Office 365-alkalmazások hozzárendelése Windows 10-es eszközökhöz a Microsoft Intune-nalAssign Office 365 apps to Windows 10 devices with Microsoft Intune

Ezzel az alkalmazástípussal könnyedén hozzárendelhet Office 365-alkalmazásokat a Windows 10 rendszerű kezelt eszközökhöz.This app type makes it easy for you to assign Office 365 apps to devices you manage that run Windows 10. Emellett telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Project Online asztali ügyfeléhez és a Microsoft Visio Pro for Office 365 szolgáltatáshoz is, amennyiben rendelkezik hozzájuk licenccel.You can also install apps for the Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Pro for Office 365, if you own licenses for them. A kívánt alkalmazások egyetlen bejegyzésként jelennek meg az Intune-konzol alkalmazáslistájában.The apps that you want are displayed as a single entry in the list of apps on the Intune console.

ElőkészületekBefore you start

Fontos

Az Office telepítésének ezen módja csak akkor támogatott, ha a Microsoft Office más verziói nincsenek telepítve az eszközön.This method of installing Office is supported only if no other versions of Microsoft Office are installed on the device.

 • Azokon az eszközökön, melyekre telepíti az alkalmazásokat, a Windows 10 alkotói frissítésének vagy újabb verziójának kell futnia.Devices to which you deploy these apps must be running the Windows 10 Creators Update or later.
 • Az Intune csak az Office 365 csomagból származó Office-alkalmazások hozzáadását támogatja.Intune supports adding Office apps from the Office 365 suite only.
 • Ha bármely Office-alkalmazás meg van nyitva, amikor az Intune telepíti az alkalmazáscsomagot, előfordulhat, hogy a telepítés sikertelen lesz, és elvesznek a végfelhasználók adatai a nem mentett fájlokból.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, the installation might fail, and users might lose data from unsaved files.
 • Ez a telepítési mód nincs támogatva Windows 10 S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic és Windows Holographic for Business rendszert futtató eszközökön.This installation method is not supported on Windows 10 S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic, or Windows Holographic for Business devices.
 • Az Intune nem támogatja az asztali Office 365-programok (más néven az Office Centennial-alkalmazások) Microsoft Áruházból történő telepítését olyan eszközök esetében, amelyekre korábban már telepítettek valamilyen Office 365-alkalmazást az Intune segítségével.Intune does not support installing Office 365 desktop apps from the Microsoft Store (known as Office Centennial apps) on a device to which you have already deployed Office 365 apps with Intune. Ha ezt a konfigurációt telepíti, az adatvesztést vagy adatsérülést okozhat.If you install this configuration, it might cause data loss or corruption.
 • Több kötelező vagy elérhető alkalmazás-hozzárendelés nem adódik össze.Multiple required or available app assignments are not additive. A későbbi alkalmazás-hozzárendelés felülírja a már meglévő alkalmazás-hozzárendeléseket.A later app assignment will overwrite pre-existing installed app assignments. Ha például az első Office-alkalmazáscsomag tartalmazta a Wordöt, de az újabb már nem, akkor a Word el lesz távolítva.For example, if the first set of Office apps contains Word, and the later one does not, Word will be uninstalled. Ez a feltétel a Visio- és Project-alkalmazásokra nem vonatkozik.This condition does not apply to any Visio or Project applications.

Első lépésekGet started

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All Services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkaterületen a Kezelés szakaszban válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. Válassza a Hozzáadás elemet.Select Add.
 6. Az Alkalmazások hozzáadása ablaktáblán, az Alkalmazástípus listában, az Office 365 csomag alatt válassza a Windows 10 lehetőséget.In the Add apps pane, in the App type list, under Office 365 Suite, select Windows 10.

Mostantól konfigurálhatja az alkalmazáscsomagot.You can now configure the app suite.

Az alkalmazáscsomag konfigurálásaConfigure the app suite

Válassza ki azokat az Office-alkalmazásokat, melyeket szeretne eszközökhöz hozzárendelni.Select the Office apps that you want to assign to devices.

 1. Az Alkalmazás felvétele ablaktáblán válassza az Alkalmazáscsomag konfigurálása lehetőséget.In the Add App pane, select Configure App Suite.
 2. Az Alkalmazáscsomag konfigurálása ablaktáblán válassza ki a szokásos Office-alkalmazásokat, melyeket szeretne eszközökhöz hozzárendelni.In the Configure App Suite pane, select the standard Office apps that you want to assign to devices.
  Emellett telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Project Online asztali ügyfeléhez és a Microsoft Visio Pro for Office 365 szolgáltatáshoz, amennyiben rendelkezik hozzájuk licenccel.Additionally, you can install apps for the Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Pro for Office 365, if you own licenses for them.
 3. Válassza az OK gombot.Select OK.

Fontos

Az alkalmazáscsomag létrehozása után annak tulajdonságai már nem szerkeszthetők.After you've created the app suite, you cannot edit its properties. Ha eltérő tulajdonságokat szeretne beállítani, törölje az alkalmazáscsomagot, és hozzon létre egy újat.To configure different properties, delete the app suite and create a new one.

Az alkalmazásadatok konfigurálásaConfigure app information

Ebben a lépésben adhatja meg az alkalmazáscsomag adatait.In this step, you provide information about the app suite. Ezek alapján azonosíthatja az alkalmazáscsomagot az Intune-ban, és a felhasználók is ezek alapján találhatják meg azt a céges portálon.This information helps you to identify the app suite in Intune, and it helps users to find the app suite in the company portal.

 1. Az Alkalmazás hozzáadása ablaktáblán válassza az Alkalmazáscsomag adatai lehetőséget.In the Add App pane, select App Suite Information.
 2. Az Alkalmazáscsomag adatai ablaktáblán tegye a következőket:In the App Suite Information pane, do the following:
  • Csomag neve: Itt adhatja meg az alkalmazáscsomag céges portálon megjelenő nevét.Suite Name: Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy minden megadott csomagnév egyedi legyen.Make sure that all suite names that you use are unique. Ha ugyanazt a csomagnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a céges portálon.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Csomag leírása: Itt adhatja meg az alkalmazáscsomag leírását.Suite Description: Enter a description for the app suite. Felsorolhatja például a kiválasztott belefoglalt alkalmazásokat.For example, you could list the apps you've selected to include.
  • Közzétevő: Közzétevőként a Microsoft jelenik meg.Publisher: Microsoft appears as the publisher.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories or a category that you created. Ez a beállítás megkönnyíti a Céges portálon kereső felhasználóknak az alkalmazás megtalálását.This setting makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazáscsomagot a céges portál főoldalán az alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím: Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe: Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő: Fejlesztőként a Microsoft jelenik meg.Developer: Microsoft appears as the developer.
  • Tulajdonos: Tulajdonosként a Microsoft jelenik meg.Owner: Microsoft appears as the owner.
  • Megjegyzések: Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Embléma: – Amikor a felhasználók a céges portálon keresnek, az alkalmazás mellett megjelenik az Office 365-embléma.Logo: The Office 365 logo is displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Válassza az OK gombot.Select OK.

Alkalmazásbeállítások konfigurálásaConfigure app settings

Ebben a lépésben az alkalmazáscsomag telepítési beállításait konfigurálhatja.In this step, configure installation options for the app suite. A beállítások minden, a csomaghoz hozzáadott alkalmazásra vonatkoznak.The settings apply to all apps that you added to the suite.

 1. Az Alkalmazás hozzáadása ablaktáblán válassza az Alkalmazáscsomag beállításai lehetőséget.In the Add App pane, select App Suite Settings.
 2. Az Alkalmazáscsomag beállításai ablaktáblán tegye a következőket:In the App Suite Settings pane, do the following:
  • Office-verzió: Itt választhatja ki, hogy az Office 32 bites vagy 64 bites verzióját szeretné hozzárendelni.Office version: Choose whether you want to assign the 32-bit or 64-bit version of Office. A 32 bites verziót 32 bites és 64 bites eszközökön is, a 64 bites verziót viszont csak 64 bites eszközökön telepítheti.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can install the 64-bit version on 64-bit devices only.
  • Frissítési csatorna: Itt választhatja ki, hogyan történjen az Office frissítése az eszközökön.Update Channel: Choose how Office is updated on devices. A különböző frissítési csatornákkal kapcsolatban az Office 365 ProPlus frissítési csatornáinak áttekintése című témakörben találhat további információt.For information about the various update channels, see Overview of update channels for Office 365 ProPlus. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:
   • HavontaMonthly
   • Havonta (megcélzott)Monthly (Targeted)
   • Semi-AnnualSemi-Annual
   • Féléves (megcélzott)Semi-Annual (Targeted)
  • Alkalmazás végfelhasználói licencszerződésének automatikus elfogadása: Ezt a beállítást akkor jelölje be, ha nem követeli meg a végfelhasználóktól, hogy elfogadják a licencszerződést.Automatically accept the app end user license agreement: Select this option if you don't require end users to accept the license agreement. Ebben az esetben az Intune automatikusan elfogadja a szerződést.Intune then automatically accepts the agreement.
  • Megosztott aktiválás használata: A megosztott aktiválás akkor használatos, amikor több felhasználó használja ugyanazt a számítógépet.Use shared computer activation: Select this option when multiple users share a computer. További információt az Overview of shared computer activation for Office 365 (Az Office 365 megosztott aktiválásának áttekintése) című témakörben találhat.For more information, see Overview of shared computer activation for Office 365.
  • Nyelvek: Az Office automatikusan telepít minden támogatott nyelvet, mely telepítve van a Windowsban a végfelhasználói eszközön.Languages: Office is automatically installed in any supported languages that are installed with Windows on the end-user's device. Ezt a beállítást akkor jelölje be, ha az alkalmazáscsomaghoz további nyelveket szeretne telepíteni.Select this option if you want to install additional languages with the app suite.

Fontos

Az alkalmazáscsomag létrehozása után annak tulajdonságai már nem szerkeszthetők.After you've created the app suite, you cannot edit its properties. Ha eltérő tulajdonságokat szeretne beállítani, törölje az alkalmazáscsomagot, és hozzon létre egy újat.To configure different properties, delete the app suite and create a new one.

BefejezésFinish up

Amikor elkészült, válassza az Alkalmazás hozzáadása ablaktáblán a Hozzáadás lehetőséget.When you're done, in the Add App pane, select Add. A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában.The app you've created is displayed in the apps list.

Hiba történt az alkalmazáscsomag telepítésekorErrors during installation of the app suite

Az alábbi táblázatban az esetlegesen megjelenő gyakori hibakódok és azok jelentése található.The following tables list common error codes you might encounter and their meaning.

Az Office felhőszolgáltatójának állapotaStatus for Office CSP

ÁllapotStatus FázisPhase DescriptionDescription
1460 (ERROR_TIMEOUT)1460 (ERROR_TIMEOUT) LetöltésDownload Nem sikerült letölteni az Office-telepítő eszköztFailed to download the Office Deployment Tool
13 (ERROR_INVALID_DATA)13 (ERROR_INVALID_DATA) - Nem sikerült ellenőrizni a letöltött Office-telepítő eszköz aláírásátCannot verify the signature of the downloaded Office Deployment Tool
A CertVerifyCertificateChainPolicy függvény által visszaadott hibakódError code from CertVerifyCertificateChainPolicy - Nem sikerült a letöltött Office-telepítő eszköz hitelesítési ellenőrzéseFailed certification check for the downloaded Office Deployment Tool
997997 WIPWIP TelepítésInstalling
00 Telepítés utánAfter installation A telepítés sikeres voltInstallation succeeded
1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE)1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Valamilyen előfeltétel ellenőrzése sikertelen volt, például:Failed any prerequisite check, such as:
 • SxS (Kísérlet a telepítésre, miközben a 2016-os MSI telepítve van)SxS (Tried to install when 2016 MSI is installed)
 • VerzióeltérésVersion mismatch
 • EgyebekOthers
0x8000ffff (E_UNEXPECTED)0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Kísérlet történt az eltávolításra, miközben a számítógépen nem található meg az Office KattintásraTried to uninstall when there is no Click-to-run Office on the machine
1700217002 - Nem sikerült befejezni a forgatókönyv végrehajtását (telepítés).Failed to complete the scenario (install). Lehetséges okok:Possible reasons:
 • A felhasználó megszakította a telepítéstInstallation canceled by user
 • Egy másik telepítés megszakította a telepítéstInstallation canceled by another installation
 • A telepítés során elfogyott a lemezterületOut of disk space during installation
 • Ismeretlen nyelvi azonosítóUnknown language ID
1700417004 - Ismeretlen termékváltozatokUnknown SKUs

Az Office-telepítő eszköz hibakódjaiOffice Deployment Tool error codes

ForgatókönyvScenario Visszatérési kódReturn code Felhasználói felületUI MegjegyzésNote
Kísérlet történt az eltávolításra, miközben nincs aktív Kattintásra-telepítésUninstall effort when there is no active Click-to-run installation -2147418113, 0x8000ffff vagy 2147549183-2147418113, 0x8000ffff or 2147549183 Hibakód: 30088-1008Error Code: 30088-1008
Hibakód: 30125-1011 (404)Error Code: 30125-1011 (404)
Office-telepítő eszközOffice Deployment Tool
Telepítés, miközben telepítve van az MSI-verzióInstall when there is MSI version installed 16031603 - Office-telepítő eszközOffice Deployment Tool
A felhasználó vagy egy másik telepítés megszakította a telepítéstInstallation canceled by user, or by another installation 1700217002 - KattintásraClick-to-run
Kísérlet a 64 bites verzió telepítésére egy olyan eszközön, amelyen telepítve van a 32 bites verzió.Try to install 64-bit on a device that has 32-bit installed. 16031603 - Az Office-telepítő eszköz visszatérési kódjaOffice Deployment Tool return code
Kísérlet egy ismeretlen termékváltozat telepítésére (az Office-felhőszolgáltató esetében ez nem valós használati eset, mivel csak érvényes termékváltozatokat lehet beküldeni)Try to install an unknown SKU (not a legitimate use case for Office CSP since we should only pass in valid SKUs) 1700417004 - KattintásraClick-to-run
Nincs elegendő szabad területLack of space 1700217002 - KattintásraClick-to-run
Nem sikerült elindítani a Kattintásra-ügyfelet (váratlan)The click-to-run client failed to start (unexpected) 1700017000 - KattintásraClick-to-run
A Kattintásra-ügyfélnek nem sikerült várólistára helyeznie a forgatókönyvet (váratlan)The click-to-run client failed to queue scenario (unexpected) 1700117001 - KattintásraClick-to-run

További lépésekNext steps