Jelentések szűrése földrajzi hely alapján a Power BI mobilalkalmazásokbanFilter a report by geographic location in the Power BI mobile apps

Hatóköre:Applies to:

iPhone iPad Android rendszerű telefon Android rendszerű táblagép Windows rendszerű telefon
iPhone-okiPhones iPadekiPads Android rendszerű telefonokAndroid phones Android-táblagépekAndroid tablets Windows 10 rendszerű telefonokWindows 10 phones

A mobileszközön megjelenített Power BI-jelentés jobb felső sarkában látható egy kis gombostű?When you look at a Power BI report on your mobile device, do you see a little pushpin icon in the upper-right corner? Ha igen, akkor a jelentés szűrhető földrajzi hely alapján.If so, then you can filter that report based on your geographic location.

Megjegyzés

Csak akkor szűrhet hely alapján, ha a földrajzi nevek angol nyelven szerepelnek a jelentésben – például „New York City” vagy „Germany”.You can only filter by location if the geographic names in the report are in English; for example, "New York City" or "Germany". A Windows 10 rendszerű táblagépek és számítógépek nem támogatják a földrajzi szűrést, a Windows 10 rendszerű telefonok azonban igen.Windows 10 tablets and PCs don't support geographic filtering, but Windows 10 phones do.

Megjegyzés

A Power BI-mobilalkalmazás támogatása a Windows 10 Mobile rendszerű telefonokhoz 2021. március 16-án megszűnik.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. További tudnivalókLearn more

Jelentés szűrése földrajzi hely alapjánFilter your report by your geographic location

 1. Nyisson meg egy jelentést mobileszközén a Power BI mobilalkalmazásban.Open a report in the Power BI mobile app on your mobile device.

 2. Ha a jelentés tartalmaz földrajzi adatokat, egy üzenet jelenik meg, amely a helymeghatározás engedélyezésére kéri a Power BI számára.If the report has geographic data, you see a message asking to allow Power BI to access your location. Kattintson az Engedélyezés, majd ismét az Engedélyezés gombra.Click Allow, then tap Allow again.

 3. Koppintson a gombostűre.Tap the push pin Gombostű ikon.. A jelentésben foglalt adatoktól függően szűrhet városra, államra/tartományra és országra/régióra is.You can filter by city, state/province, or country/region, depending on the data in the report. A szűrő kizárólag azokat a lehetőségeket listázza, amelyek megfelelnek az aktuális helyének.The filter only lists options that match your current location.

  Gombostű szűrő

Miért nem láthatók a helyek címkéi a jelentésben?Why don't I see location tags on a report?

Ahhoz, hogy a helyek címkéi megjelenjenek, mindhárom alábbi feltételnek teljesülnie kell.All three of the conditions below must be met for you to see location tags.

 • A jelentést a Power BI Desktop alkalmazásban létrehozó személynek legalább egy oszlop esetében kategorizált földrajzi adatokat (például Város, Állam vagy Ország/Régió) kellett megadnia.The person who created the report in Power BI Desktop must have categorized geographical data for at least one column, such as City, State, or Country/Region.
 • Olyan helyen tartózkodik, amelyik rendelkezik adattal a kérdéses oszlopban.You are in one of the locations that has data in that column.
 • A következő mobileszközök valamelyikét használja:You're using one of these mobile devices:
  • iOS (iPad, iPhone vagy iPod).iOS (iPad, iPhone, iPod).
  • Android (telefon, táblagép).Android (phone, tablet).
  • Windows 10 rendszerű telefon (az egyéb Windows 10 rendszerű eszközök, például számítógépek és táblagépek nem támogatják a földrajzi szűrést).Windows 10 phone (other Windows 10 devices such as PCs and tablets don't support geographic filtering).

A Power BI Desktop földrajzi szűrésének beállításáról itt olvashat további információkat.Read more about setting up geographic filtering in Power BI Desktop.

További lépésekNext steps