Újdonságok a Microsoft Intune-banWhat's new in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Heti összesítésben olvashat a Microsoft Intune újdonságairól.Learn what’s new each week in Microsoft Intune. Emellett tájékozódhat a jövőbeni változtatásokról, a szolgáltatással kapcsolatos fontos bejelentésekről és a korábbi verziókról is.You can also find out about upcoming changes, important notices about the service, and information about past releases.

Megjegyzés

Idővel ezeknek a funkcióknak egy jelentős része Configuration Managerrel végzett hibrid telepítések esetén is támogatott lesz.Many of these features will eventually be supported for hybrid deployments with Configuration Manager. Az új hibrid funkciókról további információért tekintse meg a hibrid újdonságok oldalát.For more information about new hybrid features, check out our hybrid What’s New page.

2017. október 2-i hétWeek of October 2, 2017

Intune-alkalmazásokIntune apps

A Céges portál eszközbeállítási munkafolyamatával kapcsolatos újdonságok Improvements to device setup workflow in Company Portal

Továbbfejlesztettük az androidos Céges portál alkalmazás eszközbeállítási munkafolyamatát.We've improved the device setup workflow in the Company Portal app for Android. Nyelvezete felhasználóbarátabb, vállalatra szabottabb. Képernyőit – ahol lehetett – összevontuk.The language is more user-friendly and specific to your company, and we've combined screens where possible. Az újításokat megtekintheti a felhasználói felület újdonságait bemutató oldalon.You can see these on the what's new in app UI page.

Az androidos eszközök kapcsolati információk elérésére irányuló kéréseinek továbbfejlesztett támogatása Improved guidance around the request for access to contacts on Android devices

Gyakran előfordul, hogy a felhasználóknak engedélyt kell adniuk az androidos Céges portál alkalmazásnak a Kapcsolatok használatára.The Company Portal app for Android often requires the end user to accept the Contacts permission. Ha ezt egy végfelhasználó elutasítja, mostantól egy alkalmazásbeli értesítés fogja figyelmeztetni feltételes hozzáférési engedély megadására.If an end user declines this access, they will now see an in-app notification that alerts them to grant it for conditional access.

Biztonságos indítást támogató kockázatcsökkentés Android-eszközökhözSecure startup remediation for Android

Az Android-eszközök végfelhasználói mostantól rá tudnak koppintani a Céges portál alkalmazásban az okra, amely miatt az eszköz nem felel meg valamelyik biztonsági szabálynak.End users with Android devices will be able to tap the non-compliance reason in the Company Portal app. Amikor csak lehetséges, ennek hatására meg fog jelenni az a beállítási képernyő, ahol kezelhető a probléma.When possible, this will take them directly to the correct location in the settings app to fix the issue.

További leküldéses értesítések az Android Oreo rendszert használó végfelhasználóknak a Céges portál alkalmazásban Additional push notifications for end users on the Company Portal app for Android Oreo

A végfelhasználók számára további értesítések jelennek meg, amelyek jelzik, hogy az Android Oreo Céges portál alkalmazása mikor végez háttérműveleteket (például szabályzatok lekérése az Intune szolgáltatástól).End users will see additional notifications to indicate to them when the Company Portal app for Android Oreo is performing background tasks, such as retrieving policies from the Intune service. Ez átláthatóbbá teszi a végfelhasználók számára a Céges portál az eszközeiken végzett felügyeleti feladatait.This increases transparency for end users about when the Company Portal is performing administrative tasks on their device. Ez a Céges portál felhasználói felülete optimalizálásának része, amelyet az Android Oreo rendszeren futó Céges portál alkalmazáshoz végzünk.This is part of the overall optimization of the Company Portal UI for the Company Portal app for Android Oreo.

Az Android Oreóban engedélyezett új felhasználóifelület-elemekhez további optimalizálások tartoznak.There are further optimizations for new UI elements that are enabled in Android Oreo. A végfelhasználók számára további értesítések jelennek meg, amelyek jelzik, hogy a Céges portál mikor végez háttérműveleteket, például szabályzatok lekérését az Intune szolgáltatástól.End users will see additional notifications that will indicate to them when Company Portal is performing background tasks such as retrieving policy from the Intune service. Ez átláthatóbbá teszi a végfelhasználók számára, hogy a Céges portál mikor hajt végre felügyeleti feladatokat az eszközön.This increases transparency for end users about when Company Portal is performing administrative tasks on the device.

Munkahelyi profillal rendelkező Androidhoz készült Céges portál alkalmazás új működési módja New behaviors for the Company Portal app for Android with work profiles

Android for Work-eszköz munkahelyi profillal történő regisztrálása után a munkahelyi profil Céges portál alkalmazása végzi el az eszközön a felügyeleti feladatokat.When you enroll an Android for Work device with a work profile, it's the Company Portal app in the work profile that performs management tasks on the device.

