Nézetek hatókörének és céljának megállapítására vonatkozó útmutatás

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Manager programban csoportok használatával korlátozhatók a nézetek az operatív konzolon, így egyszerűbben megtalálhatók a keresett információk. A meglévő nézetek hatóköre módosítható (az irányítópulti nézetek kivételével) adott csoportra, ez a módosítás azonban csak az azt elvégző felhasználóra érvényes, és a konzol újraindításakor elveszik.

A megmaradó felügyelethez létrehozhat adott csoportra korlátozott hatókörű nézeteket. A hatókört továbbá beállíthatja az irányítópulti nézetek következő widgetei számára is:

  • Riasztás

  • Példány adatai

  • Teljesítmény

  • Állapot

Egy objektumcsoport létrehozása után például létrehozhat olyan irányítópulti nézetet, amelyben minden widget a csoportot célozza, és így egyetlen nézetben jeleníti meg a csoport tagjainak fontos információit.

Miután létrehozta a nézeteket a csoporthoz, létrehozhat egy olyan felhasználói szerepkört, amelynek hatóköre a csoportra terjed ki és a csoport nézeteire korlátozódik, majd felhasználókat rendelhet hozzá ehhez a felhasználói szerepkörhöz. Így az ezzel a felhasználói szerepkörrel rendelkező felhasználók figyelhetik az őket érintő objektumokat, és eközben csak ezeknek az objektumoknak az információihoz férnek hozzá.