Kapcsolódás SAP HANA-adatbázisokhoz a Power BI-banConnect to SAP HANA databases in Power BI

A Power BI Desktoppal mostantól hozzáférhet az SAP HANA-adatbázisokhoz.With Power BI Desktop, you can now access SAP HANA databases. Az SAP HANA-adatbázisok használatához telepíteni kell az SAP HANA ODBC-illesztőprogramot a helyi ügyfélszámítógépen, hogy a Power BI Desktop SAP HANA-adatkapcsolat megfelelően működjön.To use SAP HANA, you must have the SAP HANA ODBC driver installed on the local client computer for the Power BI Desktop's SAP HANA data connection to work properly. Az SAP HANA-ügyféleszközöket az SAP fejlesztési eszközök területről töltheti le, ahol megtalálható a szükséges ODBC-illesztő.You can download the SAP HANA Client tools from SAP Development Tools, which contains the necessary ODBC driver. Másik lehetőségként az SAP Software Download Centerből is letöltheti.Or you can get it from the SAP Software Download Center. A Software portálon keresse meg a Windows rendszerű számítógépekhez készült SAP HANA CLIENT ügyfelet.In the Software portal, search for the SAP HANA CLIENT for Windows computers. Mivel az SAP Software Download Center szerkezete gyakran változik, a helyet nem tudjuk pontosabban meghatározni.Since the SAP Software Download Center changes its structure frequently, more specific guidance for navigating that site isn't available.

SAP HANA-adatbázishoz való kapcsolódáshoz válassza az Adatok beolvasása lehetőséget, az Adatbázis > SAP HANA-adatbázis elemet, majd a Csatlakozás lehetőséget:To connect to a SAP HANA database, select Get Data, choose Database > SAP HANA Database, and then select Connect:

SAP HANA-adatbázis, Adatok beolvasása párbeszédpanel, Power BI Desktop

SAP HANA-adatbázishoz való kapcsolódáskor adja meg a kiszolgáló nevét.When you connect to a SAP HANA database, specify the server name. Ez után adja meg a portot a legördülő listában és a beviteli mezőben.Then from the dropdown and input box, specify the port.

Abban a kiadásban a DirectQuery módú SAP HANA támogatott a Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban.In this release, SAP HANA in DirectQuery mode is supported in Power BI Desktop and the Power BI service. Olyan jelentéseket is közzétehet és feltölthet a Power BI szolgáltatásba, amelyek DirectQuery módban használják az SAP HANA-t.You can publish and upload reports that use SAP HANA in DirectQuery mode to the Power BI service. A Power BI szolgáltatásban akkor is közzétehet és feltölthet jelentéseket, ha nem SAP HANA-adatbázist használ DirectQuery módban.You can also publish and upload reports to the Power BI Service when not using SAP HANA in DirectQuery mode.

Az SAP HANA támogatott funkcióiSupported features for SAP HANA

Ebben a kiadásban számos képesség érhető el az SAP HANA-hoz, például a következők:This release has many capabilities for SAP HANA, as shown in the following list:

 • Az SAP HANA-hoz készült Power BI-összekötő az SAP ODBC-illesztőprogramját használja a legjobb felhasználói élményt érdekében.The Power BI connector for SAP HANA uses the SAP ODBC driver to provide the best user experience.

 • Az SAP HANA a DirectQuery és az importálás módot is támogatja.SAP HANA supports both DirectQuery and Import options.

 • A Power BI támogatja a HANA-információmodelleket, például az elemzési és számítási nézeteket, és optimalizált navigációval rendelkezik.Power BI supports HANA information models, such as Analytic and Calculation Views, and has optimized navigation.

 • Az SAP HANA használatával a közvetlen SQL funkciót is használhatja a sor- és oszloptáblázatokhoz való csatlakozáshoz.With SAP HANA, you can also use the direct SQL feature to connect to Row and Column Tables.

 • A Power BI-ban optimalizált navigáció érhető el a HANA-modellekhez.Power BI includes Optimized Navigation for HANA Models.

 • A Power BI támogatja az SAP HANA változóit és bemeneti paramétereit.Power BI supports SAP HANA Variables and Input parameters.

 • A Power BI támogatja a HDI-tárolóalapú számítási nézeteket.Power BI supports HDI-container-based Calculation Views.