Hacsak nem használ MAM-használatot támogató alkalmazást a személyes profilban, az androidos Céges portál alkalmazásra már nincs szükség.Unless you are using a MAM-enabled app in the personal profile, the Company Portal app for Android no longer serves any use. Ezért a munkahelyi profil hatékony használhatósága érdekében a munkahelyi profil sikeres regisztrálása után az Intune elrejti a személyes Céges portál alkalmazást.To improve the work profile experience, Intune will automatically hide the personal Company Portal app after a successful work profile enrollment.

Az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás a személyes profilban bármikor engedélyezhető. Ehhez keresse meg a Céges portál alkalmazást a Play Áruházban, és koppintson az Engedélyezés lehetőségre.The Company Portal app for Android can be enabled at any time in the personal profile by browsing for Company Portal in the Play Store and tapping Enable.

A Windows 8.1 és Windows Phone 8.1 rendszerekhez készült Céges portál fenntartási módba kerül Company Portal for Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 moving to sustaining mode

2017 októberétől a Windows 8.1 és Windows Phone 8.1 rendszerekhez készült Céges portál alkalmazás fenntartási módba kerül.Beginning in October 2017, the Company Portal apps for Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 will move to sustaining mode. Ez azt jelenti, hogy ezeken a platformokon továbbra is jár támogatás az alkalmazásokhoz és a meglévő használati forgatókönyvekhez (például regisztrálás és megfelelőség).This means that the apps and existing scenarios, such as enrollment and compliance, will continue to be supported for these platforms. Az alkalmazások továbbra is letölthetők a meglévő kiadási csatornákon keresztül, például a Microsoft Áruházból.These apps will continue to be available for download through existing release channels, such as the Microsoft Store.

A fenntartási módban ezekhez az alkalmazásokhoz azonban már csak fontos biztonsági frissítések lesznek elérhetőek.Once in sustaining mode, these apps will only will receive critical security updates. Más típusú frissítések és új funkciók már nem jelennek meg ezekhez az alkalmazásokhoz.There will be no additional updates or features released for these apps. Ha az új funkciókat szeretné használni, azt javasoljuk, hogy frissítse az eszközt Windows 10 vagy Windows 10 Mobile rendszerre.For new features, we recommend that you update devices to Windows 10 or Windows 10 Mobile.

Eszközök beléptetéseDevice enrollment

Nem támogatott Samsung Knox-eszközök regisztrációjának letiltásaBlock unsupported Samsung Knox device enrollment

A Céges portál alkalmazás csak a támogatott Samsung Knox-eszközöket próbálja meg regisztrálni.The Company Portal app only attempts to enroll supported Samsung Knox devices. Az MDM-regisztrációt megakadályozó KNOX-aktiválási hibák elkerülése érdekében az alkalmazás csak a Samsung által közétett eszközlistán szereplő eszközöket próbálja meg regisztrálni.To avoid KNOX activation errors that prevent MDM enrollment, device enrollment is only attempted if the device appears in the list of devices published by Samsung. Előfordulhat, hogy egy Samsung-eszköz bizonyos modelljei támogatják a KNOX platformot, míg más modelljei nem.Samsung devices can have model numbers that support KNOX while others that don't. Egy adott eszköz megvásárlása és üzembe helyezése előtt egyeztesse a viszonteladóval, hogy az eszköz Knox-kompatibilis-e.Verify Knox compatibility with your device reseller before purchase and deployment. Az ellenőrzött eszközök teljes listája megtalálható az Android és Samsung KNOX Standard-eszközök konfigurációs szabályzatának beállításai témánál.You can find the full list of verified devices in the Android and Samsung KNOX Standard policy settings.

Az Android 4.3-as és korábbi verzióinak támogatása lejár End of support for Android 4.3 and lower

A felügyelt alkalmazások és az Androidra készült Céges portál alkalmazás esetén az Android 4.4-es vagy újabb verziója követelmény lesz a vállalati erőforrások eléréséhez.Managed apps and the Company Portal app for Android will require Android 4.4 and higher to access company resources. Decemberre az összes regisztrált eszköz kiv lesz vonva, így elveszti hozzáférését a vállalati erőforrásokhoz.By December, all enrolled devices will be force retired in December, resulting in loss of access to company resources. Ha MDM nélküli alkalmazásvédelmi szabályzatokat használ, akkor az alkalmazások nem jutnak hozzá a frissítésekhez és a használhatóságuk idővel romlani kezd.If you are using app protection policies without MDM, apps will not receive updates, and the quality of their experience will diminish over time.

