Ismerkedés a System Center Configuration ManagerrelStart using System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Tervezze meg a System Center Configuration Manager hely és a hierarchia topológiáját és készen áll a helyek telepítette vagy frissítette, után a következő témakörökben található információk segítségével:After you plan out your System Center Configuration Manager site and hierarchy topology and are ready to get sites installed or upgraded, use the information in the following topics: