Alapvető tulajdonságok a Power Apps-szolgáltatásban

Beállíthatja, hogy a felhasználó használhatja-e a vezérlőelemet és kezelheti-e az adott vezérlőelemet.

Tulajdonságok

Alapértelmezés – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná azt.

Kimenet késleltetése – Ha az értéke igaz, a szövegbevitel során késleltetve lesz a művelet.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Az értéke Szerkesztés, Megtekintés vagy Letiltva lehet. Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Kikapcsolva). A Megtekintés módban az olyan beviteli vezérlőelemek, mint például a Szövegbevitel, a Legördülő menü és a Dátumválasztó, csak a szöveges értéket fogják renderelni, az interaktív elemeket és a dekorációkat nem. Ezzel megfelelőbb módon lehet őket megjeleníteni űrlapokon vagy olvasható kimenetként.

Elemek – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy gyűjtemény, lista vagy grafikon.

OnChange – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Visszaállítás – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére. Lásd még a Reset függvényt.

Szöveg – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.

Elemleírás – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.

Érték – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.

Látható – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.