Python-szkriptek futtatása a Power BI Desktopban

Python-szkripteket futtathat közvetlenül a Power BI Desktopban, és az így kapott adathalmazokat importálhatja Power BI Desktop-adatmodellekbe.

A Python telepítése

A Python-szkriptek a Power BI Desktopban való futtatásához telepítenie kell a Pythont a helyi gépen. A Pythont a Python webhelyéről töltheti le. Az aktuális szkriptelési Python-kiadás a Unicode karakterek és szóközök használatát is támogatja a telepítési útvonalban.

A szükséges Python-csomagok telepítése

A Power BI Python-integrációjához két Python-csomag telepítése szükséges:

 • Pandas. Szoftverkódtár adatkezeléshez és -elemzéshez. Numerikus táblázatok és idősorok kezeléséhez kínál adatstruktúrákat és műveleteket. Az importált adatoknak egy Pandas-adatkeretben kell lenniük. Az adatkeret egy kétdimenziós adatstruktúra. Az adatok például táblázatszerűen sorokba és oszlopokba vannak rendezve.
 • Matplotlib. Ábrázolási kódtár a Pythonhoz és annak NumPy nevű numerikus matematikai bővítményéhez. Objektumorientált API-t kínál grafikonok alkalmazásokba ágyazásához általános célú felhasználói felületi eszközkészletekkel (ilyen például a Tkinter, a wxPython, a Qt vagy a GTK+).

A két csomagot a konzolon vagy a rendszerhéjban telepítheti a pip parancssori eszközzel. A pip eszköz az újabb Python-verziókhoz van csomagolva.

pip install pandas
pip install matplotlib

Python-szkriptelés engedélyezése

A Python-szkriptelés a következő módon engedélyezhető:

 1. A Power BI Desktopban válassza a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Beállítások > Python-szkriptelés lehetőséget. Megjelenik a Python-szkript beállításainak oldala.

  A Power BI Desktop Python-szkriptbeállításai

 2. Szükség esetén adja meg a Python helyi telepítési útvonalát az Észlelt Python-kezdőkönyvtárak szövegmezőben.

  A fenti ábrán a Python helyi telepítési útvonala C:\Python. Gondoskodjon arról, hogy az elérési út megegyezzen annak a helyi Python-telepítésnek a helyével, amelyet a Power BI Desktoppal használni kíván.

 3. Válassza az OK lehetőséget.

Miután megadta a Python telepítési helyét, készen áll a Python-szkriptek futtatására a Power BI Desktopban.

Python-szkriptek futtatása

Már néhány lépésben futtathat Python-szkripteket és létrehozhat egy adatmodellt. Ebből a modellből jelentéseket hozhat létre, és megoszthatja azokat a Power BI szolgáltatásban.

Python-szkript előkészítése

Először hozzon létre egy szkriptet a helyi Python-fejlesztői környezetben, és ellenőrizze, hogy sikeresen futtatható-e. Az alábbi egyszerű Python-szkript például elvégzi a Pandas importálását, és egy adatkeretet használ:

import pandas as pd
data = [['Alex',10],['Bob',12],['Clarke',13]]
df = pd.DataFrame(data,columns=['Name','Age'],dtype=float)
print (df)

A futtatáskor a szkript a következőt adja vissza:

   Name  Age
0  Alex 10.0
1   Bob 12.0
2 Clarke 13.0

A Python-szkriptek előkészítésére és a Power BI Desktopban való futtatására vonatkozik néhány korlátozás:

 • Csak a Pandas-adatkeretek lesznek importálva, ezért a Power BI-ba importálni kívánt adatokat mindenképp meg kell jeleníteni egy adatkeretben
 • A 30 percnél hosszabb ideig futó Python-szkriptek időtúllépési hibát adnak vissza.
 • Ha a Python-szkriptben interaktív hívás van megadva (például felhasználói válaszra vár), az megszakítja a szkript futását.
 • A Python-szkriptekben a munkakönyvtárak megadásánál teljes és nem relatív elérési utat kell megadni.
 • A beágyazott táblázatok jelenleg nem támogatottak

Python-szkriptek futtatása és az adatok importálása

A Python-szkript a következő módon futtatható a Power BI Desktopban:

 1. A menüszalag Kezdőlap lapján válassza az Adatok lekérése > Egyéb lehetőséget.

 2. Válassza az Egyéb > Python-szkript lehetőséget, ahogyan az alábbi képen látható:

  A Python-szkript kijelölése az Adatok lekérése ablakban

 3. Kattintson a Csatlakozás gombra. A rendszer a legfrissebb telepített helyi Python-verziót választja Python-motorként. A szkriptet másolja be a megjelenő Python-szkript párbeszédpanelre. Itt a korábban már látott egyszerű Python-szkriptet írtuk be.

  Minta Python-szkript

 4. Válassza az OK lehetőséget. Ha a szkript sikeresen lefut, megjelenik a Kezelő párbeszédpanel, ahol betöltheti és használhatja az adatokat. A példában jelölje be a df jelölőnégyzetet a képen látható módon, majd válassza a Betöltés lehetőséget.

  A betölthető és használható adatokat megjelenítő Kezelő

Hibaelhárítás

Ha a Python nincs telepítve vagy felismerve, figyelmeztetés jelenik meg. Akkor is figyelmeztetés jelenik meg, ha több telepítés is található a helyi gépen. Vizsgálja felül és tekintse át a Python korábbi telepítéseit és a Python-szkriptelés engedélyezésére vonatkozó szakaszokat.

Arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy a Python nincs telepítve

Egyéni Python-disztribúciók használata

A Power BI a parancsfájlokat közvetlenül a Python.exe végrehajtható fájl használatával hajtja végre a felhasználó által megadott könyvtárból (ez a beállítások lapon adható meg). A környezet előkészítéséhez további lépéseket igénylő disztribúciók (például a Conda) olyan problémákba ütközhet, amelyek miatt meghiúsul a végrehajtás.

A kapcsolódó problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy használja a https://www.python.org/ webhelyen elérhető hivatalos Python-disztribúciót.

Lehetséges megoldásként elindíthatja Power BI Desktopot az egyéni Python-környezet parancssorából is.

Frissítés

A Python-szkripteket frissítheti a Power BI Desktopban. A frissítéshez nyissa meg a Kezdőlap menüszalagot, és válassza a Frissítés lehetőséget. Egy Python-szkript frissítésekor a Power BI Desktop újra lefuttatja ezt a Python-szkriptet.

Ismert korlátozások

Jelenleg nem használhat Python-szkripteket olyan jelentésekben, amelyeknél engedélyezve van a Bővített metaadatok (előzetes verzió) funkció. A meglévő jelentések továbbra is működni fognak. További információ: Adathalmazok kibővített metaadatainak használata (előzetes verzió).

Következő lépések

Tekintse meg az alábbi, a Python programozási nyelv Power BI-ban történő használatára vonatkozó további információkat.