A jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsának megkereséseHow to find your report server product key

Megtudhatja, hogyan találhatja meg a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsát a kiszolgáló éles környezetben történő telepítéséhez.Learn how you can find your Power BI Report Server product key to install your server in a production environment.

Letöltötte a Power BI jelentéskészítő kiszolgálót, és SQL Server Enterprise Frissítési garancia szerződéssel rendelkezik.You downloaded Power BI Report Server, and you have a SQL Server Enterprise Software Assurance agreement. Vagy megvásárolta a Power BI Premiumot.Or, you purchased Power BI Premium. Éles környezetben szeretné telepíteni a kiszolgálót, de ehhez termékkulcsra van szüksége.You want to install the server in a production environment, but you need a product key in order to do that. Hol van a termékkulcs?Where is the product key?

A termékkulcs két helyen lehet attól függően, hogy mit vásárolt.The product key will be in one of two places depending on what you purchased.

Power BI Premium megvásárlása eseténPurchased Power BI Premium

Ha a Power BI Premiumot vásárolta meg, a Power BI felügyeleti portáljának Kapacitásbeállítások lapján érheti el a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsát.If you have purchased Power BI Premium, within the Capacity settings tab of the Power BI admin portal, you will have access to your Power BI Report Server product key. Ezt csak a globális rendszergazdák vagy a Power BI szolgáltatásrendszergazdai szerepéhez rendelt felhasználók érhetik el.This will only be available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Power BI jelentéskészítő kiszolgáló kulcsa a Premium beállításaiban

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló kulcsának kiválasztásakor megjelenik a termékkulcsot tartalmazó párbeszédpanel.Selecting Power BI Report Server key will display a dialog contain your product key. Ezt másolhatja és használhatja a telepítéshez.You can copy it and use it with the installation.

Power BI jelentéskészítő kiszolgáló termékkulcsa

Frissítési garancia szerződés megvásárlása eseténPurchased Software Assurance agreement

Ha SQL Server Enterprise Frissítési garancia szerződéssel rendelkezik, a Mennyiségi licencszolgáltatási központból szerezheti be a termékkulcsot.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center. Nézze meg az SQL Server legújabb verziójának legújabb szervizcsomagja alatt.Look under the latest service pack, for the latest version of SQL Server. Ha ott nem találja, keresse a legújabb SQL Server-verzió RTM kiadása alatt.If you don't see it there, look under the RTM release of the latest SQL Server version.

Megjegyzés

A Letöltés részben keresse,You need to look under the download section. ne a Kulcs részben.Not the keys section.

Az SQL Server Enterprise Letöltések és kulcsok lapját a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló integrációs információival ábrázoló képernyőkép.Screenshot of SQL Server Enterprise showing Downloads and Keys tab with Power B I Report integration information.

Következő lépésekNext steps

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítéseInstall Power BI Report Server
Power BI jelentéskészítő kiszolgáló Power BI Desktop telepítéseInstall Power BI Desktop for Power BI Report Server
A Jelentéskészítő letöltéseDownload Report Builder
Az SQL Server Data Tools (SSDT) letöltéseDownload SQL Server Data Tools (SSDT)

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community