A Count, a CountA, a CountIf és a CountRows függvény a PowerApps szolgáltatásbanCount, CountA, CountIf, and CountRows functions in PowerApps

Megszámlálják egy tábla összes rekordját, vagy megszámlálják az összes olyan rekordot, amely megfelel egy adott feltételnek.Counts all records in a table, or counts all records that satisfy a condition.

LeírásDescription

A Count függvény megszámlálja egy egyoszlopos tábla összes olyan rekordját, amely számot tartalmaz.The Count function counts the number of records that contain a number in a single-column table.

A CountA függvény megszámlálja egy egyoszlopos tábla összes olyan rekordját, amely nem üres.The CountA function counts the number of records that aren't blank in a single-column table. A függvény az üres szöveget ("") is beleszámítja a darabszámba.This function includes empty text ("") in the count.

A CountIf függvény megszámlálja egy tábla azon rekordjait, amelyekre vonatkozóan egy logikai képlet igaz.The CountIf function counts the number of records in a table that are true for a logical formula. A képlet hivatkozhat a tábla oszlopaira.The formula can reference columns of the table.

A CountRows függvény megszámlálja a rekordokat, melyek egy táblában szerepelnek.The CountRows function counts the number records in a table.

Ezen függvények mindegyike egy-egy számot ad vissza.Each of these functions returns a number.

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SzintaxisSyntax

Count( EgyoszloposTábla )Count( SingleColumnTable )
CountA( EgyoszloposTábla ) CountA( SingleColumnTable )

 • EgyoszloposTábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A megszámlálandó rekordok oszlopa.Column of records to count.

CountIf( Tábla, LogikaiKéplet )CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Tábla – kötelező.Table - Required. A megszámlálandó rekordok táblája.Table of records to count.
 • LogikaiKéplet – kötelező.LogicalFormula - Required. A tábla egyes rekordjainak kiértékeléséhez használandó képlet.Formula to evaluate for each record of the table. A függvény azokat a rekordokat számolja meg, melyekre vonatkozóan a képlet true (igaz) értéked ad vissza.Records that return true for this formula are counted. A képlet hivatkozhat a tábla oszlopaira.The formula can reference columns of the table.

CountRows( Tábla )CountRows( Table )

 • Tábla – kötelező.Table - Required. A megszámlálandó rekordok táblája.Table of records to count.

PéldaExample

 1. Hozzon létre vagy importáljon egy Inventory (Leltár) nevű gyűjteményt a Show images and text in a gallery (Képek és szöveg megjelenítése egy gyűjteményben) című témakör első részeljárásában leírt módon.Import or create a collection named Inventory, as the first subprocedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Vegyen fel egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a label, and set its Text property to this formula:

  CountIf (Inventory, UnitsInStock < 30)CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)

  A feliraton a 2 érték fog megjelenni, mert két termékből (a Ganymede-ből és Callistóból) van kevesebb, mint 30 darab készleten.The label shows 2 because two products (Ganymede and Callisto) have fewer than 30 units in stock.

 3. Adjon hozzá még egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountA(Inventory.UnitsInStock)CountA(Inventory.UnitsInStock)

  A feliraton az 5 érték fog megjelenni, mert ennyi cella nem üres a UnitsInStock (Raktáron) oszlopban.The label shows 5, the number of non-empty cells in the UnitsInStock column.

 4. Adjon hozzá még egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountRows(Inventory)CountRows(Inventory)

  A feliraton az 5 érték fog megjelenni, mert a gyűjtemény öt sort tartalmaz.The label shows 5 because the collection contains five rows.