Végfelhasználók tájékoztatása a regisztrált eszközök megtekinthető adatairól Inform end users what device information can be seen on enrolled devices

A Céges portál alkalmazások Eszköz részletei képernyője kiegészül a Tulajdonjog típusa oldallal.We are adding Ownership Type to the Device Details screen on all Company Portal apps. Így a felhasználók közvetlenül a Milyen adatok láthatók a cég számára? című cikkből fognak tudni tájékozódni az adatvédelmi kérdésekről.This will allow users to find out more about privacy directly from the What information can your company see? article. Ez terveink szerint az összes Céges portál alkalmazásban meg fog jelenni a közeljövőben.This will be rolling out across all Company Portal apps in the near future. Az iOS kapcsán ezt a funkciót szeptemberben jelentettük be.We announced this for iOS in September.

2017. szeptember 25-i hétWeek of September 25, 2017

Eszközök beléptetéseDevice enrollment

Az Intune támogatja az iOS 11-etIntune supports iOS 11

Az Intune támogatja az iOS 11-et.Intune supports iOS 11. Ezt korábban bejelentettük az Intune támogatási blogjának oldalán.This was previously announced on the Intune Support blog.

Az iOS 8.0-s verzió támogatása lejár End of support for iOS 8.0

A felügyelt alkalmazások és az iOS-re készült Céges portál alkalmazás esetén az iOS 9.0-s vagy újabb verziója követelmény lesz a vállalati erőforrások eléréséhez.Managed apps and the Company Portal app for iOS will require iOS 9.0 and higher to access company resources. Azok az eszközök, amelyeket nem frissítenek még szeptember előtt, többé nem fognak hozzáférni a Céges portálhoz vagy azokhoz az alkalmazásokhoz.Devices that aren't updated before this September will no longer be able to access the Company Portal or those apps.

Intune-alkalmazásokIntune apps

A Windows 10-es Céges portál alkalmazásban elérhetővé válik a Frissítés művelet Refresh action added to the Company Portal app for Windows 10

A Windows 10-es céges portál alkalmazásban lehetőség lesz az adatok frissítésére. Ezt lefelé húzással, vagy asztali gépeken az F5 billentyű megnyomásával lehet majd elvégezni.The Company Portal app for Windows 10 allows users to refresh the data in the app by either pulling to refresh or, on desktops, pressing F5.

2017. szeptember 11-i hétWeek of September 11, 2017

Eszközök beléptetéseDevice enrollment

Végfelhasználóknak szóló információ az iOS-eszközök megtekinthető adatairól Inform end users what device information can be seen for iOS

Az iOS-alapú Céges portál alkalmazásban található Eszköz részletei képernyőhöz hozzáadtuk a Tulajdonjog típusa oldalt.We have added Ownership Type to the Device Details screen on the Company Portal app for iOS. A felhasználók így közvetlenül az Intune végfelhasználói dokumentáció ezen oldaláról tájékozódhatnak az adatvédelemről. A tudnivalókat az About (Információk) képernyőről is elérhetik.This will allow users to find out more about privacy directly from this page from the Intune end user docs. They will also be able to locate this information on the About screen.

Az Android rendszerre készült Céges portál alkalmazás regisztráció nélküli elérésének engedélyezése végfelhasználók számára Allow end users to access the Company Portal app for Android without enrollment

A végfelhasználóknak rövidesen mát nem kell regisztrálniuk az eszközüket az Android rendszerre készült Céges portál alkalmazás eléréséhez.End users will soon not have to enroll their device to access the Company Portal app for Android. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó szervezetek végfelhasználói többé nem fognak az eszközük regisztrálására felszólító figyelmeztetést kapni a Céges portál alkalmazás megnyitásakor.End users at organizations that are using App Protection Policies will no longer receive prompts to enroll their device when they open the Company Portal app. A végfelhasználók alkalmazásokat is tudnak majd telepíteni a Céges portálról az eszköz regisztrálása nélkül.End users will also be able to install apps from the Company Portal without enrolling the device.

Egyszerűbb megfogalmazás az Androidhoz készült Céges portál alkalmazáshoz Easier-to-understand phrasing for the Company Portal app for Android

Egyszerűsítettük az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás regisztrálási folyamatának leírását, hogy a végfelhasználók könnyebben tudják elvégezni a regisztrálást.The enrollment process for the Company Portal app for Android has been simplified with new text to make it easier for end users to enroll. Ha egyéni regisztrációs dokumentációval rendelkezik, frissítse az új képernyők megjelenítéséhez.If you have custom enrollment documentation, you will want to update it to reflect the new screens. Mintaképeket a Felhasználói felületi frissítések az Intune végfelhasználói alkalmazásaiban című oldalon találhat.You can find sample images on our UI updates for Intune end user apps page.

