Támogatott és nem támogatott alkalmazási helyzetek a DPM-ben

 

Közzétéve: 2016. március

Ez a témakör néhány olyan gyakori támogatási információt foglal össze, amelyekre szüksége lehet a Data Protection Manager (DPM) 2012 telepítése és karbantartása során.

 • Telepítési problémák

 • Tárolási problémák

 • Deduplikációs problémák

 • Ügyfél- és kiszolgálóvédelmi problémák

 • Adatvédelmi problémák

 • Az Exchange védelmével kapcsolatos problémák

 • A SharePoint védelmével kapcsolatos problémák

 • Az SQL Server védelmével kapcsolatos problémák

 • Hyper-V és virtuális gépek védelmével kapcsolatos problémák

Telepítési problémák

DPM-telepítési lehetőségek

Probléma: A DPM fizikai és virtuális környezetekben telepíthető.

További információ: A DPM 2012 a következőképpen telepíthető:

 • Önálló fizikai kiszolgálóként – A DPM nem telepíthető fizikai fürtben, azonban több DPM-kiszolgálót is felügyelhet egyetlen helyről az Operations Manager központi konzolja használatával.

 • Helyszíni virtuális gépként – A DPM-et telepítheti Hyper-V virtuális gépként önálló kiszolgálóként vagy virtuális virtuálisgépfürtként. A DPM telepítése ugyanúgy történik, mint a fizikai telepítések. További információk: A DPM telepítése virtuális gépként egy helyszíni Hyper-V kiszolgálón.

 • Azure virtuális gépként – A DPM 2012 R2 3. frissítésétől kezdve a DPM telepíthető Azure virtuális gépként. Az ilyen telepítésre több korlátozás is vonatkozik. További információ: A DPM telepítése Azure virtuális gépként

 • Windows virtuális gépként VMWare-ben – A DPM 2012 R2 5. frissítésétől kezdve a DPM telepíthető Windows virtuális gépként VMWare környezetben. Ebben a konfigurációban a DPM biztosíthatja az olyan Microsoft-munkaterhelések védelmét, amelyek Windows virtuális gépként futnak VMWare környezetben.

System Center 2012 – A DPM nem telepíthető Windows Server 2012-t futtató kiszolgálókon

Probléma: Az operációs rendszer nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Telepítse a System Center 2012 SP1-et, hogy a DPM fusson a Windows Server 2012-t futtató kiszolgálókon.

A System Center 2012 – DPM SP1 nem telepíthető Windows Server 2012 R2-t futtató kiszolgálókon

Probléma: Az operációs rendszer nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Telepítse a System Center 2012 R2-t, hogy a DPM fusson a Windows Server 2012 R2-t futtató kiszolgálókon.

A szalagtárak különböző DPM-verziók közötti megosztása nem támogatott

Probléma: A DPM különböző verziói (például a DPM 2012 SP1 és a DPM 2012 R2) nem működhetnek egyazon szalagtárat megosztó ügyfelekként.

Megkerülő megoldás: Nincs. A szalagtárat megosztó összes DPM-kiszolgálónak ugyanazt a DPM-verziót kell futtatnia.

A System Center 2010 – DPM frissítése közvetlenül a System Center 2012 - DPM SP1 vagy R2 verzióra nem támogatott

Probléma: A frissítés nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Először frissítenie kell az System Center 2012 - DPM verzióra.

A DPM nem fut a Windows 2012 operációs rendszerek török nyelvű verzióin

Probléma: Nincs nyelvi támogatás

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A DPM 2010 és az újabb verziók nem futnak 32 bites operációs rendszert futtató kiszolgálókon

Probléma: Operációs rendszerre vonatkozó korlátozás.

Megkerülő megoldás: Kizárólag 64 bites verziókra telepítse. A rendszerkövetelmények teljes listáját itt találja: A System Center 2012-ben található DPM verzió rendszerkövetelményei.

A DPM-et futtató kiszolgálók operációs rendszerének helyszíni frissítése nem támogatott

Probléma: A helyszíni frissítés nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Tegye a következőket:

 1. Készítsen biztonsági mentést a DPM-adatbázisról. Ehhez használhatja a DPMBackup.exe eszközt. Az eszköz a következőket hajtja végre:

  • Létrehozza a DPM-kiszolgálón lévő egyes replikakötetek biztonsági árnyékmásolatainak csatlakoztatási pontját a Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Volumes\ShadowCopy\ mappában.

  • Létrehozza a DPM-adatbázis (DPMDB.mdf) és a jelentés-adatbázis (ReportServer.mdf) biztonsági másolatát.

  Az eszköz a DPM-kiszolgálón található a Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\bin mappában. Az eszköz futtatásához az SQL Server 2012 SP1 felügyeleti eszközeit telepíteni kell a DPM-kiszolgálón. Ezek telepítőfájlja a DPM-telepítési adathordozón az \SCDPM\SQLSVR2012SP1\SQLManagementStudio_X64_ENU.EXE helyen található. Vegye figyelembe, hogy az eszközök telepítéséhez a .NET 3.5 szükséges.

 2. Jegyezze fel a DPM verziószámát, valamint az utolsó telepített frissítést.

 3. Távolítsa el a DPM-et. Őrizze meg a replikaadatokat.

 4. Frissítse az operációs rendszert, és bizonyosodjon meg róla, hogy a DPM tárolókészlet-lemezei importálva vannak.

 5. Telepítse a DPM 2012 SP1 vagy R2 verzióját.

 6. Állítsa vissza a DPM-adatbázist a Dpmsymc –restore DB használatával.

 7. A DPMSync – Sync futtatásával hozzon létre új csatlakoztatási pontokat.

 8. Futtasson konzisztencia-ellenőrzést, hogy az adatforrások zöld állapotúak legyenek.

Az aláhúzások használata nem támogatott az SQL Server nevében

Probléma: Ha a DPM telepítése során olyan távoli SQL Server kiszolgálót ad meg, amelynek a nevében aláhúzás szerepel, a telepítés meghiúsulhat.

Megkerülő megoldás: Adjon meg olyan SQL Server nevet, amely nem tartalmazza az aláhúzás („_”) karaktert.

Az NTFS-tömörítés nem támogatott a DPM-köteteken

Probléma: Az NTFS nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A DPM-kiszolgáló átnevezése nem támogatott

Probléma: Az átnevezés nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A DPM-kiszolgáló tartományának áthelyezése nem támogatott

Probléma: A DPM-kiszolgáló a telepítést követő áthelyezése egy másik tartományba nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A tartományvezérlőn lévő DPM kizárólag a helyi adatforrások védelmét képes biztosítani

Probléma: A központi telepítés nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Ha a DPM védelmi ügynököt telepíteni kívánja más számítógépekre azok védelme érdekében, ne telepítse tartományvezérlőre.

A DPM nem képes használni a tartományvezérlőn futó SQL Server kiszolgálókat

Probléma: Az adatbázis központi telepítése nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Ha az SQL Server egy távoli példányát kívánja DPM-adatbázisként használni, bizonyosodjon meg róla, hogy az SQL Server-példány nem tartományvezérlőn fut.

Védett kiszolgálók áthelyezése másodlagos DPM-kiszolgálókkal

A védett kiszolgálók másodlagos védelem alatt álló DPM-kiszolgálók közötti áthelyezése nem támogatott. Ezt az alábbiakkal szemléltetjük:

 • Kiszolgáló1

 • Kiszolgáló2

 • Elsődleges DPM-kiszolgálóként működő DPM1

 • A másik elsődleges DPM-kiszolgálóként működő DPM2

 • A DPM1 és a DPM2 másodlagos kiszolgálójaként működő DPM3

Ahol:

 • A Kiszolgáló1-et a DPM1 védi

 • A Kiszolgáló2-t a DPM2 védi

 • A DPM3 a DPM1 és a DPM2 másodlagos kiszolgálója (így a Kiszolgáló1-et és a Kiszolgáló2-t védi).

A következő történik:

 • 1. eset

  • A DPM1 meghibásodik, vagy eltávolítják az infrastruktúrából.

  • A továbbiakban a DPM2-vel kívánja védeni a Kiszolgáló1-et (ahol a DPM3 másodlagos kiszolgálóként működik).

 • 2. forgatókönyv

  • A DPM1 meghibásodik, vagy eltávolítják az infrastruktúrából.

  • A továbbiakban a DPM3-mal kívánja védeni a Kiszolgáló1-et.

Egyik példa sem támogatott. Csak az alábbi lehetőségek egyikét választhatja:

 • 1. lehetőség– A DPM3 kiszolgálón a Kiszolgáló1-re vonatkozóan alkalmazza a „Védelem átkapcsolása” lehetőséget, és a továbbiakban hagyja a DPM3-at ebben a módban. Vegye figyelembe, hogy ebben a példában nem adhat másodlagos védelmet a Kiszolgáló1-hez egy másik DPM-kiszolgálón, amikor a védelem átkapcsolása módot alkalmazza.

 • 2. lehetőség– Építse újjá a DPM1-et ugyanazzal a névvel, és állítsa helyre a DPM-adatbázist. Ez lehetővé teszi, hogy a DPM folytassa az elsődleges védelmet.

 • 3. lehetőség– Helyezze át a védelmet a Kiszolgáló1-ről egy új, a DPM3 által nem ismert DPM-kiszolgálóra (DPM4).

Tárolási problémák

A virtuális lemezek (.vhd/.vhdx) használata a DPM-tárolókészletben kizárólag a DPM 2012 R2-n támogatott

Probléma: A tárolási eset nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Telepítse a System Center 2012 R2 – DPM-et.

Nem használhatja a Tárolóhelyek szolgáltatást a DPM lemeztároló-készletéhez

Probléma: A Tárolóhelyek szolgáltatás nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A régi szalagtárakra mutató referenciák nincsenek eltávolítva a DPM-adatbázisból

Probléma: Az elavult szalagtárak továbbra is fel vannak sorolva a get-dpmlibrary és hasonló DPM PowerShell-parancsmagokban.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

Virtuális szalagtár támogatása

Probléma: Támogatottak a virtuális szalagtárak?

Megkerülő megoldás: A virtuális szálcsatorna-adapterrel konfigurált virtuális szalagtárak csak akkor támogatottak, ha a Data Protection Manager 2012 R2 UR3 szoftvert vagy annak újabb verzióját futtatja tanúsítvánnyal rendelkező hardverrel. A támogatott hardverek aktuális listáját A System Center 2012 DPM kompatibilis szalagtáraicímű cikkben tekintheti meg. Annak ellenőrzéséhez, hogy a szalagtár virtuális szálcsatorna-adapterrel támogatott-e, vegye fel a kapcsolatot a szalagos hardver szállítójával, és kérje a következőt: Verify tape library compatibility.

Szalagtárak esetén a DPM nem támogatja a MPIO/DSM-et

Probléma:Ez a konfiguráció nem támogatott.

Megkerülő megoldás: Helyezze a szalagtárait egy különálló hálóba és használjon kijelölt gazdabuszadaptert (HBA).

USB- és cserélhető meghajtók nem használhatóak a DPM-tárolókészletben

Probléma: USB- és cserélhető meghajtók, például Firewire.

Megkerülő megoldás: Nincs. Ez egy, a Windows dinamikus lemezekkel kapcsolatos korlátozás miatt nem támogatott.

A megosztott fürtköteteken (CSV) lévő adatok

A probléma leírása: A DPM a megosztott fürtköteteken (CSV) kizárólag a Hyper-V virtuális gépek védelmét támogatja. A megosztott fürtköteteken futtatott egyéb munkaterhelések védelme nem támogatott.

Megkerülő megoldás:

Deduplikációs problémák

Deduplikált kötetek támogatása

Probléma: A DPM deduplikációs támogatása az operációs rendszer támogatásának függvénye.

A védett kiszolgáló operációs rendszere A DPM-kiszolgáló operációs rendszere DPM verziója Deduplikációs támogatás
Windows 2012 Windows Server 2012 DPM 2012 SP1, DPM 2012 R2 I
Windows 2012 Windows Server 2012 R2 DPM 2012 R2 I
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 DPM 2012 R2 I
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 DPM 2012 SP1, DPM 2012 R2 N

Megkerülő megoldás: Használja a támogatási korlátok keretein belül.

A Windows-deduplikáció nem minden esetben támogatott a .VHD vagy .VHDX fájlokat futtató köteteken

Probléma: Deduplikációs támogatás

Megkerülő megoldás: Telepítse a DPM-et virtuális gépként.

Engedélyezheti a deduplikációt a DPM-tárolón, ha az egy Hyper-V virtuális gépen fut, a biztonsági mentési adatokat Windows-fájlkiszolgálókon található megosztott mappákban lévő virtuális merevlemezeken tárolja, és az adatok deduplikálása engedélyezve van. További információt erről az esetről itt olvashat: DPM-tároló deduplikálása.

A deduplikált fájlrendszer védelme nem biztosítható másodlagos DPM-kiszolgáló használatával

Probléma: Ha a deduplikált fájlrendszer védelme egy elsődleges DPM-kiszolgáló használatával lett megvalósítva, másodlagos DPM-kiszolgáló használatával már nem biztosítható.

Megkerülő megoldás: Nincs.

Az elemszintű helyreállítás nem támogatott

Probléma: Ha deduplikált köteteket tartalmazó virtuális gépek védelmét kívánja biztosítani, az adott VHD-/VHDX-fájlokból az elemszintű helyreállítás (ILR) nem lehetséges.

Megkerülő megoldás: Állítsa vissza a deduplikált kötetet tartalmazó VHD-/VHDX-fájlt egy Windows 2012 R2 kiszolgálóra, amelyen az Adatdeduplikáció szerepkör telepítve van. Csatlakoztassa a .VHD fájlt a Lemezkezelés eszközben, és másolja ki a kívánt fájlokat.

Ügyfél- és kiszolgálóvédelmi problémák

Ügyfél típusú operációs rendszert futtató számítógépek védelmének támogatási paraméterei a DPM 2012 esetén

Probléma: Az alábbi védelmi forgatókönyvek támogatottak:

 • A Windows 8.1-ügyfelek védelme a DPM 2012 R2 vagy DPM 2012 SP1 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows 8-ügyfelek védelme a DPM 2012, a DPM 2012 SP1 vagy a DPM 2012 R2 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows 7-ügyfelek védelme a DPM 2012, a DPM 2012 SP1 vagy a DPM 2012 R2 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows Vista SP2 ügyfelek védelme a DPM 2012 vagy a DPM 2012 SP1 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows Vista és Windows Vista SP1 ügyfelek védelme kizárólag a DPM 2012 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows XP SP2 ügyfelek védelme kizárólag a DPM 2012 szoftverrel biztosítható.

Megkerülő megoldás: Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelő verzióját futtatja-e.

Támogatás kiszolgáló típusú operációs rendszert futtató számítógépek védelmének biztosításához a DPM 2012 rendszerrel

Probléma: Az alábbi védelmi forgatókönyvek támogatottak:

 • A Windows Server 2012 R2 védelme kizárólag a DPM 2012 R2 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows Server 2012 vagy 2012 SP1 védelme a DPM 2012 R2 vagy a DPM 2012 SP1 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows Server 2008 R2 SP1 és a Windows Server 2008 R2 védelme a DPM 2012, a DPM 2012 SP1 vagy a DPM 2012 R2 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows Server 2008 és a Storage Server 2008 védelme a 2. kumulatív frissítéssel ellátott DPM 2012 R2 és újabb verziókkal, illetve a DPM 2012 SP1 és a DPM 2012 szoftverrel biztosítható.

 • A Windows 2003 Server SP2, a Windows 2003 Server R2 és a Windows 2003 Server R2 SP2 védelme a 2. kumulatív frissítéssel ellátott DPM 2012 R2 és újabb verziókkal, illetve a DPM 2012 SP1 és a DPM 2012 szoftverrel biztosítható.

Megkerülő megoldás: Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelő verzióját futtatja-e.

A DPM nem tudja biztosítani az SOFS-megosztások védelmét

Probléma: A DPM nem tudja biztosítani az SOFS kiszolgálókon lévő megosztások védelmét.

Megkerülő megoldás: Ellenőrizze, hogy a védeni kívánt fájlok nem SOFS kiszolgálón találhatóak-e.

Adatvédelmi problémák

A védelem meghiúsulhat, ha az adatforrás elérési útja módosul

Probléma: A megosztott mappák védelme esetén a mappa elérési útja tartalmazza a kötet logikai útvonalát. Ha áthelyezik a megosztott mappát, a védelem sikertelen lesz. Emellett, ha módosítja a védett adatforrás elérési útját egy olyan köteten, amely a titkosított fájlrendszert (EFS) használja, és az új útvonal hossza meghaladja az 5120 karaktert, az adatvédelem meghiúsul.

Megkerülő megoldás: Ha át kell helyezni egy védett megosztott mappát, akkor először el kell távolítani a védelmi csoportból, majd az áthelyezés után újra hozzá kell adni. A titkosított kötetek esetében bizonyosodjon meg róla, hogy a védett adatforrás elérési útjának hossza nem haladja meg az 5120 karaktert.

Védett erőforrás tartományának módosítása

Probléma: A védett számítógépek tartománya nem módosítható a védelem megszakítása nélkül. Emellett a védett számítógépek tartományának módosítását követően a meglévő replikák és helyreállítási pontok nem társíthatóak a számítógéppel a védelem visszaállítása után.

Megkerülő megoldás: A védett számítógépek tartományának módosítását érdemes elkerülni. Ha mégis módosítania kell egy védett számítógép nevét, először szüntesse meg a számítógépen lévő adatforrások védelmét. A név módosítását követően újra biztosítsa az adatforrás védelmét a számítógépen.

Védett erőforrás időzónájának módosítása

Probléma: A védett számítógépek tartománya nem módosítható a védelem megszakítása nélkül. Emellett a védett számítógépek tartományának módosítását követően a meglévő replikák és helyreállítási pontok nem társíthatóak a számítógéppel a védelem visszaállítása után.

Megkerülő megoldás: A védett számítógépek tartományának módosítását érdemes elkerülni. Ha mégis módosítania kell egy védett számítógép nevét, először szüntesse meg a számítógépen lévő adatforrások védelmét. A név módosítását követően újra biztosítsa az adatforrás védelmét a számítógépen.

Védett erőforrás nevének módosítása

Probléma: Ha egy védett adatforrás időzónáját módosítja, bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően frissítette azt.

Megkerülő megoldás: A védelmi ügynök telepítésekor a DPM automatikusan meghatározza a védett számítógép időzónáját. Ha egy védett számítógépet a védelem konfigurálását követően áthelyeznek egy másik időzónába, mindenképp ellenőrizze, hogy módosította-e a számítógép idejét a Vezérlőpulton. Ezután módosítsa az időzónát a DPM-adatbázisban.

Egyes adattípusok nem támogatottak

Probléma: A DPM a következő adattípusokat nem támogatja:

 • Rögzített hivatkozások

 • Újraelemzési pontok, beleértve az elosztott fájlrendszeri hivatkozásokat és a csatlakozási pontokat

 • Csatlakoztatási pontok metaadatai – A védelmi csoportok tartalmazhatnak csatlakoztatási pontokkal rendelkező adatokat. Ebben az esetben a DPM védi a csatlakoztatási pont által célzott csatlakoztatott kötetet, azonban nem védi a csatlakoztatási pont metaadatait. Ha csatlakoztatási pontokat tartalmazó adatokat állít helyre, újra létre kell hoznia manuálisan a csatlakoztatási pontok hierarchiáját.

 • A csatlakoztatott kötetekben lévő csatlakoztatott köteteken lévő adatok

 • Lomtár

 • Lapozófájlok

 • A rendszerkötet információit tartalmazó mappa. A számítógép rendszer-információinak védelméhez a számítógép rendszerállapotát kell kijelölnie a védelmi csoport tagjaként.

 • Nem NTFS kötetek

 • A Windows Vista rendszerből származó rögzített vagy szimbolikus hivatkozásokat tartalmazó fájlok.

 • A bármely alábbi attribútumkombinációval rendelkező fájlok:

  • Titkosítás és újraelemzés

  • Titkosítás és egypéldányos tárolás (SIS)

  • Titkosítás és kisbetű/nagybetű megkülönböztetése

  • Titkosítás és ritkán használt

  • Kisbetű/nagybetű megkülönböztetése és SIS

  • Tömörítés és SIS

Megkerülő megoldás: Nincsenek

Munkacsoportokban vagy nem megbízható tartományokban található számítógépek védelmére vonatkozó korlátozások

Probléma: A DPM a DPM-kiszolgálóval megegyező tartományban vagy gyermek-, illetve megbízható tartományokban lévő munkaterhelések védelmét tudja ellátni. Emellett a munkacsoportokban vagy nem megbízható tartományokban lévő alábbi munkaterhelések is védhetőek NTLM vagy tanúsítványalapú hitelesítés használatával:

 • SQL-kiszolgáló

 • Fájlkiszolgáló

 • Hyper-V

A munkaterhelések futhatnak önálló kiszolgálón vagy egy fürtkonfiguráción.

Megkerülő megoldás: Ha olyan munkaterhelés védelmét kívánja biztosítani, amely nem megbízható tartományba tartozik, a támogatott rendszerek és a szükséges hitelesítés pontos részleteit a következő szakaszban találja: Munkacsoportokban vagy nem megbízható tartományokban található munkaterhelések biztonsági mentése és visszaállítása.

Nem támogatott a rövid távú biztonsági mentés szalagra

Probléma: A DPM nem támogatja a rövid távú biztonsági mentést (növekményes mentést) a munkaterhelés-adatok szalagos biztonsági mentéséhez (Exchange, SQL Server, SharePoint vagy Hyper-V esetén). Csak fájladatok (kötetek, megosztások, mappák) biztonsági mentése lehet növekményes.

Megkerülő megoldás: Az ilyen munkaterhelések rövid távú biztonsági mentését lemezek vagy lemezes és felhőalapú tárolók (Azure Backup) együttes használatával végezheti.

Az adatkészlet-másolási feladatokat alkalmazó, hosszú távú szalagcélok csak abban az esetben hiúsulnak meg, ha csak egyetlen szalagos meghajtóval rendelkezik

Probléma: A DPM nem támogatja több hosszú távú mentési cél használatát, ha csak egyetlen szalagos meghajtóval rendelkezik.

Megkerülő megoldás: Adjon hozzá egy második szalagos meghajtót a DPM-hez vagy a szalagtárhoz.

Az adatok biztonsági mentése felhasználóiprofil-lemezre (UPD) nem támogatott

Probléma: A DPM a felhasználóiprofil-lemezeket (UPD) futtató fájlmegosztásokon lévő adatok védelmét nem képes biztosítani.

Megkerülő megoldás: Nincs.

Az Exchange védelmével kapcsolatos problémák

A lemezről szalagra történő biztonsági mentés nem támogatott az Exchange DAG esetében

Probléma: A DPM az Exchange DAG-munkaterhelések esetében nem támogatja a rövid és a hosszú távú, lemezről szalagra történő (D2T) biztonsági mentést.

Megkerülő megoldás: Az Exchange DAG-munkaterhelések esetében használjon lemezről lemezre, majd szalagra történő (D2D2T) biztonsági mentést.

A SharePoint védelmével kapcsolatos problémák

Az AlwaysOn nem támogatott

Probléma: A DPM 2012 R2 5. frissítésétől kezdve a DPM képes biztosítani a SharePoint-farm azon SQL Server-adatbázisainak védelmét, amelyeken az AlwaysOn engedélyezve van.

Megkerülő megoldás: Nincs.

Az SQL Server védelmével kapcsolatos problémák

Az SQL Server 2014 támogatása

Probléma: Az SQL Server 2014 és az SQL Server 2012 SP2 védelme a 4. kumulatív frissítésselrendelkező DPM 2012 R2 szoftverrel biztosítható.

Megkerülő megoldás: Futtassa a megfelelő verziót.

Az AlwaysOn támogatása

Probléma: Az AlwaysOn az SQL Server 2012-es verziójában lett bevezetve. A szolgáltatást a DPM 2012 SP1 és újabb verziók támogatják; ezzel kapcsolatban lásd: DPM protection support matrix.

Megkerülő megoldás: Nincs.

Az AlwaysOn helyreállítás az eredeti helyre nem támogatott

Probléma: Az olyan SQL Server kiszolgálók védelme esetében, amelyeken engedélyezve van az AlwaysOn szolgáltatás, a DPM nem támogatja az adatok az eredeti helyükre történő visszaállítását.

Megkerülő megoldás: Nincs.

A DPM nem tudja biztosítani az SQL Server kiszolgálók védelmét kibővített fájlkiszolgálókon (SOFS)

Probléma: A DPM nem tudja biztosítani az SQL Server-adatbázisok védelmét Windows Server 2012 rendszerű kibővített fájlkiszolgálókon (SOFS).

Megkerülő megoldás: Helyezze át az SQL Server-adatbázisokat a kibővített fájlkiszolgálóról (SOFS).

Hyper-V és virtuális gépek védelmével kapcsolatos problémák

Linux virtuális gépek biztonsági mentése kizárólag fájlkonzisztens pillanatképekkel

Probléma: A Linux virtuális gépek biztonsági mentését a DPM 2012 R2 segítségével végezheti el. Csak a fájlkonzisztens pillanatképek támogatottak.

Megkerülő megoldás: Nincs.

Hyper-V kiszolgálók és fürtök biztonsági mentése megbízható és nem megbízható tartományokban

Probléma: A Hyper-V kiszolgálófürtök biztonsági mentéséhez a fürtöknek a DPM-kiszolgálóval megegyező tartományban vagy gyermek-, illetve megbízható tartományban kell lennie. A nem megbízható tartományokban vagy munkaterhelésekben lévő kiszolgálók és fürtök biztonsági mentését az NTLM, önálló kiszolgálóhoz használható tanúsítványalapú hitelesítés, illetve önálló fürthöz használható tanúsítványalapú hitelesítés használatával teheti meg.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

A virtuális gépek adatainak csatlakoztatott lemezre történő biztonsági mentése nem támogatott

A probléma leírása: A DPM nem támogatja a virtuális gépek adatainak a virtuális gép felé köteteket megjelenítő vagy távoli virtuális merevlemezeket (VHD) használó csatlakoztatott lemezekre történő biztonsági mentését.

Megkerülő megoldás: Javasoljuk ebben a forgatókönyvben a VHD-fájlok gazdagépszintű biztonsági mentését a DPM használatával, és egy ügynök telepítését a virtuális gépen a gazdagépen nem látható adatok biztonsági mentéséhez.

A Hyper-V fürtök másodlagos DPM-védelme nem támogatott kibővített DPM-kiszolgálótelepítés esetében

Probléma: Ha a Hyper-V fürt kibővített DPM-védelemmel van ellátva, a védett Hyper-V munkaterhelésekhez nem adhat hozzá másodlagos védelmet.

Megkerülő megoldás: Nincsenek

Biztonsági mentés Hyper-V replikakiszolgálókon

Probléma: Az elsődleges és replika (másodlagos) virtuális gépek biztonsági mentésének támogatása a DPM verziójától függ, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

Gazdagép operációs rendszerének támogatása (másodlagos/harmadlagos) replikakiszolgálón

DPM verziója Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
DPM 2012, 2012 SP1 Nem támogatott Nem támogatott
DPM 2012 R2 Nem támogatott Támogatott

Gazdagép operációs rendszerének támogatása az elsődleges kiszolgálón

DPM verziója Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
DPM 2012, 2012 SP1 Támogatott Nem támogatott
DPM 2012 R2 Támogatott Támogatott

Megkerülő megoldás: Futtassa a DPM egy, a forgatókönyv vonatkozásában támogatott verzióját.

A DPM és az Azure

A DPM Azure virtuális gépként

Probléma: A DPM 2012 R2 3. frissítésétől kezdve a DPM futtatható Azure virtuális gépként. Megjegyezés:

 • A helyszíni DPM-kiszolgálók nem tudják az Azure-alapú munkaterhelések védelmét biztosítani.

 • Az Azure platformon Iaas virtuális gépként futó DPM képes bizonyos Azure virtuális gépként futó munkaterhelések védelmére. További részletekért lásd: DPM protection support matrix.

 • Az Azure virtuális gépként futó DPM nem nyújt védelmet a helyszíni munkaterhelések számára.

Megkerülő megoldás: További információ erről az esetről: Install DPM as an Azure virtual machine.