A környezet előkészítése a System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) számára

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM) központi telepítésekor tartsa szem előtt az alábbi követelményeket és szempontokat.

A környezet értékeléséhez lásd: A System Center 2012 R2 rendszerkövetelményei

Első lépések

Döntse el, hogyan kívánja telepíteni a DPM-et:

 • Önálló fizikai kiszolgálóként – A DPM-et telepítheti önálló fizikai kiszolgálóként a helyszíni adatok biztonsági mentéséhez.Vegye figyelembe, hogy a fizikai DPM-kiszolgálók nem telepíthetők fürtben, viszont a központi konzol a System Center Operations Managerbe telepítésével egyetlen konzolról több fizikai kiszolgálót is kezelhet.

 • Hyper-V virtuális gépként – A DPM-et futtathatja virtuális gépként egy helyszíni Hyper-V gazdakiszolgálón a helyszíni adatok biztonsági mentéséhez.Az erre a környezetre érvényes szempontok listájáért lásd: A DPM telepítése virtuális gépként egy helyszíni Hyper-V kiszolgálón.

 • Windows virtuális gépként VMWare-ben – A DPM 2012 R2 5. frissítésétől kezdve a DPM telepíthető a VMWare környezetben futó Windows virtuális gépek Microsoft-munkaterhelései védelmének biztosítására.Ebben a forgatókönyvben a DPM telepíthető önálló fizikai kiszolgálóként, Hyper-V virtuális gépként vagy Windows virtuális gépként VMWare-ben.

 • Azure virtuális gépként – A DPM 2012 R2 3. frissítésétől kezdve a DPM futtatható virtuális gépként az Azure szolgáltatásban az Azure virtuális gépekként futó felhő-munkaterhelések biztonsági mentéséhez.A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd: A DPM telepítése Azure virtuális gépként.

Mindegyik telepítéshez szüksége lesz a következőkre:

 • A DPM-adatbázishoz telepített és futó SQL Server-példányra.A példány lehet a DPM-kiszolgálón közösen elhelyezett vagy távoli.

 • A DPM-adattároláshoz dedikált helyként használandó lemez.

 • A DPM segítségével védeni kívánt számítógépekre és kiszolgálókra telepített DPM védelmi ügynök.

SQL Server-adatbázis

A DPM az SQL Server-adatbázis segítségével tárolja az általa védett munkaterhelésekkel, kiszolgálókkal és számítógépekkel kapcsolatos biztonsági mentési információkat.

Követelmény

Részletek

Verzió

SQL Server 2012 SP2 Standard vagy Enterprise, 64 bites

SQL Server 2012 SP1 Standard vagy Enterprise, 64 bites

SQL Server 2012 Standard vagy Enterprise, 64 bites

SQL Server 2008 R2 SP2 Standard vagy Enterprise, 64 bites

SQL Server 2008 R2 SP1 2012 Standard vagy Enterprise, 64 bites

RAM

Legalább 4 GB, 8 GB ajánlott

Lemez

Legalább 1 GB, 3 GB ajánlott

Szükséges szolgáltatások

Adatbázismotor-szolgáltatások, Jelentéskészítő szolgáltatások

Rendezések

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Dinamikus portok

Támogatott

AlwaysOn

Nem támogatott

Telepítés

Az SQL Server távoli kiszolgálóra vagy a DPM-kiszolgálóra telepíthető.A DPM telepítése előtt telepítve kell lennie és futnia kell.

Távoli telepítés

 • A telepítést a DPM-kiszolgálóéval azonos tartományban és időzónában végezze.

 • Az SQL Server tartományvezérlőre történő telepítését a DPM nem támogatja.

 • További információk: Távoli SQL Server-példány beállítása.

 • Ha a DPM-et Azure virtuális gépként telepíti, megadhat egy SQL Servert futtató Azure virtuális gépet egy távoli SQL Server-példányként.Helyszíni SQL Server nem használható, és az Azure SQL Database jelenleg nem támogatott.

Fürtözött SQL-kiszolgáló

Támogatott

SQL Server 2014

Nem támogatott

DPM-kiszolgáló

Követelmény

Részletek

Hardver

Lásd: A System Center 2012 R2 hardverkövetelményei.

Szoftver

Windows Server 2012 R2, Datacenter és Standard kiadás

Windows Server 2012, Datacenter és Standard kiadások

Windows Server 2008 R2 SP1, Standard és Enterprise kiadás

Telepítési előfeltételek

Microsoft .NET-keretrendszer 4.0

Windows Installer 4.5 vagy újabb verzió

Microsoft Visual C++ 2008 újraterjeszthető csomag

Microsoft Visual C++ 2008 újraterjeszthető csomag

Windows PowerShell 3.0

Windows Single Instance Store (SIS)

Microsoft hibajelentő

Ha ezek még nincsenek telepítve, a telepítő automatikusan telepíti őket.

Korlátozások

A DPM az operációs rendszer kötetére vagy más kötetre is telepíthető. 

A DPM dedikált, meghatározott célú kiszolgálókén történő futtatásra van tervezve.A DPM nem telepíthető a következőkre:

 • Az alkalmazáskiszolgálói szerepkört futtató kiszolgáló

 • Operations Manager felügyeleti kiszolgálója

 • Exchange-et futtató kiszolgáló

 • Fürtcsomóponton futó kiszolgáló

A DPM használata egyik támogatott Windows Server-verzió török nyelvű verziójában sem támogatott.

Lemezek és tárolás

Követelmény

Minimális

Ajánlott

Lemez

A DPM használatához szükséges:

 • Lemez a DPM telepítéséhez – rendszerfájlok, telepítési fájlok, előfeltételt jelentő szoftverek, adatbázisfájlok

 • Dedikált lemez a tárolókészlethez

A DPM telepítése

A DPM telepítésének helye: 3 GB

Adatbázisfájlok meghajtója: 900 MB

Rendszermeghajtó: 1 GB

A rendszermeghajtón ekkora lemezterületre akkor van szükség, ha az SQL Server telepítése a DPM-kiszolgálóra történik.Távoli SQL Server esetén jelentősen kisebb lemezterületre van szükség a rendszermeghajtón.

A módosítási naplóhoz az egyes köteteken legalább 300 MB szabad terület szükséges.További területet igényel, hogy a DPM a fájlkatalógust archiválási céllal egy ideiglenes DPM-telepítési helyre másolja.A DPM-telepítési kötetnek ajánlott 2–3 GB szabad területtel rendelkeznie.

A tárolókészlet lemeze

A védett adatok méretének 1,5-szerese

A védett adatok méretének 2-3-szorosa

Logikaiegység-szám (LUN)

Legfeljebb 17 TB a GUID partíciós táblát (GPT) használó dinamikus lemezekhez

2 TB az MBR-lemezekhez

A követelmények az operációs rendszerben megjelenő lemez maximális méretén alapulnak.

Korlátozások

A DPM-tárolókészleteknek dinamikusnak kell lenniük.

A DPM nem telepíthető a tárolókészlethez használt lemezre.

A védett adatforrásokhoz csatlakoztathat vagy társíthat egyéni köteteket.Az egyéni kötetek alapszintű vagy dinamikus lemezeken lehetnek, de az ezeken a köteteken lévő helyet nem kezelheti a DPM felügyeleti konzolban.

A szalagra történő biztonsági mentés iSCSI-kapcsolattal rendelkező szalagtárakkal lehetséges.Ehhez a kapcsolathoz külön adapter használata javasolt.Ha 3. vagy újabb kumulatív frissítéssel ellátott DPM 2012 R2 verziót futtatja, akkor a virtuális szalagtárakat virtuális szélcsatorna-adapterrel is használhatja.További információ: Kompatibilis szalagtárak.

Virtualizált DPM

Ha a DPM egy virtuális gépen fut, a következő tárolókat tudja használni:

 • .VHD-lemez, amely megfelel a DPM telepítése virtuális környezetben című témakörben felsorolt követelményeknek.

 • Továbbítólemez közvetlenül a gazdagéphez csatlakoztatott tárolóval (DAS)

 • Továbbító iSCSI LUN a gazdagéphez csatlakoztatva.

 • Továbbító Fibre Channel LUN a gazdagéphez csatlakoztatva.

 • iSCSI-cél LUN, közvetlenül a DPM virtuális géphez csatlakoztatva.

 • Fibre Channel LUN, a Windows Server 2012 Virtuális Fiber Channel (VFC) vezérlőt használó DPM virtuális géphez csatlakoztatva.

Védett munkaterhelések

Követelmény

Részletek

Védett munkaterhelések méretkorlátai

A DPM legfeljebb 600 kötet védelmére képes.300 replikakötet és 300 helyreállításipont-kötet

Maximális méret esetén a védett források jellemzően körülbelül 75 kiszolgálón és 150 ügyfélszámítógépen helyezkednek el.

Ahhoz, hogy ennek a maximális méretnek a védelmét el tudja látni, a DPMDPM-kiszolgálónként 120 TB helyet igényel, 80 TB hellyel a replika számára és legfeljebb 40 TB helyreállításipont-mérettel.

.NET-keretrendszer

Az összes védett számítógépre legalább a .NET-keretrendszer 4.0-s verzióját kell telepíteni a DPM védelmi ügynök telepítése előtt.

Védett munkaterhelések

A védett munkaterhelések legfrissebb listáját lásd: A DPM-védelem támogatási mátrixa.

Előfeltételek

A DPM védelmi ügynököt telepíteni kell a védett számítógépeken.További információ: A védelmi ügynök beállítása.

A védett köteteknek legalább 1 GB méretűnek és NTFS formázásúnak kell lenniük.

A DPM által védett operációs rendszereknek 64 biteseknek kell lenniük.

Hálózat

Követelmény

Részletek

Domain

A DPM-kiszolgálónak Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 vagy Windows Server 2003 Active Directory-tartományban kell lennie.

Tartományi megbízhatóság

A DPM támogatja a több erdőre kiterjedő adatvédelmet, amennyiben az erdők között erdőszintű kétirányú megbízhatósági kapcsolatot létesít.

A DPM képes a kiszolgálók és munkaállomások több tartományban történő védelmére olyan erdőben, amely a DPM-kiszolgáló tartományával kétirányú megbízhatósági kapcsolatban áll.Ha nincs kétirányú megbízhatósági kapcsolat, a DPM munkacsoportban vagy nem megbízható tartományokban található számítógépeknek tud védelmet nyújtani.  További információ: Munkacsoportokban vagy nem megbízható tartományokban található számítógépek védelme.

Hálózati konfiguráció

Ha az adatok védelmét nagykiterjedésű hálózaton (WAN) keresztül végzi, a sávszélességnek legalább 512 kilobit/másodpercnek (Kbps) kell lennie.

A DPM nem támogatja a különálló névtereket.

Távfelügyelet

Követelmény

Részletek

Központi konzol

A Központi konzollal több DPM-kiszolgálót felügyelhet egyetlen helyről.

Arra a kiszolgálóra telepítse, amin a System Center 2012 Operations Manager fut.Az Operations Management-ügynököt is telepítenie kell a DPM-kiszolgálóra.Lásd: A központi konzol telepítése.

DPM felügyeleti rendszerhéj

Telepítse a DPM felügyeleti rendszerhéjat egy ügyfélszámítógépre egy vagy több DPM-kiszolgáló a Windows PowerShell használatával történő közvetlen felügyeletéhez.A telepítést a DPM telepítőjével végezheti el.

A DPM felügyeleti rendszerhéj Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7, Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszert futtató számítógépekre telepíthető.A számítógépen legalább a .Net-keretrendszer 4.0-s verziójának kell futnia.

Távoli asztali kapcsolat

Állítson be távoli asztali kapcsolatot egyetlen DPM-kiszolgáló kezeléséhez.

A DPM felügyeleti konzol nem telepíthető távoli számítógépre.

A DPM felügyeleti rendszerhéj Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7, Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszert futtató számítógépekre telepíthető.A számítógépen legalább a .Net-keretrendszer 4.0-s verziójának kell futnia.