Alkalmazás által használt Excel-adatok megosztásaShare Excel data used by your app

Az alkalmazása felhasználóival Excel-adatokat oszthat meg felhőalapú fiókban, például a OneDrive-ban.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

Készíthet például olyan alkalmazást, amely a cég technikai támogatói csapatában szereplők nevét és telefonszámát tartalmazza.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. Ezek az adatok egy Excel-munkafüzetben szerepelnek, amelyet Ön egy Dropbox-mappában tárol.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. Ezt a mappát megoszthatja az alkalmazása felhasználóival, akik így hozzáférnek az említett nevekhez és telefonszámokhoz.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

Az adatokat meg kell osztani ahhoz, hogy a felhasználók futtathassák vagy – akár – módosíthassák az alkalmazást.You must share the data so that users can run and even modify your app. Azon felhasználók, akikkel nem osztja meg a tartalmat, nem fogják látni az Excel-fájlban foglalt adatokat.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

Ez a témakör bemutatja, hogyan oszthat meg Excel-munkafüzetben tárolt adatokat a Dropbox, a OneDrive vagy a Google Drive használatával.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Ha olyan alkalmazást szeretne készíteni, amely egy Excel-fájl adatait jeleníti meg, tekintse át a Alkalmazás létrehozása adatokból című cikket.To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Adatok megosztása a DropboxbanShare data in Dropbox

 1. Jelentkezzen be a Dropboxba ugyanazzal a fiókkal, amellyel kapcsolatot létesített a PowerApps és a Dropbox között.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.
 2. Jelölje ki az Excel-fájlt tartalmazó mappát, majd válassza a Megosztás parancsot:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  A Megosztás parancs

 3. A párbeszédpanelen adja meg azon e-mail-címeket, amelyekkel az alkalmazása felhasználói bejelentkeznek a Dropboxba.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Megosztás a Dropboxban

 4. Ha a felhasználók adatokat fognak felvenni, módosítani vagy törölni az alkalmazásban, válassza a Szerkesztésre jogosult lehetőséget.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. Ellenkező esetben válassza a Megtekintésre jogosult lehetőséget.Otherwise, select Can view.
 5. Válassza a Megosztás parancsot.Select Share.

További információt a Mappák megosztása a Dropboxban című leírásban talál.For more information, see Sharing folders on Dropbox.

Adatok megosztása a OneDrive-banShare data in OneDrive

 1. Jelentkezzen be a OneDrive-ba ugyanazzal a fiókkal, amellyel kapcsolatot létesített a PowerApps és a OneDrive között.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.
 2. Jelölje ki a fájlt tartalmazó mappát, majd válassza a Megosztás parancsot:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  A Megosztás parancs

  Megjegyzés

  A OneDrive Vállalati verzióban magát a fájlt ossza meg, ne a fájlt tartalmazó mappát.In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. A párbeszédpanelen válassza az E-mail lehetőséget.In the dialog box, select Email.

  Megosztás e-mailben

 4. Adja meg azokat az e-mail-címeket, amelyekkel az alkalmazása felhasználói bejelentkeznek a OneDrive-ba, majd válassza a Megosztás parancsot.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Felhasználó megadása

További információt a OneDrive-fájlok és -mappák megosztása című témakörben talál.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Adatok megosztása a Google Drive-banShare data in Google Drive

 1. Jelentkezzen be a Google Drive-ba ugyanazzal a fiókkal, amellyel kapcsolatot létesített a PowerApps és a Google Drive között.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.
 2. Kattintson jobb gombbal az Excel-fájlt tartalmazó mappára, majd válassza a Megosztás parancsot.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  A Megosztás parancs

 3. A párbeszédpanelen adja meg azokat az e-mail-címeket, amelyekkel az alkalmazása felhasználói bejelentkeznek a Google Drive-ba:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Felhasználó megadása

 4. Ha a felhasználók adatokat fognak felvenni, módosítani vagy törölni az alkalmazásban, akkor a jogosultságok listájában válassza a Szerkesztésre jogosult lehetőséget.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. Ellenkező esetben válassza a Megtekintésre jogosult lehetőséget.Otherwise, select Can view.
 5. Válassza a Kész elemet.Select Done.

További információt a Google Drive-fájlok és -mappák megosztása című témakörben talál.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Ismert korlátozásokKnown limitations

Az Excel-adatok szervezeten belüli megosztásával kapcsolatos további információkért tekintse át ezeket a korlátozásokat.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.