal az adott áruházban.When you add and assign an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.
 • Előfordulhat, hogy egyes hozzárendelendő alkalmazások beépített iOS-alkalmazásoktól függenek.Some apps or items you assign might be dependent on built-in iOS apps. Ha például egy könyv iOS-es áruházból való hozzárendelését végzi, az eszközön elérhetőnek kell lennie az iBooks alkalmazásnak.For example, if you assign a book from the iOS store, then the iBooks app must be present on the device. Ha eltávolította a beépített iBooks alkalmazást, azt az Intune használatával nem tudja újratelepíteni.If you have removed the iBooks built-in app, you cannot use Intune to reinstate it.

FelhőtárhelyCloud storage space

A szoftvertelepítő típusú telepítéssel létrehozott összes alkalmazást (például az üzletági alkalmazásokat) a rendszer becsomagolja és feltölti az Intune felhőtárhelyére.All apps that you create by using the software installer installation type (for example, a line-of-business app) are packaged and uploaded to Intune cloud storage. Az Intune próba-előfizetése 2 gigabájtnyi (GB) felhőtárhelyet biztosít a felügyelt alkalmazások és frissítések tárolásához.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. A teljes előfizetés 20 GB tárterületet tartalmaz.A full subscription includes 20 GB of storage space.

Az eredeti vásárlási móddal vásárolhat további tárterületet az Intune számára.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Ha számla ellenében vagy hitelkártyával fizetett, keresse fel az Előfizetés-kezelési portált.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. Más esetben forduljon vállalatának partnercégéhez vagy értékesítési kapcsolattartójához.Otherwise, contact your partner or sales associate.

A felhőtárhelyre vonatkozó követelmények az alábbiak:Requirements for cloud storage space are as follows:

 • Az összes alkalmazás telepítési fájljainak ugyanabban a mappában kell lenniük.All app installation files must be in the same folder.
 • A feltöltött fájlok legfeljebb 2 GB méretűek lehetnek.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Alkalmazáskategóriák létrehozása és szerkesztéseHow to create and edit categories for apps

Az alkalmazáskategóriák segítségével úgy rendezheti az alkalmazásokat, hogy a felhasználók könnyebben találják meg őket a céges portálon.App categories can be used to help you sort apps to make them easier for users to find in the company portal. Egy alkalmazáshoz több kategóriát is hozzárendelhet (például Fejlesztői alkalmazások és Kommunikációs alkalmazások).You can assign one or more categories to an app, for example, Developer apps, or Communication apps. Amikor hozzáad egy alkalmazást az Intune-hoz, kiválaszthatja a kívánt kategóriát.When you add an app to Intune, you are given the option to select the category you want. Az alkalmazások felvételéről és a kategóriák hozzárendeléséről az egyes platformokra vonatkozó témakörökből tájékozódhat.Use the platform-specific topics to add an app, and assign categories. Saját kategóriáit a következő eljárással hozhatja létre és szerkesztheti:To create and edit your own categories, use the following procedure:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások terület Beállítás szakaszában válassza az Alkalmazáskategóriák lehetőséget.In the Mobile apps workload, choose App categories from the Setup section.
 5. Az Alkalmazáskategóriák panelen látható az aktuális kategóriák listája.On the App categories blade, a list of the current categories is shown. Válasszon a következő lehetőségek közül:Choose one of the following actions:
  • Új kategória létrehozása – A Hozzáadás lehetőségre kattintva nyissa meg a Kategória létrehozása panelt, majd adjon meg egy nevet az új kategóriának.Create a category - Select Add to display the Create category blade, then add a name for the new category. A neveket csak egy nyelven lehet megadni, és az Intune nem fordítja le őket.Names can be entered in one language only, and are not translated by Intune. Ha végzett, kattintson a Létrehozás gombra.When you are done, click Create.
  • Kategória szerkesztése – Bármelyik, a listán szereplő kategóriánál válassza a ... elemet.Edit a category - For any category in the list, choose '...'. Ez a lehetőség egy felugró menüt jelenít meg, amelyben rögzítheti az irányítópulton vagy törölheti a kategóriát.This option displays a pop-up menu allowing you to Pin to dashboard or Delete the category.

Az Intune által automatikusan hozzáadott alkalmazásokApps added automatically by Intune

Korábban az Intune számos beépített alkalmazást tartalmazott, melyeket hamar hozzá lehetett rendelni egy kategóriához.Previously, Intune contained a number of built-in apps that you could quickly assign. A visszajelzések alapján azonban eltávolítottuk ezt a listát, és többé már nem jelennek meg beépített alkalmazások.Based on your feedback, this list was removed and you will no longer see built-in apps. Ugyanakkor ha vannak olyan beépített alkalmazások, melyeket korábban már hozzárendelt valamelyik kategóriához, azok továbbra is meg fognak jelenni az alkalmazások listáján.However, if you have already assigned any built-in apps, these apps will still be visible in the list of apps. Ezek az alkalmazások szükség szerint továbbra is hozzárendelhetők.You can continue to assign these apps as required.

További lépésekNext steps

Az alábbi témakörök ismertetik az egyes platformok alkalmazásainak felvételét az Intune-ba:Choose one of the following topics to find out how to add apps for each platform to Intune: