Alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozAdd apps to Microsoft Intune

Az alkalmazások hozzárendelése, figyelése, konfigurálása és védelme előtt hozzá kell adnia őket a Microsoft Intune-hoz.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Microsoft Intune.

Az alkalmazások és eszközök céges felhasználói (a munkaerő) több alkalmazáskövetelménnyel rendelkezhetnek.The users of apps and devices at your company (your company's workforce) might have several app requirements. Mielőtt alkalmazásokat adna hozzá az Intune-hoz, ezzel elérhetővé téve azokat a munkaerő számára, célszerű felmérnie és megértenie néhány alkalmazásokkal kapcsolatos alapvetést.Before adding apps to Intune and making them available to your workforce, you must assess and understand a few app fundamentals. Ismernie kell az Intune-ban elérhető különböző alkalmazástípusokat.You must understand the various types of apps that are available for Intune. Fel kell mérnie az alkalmazáskövetelményeket, így a munkaerő számára szükséges platformokat és funkciókat.You must assess the app requirements, such as the platforms and capabilities that your workforce needs. Meg kell határoznia, hogy az Intune-nal kezeli-e az eszközöket (és azok alkalmazásait), vagy az Intune-nal kezeli az alkalmazásokat, az eszközöket azonban nem.You must determine whether to use Intune to manage the devices (including apps) or have Intune manage the apps without managing the devices. Végül meg kell határoznia a munkaerő által igényelt alkalmazásokat és funkciókat és azt, hogy ezekre kiknek van szükségük.Finally, you must determine the apps and capabilities that your workforce needs, and who needs them. Ez a cikk segíthet az első lépések megtételében.The information in this article helps you get started.

Alkalmazástípusok a Microsoft Intune-banApp types in Microsoft Intune

Az Intune sokféle alkalmazástípust támogat.Intune supports a wide range of app types. Az elérhető beállítások minden alkalmazástípus esetében eltérőek.The available options differ for each app type. Az Intune a következő típusú alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését teszi lehetővé:Intune lets you add and assign the following app types:

AlkalmazástípusokApp types TelepítésInstallation FrissítésekUpdates
Áruházbeli alkalmazásokApps from the store (store apps) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközön.Intune installs the app on the device. Az alkalmazások frissítése automatikus.App updates are automatic.
Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazásokApps written in-house (line-of-business) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközön (a telepítőfájlt Önnek kell letöltenie).Intune installs the app on the device (you supply the installation file). Az alkalmazást Önnek kell frissítenie.You must update the app.
Beépített alkalmazásokApps that are built-in (built-in apps) Az Intune telepíti az alkalmazást az eszközön.Intune installs the app on the device. Az alkalmazások frissítése automatikus.App updates are automatic.
Alkalmazások a weben (webes hivatkozás)Apps on the web (web link) Az Intune létrehoz egy parancsikont a webalkalmazáshoz az eszköz kezdőképernyőjén.Intune creates a shortcut to the web app on the device home screen. Az alkalmazások frissítése automatikus.App updates are automatic.

Alkalmazástípusok konkrét részleteiSpecific app type details

A következő táblázatban megtekintheti a konkrét alkalmazástípusokat és azok hozzáadásának módját az Intune Alkalmazás hozzáadása panelén:The following table lists the specific app types and how you can add them in the Intune Add app pane:

Alkalmazásspecifikus típusApp-specific type Általános típusGeneral type Alkalmazásspecifikus eljárásokApp-specific procedures
Androidos áruházbeli alkalmazásokAndroid store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza az Android lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Google Play áruház alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Android as the app type, and enter the Google Play store URL for the app.
iOS-es áruházbeli alkalmazásokiOS store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza az iOS lehetőséget az alkalmazás típusa területen, keresse meg az alkalmazást majd jelölje ki az Intune-ban.Select iOS as the app type, search for the app, and select the app in Intune.
Windows Phone 8.1-es áruházbeli alkalmazásokWindows Phone 8.1 store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza a Windows Phone 8.1 lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Microsoft Store alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Windows Phone 8.1 as the app type, and enter the Microsoft store URL for the app.
Microsoft Store-beli alkalmazásokMicrosoft store apps Áruházbeli alkalmazásStore app Válassza a Windows lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adja meg a Microsoft Store alkalmazáshoz tartozó URL-címét.Select Windows as the app type, and enter the Microsoft store URL for the app.
Androidos munkahelyi profilos alkalmazásokAndroid work profile apps Áruházbeli alkalmazásStore app Keresse meg és hagyja jóvá az Android munkahelyi profilalkalmazást a felügyelt Google Play áruházban.Find and approve the Android work profile app from the Managed Google Play store.
Windows 10-es Office 365-alkalmazásokOffice 365 apps for Windows 10 Áruházbeli alkalmazás (Office 365)Store app (Office 365) Válassza a Windows 10 lehetőséget az Office 365 csomag területen, az alkalmazás típusa részen, majd válassza ki a telepíteni kívánt Office 365-alkalmazást.Select Windows 10 under the Office 365 Suite as the app type, and then select the Office 365 app that you want to install.
macOS-es Office 365-alkalmazásokOffice 365 apps for macOS Áruházbeli alkalmazás (Office 365)Store app (Office 365) Válassza a macOS lehetőséget az Office 365 csomag területen, az alkalmazás típusa részen, majd válassza ki az Office 365 csomagot.Select macOS under the Office 365 Suite as the app type, and then select the Office 365 app suite.
Androidos üzletági (LOB) alkalmazásokAndroid line-of-business (LOB) apps Üzletági (LOB) alkalmazásLOB app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .apk kiterjesztésű Androidos telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an Android installation file with the extension .apk.
iOS-es üzletági alkalmazásokiOS LOB apps Üzletági (LOB) alkalmazásLOB app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .ipa kiterjesztésű iOS-es telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter an iOS installation file with the extension .ipa.
Windows Phone LOB-alkalmazásokWindows Phone LOB apps Üzletági (LOB) alkalmazásLOB app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .xap kiterjesztésű Windows Phone-telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter a Windows Phone installation file with the extension .xap.
Windows LOB appsWindows LOB apps Üzletági (LOB) alkalmazásLOB app Válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet, majd adjon meg egy .msi, .appx vagy .appxbundle kiterjesztésű Windows-telepítőfájlt.Select Line-of-business app as the app type, select the App package file, and then enter a Windows installation file with the extension .msi, .appx, or .appxbundle.
Beépített iOS-alkalmazásBuilt-in iOS app Beépített alkalmazásBuilt-in app Válassza a Beépített alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd jelöljön ki egy beépített alkalmazást az elérhető alkalmazások listáján.Select Built-In app as the app type, and then select the built-in app in the list of provided apps.
Beépített Android-alkalmazásBuilt-in Android app Beépített alkalmazásBuilt-in app Válassza a Beépített alkalmazás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd jelöljön ki egy beépített alkalmazást az elérhető alkalmazások listáján.Select Built-In app as the app type, and then select the built-in app in the list of provided apps.
WebalkalmazásokWeb apps Web appWeb app Válassza a Webes hivatkozás lehetőséget az alkalmazás típusa területen, majd adjon meg egy érvényes, a webalkalmazásra mutató URL-címet.Select Web link as the app type, and then enter a valid URL pointing to the web app.

A Mobilalkalmazások > Alkalmazások > Hozzáadás lehetőséggel hozzáadhat egy alkalmazást a Microsoft Intune-hoz.You can add an app in Microsoft Intune by selecting Mobile apps > Apps > Add. Megjelenik az Alkalmazás hozzáadása panel, ahol kiválaszthatja az alkalmazás típusát.The Add app pane is displayed and allows you to select the App type.

Tipp

Az üzletági (LOB) alkalmazásokat egy alkalmazástelepítő fájlból adja hozzá.An LOB app is one that you add from an app installation file. Egy iOS LOB-alkalmazás telepítéséhez például az Alkalmazás hozzáadása panel Alkalmazás típusa részén az Üzletági alkalmazás beállítás megadásával adhatja hozzá az alkalmazást.For example, to install an iOS LOB app, you add the application by selecting Line-of-business app as the App type in the Add app pane. Ezután válassza ki az alkalmazáscsomag (.ipa kiterjesztésű) fájlját.You then select the app package file (extension .ipa). Az ilyen típusú alkalmazások általában belső fejlesztésűek.These types of apps are typically written in-house.

Alkalmazáskövetelmények értékeléseAssess app requirements

Rendszergazdaként nem csak azt kell meghatároznia, hogy mely alkalmazásokra lesz szüksége a csapatának, hanem azt is, hogy az egyes csoportoknak és alcsoportoknak milyen funkciókra lesz szükségük.As an IT Admin, you determine not only which apps your group must use, but you also determine the capabilities needed for each group and subgroup. Minden alkalmazáshoz meg kell határoznia a szükséges platformokat, az alkalmazásra igényt tartó felhasználói csoportokat, a csoportokra alkalmazandó konfigurációs szabályzatokat és az alkalmazandó védelmi szabályzatokat.For each app, you determine the platforms needed, the groups of users that need the app, the configuration policies to apply for those groups, and the protection policies to apply.

Emellett meg kell határoznia, hogy szükséges-e a mobileszköz-kezeléssel (MDM) foglalkoznia, vagy elegendő a mobilalkalmazás-kezelés (MAM).Additionally, you must determine whether to focus on Mobile Device Management (MDM) or only on Mobile Application Management (MAM).

Az Intune-nal történő eszközkezelés (MDM) a következő esetekben hasznos:Using Intune to manage the device with MDM is useful when:

 • A felhasználóknak vállalati Wi-Fi- vagy VPN-csatlakozási profilra van szükségük a produktív munkához.Users need a Wi-Fi or a VPN corporate connectivity profile to be productive.
 • A felhasználóknak egy, az eszközükre leküldött alkalmazáscsomagra van szükségük.Users need a set of apps to be pushed to their device.
 • A szervezetének meg kell felelnie azoknak a szabályozási és más szabályzatoknak, amelyek konkrét mobileszköz-kezelési előírások, például biztonságra vagy titkosításra vonatkozó előírások betartását követelik meg.Your organization needs to comply with regulatory or other policies that call out specific MDM controls, such as security or encryption.

Az Intune-nal történő alkalmazáskezelés (MAM) az eszköz kezelése nélkül a következő esetekben hasznos:Using Intune to manage apps with MAM without managing the device is useful when:

 • A felhasználók használhatják a saját eszközeiket (BYOD).You want to allow users to use their own device (BYOD).
 • A folyamatos eszközszintű értesítések helyett egy egyszeri felugró üzenettel szeretné tudatni a felhasználókkal, hogy életbe lépett a MAM-védelem.You want to provide a one-time pop-up message to let users know that MAM protections are in place, rather than continual device-level notification.
 • Olyan szabályzatoknak kell megfelelnie, amelyek alacsonyabb fokú felügyeleti képességeket írnak elő a személyes eszközökhöz.You want to comply with policies that require less management capability on personal devices. Például az alkalmazások céges adatait szeretné kezelni, nem az eszközön található minden céges adatot.For instance, you want to manage the corporate data for the apps, rather than manage the corporate data for the entire device.

További információ: Az MDM és az MAM összehasonlítása.For more information, Compare MDM and MAM.

Az alkalmazás használóinak meghatározásaDetermine who will use the app

A munkaerő számára szükséges alkalmazások meghatározása során vegye figyelembe a különböző felhasználói csoportokat és az általuk használt alkalmazásokat.As you're determining which apps your workforce needs, consider the various groups of users and the various apps they use. A csoportok ismerete az alkalmazások hozzáadása után is hasznos.Knowing these groups is also helpful after you've added an app. Miután hozzáadta az alkalmazást, hozzárendelhet egy felhasználói csoportot, akik használhatják azt.After you add an app, you assign a group of users that can use the app.

Elsőként az alkalmazás adatainak bizalmassági szintje alapján meg kell határoznia, hogy ki tartozzon az alkalmazáshoz hozzáférők csoportjába.First, you must determine which group should have access to the app, based on the sensitivity of the data the app contains. Előfordulhat, hogy bizonyos szerepköröket ki kell zárnia a hozzáférésből.You might need to include or exclude certain types of roles within your organization. Például előfordulhat, hogy az értékesítési csoportnak csak bizonyos LOB-alkalmazásokra van szüksége, míg a mérnöki, a pénzügyi, a HR vagy a jogi osztálynak nincs szüksége ezekre.For example, only certain LOB apps might be required for your sales group, whereas people focused on engineering, finance, HR, or legal might not need to use the LOB apps. Emellett előfordulhat, hogy az értékesítési csoportnak további adatvédelemre, valamint a belső vállalati szolgáltatások elérésére van szüksége a mobileszközein.In addition, your sales group might need additional data protection and access to internal corporate services on their mobile devices. Önnek kell meghatároznia, hogy hogyan csatlakozhat az adott csoport az erőforrásokhoz az alkalmazás használatával.You must determine how this group will connect to resources using the app. Az alkalmazással elért adatok a felhőben vagy a helyszínen legyenek tárolva?Will the data that the app accesses live in the cloud or on-premises? Hogyan csatlakozhatnak a felhasználók az erőforrásokhoz az alkalmazással?Also, how will the users connect to resources by using the app?

Az Intune támogatja az olyan mobilalkalmazások hozzáférésének biztosítását is, amelyek biztonságos hozzáférést igényelnek a helyszíni adatokhoz, mint például az üzleti alkalmazások kiszolgálói.Intune also supports enabling access to mobile apps that require secure access to on-premises data, such as line-of-business app servers. Ez a hozzáféréstípus általában a hozzáférés Intune által kezelt tanúsítványokkal történő szabályozásával, valamint a szegélyhálózatban található szabványos VPN-átjáróval vagy proxyval, például a Azure Active Directory-alkalmazásproxyval oldható meg.You ordinarily provide this type of access by using Intune-managed certificates for access control, combined with a standard VPN gateway or proxy in the perimeter, such as Azure Active Directory Application Proxy. Az Intune alkalmazásburkoló eszközével és az App SDK-val az elért adatok az üzleti alkalmazáson belül tarthatók, hogy az alkalmazás ne tudja átadni a vállalati adatokat a fogyasztói alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak.The Intune App Wrapping Tool and App SDK can help contain the accessed data within your line-of-business app, so that it can’t pass corporate data to consumer apps or services.

Az Intune az üzembe helyezésének tervezésével, kialakításával és kivitelezésével meghatározhatja, hogy hogyan azonosíthatja az egyes alkalmazáshasználati esetekhez és alesetekhez tartozó szervezeti csoportokat.Use the Intune deployment planning, design and implementation guide to help determine how you identify the organizational groups that are associated with each use-case and sub-use-case app scenario. További információ az alkalmazások csoportokhoz rendeléséről: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz a Microsoft Intune-nal.For information about assigning apps to groups, see Assign apps to groups with Microsoft Intune.

A saját megoldáshoz tartozó alkalmazás meghatározásaDetermine the type of app for your solution

Az alábbi alkalmazástípusok közül választhat:You can choose from the following app types:

 • Áruházbeli alkalmazások: Azok az alkalmazások, amelyeket a Microsoft, az iOS vagy az Android áruházába töltöttek fel, áruházbeli alkalmazásoknak számítanak.Apps from the store: Apps that have been uploaded to either the Microsoft store, the iOS store, or the Android store are store apps. Az áruházbeli alkalmazásokat a szolgáltatójuk tartja karban és frissíti.The provider of a store app maintains and provides updates to the app. Az áruház listájából Ön választja ki az alkalmazást, és teszi elérhetővé a felhasználói számára az Intune segítségével.You select the app in the store list and add it by using Intune as an available app for your users.
 • Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazások: A belső fejlesztésű alkalmazások üzletági (LOB) alkalmazások.Apps written in-house (line-of-business): Apps that are created in-house are line-of-business (LOB) apps. Az ilyen típusú alkalmazásokat az Intune által támogatott platformok egyikére hoztuk létre, például a Windows, az iOS vagy az Android rendszerre.The functionality of this type of app has been created for one of the Intune supported platforms, such as Windows, iOS, or Android. A cége egy külön fájlként hozza létre és teszi elérhetővé Ön számára a frissítéseket.Your organization creates and provides you with updates as a separate file. Az alkalmazás frissítéseit a felhasználók számára az Intune-nal teheti elérhetővé.You provide updates of the app to users by adding and deploying the updates using Intune.
 • Webes alkalmazások: A webalkalmazások ügyfél-kiszolgáló alkalmazások.Apps on the web: Web apps are client-server applications. A kiszolgáló szolgáltatja a webalkalmazást, amely tartalmazza a felhasználói felületet, a tartalmat és a funkciókat.The server provides the web app, which includes the UI, content, and functionality. A modern webszolgáltatási platformok emellett gyakran kínálnak biztonsági, terheléselosztási és egyéb szolgáltatásokat.Additionally, modern web hosting platforms commonly offer security, load balancing, and other benefits. Az ilyen típusú alkalmazásokat külön, a weben kezelik.This type of app is separately maintained on the web. Ehhez az alkalmazástípushoz az Intune-t kell használnia.You use Intune to point to this app type. Azt is Ön dönti el, hogy mely felhasználói csoportok férhetnek hozzá ezekhez az alkalmazásokhoz.You also assign which groups of users can access the app. Vegye figyelembe, hogy az Android nem támogatja a webalkalmazásokat.Note that Android does not support web apps.

A szervezet alkalmazásigényének felmérésekor vegye figyelembe, hogy ezek az alkalmazások hogyan integrálhatók felhőszolgáltatásokkal, milyen adatokhoz férhetnek hozzá, elérhetők-e BYOD-felhasználók számára, valamint szükség van-e hozzájuk internet-hozzáférésre.As you're determining which apps your organization needs, consider how the apps integrate with cloud services, what data the apps access, whether the apps are available to BYOD users, and whether the apps require internet access.

A cégnél használni kívánt alkalmazástípusokról a Terv létrehozása terület „Funkciókövetelmények” szakaszának „Alkalmazások” részén találhat bővebb információt.For more information about the types of apps that your organization needs, see "Apps" section within the "Feature requirements" section of Create a design.

Az alkalmazáskezelési és -védelmi szabályzatok megértéseUnderstanding app management and protection policies

Az Intune-nal módosíthatja a telepített alkalmazások funkcióit, hogy azok összhangban legyenek a vállalat megfelelőségi és biztonsági szabályzataival.Intune lets you modify the functionality of apps that you deploy to help align them with your company's compliance and security policies. Ennek köszönhetően megadhatja, hogyan legyenek védve a céges adatok.This control allows you to determine how your company data is protected. Az Intune által kezelt alkalmazások széles körű mobilalkalmazás-védelmi szabályzatokkal rendelkeznek, például:Intune-managed apps are enabled with a rich set of mobile application protection policies, such as:

 • A másolás és beillesztés, valamint a mentés másként funkció korlátozása.Restricting copy-and-paste and save-as functions.
 • A webes hivatkozások konfigurálása, hogy azok az Intune Managed Browser alkalmazásban nyíljanak meg.Configuring web links to open inside the Intune Managed Browser app.
 • Több identitás, valamint az alkalmazásszintű feltételes hozzáférés használatának engedélyezése.Enabling multi-identity use and app-level conditional access.

Az Intune által kezelt alkalmazások regisztráció nélkül nyújtanak alkalmazásvédelmet, így Ön a felhasználói eszköz kezelése nélkül alkalmazhat adatveszteség-megelőzési szabályzatokat.Intune-managed apps can also enable app protection without requiring enrollment, which gives you the choice of applying data loss-prevention policies without managing the user's device. Emellett az Intune alkalmazás szoftverfejlesztői készletével (SDK) és alkalmazásburkoló eszközével beépítheti a mobilalkalmazás-kezelést az üzletági és mobilalkalmazásaiba.Additionally, you can incorporate mobile-app management in your mobile and line-of-business apps by using the Intune App SDK and App Wrapping Tool. További információ ezekről az eszközökről: Az Intune App SDK áttekintése.For more information about these tools, see Intune App SDK overview.

A licencelt alkalmazások megértéseUnderstanding licensed apps

A webes, az áruházbeli és az üzletági alkalmazásokon kívül érdemes tisztában lennie a Volume Purchase Program alkalmazásainak és a licencelt alkalmazások sajátosságaival, például:In addition to understanding web apps, store apps, and LOB apps, you should also be aware of the destination of volume-purchase-program apps and licensed apps, such as:

 • Vállalati Apple Volume Purchasing Program (iOS és MacOS): Az iOS App Store áruháza lehetővé teszi, hogy több licencet is vásároljon a vállalatnál használni kívánt alkalmazásokhoz.Apple Volume Purchasing Program for Business (iOS and MacOS): The iOS App Store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Több licenc vásárlásával hatékonyabban kezelhetők a vállalaton belüli alkalmazások.Purchasing multiple copies helps you to efficiently manage apps in your company. További információ: Mennyiségi programban vásárolt iOS-alkalmazások felügyelete.For more information, see Manage iOS volume-purchased apps.
 • Androidos munkahelyi profil: Az alkalmazások androidos munkahelyi profilt használó eszközökhöz való hozzárendelése eltér a hagyományos androidos eszközökhöz való hozzárendeléstől.Android work profile: How you assign apps to Android work profile devices differs from how you assign them to standard Android devices. Minden olyan alkalmazás, amelyet az androidos munkahelyi profil részeként telepít a felügyelt Google Play áruházból szerezhető be.All apps you install for Android work profiles come from the Managed Google Play store. Jelentkezzen be az áruházba, keresse meg a kívánt alkalmazásokat, majd hagyja jóvá a választást.You sign in to the store, browse for the apps you want, and approve them. Az alkalmazás megjelenik az Azure Portal Licencelt alkalmazások lapján, és a hozzárendelése ugyanúgy kezelhető, mint bármely más alkalmazásé.The app then appears in the Licensed apps node of the Azure portal, and you can manage assignment of the app as you would any other app.
 • Microsoft Store Vállalatoknak (Windows 10): A Microsoft Store Vállalatoknak az a hely, ahol alkalmazásokat vásárolhat a szervezete számára egyenként vagy mennyiségi program keretében.Microsoft Store for Business (Windows 10): Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually or in volume. Az áruházat a Microsoft Intune-nal összekapcsolva a mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat az Azure Portalon kezelheti.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps in the Azure portal. További információ: A Microsoft Store Vállalatoknak áruházban vásárolt alkalmazások felügyelete.For more information, see Manage apps from Microsoft Store for Business.

Mielőtt hozzáadna alkalmazásokatBefore you add apps

Mielőtt elkezdené az alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését, vegye figyelembe a következőket:Before you begin to add and assign apps, consider the following points:

 • Ha áruházból végzi az alkalmazások felvételét és hozzárendelését, a felhasználók csak akkor tudják telepíteni az alkalmazásokat, ha rendelkeznek fiókkal az adott áruházban.When you add and assign an app from a store, your users must have an account with that store to be able to install the app.
 • Előfordulhat, hogy egyes hozzárendelendő alkalmazások beépített iOS-alkalmazásoktól függenek.Some apps or items that you assign might depend on built-in iOS apps. Ha például egy könyv iOS-es áruházból való hozzárendelését végzi, az eszközön elérhetőnek kell lennie az iBooks alkalmazásnak.For example, if you assign a book in the iOS store, the iBooks app must be present on the device. Ha eltávolította a beépített iBooks alkalmazást, azt az Intune használatával nem tudja újratelepíteni.If you have removed the iBooks built-in app, you cannot use Intune to reinstate it.

FelhőtárhelyCloud storage space

A szoftvertelepítő típusú telepítéssel létrehozott összes alkalmazást (például az üzletági alkalmazásokat) a rendszer becsomagolja és feltölti az Intune felhőtárhelyére.All apps that you create by using the software installer installation type (for example, a line-of-business app) are packaged and uploaded to Intune cloud storage. Az Intune próba-előfizetése 2 gigabájtnyi (GB) felhőtárhelyet biztosít a felügyelt alkalmazások és frissítések tárolásához.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. A teljes előfizetések nem korlátozzák a tárhely maximális mennyiségét.A full subscription does not limit the total amount of storage space.

A felhőtárhelyre vonatkozó követelmények az alábbiak:Requirements for cloud storage space are as follows:

 • Az összes alkalmazás telepítési fájljainak ugyanabban a mappában kell lenniük.All app installation files must be in the same folder.
 • A feltöltött fájlok legfeljebb 2 GB méretűek lehetnek.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Alkalmazáskategóriák létrehozása és szerkesztéseCreate and edit categories for apps

Az alkalmazáskategóriák segítségével úgy rendezheti az alkalmazásokat, hogy a felhasználók könnyebben találják meg őket a céges portálon.App categories can be used to help you sort apps to make them easier for users to find in the company portal. Egy alkalmazáshoz több kategóriát is hozzárendelhet (például Fejlesztői alkalmazások és Kommunikációs alkalmazások).You can assign one or more categories to an app, for example, Developer apps or Communication apps.

Amikor hozzáad egy alkalmazást az Intune-hoz, kiválaszthatja a kívánt kategóriát.When you add an app to Intune, you are given the option to select the category you want. Az alkalmazások felvételéről és a kategóriák hozzárendeléséről az egyes platformokra vonatkozó témakörökből tájékozódhat.Use the platform-specific topics to add an app and assign categories. Saját kategóriáit a következő eljárással hozhatja létre és szerkesztheti:To create and edit your own categories, use the following procedure:

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkaterületen a Beállítások alatt válassza az Alkalmazáskategóriák lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, under Setup, select App categories.
  Az Alkalmazáskategóriák panel megjeleníti az aktuális kategóriák listáját.The App categories pane displays a list of current categories.
 5. A következő lehetőségek közül választhat:Do either of the following:
  • Új kategória megadásához válassza a Kategória létrehozása panel Hozzáadás elemét, majd adja meg a kategória nevét.To add a category, in the Create category pane, select Add, and then enter a name for the category.
   A neveket csak egy nyelven lehet megadni, és az Intune nem fordítja le őket.Names can be entered in one language only, and they are not translated by Intune.
  • Kategória szerkesztéséhez válassza a kategória melletti három pontot (...) majd a Rögzítés irányítópulton vagy Törlés lehetőséget.To edit a category, select the ellipsis (...) next to the category, and then select Pin to dashboard or Delete.
 6. Válassza a Létrehozás lehetőséget.Select Create.

Az Intune által automatikusan hozzáadott alkalmazásokApps that are added automatically by Intune

Korábban az Intune számos beépített alkalmazást tartalmazott, melyeket hamar hozzá lehetett rendelni egy kategóriához.Previously, Intune contained a number of built-in apps that you could quickly assign. Ezt a listát az Intune-ügyfelek visszajelzései alapján eltávolítottuk, és a beépített alkalmazások többé nem jelennek meg.Based on Intune customer feedback, we removed this list, and the built-in apps are no longer displayed. A korábban már hozzárendelt beépített alkalmazások azonban továbbra is megjelennek az alkalmazások listájában.However, if you have already assigned any built-in apps, the apps remain visible in the list of apps. Az alkalmazások szükség szerint továbbra is hozzárendelhetők.You can continue to assign the apps as required.

Megjegyzés

Kötelező nem üzletági alkalmazás telepítéséhez az Intune telepítési parancsot küld az eszköz bejelentkezésekor, feltéve hogy az alkalmazás nem észlelhető és az alkalmazás telepítési állapota nem Telepítés függőben.For the installation of a required non-Line-of-Business app, Intune will attempt to install the app by sending an install command whenever the device checks-in, given that the app is not detected and the app’s install state is not Install Pending.

Kötelező alkalmazások telepítése, frissítése, vagy eltávolításaInstalling, updating, or removing required apps

A kötelező alkalmazásokat az Intune a 7 napos újraértékelési ciklus kivárása helyett 24 órán belül automatikusan újratelepíti, frissíti, vagy eltávolítja.Intune will automatically reinstall, update, or remove a required app within 24 hours, rather than waiting for the 7 day re-evaluation cycle.

Az Intune a kötelező alkalmazásokat a következő feltételek alapján telepíti újra, frissíti, vagy távolítja el automatikusan:Intune will automatically reinstall, update, or remove a required app based on the following conditions:

 • Ha a végfelhasználó eltávolít egy olyan alkalmazást, amelyet az eszközre kötelezően telepített alkalmazásnak jelöltek, akkor az Intune az ütemezett időpontban automatikusan újratelepíti az adott alkalmazást.If an end user uninstalls an app that you have required to be installed on the end user's device, Intune will automatically reinstall the app when this schedule elapses.
 • Ha a kötelező alkalmazás telepítése sikertelen, vagy valamiért az alkalmazás nincs jelen az eszközön, az Intune ellenőrzi a megfelelőséget, és az ütemezett időpontban újratelepíti az alkalmazást.If a required app install fails or somehow the app is not present on the device, Intune evaluates compliance and reinstalls the app when this schedule elapses.
 • Az egyik rendszergazda elérhetővé tesz egy alkalmazást egy felhasználói csoport számára, és a felhasználó telepíti ezt az alkalmazást az eszközre a céges portál használatával.An admin targets an app as available to a user group and an end user installs the app from the company portal on the device. Később a rendszergazda frissíti az alkalmazást v1-es verzióról v2-re.Later, the admin updates the app from v1 to v2. Amennyiben az alkalmazás korábbi verziója jelen van az eszközön, az Intune az ütemezett időpontban frissíteni fogja az alkalmazást.Intune will update the app when this schedule elapses, provided that any previous version of the app is still present on the device.
 • Ha a rendszergazda az alkalmazást törlésre jelöli ki, és az alkalmazás továbbra is jelen van a készüléken és eltávolítása sikertelen volt, az Intune ellenőrzi a megfelelőséget, és eltávolítja az alkalmazást az ütemezett időpontban.If the admin deploys uninstall intent and the app is present on the device and failed to uninstall, Intune evaluates compliance and uninstalls the app when this schedule elapses.

További lépésekNext steps

Az alkalmazások Intune-hoz adásáról a különböző platformokon az alábbi cikkek adnak útmutatást:To learn how to add apps for each platform to Intune, see: