iOS-es üzletági (LOB) alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add iOS line-of-business (LOB) apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A témakörben található információ segítségével az iOS rendszerhez készült üzletági alkalmazásokat adhat hozzá az Intune-hoz.Use the information in this topic to help you add iOS line-of-business apps to Intune.

Megjegyzés

Bár az iOS-eszközök felhasználói eltávolíthatnak néhányat a beépített iOS-alkalmazások közül – például a Részvények vagy a Térképek alkalmazást –, az Intune nem használható ezek újratelepítésére.While users of iOS devices can remove some of the built-in iOS apps like Stocks, and Maps, you cannot use Intune to redeploy those apps. Amennyiben a végfelhasználó törölte ezeket az alkalmazásokat, manuálisan telepítheti újra őket az App Store áruházból.If end users delete these apps, they must go to the app store, and manually re install them.

1. lépés – A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1 - Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet + Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management + Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add App blade, choose Line-of-business app.

2. lépés – az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2 - Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag fájl panelen válassza a tallózás gombot, majd válasszon egy .ipa kiterjesztésű iOS-es telepítési fájlt.On the App package file blade, choose the browse button, and select an iOS installation file with the extension .ipa.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

3. lépés – Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3 - Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen adja meg az alkalmazásadatokat.On the App information blade, add the details for your app. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazás céges portálon megjelenő nevét.Name - Enter the name of the app to be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás – Adja meg az alkalmazás leírását, amelyet a felhasználók is láthatnak majd a céges portálon.Description - Enter a description for the app to be displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legrégebbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum Operating System - From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerrel rendelkező eszközhöz rendelik hozzá, akkor nem lesz telepítve.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategória – Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Így megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a céges portálon való böngészés során.This makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo - Upload an icon that is associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that is displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

4. lépés – befejezésStep 4 - Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesek-e a megadott információk.On the Add app blade, verify that the details for your app is correct.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Choose Add, to upload the app to Intune.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created appears in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

5. lépés – üzletági alkalmazás frissítéseStep 5 - Update a line-of-business app

1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet + Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management + Intune.
3. Válassza a Mobilalkalmazások > Alkalmazások elemet.Choose Mobile Apps > Apps. 4. Az alkalmazáslistában keresse meg és válassza ki az alkalmazást.Find and select your app in the list of apps.
5. Az Áttekintés panelen válassza a Tulajdonságok elemet.Choose Properties in the Overview blade.
5. Válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet.Select App package file.
6. Kattintson a mappa ikonra, és keresse meg a frissített alkalmazásfájl elérési útját.Click the folder icon and browse to the location of your updated app file. Kattintson a Megnyitás gombra.Click Open. Az alkalmazás adatai a csomaginformációkat használva frissülnek.The app information will update with the package information.
8. Ellenőrizze, hogy az Alkalmazásverzió megfelel-e a frissített alkalmazáscsomagnak.Verify that the App version reflects the updated app package. Megjegyzés: Ahhoz, hogy az Intune szolgáltatás sikeresen üzembe tudja helyezni az új IPA-fájlt az eszközön, az IPA-csomagban található Info.plist fájlban meg kell növelni az CFBundleVersion karakterlánc értékét. Note: For the Intune service to successfully deploy a new IPA file to the device you must increment the CFBundleVersion string in the Info.plist file in your IPA package.

További lépésekNext steps

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában.The app you have created is displayed in the apps list. Mostantól hozzárendelheti az Ön által választott csoportokhoz.You can now assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

További tájékoztató az alkalmazás jellemzőinek és hozzárendelési állapotának figyeléséről.Learn more about the ways in which you can monitor the properties and assignment of your app. További információt az Alkalmazásinformációk és -hozzárendelések figyelése című témakörben talál.For more information, see How to monitor app information and assignments.

További tudnivalók az Intune-beli alkalmazás környezetéről.Learn more about the context of your app in Intune. További információt az Eszközök és alkalmazások életciklusa című témakörben talál.For more information, see Overview of device and app lifecycles