DataSourceInfo függvény a PowerAppsbenDataSourceInfo function in PowerApps

Információkkal szolgál egy adatforrásról.Provides information about a data source.

ÁttekintésOverview

Az adatforrások rengeteg információval szolgálhatnak a felhasználói élmény optimalizálásához.Data sources can provide a wealth of information to optimize the user experience.

Az oszlopszintű adatok segítségével ellenőrizheti a felhasználó által megadott adatokat, és azonnali visszajelzést küldhet neki a Patch függvény használata előtt.You can use column-level information to validate user input and provide immediate feedback to the user before using the Patch function. A Validate függvény ugyanezeket az adatokat használja.The Validate function uses this same information.

Az információkat az adatforrás szintjén használhatja például a Szerkesztés és az Új gombok letiltására vagy elrejtésére olyan felhasználóknál, akiknek nincs engedélyük rekordokat szerkeszteni és létrehozni.You can use information at the data-source level, for example, to disable or hide Edit and New buttons for users who don't have permissions to edit and create records.

Az adatforrások által nyújtott információ mennyisége eltérő lehet. Ez jelentheti azt is, hogy semmilyen információval nem szolgálnak.Data sources vary in how much information they provide, including not providing any at all. A Gyűjtemények nem szolgálnak információkkal.Collections provide no information. Ha nincs megadva egy információt, a rendszer az alapértelmezett értéket használja, vagy üres értéket ad vissza.If a piece of information isn't provided, a default is used, or blank is returned.

LeírásDescription

Oszlop információiColumn information

A DataSourceInfo függvénnyel adatokat kérhet le az adatforrás egy adott oszlopából:You can use DataSourceInfo to obtain information about a particular column of a data source:

Információs argumentumInformation Argument Eredmény típusaResult Type LeírásDescription
DataSourceInfo.DisplayNameDataSourceInfo.DisplayName KarakterláncString Az oszlop megjelenített neve.Display name for the column. Ha nincs megadva megjelenített név, az oszlop nevét adja vissza.If no display name is defined, returns the column name.
DataSourceInfo.MaxLengthDataSourceInfo.MaxLength SzámNumber A karakterek maximális száma, amelyet az oszlop tartalmazhat.Maximum number of characters that the column can hold. Csak a karakterláncokat tartalmazó oszlopokra vonatkozik.Applies only to columns that contain strings. Ha nincs beállítva maximális érték, üres értéket ad vissza.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MaxValueDataSourceInfo.MaxValue SzámNumber A numerikus értékek maximális száma, amelyet az oszlop tartalmazhat.Maximum numeric value that a column can hold. Csak a számokat tartalmazó oszlopokra vonatkozik.Applies only to columns that contain numbers. Ha nincs beállítva maximális érték, üres értéket ad vissza.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MinValueDataSourceInfo.MinValue SzámNumber A numerikus értékek minimális száma, amelyet az oszlop tartalmazhat.Minimum numeric value that a column can hold. Csak a számokat tartalmazó oszlopokra vonatkozik.Applies only to columns that contain numbers. Ha nincs beállítva minimális érték, üres értéket ad vissza.If a minimum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.RequiredDataSourceInfo.Required LogikaiBoolean Kötelező értéket megadni ebben az oszlopban?Is a value required for this column? Ha az adatforrás nem állította be, false értéket ad vissza.If not set by the data source, returns false.

A harmadik argumentum az oszlop neve karakterláncként.The third argument is the name of a column as a string. Például a rendszer a People gyűjtemény Phone oszlopát "Phone" néven adná át, idézőjelekkel együtt.For example, column Phone in collection People would be passed as "Phone" including the double quotes.

Adatforrás információiData-source information

A DataSourceInfo függvényt arra is használhatja, hogy adatokat kérjen le egy adatforrás egészéről:You can also use DataSourceInfo to obtain information about a data source as a whole:

Információs argumentumInformation Argument Eredmény típusaResult Type LeírásDescription
DataSourceInfo.AllowedValuesDataSourceInfo.AllowedValues LogikaiBoolean Milyen típusú engedélyeket kaphatnak a felhasználók ehhez az adatforráshoz?What types of permissions can users be granted for this data source? Ha az adatforrás nem állította be, üres értéket ad vissza.If not set by the data source, returns blank.
DataSourceInfo.CreatePermissionDataSourceInfo.CreatePermission LogikaiBoolean Van a jelenlegi felhasználónak engedélye rekordok létrehozására ebben az adatforrásban?Does the current user have permission to create records in this data source? Ha az adatforrás nem állította be, true értéket ad vissza.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.DeletePermissionDataSourceInfo.DeletePermission LogikaiBoolean Van a jelenlegi felhasználónak engedélye rekordok törlésére ebben az adatforrásban?Does the current user have permission to delete records in this data source? Ha az adatforrás nem állította be, true értéket ad vissza.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.EditPermissionDataSourceInfo.EditPermission LogikaiBoolean Van a jelenlegi felhasználónak engedélye rekordok szerkesztésére ebben az adatforrásban?Does the current user have permission to edit records in this data source? Ha az adatforrás nem állította be, true értéket ad vissza.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.ReadPermissionDataSourceInfo.ReadPermission LogikaiBoolean Van a jelenlegi felhasználónak engedélye rekordok olvasására ebben az adatforrásban?Does the current user have permission to read records in this data source? Ha az adatforrás nem állította be, true értéket ad vissza.If not set by the data source, returns true.

SzintaxisSyntax

DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )

 • DataSource – kötelező.DataSource – Required. A használni kívánt adatforrás.The data source to use.
 • Information – Kötelező.Information – Required. A lekérni kívánt információ típusa.The type of information that you want to retrieve.
 • ColumnName – Nem kötelező.ColumnName – Optional. Az oszlopszintű információknál az oszlop neve karakterláncként.For column-level information, the column name as a string. A Phone oszlopot a rendszer "Phone" néven adná át, idézőjelekkel együtt.Column Phone would be passed as "Phone", including the double quotes. Az adatforrásszintű információknál a ColumnName argumentum nem használható.For information at the data-source level, the ColumnName argument can't be used.

  Megjegyzés: Azoknál a SharePoint- és Excel-adatforrásoknál, amelyek szóközzel ellátott oszlopneveket tartalmaznak, minden szóközt „_x0020_”-ként adjon meg.Note: For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Például a „Column Name” oszlopot „Column_x0020_Name” értékként adja meg.For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

PéldákExamples

Az ebben a szakaszban látható példák az IceCream nevű adatforrást használják:The examples in this section use this data source, named IceCream:

Az adatforrás az alábbi információkat biztosította:The data source has also provided this information:

 • A Quantity megjelenített neve: „Quantity on Hand”.The display name for Quantity is "Quantity on Hand".
 • A Flavor maximális hossza 30 karakter.The maximum length of Flavor is 30 characters.
 • A Flavor oszlopnak tartalmaznia kell egy értéket.The Flavor column must contain a value. A Quantity oszlopot nem kötelező kitölteni.The Quantity column isn't required.
 • A Quantity minimális értéke 0.The minimum Quantity is 0.
 • A Quantity maximális értéke 100.The maximum Quantity is 100.
 • A jelenlegi felhasználó olvashatja és szerkesztheti az IceCream adatforrás rekordjait, de nem hozhat létre és nem törölhet rekordokat.The current user can read and edit the records of the IceCream data source but can't create or delete records.
KépletFormula LeírásDescription EredményResult
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DisplayName, "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DisplayName, "Quantity" ) Az IceCream adatforrás Quantity oszlopának megjelenített nevét adja vissza.Returns the display name for the Quantity column of the IceCream data source. "Quantity on Hand""Quantity on Hand"
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxLength, "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxLength, "Flavor" ) Az IceCream adatforrás Flavor oszlopának maximális karakterlánchosszát adja vissza.Returns the maximum length of the string for the Flavor column of the IceCream data source. 3030
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Flavor" ) Kötelező kitölteni az IceCream adatforrás Flavor oszlopát?Is the Flavor column of the IceCream data source required? truetrue
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Quantity" ) Kötelező kitölteni az IceCream adatforrás Quantity oszlopát?Is the Quantity column of the IceCream data source required? falsefalse
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxValue, "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxValue, "Quantity" ) Az IceCream adatforrás Quantity oszlopának maximális numerikus értékét adja vissza.Returns the maximum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 100100
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MinValue, "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MinValue, "Quantity" ) Az IceCream adatforrás Quantity oszlopának minimális numerikus értékét adja vissza.Returns the minimum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 00
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.ReadPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.ReadPermission) Olvashatja a jelenlegi felhasználó az IceCream adatforrás rekordjait?Can the current user read records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.EditPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.EditPermission) Szerkesztheti a jelenlegi felhasználó az IceCream adatforrás rekordjait?Can the current user edit records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.CreatePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.CreatePermission) Létrehozhat a jelenlegi felhasználó rekordokat az IceCream adatforrásban?Can the current user create records in the IceCream data source? falsefalse
DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DeletePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DeletePermission) Törölhet a jelenlegi felhasználó rekordokat az IceCream adatforrásból?Can the current user delete records in the IceCream data source? falsefalse