Szabványos nézetek az Operations Managerprogramban

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager telepítésekor alapértelmezés szerint számos nézet jön létre. A felügyeleti csomagok is tartalmaznak nézeteket. A felügyeleti csomagok importálásakor, a Figyelés munkaterületen létrejön egy mappa, amely a felügyeleti csomagban definiált nézeteket tartalmazza.

Az alábbi táblázat ismerteti az Operations Manager telepítése után elérhető nézeteket és nézeteket tartalmazó mappákat. A felügyeleti csomag által hozzáadott nézetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg az adott felügyeleti csomag útmutatóját.

Nézet vagy nézetmappa

Leírás

Aktív riasztások

Ebben a nézetben látható az összes aktív (le nem zárt) riasztás. Az ebben a nézetben szereplő riasztások kiválasztásával megtekintheti azok részleteit, például a riasztást előállító szabályt vagy figyelőt, valamint a problémát okozó felügyelt objektumot.

A riasztások tulajdonságainak megnyitásához kattintson duplán a riasztásokra.

Válasszon ki egy riasztást, és kattintson az Állapotkezelő lehetőségre a Feladatok ablaktáblán az Állapotkezelő megnyitásához a riasztás kontextusában.

Adott esetben le is zárhatja a riasztást ebből a nézetből a Feladatok ablaktábla A riasztás lezárása elemére kattintva.

További információk:

Felderített leltár

Ebben a nézetben látható az összes felderített objektum és azok állapota.

A felderített leltárlista adott típusú objektum szerinti szűréséhez kattintson a Cél típusának módosítása lehetőségre a Feladatok ablaktáblán. A cél típusa határozza meg azoknak az információknak a típusait, amelyek a kiválasztott objektum Részletek ablaktábláján megjelennek. Ha például a cél típusát Állapotfigyelő szolgáltatásra módosítja, akkor a részletes nézet a kiválasztott objektumhoz tartozó állapotfigyelési szolgáltatásról jelenít meg információkat – például a használt portot és a műveleti fiók identitását. Ha a cél típusát a Számítógépre módosítja, akkor a részletes nézet a számítógép információit – például annak nevét és eszközállapotát – jeleníti meg.

Válasszon ki egy objektumot, és kattintson az Állapotkezelő lehetőségre a Feladatok ablaktáblán az Állapotkezelő megnyitásához az objektum kontextusában.

Ha egy objektum állapota a Felderített leltárban Nincs figyelve, az azt jelenti, hogy…

További információkért lásd: Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára.

Elosztott alkalmazások

Ebben a nézetben látható az Elosztottalkalmazás-tervező által az Ön felügyeleti csoportjában létrehozott összes figyelési objektum és azok állapota.

Válasszon ki egy objektumot, és kattintson az Állapotkezelő lehetőségre a Feladatok ablaktáblán az Állapotkezelő megnyitásához az objektum kontextusában.

További információkért lásd: Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára.

Feladat állapota

Ebben a nézetben látható a konzolon futtatott feladatok kimenete. A Feladatállapot nézetben látható, hogy mikor készült el és fejeződött be az adott feladat, valamint hogy ki futtatta azt.

UNIX/Linux rendszerű kiszolgálók

Ebben a nézetben látható a felderített UNIX és Linux rendszerű számítógépek következő aspektusainak állapota:

 • A számítógép átfogó állapota

 • A számítógépen futó ügynök állapota, amennyiben van rá ügynök telepítve

 • A felügyeleti kiszolgáló szerepkör állapota, amennyiben a számítógép felügyeleti kiszolgáló

 • Az operációs rendszer állapota

A számítógépről gyűjtött információk megtekintéséhez válassza ki egy adott számítógép Név mezőjét. Az összes összegyűjtött információ megjelenítéséhez kattintson a Tulajdonságok lehetőségre a Feladatok ablaktáblán. A számítógép más nézeteinek megnyitásához kattintson a jobb gombbal a számítógépre, válassza a Megnyitás lehetőséget, majd kattintson egy nézetre annak megnyitásához. Ha például egy számítógép teljesítményét szeretné megtekinteni, válassza a Teljesítmény lehetőséget. A Teljesítmény nézet Részletek ablaktáblájának Keresés lehetőségével szűkítheti a megjelenített számlálók körét a kívánt számlálókra.

Válasszon ki egy számítógépet, és kattintson az Állapotkezelő lehetőségre a Feladatok ablaktáblán az Állapotkezelő megnyitásához a számítógép kontextusában.

További információkért lásd: Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára.

Windows-számítógépek

Ebben a nézetben látható a felderített Windows rendszerű számítógépek következő aspektusainak állapota:

 • A számítógép átfogó állapota

 • A számítógépen futó ügynök állapota, amennyiben van rá ügynök telepítve

 • A felügyeleti kiszolgáló szerepkör állapota, amennyiben a számítógép felügyeleti kiszolgáló

 • A Windows operációs rendszer állapota

A számítógépről gyűjtött információk megtekintéséhez válassza ki egy adott számítógép Név mezőjét. Az összes összegyűjtött információ megjelenítéséhez kattintson a Tulajdonságok lehetőségre a Feladatok ablaktáblán. A számítógép más nézeteinek megnyitásához kattintson a jobb gombbal a számítógépre, válassza a Megnyitás lehetőséget, majd kattintson egy nézetre annak megnyitásához. Ha például egy számítógép teljesítményét szeretné megtekinteni, válassza a Teljesítmény lehetőséget. A Teljesítmény nézet Részletek ablaktáblájának Keresés lehetőségével szűkítheti a megjelenített számlálók körét a kívánt számlálókra.

Válasszon ki egy számítógépet, és kattintson az Állapotkezelő lehetőségre a Feladatok ablaktáblán az Állapotkezelő megnyitásához a számítógép kontextusában.

További információkért lásd: Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára.

Ügynök nélküli kivételfigyelés (mappa)

Az Ügynök nélküli kivételfigyelés (Agentless Exception Monitoring, AEM) használatával összesíthetők, tekinthetők meg és jelenthetők a Windows hibajelentő szolgáltatása által küldött hibajelentései. Az Ügynök nélküli kivételfigyelés mappa az ügynök nélküli kivételfigyelés által gyűjtött adatokat megjelenítő négy állapotnézetet és egy eseménynézetet tartalmaz.

 • Alkalmazás nézet

 • Összeomlás-figyelő nézet

 • Hibaesemények

 • Hibacsoport nézet

 • Rendszerhibacsoport nézet

Adatraktár (mappa)

Az adatraktár az az adatbázis, amely a Jelentéskészítő kiszolgáló által az adatok összeállításához használt műveleti adatokat tárolja. Az Adatraktár mappában található nézetek segítségével megfigyelhető az adatraktár állapota és teljesítménye.

 • Aktív riasztások

 • Összes esemény nézet

 • Gyűjtési teljesítmény

 • Gyűjtési kiszolgálók

 • Szinkronizálási teljesítmény

Microsoft naplózási szolgáltatások (mappa)

A Naplózási szolgáltatások (Audit Collection Services, ACS) a naplórendek által előállított rekordokat gyűjti. Az ACS-gyűjtő fogadja és feldolgozza az ACS-továbbítókról érkező eseményeket, majd ezeket az adatokat az ACS-adatbázisba küldi. Az ACS-továbbítókon futó szolgáltatás az Operations Manager-ügynök része. A Microsoft Naplózási szolgáltatások mappa az ACS-műveleteket megjelenítő nézeteket tartalmaz.

 • Az ACS Gyűjtő mappája egy eseménynézetet, egy állapotnézetet és több teljesítménynézetet tartalmaz.

 • Az ACS Továbbító mappája egy eseménynézetet és egy állapotnézetet tartalmaz.

Hálózatfigyelés (mappa)

A Hálózatfigyelés mappa egy felderített hálózati eszközökre kiterjedő hatókörű riasztásnézetet, a hálózati eszközök különböző típusainak állapotnézeteit, valamint egy Hálózatösszegzés irányítópult nevű nézetet tartalmaz. További információkért lásd: Hálózati eszközök és adatok megtekintése az Operations Manager programban.

A Hálózatfigyelés mappa a hálózati felderítés és teljesítmény információit megjelenítő nézeteket is tartalmaz.

Operations Manager (mappa)

Az Operations Manager mappa egyik nézete a felügyeleti csoportot ábrázoló diagram. A diagram bármely elemére kattintva megtekintheti az adott elem részleteit.

Az Operations Manager mappa számos nézetet tartalmaz az alábbiak szerint rendszerezve:

 • Aktivált APM-ügynök részletei

 • Ügynök részletei

 • Felügyeleti konfigurációs szolgáltatás

 • Felügyeleti adatelérés

 • Felügyeleti csomag részletei

 • Felügyeleti csomagok és munkafolyamatok

 • Felügyeleti kiszolgáló

 • Értesítés

Szintetikus tranzakció (mappa)

A Szintetikus tranzakció mappa az OLE DB-adatforrások és a TCP-portellenőrzések állapotnézeteit tartalmazza.

Webalkalmazás-tranzakciók figyelése (mappa)

A Webalkalmazás-tranzakciók figyelése mappa a figyelt webalkalmazások állapotnézeteit tartalmazza.

Windows szolgáltatás- és folyamatfigyelés (mappa)

A Windows szolgáltatás- és folyamatfigyelés mappa a Windows-szolgáltatások és -folyamatok állapotnézeteit tartalmazza.