Címke típusú vezérlőelem vászonalapú alkalmazásokban

Ezzel a szövegdoboz jellegű vezérlőelemmel adatok, például szöveg, számok, dátumok vagy pénznemek jeleníthetők meg.

Ismertetés

A címkék konstans sztringként megadott, vagyis pontosan a beírt formában megjelenő, vagy sztringet visszaadó függvényként lekért adatokat jelenítenek meg. A címkéket gyakran helyezik el más vezérlőelemeken kívül (például egy adott képernyőt megjelölő szalagcímként), más vezérlőelemeket (például értékelési vagy hangvezérlőket) azonosító címkeként, vagy tárban szereplő elemek bizonyos információinak megjelenítéséhez.

Fő tulajdonságok

AutoHeight – Ha igaz értékre van állítva, a címke magassága automatikusan nő, hogy a szöveg egészét megjelenítse. Ha a tulajdonság hamis értékű, a szöveg a megadott magasságnak megfelelően csonkolva lesz.

Szín – Egy vezérlőelem szövegének színe.

Betűtípus – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.

Szöveg – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.

DelayOutput – Ha az értéke igaz, a szövegbevitel során késleltetve lesz a művelet.

További tulajdonságok

Igazítás – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.

AutoHeight – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a címke Magasság tulajdonságának értéke automatikusan nő-e, ha a Szöveg tulajdonság értéke több karaktert tartalmaz, mint amennyit a vezérlőelem egyszerre meg tud jeleníteni.

BorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe.

BorderStyle – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Folytonos, Szaggatott, Pontozott, vagy Nincs értékű.

BorderThickness – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Kikapcsolva).

DisabledBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

DisabledColor – A vezérlőelem szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode tulajdonság értéke Letiltva.

DisabledFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

Kitöltés – Egy vezérlőelem háttérszíne.

FocusedBorderColor – A vezérlőelem szegélyének színe, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

FocusedBorderThickness – A vezérlőelem szegélyének vastagsága, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

FontWeight – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Félkövér, Kicsit kövér, Normál vagy Vékonyabb.

Magasság – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.

HoverBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

Dőlt – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.

LineHeight – A távolság például egy szöveg sorai vagy egy lista elemei között.

Élő – Meghatározza, hogy a képernyőolvasó milyen formában jelzi, ha változik a címke értékének Szöveg tulajdonsága.

 • Ha a beállítás Kikapcsolva állapotban van, a képernyőolvasó nem jelzi a módosításokat.
 • Udvarias állapotban a képernyőolvasó abbahagyja a beszédet, mielőtt bejelentené, hogy milyen módosítások történtek a képernyőolvasó működése közben.
 • Határozott állapotban a képernyőolvasó félbeszakítja a beszédet, hogy bejelentse, milyen módosítások történtek a képernyőolvasó működése közben.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Túlfolyás – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy megjelenjen-e görgetősáv a címke típusú vezérlőelemen, ha a Sortörés tulajdonság értéke igaz, és a vezérlőelem Szöveg tulajdonságának értéke több karaktert tartalmaz, mint amennyit a vezérlőelem egyszerre meg tud jeleníteni.

PaddingBottom – A távolság egy vezérlőelem szövege és alsó szegélye között.

PaddingLeft – A vezérlőelem szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.

PaddingRight – A vezérlőelem szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.

PaddingTop – A távolság egy vezérlőelem szövege és felső széle között.

PressedBorderColorr – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Szerepkör – A címke szövegének szemantikai szerepe, például az 1. címsor. Nem változtatja meg a címke stílusát, de a kimenetet szemantikailag helyessé teszi a képernyőolvasók általi félbeszakítására vonatkozóan.

Méret – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.

Strikethrough – Azt határozza meg, hogy áthúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

TabIndex – A billentyűzettel végzett navigáció sorrendje a többi vezérlőelemhez viszonyítva.

Elemleírás – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.

Aláhúzás – Azt határozza meg, hogy aláhúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

VerticalAlign – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.

Látható – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.

Szélesség – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.

Sortörés – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a szöveg sortöréssel jelenjen-e meg, ha nem fér ki a címkén.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a fölérendelt tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a fölérendelt tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Szöveg( Szám, "FormatCodes" )

Példák

Konstans sztring megjelenítése

Képlet eredményének megjelenítése

 • Vegyen fel egy címkét, és a Szöveg tulajdonságához írjon be egy képletet, például a következőt:
  Ma()

  Megjegyzés

  Függvény megadásakor nincs szükség idézőjelekre, hacsak a függvény valamely argumentuma nem konstans sztring. Ebben az esetben az argumentumot – ne az egész függvényt – tegye idézőjelek közé.

  Szeretne bővebben olvasni a Ma függvényről vagy más függvényekről?

Ebben a példában egy CityPopulations nevű gyűjteményben összegezheti különböző európai városok népességadatait. Utána pedig megjelenítheti az adatokat egy három címkével ellátott tárban, és megadhatja, hogy az egyes címkéken milyen típusú adatok jelenjenek meg.

 1. Adjon hozzá egy gombot, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, válassza ki a gombot, és nyomja le az ESC billentyűt.

 3. Vegyen fel egy szövegtárat, és az Elemek tulajdonságának adja a CityPopulations értéket.

  Ha kijelöli a tárat, a jobb oldali panelen megjelennek a katalógus beállításai.

 4. A Tár1 panelen állítsa a legfelső listát a Népesség, a középsőt a Város, a legalsót pedig az Ország értékre.

Akadálymentességi irányelvek

Neve dacára a Címke vezérlőelemet nem egy másik vezérlőelem címkéjeként használják. Bármilyen szöveg megjelenítéséhez használható.

A Címke gombként vagy hivatkozásként használható, az OnSelect viselkedés meghatározásával. Így használva, a gombokéhoz hasonló, akadálymentességgel kapcsolatos lehetőségeket kell figyelembe venni.

Színkontraszt

Az alábbi elemek között megfelelő mértékű színkontrasztnak kell lennie:

Képernyőolvasó támogatása

 • A Szöveg elemnek jelen kell lennie.

 • Az Élő tulajdonságot Udvarias vagy Határozott állapotra kell állítani, ha egy képernyőolvasónak jeleznie kell a Szöveg tulajdonság értékére vonatkozó módosításokat.

  Megjegyzés

  A képernyőolvasók a Címke elemeket gombként értelmezik, ha a Tabulátorindex nulla vagy nagyobb.

Támogatás gyengénlátó felhasználóknak

 • Ha a Címke elemet hivatkozásként használják, akkor hivatkozásnak is látszania kell.

Billentyűzettámogatás

 • Ha a szöveget gombként vagy hivatkozásként használják, akkor a TabIndex értékének nullának vagy nagyobbnak kell lennie. Ez lehetővé teszi, hogy a billentyűzetet használók is elérhessék.
 • Ha a szöveget gombként vagy hivatkozásként használják, akkor a fókuszjelzőknek jól láthatóknak kell lenniük. Ezt a FocusedBorderColor és a FocusedBorderThickness tulajdonsággal biztosíthatja.