A PowerApps SaveData és LoadData függvényeiSaveData and LoadData functions in PowerApps

Egy gyűjtemény mentésére és ismételt betöltésére szolgál.Saves and re-loads a collection.

LeírásDescription

A SaveData függvény későbbi használatra tárol egy gyűjteményt egy megadott név alatt.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

A LoadData függvény újra betölti a gyűjteményt azon a néven, amelyen korábban a SaveData használatával mentették.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. Ezzel a függvénnyel más forrásból származó gyűjteményt nem lehet betölteni.You can't use this function to load a collection from another source.

A LoadData nem hoz létre gyűjteményt, már meglévő gyűjteményeket lehet betölteni vele.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. Először a Collect használatával létre kell hozni a gyűjteményt a megfelelő oszlopokkal.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

A titkosított tároló privát helyen található a helyi eszközön, elzárva a többi elhasználó és más alkalmazások elől.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

SzintaxisSyntax

SaveData( Collection, Name )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Collection – Kötelező.Collection - Required. A tárolni vagy betölteni kívánt gyűjtemény.Collection to be stored or loaded.
  • Name – Kötelező.Name - Required. A tároló neve.Name of the storage. Adott adatkészlet mentéséhez és betöltéséhez ugyanazt a nevet kell használni.You must use the same name to save and load the same set of data. A névtérhez más alkalmazás vagy felhasználó nem fér hozzá.The name space isn't shared with other apps or users.
  • IgnoreNonexistentFile – Nem kötelező.IgnoreNonexistentFile - Optional. Logikai (igaz/hamis) érték, amely jelzi, hogy a LoadData függvény megjelenítse vagy figyelmen kívül hagyja-e a hibákat, amikor nem tudja meghatározni egy egyező fájl helyét.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. A hamis érték megadása esetén a hibák megjelennek.If you specify false, errors will be displayed. Igaz érték mellett a rendszer figyelmen kívül hagyja a hibákat, ami kapcsolat nélküli üzemmódban különösen hasznos lehet.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. A SaveData létrehozhat egy fájlt, ha az eszköz kapcsolat nélküli üzemmódban van (vagyis ha a Connection.Connected állapot hamis).SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

PéldákExamples

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Az internethez csatlakoztatott készülék betöltheti a LocalTweets gyűjteményt a Twitter szolgáltatásból. Egyéb esetben a gyűjtemény a helyi fájlok gyorsítótárából tölthető be.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. Akár csatlakozik az internethez az eszköz, akár kapcsolat nélküli üzemmódban van, a tartalom mindenképp megjelenik.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") A LocalTweets gyűjtemény helyi fájlgyorsítótáraként is menthető az eszközön.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Mivel az adatok mentése helyben történik, a LoadData be tudja tölteni azokat egy gyűjteménybe.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.