A Windows Information Protection engedélyezési szabályzata a Windows 10-es Céges portál alkalmazással bővül Windows 10 Company Portal app added to Windows Information Protection allow policy

Frissítettük a Windows 10-es Céges portál alkalmazást, amely így támogatja a Windows Információvédelmet.The Windows 10 Company Portal app has been updated to support Windows Information Protection (WIP). Az alkalmazást hozzá lehet adni a WIP engedélyezési szabályzatához.The app can be added to the WIP allow policy. A változásnak köszönhetően az alkalmazást a későbbiekben nem szükséges hozzáadni a Kivételek listához.With this change, the app no longer has to be added to the Exempt list.

2017. augusztus 21-i hétWeek of August 21, 2017

Eszközök beléptetéseDevice enrollment

Fejlesztések az eszközök áttekintésénél Improvements to device overview

A fejlesztéseknek köszönhetően az eszközök áttekintésében mostantól megjelennek a regisztrált eszközök, az Exchange ActiveSync által kezeltek viszont ki lesznek hagyva.Improvements to the device overview now display enrolled devices but excludes devices managed by Exchange ActiveSync. Az Exchange ActiveSync által kezelt eszközök a regisztrált eszközökéitől eltérő felügyeleti beállításokkal rendelkeznek.Exchange ActiveSync devices do not have the same management options as enrolled devices. A regisztrált eszközök számát összesítve és platform szerinti lebontásban is megtekintheti az Intune-ban az Azure Portal Eszközök > Áttekintés menüpontjában.To view the number of enrolled devices and number of enrolled devices by platform in Intune in the Azure portal, go Devices > Overview.

EszközkezelésDevice management

Az Intune által gyűjtött eszközleltár fejlesztéseiImprovements to device inventory collected by Intune

Ebben a kiadásban a következő fejlesztések lettek végrehajtva a kezelt eszközök által gyűjtött leltáradatokkal kapcsolatban:In this release, we’ve made the following improvements to the inventory information collected by devices you manage:

  • Mostantól Android-eszközök esetében hozzá lehet adni egy legutóbbi javítási szintet megjelenítő oszlopot az eszközleltárhoz.For Android devices, you can now add a column to device inventory that shows the latest patch level for each device. Ennek megtekintéséhez adja a Security patch level (Biztonsági javítási szint) oszlopot az eszközlistához.Add the Security patch level column to your device list to see this.
  • Az eszközök szűrésénél most már az eszköz regisztrációjának dátuma alapján is szűrhet.When you filter the device view, you can now filter devices by their enrollment date. Például megadhatja, hogy csak azok az eszközök jelenjenek meg, melyeket egy adott dátum után regisztráltak.For example, you could display only devices that were enrolled after a date you specify.
  • Fejlesztéseket hajtottunk végre a Last Check-in Date (Utolsó beadás dátuma) szűrőjén.We’ve made improvements to the filter used by the Last Check-in Date item.
  • Az eszközlistában most már megjelenítheti a céges eszközök telefonszámát.In the device list, you can now display the phone number of corporate owned devices. Továbbá, a szűrőablakban mostantól már telefonszám alapján is kereshet az eszközök között.Additionally, you can use the filter pane to search for devices by phone number.

További információt az eszközleltárral kapcsolatban Az Intune-eszközleltár megtekintése című cikkben talál.For more details about device inventory, see How to view Intune device inventory.

Feltételes hozzáférés támogatása macOS-eszközöknélConditional access support for macOS devices

Mostantól beállítható a Mac-eszközök Intune-ba való regisztrálását és az eszközmegfelelőségi szabályzatoknak való megfelelését megkövetelő feltételes hozzáférési szabályzat.You can now set a conditional access policy that requires Mac devices to be enrolled into Intune and compliant with its device compliance policies. A felhasználók megtehetik például, hogy letöltik a macOS-re készült Intune Céges portál alkalmazást és regisztrálják Mac-eszközeiket az Intune-ba.For example, users can download the Intune Company Portal app for macOS and enroll their Mac devices into Intune. Az Intune kiértékeli, hogy a Mac-eszköz eleget tesz vagy sem többek között a PIN-kódra, a titkosításra, az operációs rendszer verziójára és a rendszerintegritásra vonatkozó követelményeknek.Intune evaluate whether the Mac device is compliant or not with requirements like PIN, encryption, OS version, and System Integrity.

Nyilvános előzetes verzióban elérhető a macOS-hez készült Céges portál alkalmazás Company Portal app for macOS is in public preview

Az Enterprise Mobility + Security-beli feltételes hozzáférés nyilvános előzetesének részeként előzetes verzióban elérhető a macOS-es Céges portál alkalmazás.The Company Portal app for macOS is now available as part of the public preview for conditional access in Enterprise Mobility + Security. Ez a kiadás a macOS 10.11-es és későbbi verzióit támogatja.This release supports macOS 10.11 and above. Letölthető a https://aka.ms/macOScompanyportal címről.Get it at https://aka.ms/macOScompanyportal.

Új Windows 10-es eszközkorlátozási beállításokNew device restriction settings for Windows 10

Ebben a kiadásban új beállítási lehetőségekkel bővült a Windows 10-es eszközkorlátozási profil, a következő kategóriákban:In this release, we’ve added new settings for the Windows 10 device restriction profile in the following categories:

  • Windows Defender SmartScreenWindows Defender SmartScreen
  • Alkalmazás-áruházApp store

A Windows 10-es Endpoint Protection-eszközprofil BitLocker-beállításainak frissítéseiUpdates to the Windows 10 endpoint protection device profile for BitLocker settings

Ebben a kiadásban a következő fejlesztéseket hajtottuk végre a Windows 10-es Endpoint Protection-eszközprofil BitLocker-beállításainak működésében:In this release, we’ve made the following improvements to how BitLocker settings work in a Windows 10 endpoint protection device profile:

Az Operációsrendszer-meghajtók BitLocker-beállításaiban a BitLocker nem kompatibilis TPM-lapkával beállításánál a Letiltás lehetőség választása korábban tévesen a BitLocker engedélyezését eredményezte.Under Bitlocker OS drive settings, for the setting BitLocker with non-compatible TPM chip, when you select Block, previously, this would cause BitLocker to actually be allowed. Javítottuk a beállítást, így kiválasztás esetén most már letiltja a BitLockert.We have now fixed this to block BitLocker when it is selected. Az Operációsrendszer-meghajtók BitLocker-beállításaiban a Tanúsítványalapú adat-helyreállítási ügynök beállításnál mostantól letilthatja a tanúsítványalapú adat-helyreállítási ügynököt.Under Bitlocker OS drive settings, for the setting Certificate-based data recovery agent, you can now explicitly block the certificate-based data recovery agent. Az ügynök ugyanakkor alapértelmezés szerint engedélyezve van.By default, however, the agent is allowed. A Rögzített adatmeghajtók BitLocker-beállításai között az Adat-helyreállítási ügynök beállításnál mostantól letilthatja az adat-helyreállítási ügynököt.Under BitLocker fixed data-drive settings, for the setting Data recovery agent, you can now explicitly block the data recovery agent. További információ: Endpoint Protection-beállítások Windows 10 és újabb rendszerű eszközökön.For more information, see Endpoint protection settings for Windows 10 and later.

AlkalmazáskezelésApp management

Új lehetőségek az Androidhoz készült Céges portál és az alkalmazásvédelmi szabályzat bejelentkezett felhasználóinak New signed-in experience for Android Company Portal users and App Protection Policy users

A végfelhasználók az Androidhoz készült Céges portál használatával most már az Android rendszerű eszköz regisztrációja nélkül is böngészhetnek az alkalmazások között, felügyelhetnek eszközöket, valamint megtekinthetik az informatikai részleg elérhetőségeit.End users can now browse apps, manage devices, and view IT contact information using the Android Company Portal app without enrolling their Android devices. Ezenkívül ha egy végfelhasználó már egy, az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata által védett alkalmazást használ, és elindítja az Androidhoz készült Céges portált, már nem kap felszólítást az eszköz regisztrációjára.In addition, if an end user already uses an app protected by Intune App Protection Policies and launches the Android Company Portal, the end user no longer receive a prompt to enroll the device.

Új beállítás az akkumulátor-optimalizálás ki- és bekapcsolásához az Androidhoz készült Céges portál alkalmazásbanNew setting in the Android Company Portal app to toggle battery optimization

Az Androidhoz készült Céges portál alkalmazás Beállítások oldala új beállítással bővült, amellyel a felhasználók könnyen kikapcsolhatják az akkumulátor-optimalizálást a Céges portál és a Microsoft Authenticator alkalmazásokhoz.The Settings page in the Company Portal app for Android has a new setting that easily lets users turn off battery optimization for Company Portal and Microsoft Authenticator apps. A beállításon látható alkalmazásnév attól függően változik, hogy melyik alkalmazás kezeli a munkahelyi fiókot.The app name shown in the setting will vary depending on which app manages the work account. Az e-mailek és adatok szinkronizálását végző munkahelyi alkalmazások teljesítménynövelése érdekében az akkumulátor-optimalizálás kikapcsolását javasoljuk.We recommend that users turn battery optimization off for better performance of work apps that sync email and data.

Többszörös identitás támogatása az iOS-hez készült OneNote-ban Multi-identity support for OneNote for iOS

A felhasználók mostantól több fiókot (munkahelyit és személyeset) is használhatnak az iOS-hez készült Microsoft OneNote-ban.End users can now use different accounts (work and personal) with Microsoft OneNote for iOS. Anélkül alkalmazhatók alkalmazásvédelmi szabályzatok a munkahelyi jegyzetfüzetekben található céges adatokra, hogy ez hatással lenne a személyes jegyzetfüzetekre.App protection policies can be applied to corporate data in work notebooks without affecting their personal notebooks. A szabályzat azt például lehetővé teszi, hogy a felhasználó adatokat kereshessen a céges jegyzetfüzetekben, azt viszont megakadályozza, hogy azokat kimásolja onnan, és beillessze egy személyes jegyzetfüzetbe.For example, a policy can allow a user to find information in work notebooks, but will prevent the user from copying and pasting and corporate data from the work notebook to a personal notebook.

Új beállítások alkalmazások engedélyezéséhez és letiltásához Samsung KNOX Standard-eszközökönNew settings to allow and block apps on Samsung KNOX Standard devices

Ebben a kiadásban új eszközkorlátozási beállítások jelennek meg, amelyekkel megadhatók a következő alkalmazáslisták:In this release, we are adding new device restriction settings that let you specify the following app lists:

  • Felhasználók által telepíthető alkalmazásokApps that users are allowed to install
  • Felhasználók által nem futtatható alkalmazásokApps that users are blocked from running
  • Az eszközön a felhasználó elől rejtett alkalmazásokApps that are hidden from the user on the device

Az alkalmazás megadható URL-cím vagy csomagnév alapján, vagy kiválasztható a felügyelt alkalmazások listájából.You can specify the app by URL, package name or from the list of apps you manage.

Az Azure AD tevékenységprofiljában található új feltételes hozzáférési szabályzat felhasználói felületéről a rendszergazdák alkalmazásalapú feltételes szabályzatokat állíthatnak be.IT admins can now set app-based conditional policies via the new conditional access policy UI in the Azure AD workload. Az Azure Intune App Protection szakasz alkalmazásalapú feltételes hozzáférése egyelőre a helyén marad, és a kikényszerítése párhuzamosan zajlik le.The app-based conditional access that is in the Intune App Protection section in the Azure portal will remain there for the time being and will be enforced side-by-side. Ezekhez adódik hozzá az a kényelmi hivatkozás, amely az Intune tevékenységprofilban található új feltételes hozzáférési szabályzat felhasználói felületére mutat.There’s also a convenience link to the new conditional access policy UI in the Intune workload.

ÉrtesítésekNotices

Frissített IP-címek az Intune-hoz IP addresses for Intune updated

A tűzfal proxybeállításaihoz DNS-nevek és IP-címek frissített listája érhető el.An updated list of DNS names and IP addresses is available for firewall proxy settings.

Feltételes hozzáféréshez használható az Azure Active Directory Use Azure Active Directory for conditional access

Az Azure Portal Azure Active Directory szakaszában elérhető a feltételes hozzáférés, amellyel hatékonyan és rugalmasan állíthatók be szabályzatok olyan felhőalkalmazásokhoz, mint az Office 365, az Exchange Online vagy a SharePoint Online.Conditional access is available in the Azure Active Directory section of the Azure portal and provides a more powerful and flexible framework for setting policies for cloud apps like Office 365 Exchange Online and SharePoint Online. Az Intune-konzol helyett most már az Azure Active Directory feltételes hozzáférés paneljén konfigurálhatja a szabályzatokat.Use the Conditional access in Azure Active Directory blade to configure policies instead of the Intune console. Az Intune-konzolon meglévő szabályzatokat újra létre kell hozni az Azure Portalon.Existing policies in the Intune console need to be re-created in the Azure portal. További információt az Azure AD feltételes hozzáférési szabályzatok létrehozása című témakörben találhat.For more information, see Create Azure AD conditional access policies.

Az Apple regisztrálási forgatókönyvek közvetlen elérése Direct access to Apple enrollment scenarios

A 2017. január után létrehozott Intune-fiókok esetében az Intune lehetővé tette az Apple regisztrálási forgatókönyvek közvetlen elérését az Azure Portalon elérhető Eszközregisztrációs munkafolyamat használatával.For Intune accounts created after January 2017, Intune has enabled direct access to Apple enrollment scenarios using the Enroll Devices workload in the Azure portal. Korábban az Apple-regisztrálási betekintés csak a klasszikus Intune-portálon található hivatkozásokkal volt elérhető.Previously, the Apple enrollment preview was only accessible from links in the Intune classic portal. A 2017 januárja előtt létrehozott Intune-fiókok esetében ezek a funkciók egy egyszeri áttelepítést követően válnak elérhetővé az Azure-ban.Intune accounts created before January 2017 require a one-time migration before these features are available in Azure. Az áttelepítés menetrendje még nem elérhető, de a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást adunk róla.The schedule for migration has not been announced yet, but details will be made available as soon as possible. Ha a jelenlegi fiókkal nem érhető el az Azure Portal, javasoljuk, hogy hozzon létre egy próbafiókot az új lehetőségek kipróbálásához.We strongly recommend creating a trial account to test out the new experience if your existing account cannot access the Azure portal.

Az Azure Portalon felváltott felügyeleti szerepkörökAdministration roles being replaced in Azure portal

A klasszikus Intune-portálon (Silverlight) meglévő mobilalkalmazás-kezelési (MAM) felügyeleti szerepköröket (közreműködői, tulajdonosi és csak olvasható) új szerepköralapú felügyeleti vezérlők (RBAC) teljes készlete váltotta fel az Intune Azure Portalon.The existing mobile application management (MAM) administration roles (Contributor, Owner, and Read-Only) used in the Intune classic portal (Silverlight) are being replaced with a full set of new role-based administration controls (RBAC) in the Intune Azure portal. Amennyiben az Azure Portalra migrált, újból hozzá kell rendelnie a rendszergazdákat az új felügyeleti szerepkörökhöz.Once you are migrated to the Azure portal, you will need to reassign your admins to these new administration roles. További információ az RBAC-vel és az új szerepkörökről: Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés a Microsoft Intune-hoz.For more information about RBAC and the new roles, see Role-based access control for Microsoft Intune.

Mi várható?What's coming

Az iOS 11-ben a Mail alkalmazás támogatni fogja az OAuth-tiOS 11 Mail app will support OAuth

Az Intune-nal használt feltételes hozzáférés biztonságosabb hitelesítést tesz lehetővé iOS-eszközökön az OAuth használatával.Conditional access with Intune supports more secure authentication on iOS devices with OAuth. Ennek a lehetőségnek a kihasználása érdekében az iOS-es Céges portál alkalmazásban egy új fajta folyamatot vezetünk be, amely lehetővé teszi a biztonságosabb hitelesítést.To support this, there will now be a different flow on the Company Portal app for iOS to allow for more secure authentication. Ha a végfelhasználó a Mail alkalmazásban megpróbál bejelentkezni egy új Exchange-fiókba, a rendszer egy rákérdezést jelenít meg a webes nézethez.When end users try to sign in to a new Exchange account in the Mail app, they will see a web view prompt. Az Intune-ban való regisztráláskor a rendszer egy kérdést jelenít meg, amelynél a felhasználó engedélyezheti, hogy a natív Mail alkalmazás hozzáférjen a tanúsítványhoz.Upon enrollment in Intune, users will see a prompt to allow the native Mail app to access a certificate. A legtöbb végfelhasználó nem kap többé karanténba helyezett e-maileket.Most end users will not see any more quarantined emails. A már meglévő postafiókok továbbra is az alapszintű hitelesítési protokollt használják majd, és ilyen esetben a felhasználók továbbra is kaphatnak karanténba helyezett e-maileket.Existing mail accounts will continue to use basic authentication protocol, so these users will still have quarantine emails delivered to them. A végfelhasználói bejelentkezési folyamat hasonló az Office-mobilalkalmazásoknál tapasztalhatóhoz.This sign in experience for end users is similar to the one on Office mobile apps.

A Céges portál felhasználói felületének frissítései UI updates to the Company Portal website

Frissítettük a Kiemelt alkalmazások szakasztUpdates to Featured Apps
A webhelyhez hozzáadtunk egy új oldalt, ahol a felhasználók a megadott kiemelt alkalmazások között böngészhetnek, és finomhangolásokat végeztünk a honlap Kiemelt szakaszának felhasználói felületén.We've added a dedicated page to the site where users can browse apps that you've chosen to feature, and made some UI tweaks to the Featured section on the homepage. A változásokat megtekintheti az újdonságok az alkalmazás felhasználói felületén oldalon.You can see what these changes look like on the what's new in app UI page.

Platformtámogatási emlékeztető: a Windows Phone 8.1 alapvető technikai támogatása 2017. július 11-én megszűntPlatform Support Reminder: Windows Phone 8.1 mainstream support ended July 11, 2017

A Windows Phone 8.1 platform alapvető technikai támogatása 2017. július 11-én lejárt.On July 11, 2017, the Windows Phone 8.1 platform reached end of mainstream support. A Windows 8.1 PC támogatását ez nem érinti.Windows 8.1 PC support is not impacted.

Az Intune szolgáltatás által felügyelt Windows Phone 8.1-es eszközökre nézve ennek nincs közvetlen következménye.There is no immediate impact to any Windows Phone 8.1 device that is managed by the Intune service. A regisztrált eszközök tovább használhatók, és minden szabályzat, konfiguráció és alkalmazás is az elvárt módon működik tovább.Devices that are enrolled will continue to work and all policies, configurations, and apps will continue to work as expected. Fontos, hogy nincsenek az Intune szolgáltatás körébe tartozó Windows Phone 8.1 platformot és a Windows Phone 8.1 Vállalati portál alkalmazást érintő fejlesztések.Note that there are no improvements targeted for the Windows Phone 8.1 platform within the Intune Service, and for the Windows Phone 8.1 Company Portal app.

Javasolt az arra jogosult Windows Phone 8.1 eszközöket a lehető leghamarabb a Windows 10 mobil verziójára frissíteni.We recommend that you upgrade eligible Windows Phone 8.1 devices to Windows 10 Mobile at your earliest opportunity.

Az Intune iOS-es Vállalati portál alkalmazás támogatásának változásai Changes in support for the Intune iOS Company Portal app

A közeljövőben megjelenik az iOS-es Microsoft Intune Vállalati portál alkalmazás egy új verziója, amely csak az iOS 9.0-s vagy újabb rendszerű eszközöket fogja támogatni.Coming soon, there will be a new version of the Microsoft Intune Company Portal app for iOS that will support only devices running iOS 9.0 or later. A Vállalati portál iOS 8-at támogató verziója nagyon rövid ideig még elérhető marad.The version of the Company Portal that supports iOS 8 will still be available for a very short period of time. Ugyanakkor ha MAM-használatot támogató iOS-alkalmazásokat is használ, vegye figyelembe, hogy csak az iOS 9.0-s és újabb verzióit támogatjuk, ezért ajánlatos gondoskodni róla, hogy a végfelhasználók a legfrissebb operációs rendszert használják.However, note that if you also use MAM-enabled iOS apps we support iOS 9.0 and later, so you'll want to ensure your end users update to the latest OS.

Hogyan érint ez engem?How does this affect me?

Mindezt azért tudatjuk előre a pontos dátumok ismerete nélkül, hogy legyen ideje tervet készíteni.We are letting you know this in advance, even though we don't have specific dates, so you have time to plan. Gondoskodjon róla, hogy a felhasználók frissítsenek legalább az iOS 9.0-s verziójára, és kérje meg őket, hogy a Céges portál alkalmazást is frissítsék, amikor az megjelenik.Ensure your users are updated to iOS 9+ and when the Company Portal app releases, request that your end users update their Company Portal app.

Hogyan készüljek fel a változásra?What do I need to do to prepare for this change?

Javasolja a felhasználóinak, hogy az Intune új funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében frissítsenek legalább iOS 9.0 rendszerre.Encourage your users to update to iOS 9.0 or later to take full advantage of new Intune features. Javasolja a felhasználóknak a Vállalati portál új verziójának telepítését, hogy kihasználhassák az általa kínált új funkciókat.Encourage users to install the new version of the Company Portal and take advantage of the new features it will offer.

Nyissa meg az Intune-t az Azure Portalon, és az Eszközök -> Minden eszköz alatt az iOS verziójára szűrve gyűjtse ki az iOS 9-nél korábbi operációs rendszert futtató eszközöket.Go to the Intune in the Azure portal and view Devices > All Devices and filter by iOS version to see any current devices with operating systems earlier than iOS 9.

Az Apple frissítést tesz kötelezővé a Application Transport Security szolgáltatáshoz Apple to require updates for Application Transport Security

Az Apple bejelentette, hogy konkrét követelményeket ír elő az Application Transport Security (ATS) használatakor.Apple has announced that they will enforce specific requirements for Application Transport Security (ATS). Az ATS szigorúbb biztonsági előírásokat érvényesít az alkalmazások közötti minden olyan kommunikációra, amely HTTPS-protokollon keresztül történik.ATS is used to enforce stricter security on all app communications over HTTPS. Ez a változás minden olyan ügyfelet érint, aki az iOS rendszerű Céges portál alkalmazást használja.This change impacts Intune customers using the iOS Company Portal apps.

Az új ATS-követelményeket érvényesítő Apple TestFlight alkalmazásban elérhetővé vált a Céges portál alkalmazás iOS rendszerű verziója.We have made available a version of the Company Portal app for iOS through the Apple TestFlight program that enforces the new ATS requirements. Ha szeretné kipróbálni az alkalmazást az ATS-megfelelőség tesztelése céljából, küldje el a kereszt- és vezetéknevét, az e-mail-címét és a munkahelye nevét a CompanyPortalBeta@microsoft.com e-mail-címre.If you would like to try it so you can test your ATS compliance, email CompanyPortalBeta@microsoft.com with your first name, last name, email address, and company name. További információt az Intune-támogatási blogban talál.Review our Intune support blog for more details.

További információSee also