  • A Power BI Desktop 2019. augusztusi kiadása nyilvános előzetes verzióban támogatja a HDI-tárolóalapú számítási nézeteket.Support for HDI-container-based Calculation Views is in public preview in the August 2019 release of Power BI Desktop. A HDI-tárolóalapú számítási nézetek eléréséhez győződjön meg róla, hogy a Power BI-jal használt HANA-adatbázis-felhasználók hozzáféréssel rendelkeznek az elérni kívánt nézeteket tároló HDI-futtatókörnyezet tárolójához.To access your HDI-container-based Calculation Views in Power BI, ensure that the HANA database users you use with Power BI have permission to access the HDI runtime container that stores the views you want to access. A hozzáférés megadásához hozzon létre olyan szerepkört, amely engedélyezi a HDI-tároló elérését.To grant this access, create a Role that allows access to your HDI container. Ezt a szerepkört aztán rendelje hozzá a HANA-adatbázis Power BI-ban használni kívánt felhasználójához.Then assign the role to the HANA database user you'll use with Power BI. (Ennek a felhasználónak a megszokott módon a _SYS_BI séma rendszertáblaira vonatkozó olvasási engedéllyel is rendelkeznie kell.) Az adatbázis-szerepkörök létrehozásának és hozzárendelésének módját a hivatalos SAP-dokumentációban tekintheti meg.(This user must also have permission to read from the system tables in the _SYS_BI schema, as usual.) Consult the official SAP documentation for detailed instructions on how to create and assign database roles. Ez az SAP-blogbejegyzés jó kiindulópontként szolgálhat.This SAP blog post may be a good place to start.

  • A HDI-alapú számítási nézetekhez tartozó HANA-változókra jelenleg érvényben van néhány korlátozás.There are currently some limitations for HANA variables attached to HDI-based Calculation Views. A korlátozásokat a HANA oldalán fennálló hibák indokolják.These limitations are because of errors on the HANA side.

   Először is nem alkalmazható HANA-változó egy HDI-tárolóalapú számítási nézet megosztott oszlopain.First, it isn't possible to apply a HANA variable to a shared column of an HDI-container-based Calculation View. A korlátozás feloldásához frissítsen a HANA 2 37.02-es vagy újabb, vagy a HANA 2 42-es vagy újabb verziójára.To fix this limitation, upgrade to HANA 2 version 37.02 and onwards or to HANA 2 version 42 and onwards. Emellett jelenleg nem jelennek meg a Power BI felhasználói felületén a változók és paraméterek alapértelmezett értékei.Second, multi-entry default values for variables and parameters currently don't show up in the Power BI UI. Ezt a korlátozás az SAP HANA egy hibája indokolja, de az SAP egyelőre nem jelentett be javítást.An error in SAP HANA causes this limitation, but SAP hasn't announced a fix yet.

Az SAP HANA korlátozásaiLimitations of SAP HANA

Az SAP HANA használatára a következő néhány korlátozás vonatkozik:There are also a few limitations to using SAP HANA, shown below:

 • Az NVARCHAR sztringeket a rendszer legfeljebb 4000 Unicode karakter hosszúságúra csonkolja.NVARCHAR strings are truncated to a maximum length of 4000 Unicode characters.
 • A SMALLDECIMAL nem támogatott.SMALLDECIMAL isn't supported.
 • A VARBINARY nem támogatott.VARBINARY isn't supported.
 • Az érvényes dátumok 1899/12/30 és 9999/12/31 közöttiek.Valid Dates are between 1899/12/30 and 9999/12/31.
 • Az SAP HANA egyszeri bejelentkezéses frissítése az Excel-munkafüzetek frissítéséhez jelenleg nem támogatott.SAP HANA refresh with SSO is currently not supported for Excel workbook refreshes at the current time. A Power BI-ban lévő adatok frissítéséhez használhat Power BI jelentést az SAP HANA egyszeri bejelentkezésével.To refresh the data in Power BI, you can use a Power BI report with SAP HANA SSO.

További lépésekNext steps

Az SAP HANA-val és a DirectQueryvel kapcsolatos további információkat talál az alábbi forrásanyagokban:For more information about DirectQuery and SAP HANA, see the following resources: