Feladatütemezések kezelése feladatok automatizálásáhozManage task sequences to automate tasks

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Feladatütemezések használata a Configuration Manager-környezetben a lépések automatizálásához.Use task sequences to automate steps in your Configuration Manager environment. Ezeket a lépéseket operációsrendszer-képet a célszámítógépen telepíteni, hozhat létre és rögzítheti egy operációs rendszer lemezképét az operációs rendszer telepítési fájljai alapján, és rögzítheti és visszaállíthatja a felhasználói állapotinformációkat.These steps can deploy an OS image to a destination computer, build and capture an OS image from a set of OS installation files, and capture and restore user state information. A Configuration Manager konzol feladatütemezések találhatók.Task sequences are located in the Configuration Manager console. Az a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, és válassza ki feladatütemezések.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences. A feladatütemezések csomópontot és almappákat hoz létre, a rendszer replikálja a Configuration Manager-hierarchiában.The Task Sequences node, including subfolders that you create, is replicated throughout the Configuration Manager hierarchy. Tekintse meg a tervezéssel kapcsolatos tervezési megfontolások a feladatok automatizálásához.For planning information, see Planning considerations for automating tasks.

Feladatütemezések létrehozásaCreate task sequences

A Feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével készíthet feladatütemezéseket.Create task sequences by using the Create Task Sequence Wizard. Az alábbi típusú feladatütemezések hozhatók létre a varázslóval:This wizard can create the following types of task sequences:

Feladatütemezés típusaTask sequence type További információMore information
Feladatütemezés egy operációs rendszer telepítéséhezTask sequence to install an OS Ez a feladatütemezés-típus egy operációs rendszer telepítésének lépéseit hoz létre.This task sequence type creates the steps to install an OS. Felhasználói adatok áttelepítésére, szoftverfrissítések hozzáadására és alkalmazások telepítése lehetőséget is kínál.It also includes options to migrate user data, include software updates, and install applications.
Feladatütemezés egy operációs rendszer verziófrissítéséhezTask sequence to upgrade an OS Ez a feladatütemezés-típus egy operációs rendszer frissítésére szolgáló lépéseket hoz létre.This task sequence type creates the steps to upgrade an OS. Lehetőséget biztosít szoftverfrissítések hozzáadására és alkalmazások telepítése is kínál.It also includes options to include software updates and install applications.
Feladatütemezés egy operációs rendszer rögzítéséhezTask sequence to capture an OS Ez a feladatütemezés-típus egy operációs rendszer egy referencia-számítógép elkészítése szolgáló lépéseket hoz létre.This task sequence type creates the steps to build and capture an OS from a reference computer. Megadhatja szoftverfrissítések és alkalmazások telepítése a referencia-számítógépen a lemezkép rögzítése előtt.You can include software updates and install applications on the reference computer before capturing the image.
Feladatütemezés a felhasználói állapot rögzítéséhez és helyreállításáhozTask sequence to capture and restore user state Ez a feladatütemezés biztosítja a lépéseket, melyek egy meglévő feladatütemezéshez adhatók hozzá a felhasználói állapotadatok rögzítése és visszaállítása céljából.This task sequence provides the steps to add to an existing task sequence to capture and restore user state data.
Egyéni feladatütemezésCustom task sequence Ez a feladatütemezés-típus nem vesz fel lépéseket a feladatütemezésbe.This task sequence type doesn't add any steps to the task sequence. Miután létrehozta a feladatütemezést, szerkeszthetik, és vegyen fel olyan lépéseket.After you create this task sequence, edit it, and add steps.

SzerkesztéseEdit

Feladatütemezés módosítása, hozzáadásával vagy eltávolításával a lépések hozzáadásával vagy eltávolításával csoportok, vagy meg szeretné változtatni a lépések sorrendje.Modify a task sequence by adding or removing steps, adding or removing groups, or by changing the order of the steps. A következő eljárással módosíthatja egy meglévő feladatütemezéshez:Use the following procedure to modify an existing task sequence:

Fontos

Amikor szerkeszti egy feladatütemezést, amely a feladatütemezés létrehozása varázsló használatával lett létrehozva, a lépés neve lehet, a művelet vagy a lépés típusát.When you edit a task sequence that was created by using the Create Task Sequence Wizard, the name of the step can be the action or type of the step. Például, megjelenhet egy lépést, amelynek a neve "0 lemez particionálása", amely a lépéshez tartozó művelet típusa lemez formázása és particionálása.For example, you might see a step that has the name "Partition disk 0", which is the action for a step of type Format and Partition Disk. Feladatütemezés valamennyi lépése szerint van dokumentálva, típus szerint nem feltétlenül, amely a szerkesztő jeleníti meg a lépés neve.All task sequence steps are documented by their type, not necessarily by the name of the step that the editor displays.

Feladatütemezés szerkesztése folyamatbanProcess to edit a task sequence

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, majd válassza ki a feladatütemezések csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select the Task Sequences node.

 2. A Feladatütemezés listán válassza ki a szerkeszteni kívánt feladatütemezést.In the Task Sequence list, select the task sequence that you want to edit.

 3. Az a kezdőlap szalagfül a a feladatütemezés határcsoport szerkesztése.On the Home tab of the ribbon, in the Task Sequence group, select Edit. Végezze el a következő műveleteket:Then perform any of the following operations:

  • Egy feladatütemezési lépés hozzáadásához kattintson Hozzáadás, válassza ki a lépés típusát, és válassza ki a lépés hozzáadása.To add a task sequence step, select Add, select the type of the step, and then select the step to add. Adja hozzá például a Run Command Line lépésben válassza Hozzáadás, válassza a általános, majd válassza ki Run Command Line.For example, to add the Run Command Line step, select Add, choose General, and then select Run Command Line.

  • A feladatütemezéshez egy csoport hozzáadásához válassza Hozzáadás, és válassza a új csoport.To add a group to the task sequence, select Add, and then choose New Group. Miután hozzáadott egy csoportot, a csoport majd lépéseket is hozzáadhat.After you add a group, you can then add steps to the group.

  • A lépéseket és csoportokat a feladatütemezés sorrendjét, jelölje ki a lépést vagy csoportot, amelyet szeretne átrendezése, és használja a elem áthelyezése felfelé vagy elem áthelyezése lefelé ikonok.To change the order of the steps and groups in the task sequence, select the step or group that you want to reorder, and then use the Move Item Up or Move Item Down icons. Egyszerre csak egy lépést vagy csoportot lehet áthelyezni.You can move only one step or group at a time.

  • Eltávolít egy lépést vagy csoportot, jelölje ki a lépést vagy csoportot, és válassza a eltávolítása.To remove a step or group, select the step or group, and choose Remove.

 4. Válassza ki OK mentse a módosításokat és zárja be az ablakot.Select OK to save the changes and close the window. Válassza ki alkalmaz mentse a módosításokat, és hagyja megnyitva a feladatütemezés-szerkesztő.Select Apply to save the changes and keep the task sequence editor open.

A rendelkezésre álló feladatütemezési lépések listáját lásd: feladatütemezési lépéseket.For a list of the available task sequence steps, see Task sequence steps.

A Szoftverközpont tulajdonságainak konfigurálásaConfigure Software Center properties

Az alábbi eljárás segítségével konfigurálhatja a a feladatütemezést a szoftverközpontban megjelenített adatokat.Use the following procedure to configure the details for the task sequence displayed in Software Center. Ezeket az adatokat csak olyan.These details are for information only.

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, és válassza ki feladatütemezések.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences.

 2. Válassza ki a feladatütemezést, szerkesztése és a kívánt tulajdonságok.Select the task sequence to edit, and select Properties.

 3. Az a általános lapon, a szoftverközpont a következő beállítások érhetők el:On the General tab, the following settings for Software Center are available:

  • Újraindítás szükséges: Lehetővé teszi, hogy a felhasználó tudja, hogy újraindítás szükséges a telepítés során.Restart required: Lets the user know whether a restart is required during the installation.

  • Letöltési méret (MB): Itt adhatja meg, hány (MB) jelennek meg a Szoftverközpontban a feladatütemezéshez.Download size (MB): Specifies how many megabytes are displayed in Software Center for the task sequence.

  • Becsült futási idő (percekben): Megadja a becsült futási idő percben megadva, a feladatütemezést a Szoftverközpontban jelenik meg.Estimated run time (minutes): Specifies the estimated run time in minutes that's displayed in Software Center for the task sequence.

Feladatütemezés speciális beállításainak konfigurálásaConfigure advanced task sequence settings

A következő eljárás használatával állítsa be a működését, a feladatütemezés a Configuration Manager-ügyfél.Use the following procedure to configure the behavior of the task sequence on the Configuration Manager client.

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, és válassza ki feladatütemezések.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences.

 2. Válassza ki a feladatütemezést, szerkesztése és a kívánt tulajdonságok.Select the task sequence to edit, and select Properties.

 3. Az a speciális lapon a következő beállítások érhetők el:On the Advanced tab, the following settings are available:

  • Egy másik programot futtasson először: Válassza ki ezt a beállítást, a csomag egy másik program futtatása a feladatütemezés futtatása előtt.Run another program first: Select this option to run a program in another package before the task sequence runs. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint nincs bejelölve.By default, this check box is cleared. Nem kell külön telepíteni a program futtatásához először megadott.You don't need to separately deploy the program that you specify to run first.

   Fontos

   Ez a beállítás csak a teljes operációs rendszerben futó feladatütemezésekre vonatkozik.This setting applies only to task sequences that run in the full OS. Ha a feladatütemezést PXE vagy rendszerindítási adathordozó használatával indul el, a Configuration Manager figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.If you start the task sequence by using PXE or boot media, Configuration Manager ignores this setting.

   • Csomag: Keresse meg a feladatütemezést megelőzően futtatni a programot tartalmazó csomagot.Package: Browse for the package that contains the program to run before this task sequence.

   • Program: Válassza ki a feladatütemezést megelőzően futtatni a programot.Program: Select the program to run before this task sequence.

   Megjegyzés

   A kiválasztott program nem fut az ügyfélen, ha a feladatütemezés nem futtatható.If the selected program fails to run on a client, the task sequence doesn't run. A kiválasztott program sikeresen fut, ha azt nem fut le újra, még akkor is, ha a feladatütemezést ismét lefuttatják ugyanazon a kliensgépen.If the selected program runs successfully, it doesn't run again, even if the task sequence is rerun on the same client.

  • A feladat feladatütemezés értesítéseinek elrejtése: Ezzel a beállítással elrejtheti a új szoftverek bejelentési értesítéseket.Suppress task sequence notifications: Select this option to hide the New Software is available toast notification. Továbbra is megjelenik a új szoftver a Szoftverközpontból, az értesítési területen lévő ikonra.You still see the New software icon from Software Center in the notification area. Alapértelmezés szerint ez a beállítás le van tiltva.By default, this option is disabled.

  • Tiltsa le a feladatütemezést a számítógépeken, ahol központilag telepítették: Ha ezt a lehetőséget választja, a Configuration Manager ideiglenesen letiltja a feladatütemezést tartalmazó összes központi telepítést.Disable this task sequence on computers where it is deployed: If you select this option, Configuration Manager temporarily disables all deployments that contain this task sequence. Azt is eltávolítja a feladatütemezést futtatva elérhető központi telepítések listájából.It also removes the task sequence from the list of deployments available to run. A feladatütemezés nem fut le, amíg nem engedélyezi azt.The task sequence doesn't run until you enable it. Alapértelmezés szerint ez a beállítás le van tiltva.By default, this option is disabled.

  • Maximálisan engedélyezett futási idő: Meghatározza a maximális időt percben megadva, a feladatütemezés a célszámítógépen történő futási várt.Maximum allowed run time: Specifies the maximum time in minutes that you expect the task sequence to run on the destination computer. Használjon egy egész szám egyenlő vagy nagyobb, mint nulla.Use a whole number equal to or greater than zero. Alapértelmezés szerint ez az érték a 120 perc.By default, this value is 120 minutes.

   Fontos

   Ha karbantartási időszakokat használ a gyűjteményre, amelyre a feladatütemezés központi telepítése, ütközést okozhat, ha a maximálisan engedélyezett futási idő hosszabb, mint az ütemezett karbantartási időszaknál.If you're using maintenance windows for the collection to which you deploy this task sequence, a conflict might occur if the Maximum allowed run time is longer than the scheduled maintenance window. Ha a maximálisan engedélyezett futási időt 0, a feladatütemezés elindul a karbantartási időszak alatt.If you set the maximum run time to 0, the task sequence starts during the maintenance window. Futtassa addig, amíg, vagy sikertelen teljesítése után a karbantartási időszak vége után továbbra is.It continues to run until it completes or fails after the maintenance window is closed. Ennek eredményeképpen feladatütemezések a maximális futási idő beállítása 0 előfordulhat, hogy futtassa a karbantartási időszakok végét.As a result, task sequences with a maximum run time set to 0 might run past the end of their maintenance windows. Ha a maximálisan engedélyezett futási időt egy meghatározott időszak (nullától eltérő), amely meghaladja a bármely elérhető karbantartási időszaknál, majd a feladatütemezés nem fut le.If you set the maximum run time to a specific period (non-zero) that exceeds the length of any available maintenance window, then that task sequence doesn't run. További információkért lásd: karbantartási időszakok használata.For more information, see How to use maintenance windows.

   Ha az érték, 0, a Configuration Manager kiértékeli a maximálisan engedélyezett futási idő szerint 12 órára (720 percre) előrehaladásának figyeléséhez.If you set the value as 0, Configuration Manager evaluates the maximum allowed run time as 12 hours (720 minutes) for monitoring progress. Azonban a feladatütemezés elkezdi visszaszámlálás időtartama nem haladhatja meg a karbantartási időszak értéke is.However, the task sequence starts as long as the countdown duration doesn't exceed the maintenance window value.

   Megjegyzés

   Amikor eléri a maximális futási idejét, ha a beállítást Futtatás rendszergazdai jogosultságokkal, és nem a beállításhoz a engedélyezése a felhasználók számára a program kezelésének, majd a Configuration Manager leállítja a feladatütemezés.When it reaches the maximum run time, if you set the option to Run with administrative rights, and don't set the option to Allow users to interact with this program, then Configuration Manager stops the task sequence. Ha maga a feladatütemezés nem fut, a Configuration Manager leállítja a feladatütemezés figyelési után éri el a megengedett maximális futási idő.If the task sequence itself isn't stopped, Configuration Manager stops monitoring the task sequence after it reaches the maximum allowed run time.

  • Egy rendszerindító lemezképen: Használja a kiválasztott rendszerindító lemezkép, a feladatütemezés futtatásakor.Use a boot image: Use the selected boot image when the task sequence is run. Válassza ki Tallózás , válassza ki egy másik rendszerindító lemezképet.Select Browse to select a different boot image. Ezzel a beállítással letilthatja a kiválasztott rendszerindító lemezkép használatát, a feladatütemezés futtatásakor törölje.Clear this option to disable the use of the selected boot image when the task sequence runs.

  • Ez a feladatütemezés bármilyen platformon futtatható: Ha ezt a lehetőséget választja, a Configuration Manager nem ellenőrzi a platform típusát a célként megadott számítógép, a feladatütemezés futtatásakor.This task sequence can run on any platform: If you select this option, Configuration Manager doesn't check the platform type of the destination computer when the task sequence runs. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezett.This option is selected by default.

  • Ez a feladatütemezés csak akkor futtathatnak a megadott ügyfélplatformokon: Ezt a beállítást megadja a processzorok, operációsrendszer-verziók és szervizcsomagok, amelyen ez a feladatütemezés futtathatja.This task sequence can only run on the specified client platforms: This option specifies the processors, OS versions, and service packs on which this task sequence can run. Ha ezt a lehetőséget választja, a listából válassza ki legalább egy platformot.When you select this option, select at least one platform from the list. Alapértelmezés szerint nincs platformokat jelölt ki.By default, no platforms are selected. Ezt az információt használja a Configuration Manager amikor a rendszer értékeli ki, mely célszámítógépek egy gyűjtemény kap a központilag telepített feladatütemezés.Configuration Manager uses this information when is evaluates which destination computers in a collection receive the deployed task sequence.

   Megjegyzés

   Amikor futtatja a feladatütemezést rendszerindító adathordozóról vagy PXE, a Configuration Manager figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.When you run a task sequence from boot media or PXE, Configuration Manager ignores this option. A feladatütemezés fut, azonban a beállítás a program bármilyen platformon futtatható van kiválasztva.The task sequence runs as though the option This program can run on any platform is selected.

Nagy hatású feladatütemezés beállításainak konfigurálásaConfigure high-impact task sequence settings

Feladatütemezés konfigurálása a nagy hatással vannak, és testre szabhatja az üzeneteket, hogy a felhasználók kapnak, amikor a feladatütemezés futtatása.Configure a task sequence as high-impact and customize the messages that users receive when they run the task sequence.

Feladatütemezés állítja be a nagy jelentőségű feladatütemezésSet a task sequence as a high-impact task sequence

A következő eljárással feladatütemezés nagy hatással vannak beállítva.Use the following procedure to set a task sequence as high-impact.

Megjegyzés

Minden olyan feladatütemezést, amely megfelel bizonyos feltételeknek automatikusan számít, ha nagy hatással vannak.Any task sequence that meets certain conditions is automatically defined as high-impact. További információkért lásd: magas kockázatú központi telepítések felügyeletéhez szükséges.For more information, see Manage high-risk deployments.

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, és válassza ki feladatütemezések.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences.

 2. Válassza ki a feladatütemezést, szerkesztése és a kívánt tulajdonságok.Select the task sequence to edit, and select Properties.

 3. Az a felhasználói értesítés lapon jelölje be Ez a nagy jelentőségű feladatütemezés.On the User Notification tab, select This is a high-impact task sequence.

Magas kockázatú központi telepítések az egyéni értesítés létrehozásaCreate a custom notification for high-risk deployments

Az alábbi eljárással hozhat létre nagy hatású központi telepítésekhez értesítő üzenet egyéni.Use the following procedure to create a custom notification for high-impact deployments.

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, és válassza ki feladatütemezések.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences.

 2. Válassza ki a feladatütemezést, szerkesztése és a kívánt tulajdonságok.Select the task sequence to edit, and select Properties.

 3. Az a felhasználói értesítés lapon jelölje be használata egyéni szöveg.On the User Notification tab, select Use custom text.

  Megjegyzés

  Csak akkor állíthat felhasználói értesítés szövege a beállítást választja, amikor Ez a nagy jelentőségű feladatütemezés.You can only set user notification text when you select the option, This is a high-impact task sequence.

 4. Adja meg a következő beállításokat:Configure the following settings:

  Megjegyzés

  Szövegdobozok rendelkezik egy legfeljebb 255 karakter lehet.Each text box has a maximum limit of 255 characters.

  • Felhasználói értesítés címének szövege: Itt adható meg, amely jeleníti meg a Szoftverközpont felhasználói értesítés kék színű.User notification headline text: Specifies the blue text that displays on the Software Center user notification. Az alapértelmezett felhasználói értesítés, ez a szakasz tartalmazza például "Confirm szeretné frissíteni az operációs rendszer ezen a számítógépen."For example, in the default user notification, this section contains "Confirm you want to upgrade the operating system on this computer."

  • Felhasználói értesítés üzenetszövege: Nincsenek adja meg az egyéni értesítés a szervezet három szövegmezőt.User notification message text: There are three text boxes that provide the body of the custom notification. Az összes szövegmezők van szükség, hogy a szöveg hozzáadása.All text boxes require that you add text.

   • Az első szövegmező: Megadja a szöveg, amely általában a felhasználói utasításokat törzse.First text box: Specifies the main body of text, typically containing instructions for the user. Az alapértelmezett felhasználói értesítés, ez a szakasz tartalmazza például "az operációs rendszer frissítése időt vesz igénybe, és a számítógép többször is újraindulhat."For example, in the default user notification, this section contains "Upgrading the operating system takes time and your computer might restart several times."

   • Második szövegmező: Megadja a szöveg törzse félkövér szövegét.Second text box: Specifies the bold text under the main body of text. Például az alapértelmezett felhasználói értesítés, ez a szakasz "a helyszíni frissítését az új operációs rendszert telepíti, és automatikusan áttelepíti az alkalmazásokat, adatokat és beállításokat."For example, in the default user notification, this section contains "This in-place upgrade installs the new operating system and automatically migrates your apps, data, and settings."

   • Harmadik szövegbeviteli mező: Megadja a szöveg félkövér szöveg utolsó sora.Third text box: Specifies the last line of text under the bold text. Például az alapértelmezett felhasználói értesítés, ez a szakasz tartalmaz "gombra kattintva megkezdheti.For example, in the default user notification, this section contains "Click Install to begin. Ellenkező esetben kattintson a Mégse gombra."Otherwise, click Cancel."

PéldaExample

Tegyük fel, konfigurálja a következő egyéni értesítés tulajdonságait.Let's say you configure the following custom notification in properties.

Testre szabott felhasználói értesítés lapon a feladatütemezés tulajdonságai

A következő értesítést jeleníti meg, amikor a felhasználó megnyitja a telepítés a Szoftverközpontból.The following notification message displays when the end user opens the installation from Software Center.

Testre szabott feladat feladatütemezési értesítés a végfelhasználók számára a Szoftverközpontban

Hivatkozott tartalom terjesztéseDistribute referenced content

Mielőtt az ügyfelek tartalomra hivatkozó feladatütemezés futtatása, terjessze a tartalmat a terjesztési pontokra.Before clients run a task sequence that references content, distribute that content to distribution points. A feladatütemezést bármikor kiválaszthatja, és elvégezheti a tartalma terjesztését, hogy új referenciacsomag-listát készítsen a terjesztéshez.At any time, you can select the task sequence and distribute its content to build a new list of reference packages for distribution. Ha a feladatütemezés, ha frissített tartalommal módosítja, a tartalom újraterjesztése, mielőtt az ügyfelek számára érhető el.If you make changes to the task sequence with updated content, redistribute the content before it's available to clients. A feladatütemezésben hivatkozott tartalom terjesztéséhez kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedure to distribute the content that is referenced by a task sequence.

Folyamat hivatkozott tartalmat a terjesztési pontokra terjesztéséhezProcess to distribute referenced content to distribution points

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, majd válassza ki a feladatütemezések csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select the Task Sequences node.

 2. A Feladatütemezés listán jelölje ki a terjeszteni kívánt feladatütemezést.In the Task Sequence list, select the task sequence that you want to distribute.

 3. A a kezdőlap szalagfül a a üzembe helyezési határcsoport tartalom terjesztése.On the Home tab of the ribbon, in the Deployment group, select Distribute Content. Ez a művelet elindítja a tartalom terjesztése varázsló.This action starts the Distribute Content Wizard.

 4. Az a általános lapon, győződjön meg arról, hogy a megfelelő feladatütemezés van kiválasztva a terjesztéshez.On the General page, verify that the correct task sequence is selected for distribution.

 5. Az a tartalom lapon, ellenőrizze a terjeszteni kívánt tartalmat, például a feladatütemezés által hivatkozott rendszerindító lemezképet.On the Content page, verify the content to distribute, such as the boot image referenced by the task sequence.

 6. Az a tartalom célhelye adja meg azokat a gyűjteményeket, terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportján, a feladatütemezés tartalmát terjeszteni szeretné.On the Content Destination page, specify the collections, distribution point, or distribution point group where you want to distribute the task sequence contents.

  Fontos

  Ha a feladatütemezést kiválasztott tartalom, amely már terjesztve van egy adott terjesztési pont hivatkozik, a varázsló nem sorolja fel a terjesztési ponton.If the task sequence that you selected references content that's already distributed to a specific distribution point, the wizard doesn't list that distribution point.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Emellett a feladatütemezésben hivatkozott tartalmat előkészítheti.You can also prestage the content referenced in the task sequence. Configuration Manager létrehoz egy tömörített, manuálisan előkészített tartalomfájlt, amely tartalmazza a fájlokat, társított függőségeket és a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó metaadatokkal.Configuration Manager creates a compressed, prestaged content file that contains the files, associated dependencies, and associated metadata for the content that you select. Követően manuálisan importálhatja egy helykiszolgálón, másodlagos helyen, a tartalmat, vagy terjesztési ponton.Then you manually import the content at a site server, secondary site, or distribution point. További információ a tartalomfájlok manuális előkészítésével kapcsolatban: Prestage content.For more information about how to prestage content files, see Prestage content.

TelepítésDeploy

További információ: Feladatütemezés központi telepítése.For more information, see Deploy a task sequence.

Az exportálás és importálásExport and import

Exportálása és importálása a feladatütemezések és azok kapcsolódó objektumait anélkül.Export and import task sequences with or without their related objects. A hivatkozott tartalom magában foglalja a következő objektumokat:This referenced content includes the following objects:

 • Operációsrendszer-lemezképekOS images
 • Rendszerindító lemezképekBoot images
 • Csomag csomagokat, mint az ügyfél telepítésePackages like the client install package
 • Illesztőprogram-csomagokDriver packages
 • Függőségekkel rendelkező alkalmazásokApplications with dependencies

Ha exportál és importál, feladatütemezések, vegye figyelembe a következőket:Consider the following points when you export and import task sequences:

 • A Configuration Manager nem exportálja a jelszavakat a feladatütemezésben.Configuration Manager doesn't export passwords in the task sequence. Ha exportál és importál egy feladatütemezést, amely tartalmazza a jelszavak, írja be újból a jelszavakat az importált feladatütemezés szerkesztéseIf you export and import a task sequence that contains passwords, edit the imported task sequence to reenter any passwords. Tekintse át az alábbi lépéseket, amelyek tartalmazhatják a jelszót:Review the following steps that may include a password:

 • A feladatütemezés exportálásakor a dinamikus változók beállítása lépést, a Configuration Manager nem exportál, amely beállítja a változók értékeit a titkos érték beállítás.When you export a task sequence with the Set Dynamic Variables step, Configuration Manager doesn't export values for variables that you configure with the Secret value setting. Ezek a változók értékeit írja be újra, a feladatütemezés importálása után.Reenter the values for these variables after you import the task sequence.

 • Ha több elsődleges hely, importálja a feladatütemezések a központi adminisztrációs helyen.When you have multiple primary sites, import task sequences at the central administration site.

Feladatütemezések exportálása folyamatbanProcess to export task sequences

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, majd válassza ki a feladatütemezések csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select the Task Sequences node.

 2. A Feladatütemezés listán jelölje ki az exportálni kívánt feladatütemezést.In the Task Sequence list, select the task sequences that you want to export. Ha egynél több feladatütemezést választ ki, az összes tárolásuk egy exportfájlban.If you select more than one task sequence, they're all stored in one export file.

 3. Az a kezdőlap szalagfül a a feladatütemezés határcsoport exportálása.On the Home tab of the ribbon, in the Task Sequence group, select Export. Ez a művelet a feladatütemezés exportálása varázsló elindul.This action starts the Export Task Sequence Wizard.

 4. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat:On the General page, specify the following settings:

  • Fájl: Adja meg a helyét és nevét az exportált fájlt.File: Specify the location and name of the export file. Ha a fájlnevet közvetlenül írja be, ne hagyja ki a .zip fájlnévkiterjesztést.If you enter the file name directly, be sure to include the .zip extension to the file name. Ha az exportfájlt tallózással keresi meg, a varázsló automatikusan hozzáadja a fájlnévkiterjesztést.If you browse for the export file, the wizard automatically adds this file name extension.

  • Ha nem szeretné, hogy a feladatütemezés-függőség exportálása, törölje a beállítást, ha összes feladatütemezés-függőség exportálása.If you don't want to export task sequence dependencies, deselect the option to Export all task sequence dependencies. Alapértelmezés szerint a varázsló megkeresi az összes kapcsolódó objektumot, és a feladatütemezéssel együtt exportálja azokat.By default, the wizard scans for all the related objects and exports them with the task sequence. A függőségek tartalmazza az alkalmazások.These dependencies include any for applications.

  • Ha nem szeretné átmásolni a tartalmat a csomagforrásból az Exportálás helyére, törölje a beállítást, ha a kiválasztott feladatütemezések és függőségek összes tartalmának exportálása.If you don't want to copy the content from the package source to the export location, deselect the option to Export all content for the selected task sequences and dependencies. Ha ezt a lehetőséget választja, a feladatütemezés importálása varázsló az importálási útvonalat használja csomag új forráshelyeként.If you select this option, the Import Task Sequence Wizard uses the import path as the new package source location.

  • Rendszergazdai megjegyzések: Adja meg az exportálandó feladatütemezések leírását.Administrator comments: Add a description of the task sequences to export.

 5. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

A varázsló a következő kimeneti fájlokat hozza létre:The wizard creates the following output files:

 • Ha nem exportál tartalmat: egy .zip-fájlban.If you don't export content: a .zip file.

 • Ha exportál tartalmat, akkor egy .zip fájlt és egy export_files nevű mappát, ahol az export az exportált tartalmat magában foglaló .zip fájl neve.If you export content: a .zip file and a folder named export_files, where export is the name of the .zip file that contains the exported content.

Ha egy feladatütemezés exportálásakor tartalmat foglaljon magába, győződjön meg arról, hogy másolja a zip-fájlt, és a exportálása_files mapppáról, különben az importálás sikertelen lesz.If you include content when you export a task sequence, make sure that you copy the .zip file and the export_files folder, or the import fails.

Feladatütemezések importálása folyamatbanProcess to import task sequences

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a operációs rendszerek, majd válassza ki a feladatütemezések csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select the Task Sequences node.

 2. A a kezdőlap szalagfül a a létrehozás határcsoport feladatütemezés importálása.On the Home tab of the ribbon, in the Create group, select Import Task Sequence. Ez a művelet elindítja a feladatütemezés importálása varázsló.This action starts the Import Task Sequence Wizard.

 3. Az a általános lapot a menüszalagon, adja meg az exportált .zip fájlt.On the General page of the ribbon, specify the exported .zip file.

 4. A Fájltartalom lapon jelölje ki minden egyes importált objektumhoz a kívánt műveletet.On the File Content page, select the action that you require for each object that you import. Ezen a lapon látható az összes objektum, amely a Configuration Manager talált importálásához.This page shows all the objects that Configuration Manager found to import.

  • Ha az objektum még soha nem volt importálva, válassza az Új létrehozásalehetőséget.If the object has never been imported, select Create New.

  • Ha az objektum már volt korábban importálva, válasszon egyet a következő műveletek közül:If the object has been previously imported, select one of the following actions:

   • Ismétlődés mellőzése (alapértelmezett): Ez a művelet nem importálja az objektumot.Ignore Duplicate (default): This action doesn't import the object. Ehelyett a varázsló összekapcsolja a meglévő objektumot a feladatütemezéssel.Instead, the wizard links the existing object to the task sequence.

   • Írja felül: Ez a művelet felülírja a meglévő objektumot az importált objektummal.Overwrite: This action overwrites the existing object with the imported object. Alkalmazások esetében egy újabb verzió hozzáadásával frissítheti a meglévő alkalmazást, vagy újat hozhat létre.For applications, you can add a revision to update the existing application or create a new application.

 5. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

A feladatütemezés importálása után annak szerkesztésével megadhatja az eredeti feladatütemezésben szereplő jelszavakat.After you import the task sequence, edit the task sequence to specify any passwords that were in the original task sequence. Biztonsági okokból a jelszavak nem exportálható.For security reasons, passwords aren't exported.

Visszatérés a feladatütemezés sikertelen lesz, ha az előző lapraReturn to previous page when a task sequence fails

Térhet vissza az előző oldalra, amikor futtatja a feladatütemezést, és hiba történik.You can return to a previous page when you run a task sequence and there's a failure. A Configuration Manager előzetes verziói kellett indítsa újra a feladatütemezés, ha hiba lépett fel.In prior versions of Configuration Manager, you had to restart the task sequence when there was a failure. Használja a előző gombra a következő esetekben:Use the Previous button in the following scenarios:

 • Egy a számítógép Windows PE környezetben indul, amikor a feladat feladatütemezési rendszerindítási párbeszédpanel megjeleníthet érhető el a feladatütemezés előtt.When a computer starts in Windows PE, the task sequence bootstrap dialog might display before the task sequence is available. Ha ebben a forgatókönyvben a következő elemet választja, a feladatütemezés utolsó lapján egy üzenettel, hogy nincsenek nincs feladatütemezések jeleníti meg.When you select Next in this scenario, the final page of the task sequence displays with a message that there are no task sequences available. Most kiválaszthatja előző keresni az elérhető feladatütemezéseket.Now, you can select Previous to search again for available task sequences. Megismételheti ezt a folyamatot, mindaddig, amíg a feladatütemezés elérhető.You can repeat this process until the task sequence is available.

 • Ha a feladatütemezés futtatása, de nem érhetők el, a függő tartalomcsomagokkal, még a terjesztési pontokon, a feladatütemezés sikertelen lesz.When you run a task sequence, but dependent content packages aren't available yet on distribution points, the task sequence fails. Ha a hiányzó tartalom még nem volt terjesztve, osztja el most.If the missing content wasn’t distributed yet, distribute it now. Vagy várja meg a tartalmat a terjesztési pontokon elérhetőnek lennie.Or wait for the content to be available on distribution points. Válassza ki előző szeretné, hogy a feladat feladatütemezési keresése újra a tartalmat.Then select Previous to have the task sequence search again for the content.

Feladatütemezési változók létrehozása számítógépekhez és gyűjteményekhezCreate task sequence variables for computers and collections

Testre szabott feladatütemezési változókat hozhat létre számítógépekhez és gyűjteményekhez.You can define custom task sequence variables for computers and collections. Számítógép meghatározó változókat számítógépes feladatütemezési változókként hivatkozunk.Variables that you define for a computer are referred to as per-computer task sequence variables. A gyűjteményekhez definiált változókat gyűjteményi feladatütemezési változókként ismerjük.Variables defined for a collection are referred to as per-collection task sequence variables. Ha egy ütközést, számítógépre vonatkozó változók elsőbbséget élveznek a gyűjteményre vonatkozó változókkal.If there's a conflict, per-computer variables take precedence over per-collection variables. Ez a viselkedés azt jelenti, hogy automatikusan egy adott számítógéphez rendelt feladatütemezési változók egy magasabb prioritású, mint a számítógépet tartalmazó gyűjteményhez hozzárendelt változók.This behavior means that task sequence variables that are assigned to a specific computer automatically have a higher priority than variables that are assigned to the collection that contains the computer.

Ha például XYZ számítógéphez tagja ABC gyűjteményhez.For example, computer XYZ is a member of collection ABC. MyVariable hozzárendelése ABC-gyűjteményhez az 1 értékkel.You assign MyVariable to collection ABC with a value of 1. A 2 érték XYZ számítógéphez MyVariable is hozzárendeli.You also assign MyVariable to computer XYZ with a value of 2. XYZ számítógéphez hozzárendelt változó, mint az ABC gyűjteményhez hozzárendelt változó magasabb prioritással bír.The variable that's assigned to computer XYZ has higher priority than the variable that's assigned to collection ABC. Ezt a változót a feladatütemezés futtatásakor a számítógép XYZ MyVariable értéke 2.When a task sequence with this variable runs on computer XYZ, MyVariable has a value of 2.

Számítógépes és gyűjteményi változók elrejthetők, hogy ne legyenek láthatók a Configuration Manager konzolon.You can hide per-computer and per-collection variables so that they aren't visible in the Configuration Manager console. A beállítás használatakor ne jelenjen meg ez az érték a Configuration Manager konzol, a változó értéke nem jelenik meg a konzolon.When you use the option Do not display this value in the Configuration Manager console, the value of the variable isn't displayed in the console. A változó továbbra is használhatják a feladatütemezés futtatásakor.The variable can still be used by the task sequence when it runs. Ha már nem szeretné ezeket a változókat, rejtett, törölje azokat először.If you no longer want these variables to be hidden, delete them first. Majd definiálja újra anélkül, hogy a beállítással elrejtheti őket a változókat.Then redefine the variables without selecting the option to hide them.

Figyelmeztetés

A beállítás ne jelenjen meg ez az érték a Configuration Manager konzol csak a Configuration Manager konzol vonatkozik.The setting to Do not display this value in the Configuration Manager console only applies to the Configuration Manager console. A változók értékeit továbbra is megjelennek a tevékenység feladatütemezési naplófájlban (SMSTS. NAPLÓ).The values for the variables are still displayed in the task sequence log file (SMSTS.LOG).

A számítógépes változókat egy elsődleges helyen vagy egy központi felügyeleti helyen kezelheti.You can manage per-computer variables at a primary site or at a central administration site. A Configuration Manager nem támogatja a több mint 1000 hozzárendelt változót egy számítógépen.Configuration Manager doesn't support more than 1,000 assigned variables for a computer.

Fontos

Ha gyűjteményi változókat használ feladatütemezésekhez, vegye figyelembe az alábbi viselkedés tapasztalható:When you use per-collection variables for task sequences, consider the following behaviors:

 • Gyűjtemények módosításai mindig replikálásra kerülnek a hierarchiában.Changes to collections are always replicated throughout the hierarchy. Végezze el a gyűjtemény változói módosításokat nem csak az aktuális hely tagjai számára, de a hierarchiában a gyűjtemény összes tagjára alkalmazza.Any changes that you make to collection variables apply not just to members of the current site, but to all members of the collection throughout the hierarchy.

 • Ha töröl egy gyűjteményt, ezzel a művelettel is törli az ahhoz a gyűjteményhez beállított feladatütemezési változókat.When you delete a collection, this action also deletes the task sequence variables that you configured for the collection.

Feladatütemezési változók egy számítógéphez folyamataProcess to create task sequence variables for a computer

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a eszközök és megfelelőség munkaterületet, és válassza ki a eszközök csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Assets and Compliance workspace, and select the Devices node.

 2. Válassza ki a célszámítógépen, majd tulajdonságok.Select the target computer and select Properties.

 3. Az a tulajdonságok párbeszédpanelen váltson a változók fülre.In the Properties dialog box, switch to the Variables tab.

 4. Minden létrehozni kívánt változóhoz, válassza ki a új ikonra.For each variable that you want to create, select the New icon. Adja meg a neve és érték a feladatütemezési változó.Specify the Name and Value of the task sequence variable. Ha azt szeretné, hogy a változó meg már nem jelenik meg a Configuration Manager konzol, a beállítást a ne jelenjen meg ez az érték a Configuration Manager konzol.If you want to hide the variable so that it's not visible in the Configuration Manager console, select the option Do not display this value in the Configuration Manager console.

 5. Miután az összes változót hozzáadta a számítógép tulajdonságainak, válassza ki OK.After you've added all the variables to the computer properties, select OK.

A feladatütemezési változók egy gyűjtemény létrehozása folyamatbanProcess to create task sequence variables for a collection

 1. A Configuration Manager-konzolon nyissa meg a eszközök és megfelelőség munkaterületet, és válassza ki a Eszközgyűjtemények csomópont.In the Configuration Manager console, go to the Assets and Compliance workspace, and select the Device Collections node. Válassza a célgyűjtemény ügyfélszámítógépein, majd tulajdonságok.Select the target collection and choose Properties.

 2. Az a tulajdonságok párbeszédpanelen váltson a gyűjteményi áltozók fülre.In the Properties dialog box, switch to the Collection Variables tab.

 3. Minden létrehozni kívánt változóhoz, válassza ki a új ikonra.For each variable that you want to create, select the New icon. Adja meg a neve és érték a feladatütemezési változó.Specify the Name and Value of the task sequence variable. Ha azt szeretné, hogy a változó meg már nem jelenik meg a Configuration Manager konzol, a beállítást a ne jelenjen meg ez az érték a Configuration Manager konzol.If you want to hide the variable so that it's not visible in the Configuration Manager console, select the option Do not display this value in the Configuration Manager console.

 4. Szükség esetén adja meg a prioritást akkor használja, ha a feladatütemezési változók értékeli ki, hogy a Configuration Manager.Optionally, specify the priority for Configuration Manager to use when the task sequence variables are evaluated.

 5. Miután az összes változót hozzáadta a gyűjtemény tulajdonságainak, válassza ki OK.After you've added all the variables to the collection properties, select OK.

Feladatütemezések kezeléséhez használható további műveletekAdditional actions to manage task sequences

A feladatütemezések további műveletek használatával, ha a feladatütemezés kiválasztása kezelheti.You can manage task sequences by using additional actions when you select a task sequence.

Az elérhető lehetőségekAvailable options

SzerkesztésEdit

További információkért lásd: feladatütemezés szerkesztése.For more information, see Edit a task sequence.

EngedélyezésEnable

Lehetővé teszi a feladatütemezést, így az ügyfelek is futtatható legyen.Enables the task sequence so that clients can run it. Nem kell újratelepíteni a feladatütemezés az engedélyezése után.You don't need to redeploy a task sequence after it's enabled.

LetiltásDisable

Letiltja a feladatütemezést, hogy nem lesz futtatható számítógépeken.Disables the task sequence so that it can't run on computers. Telepítheti a feladatütemezést letiltott, de a számítógépek nem futtatja a feladatütemezést, amíg nem engedélyezi azt.You can deploy a disabled task sequence, but computers don't run the task sequence until you enable it.

ExportálásExport

További információkért lásd: exportálási és importálási feladatütemezések.For more information, see Export and import task sequences.

MásolásCopy

Másolatot készít a kijelölt feladatütemezésről.Makes a copy of the selected task sequence. Ez a művelet akkor hasznos, ha szeretné, hozzon létre egy új feladatütemezést, amely egy már meglévő feladatütemezéshez alapul.This action is useful to create a new task sequence that's based on an existing task sequence.

Ha egy feladatütemezésről másolatot készít egy mappában, a másolat az adott mapppában látható, amíg a feladatütemezési csomópontot nem frissíti.When you make a copy of a task sequence in a folder, the copy is listed in that folder until you refresh the task sequence node. Frissítést követően a másolat a gyökérmappában lesz látható.After the refresh, the copy appears in the root folder.

FrissítésRefresh

Frissíti a kiválasztott feladatütemezés részleteit.Refreshes the details for the selected task sequence.

TörlésDelete

Törli a kijelölt feladatsor.Deletes the selected task sequence.

Többfázisú telepítés létrehozásaCreate Phased Deployment

További információkért lásd: többfázisú telepítések létrehozása.For more information, see Create phased deployments.

TelepítésDeploy

További információ: Feladatütemezés központi telepítése.For more information, see Deploy a task sequence.

Tartalom terjesztéseDistribute Content

Elindítja a tartalom terjesztése varázslót hivatkozott tartalom küldése a terjesztési pontokra.Starts the Distribute Content Wizard to send the referenced content to distribution points.

A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaCreate Prestaged Content File

Elindítja a Manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása varázslót a feladatütemezés tartalmának manuális előkészítéséhez.Starts the Create Prestaged Content File Wizard to prestage the task sequence content. További információ a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásáról: Prestage content.For information about how to create a prestaged content file, see Prestage content.

ÁthelyezésMove

A kijelölt feladatütemezést áthelyezi másik mappába az a feladatütemezések csomópont.Moves the selected task sequence to another folder in the Task Sequences node.

Biztonsági hatókör beállításaSet Security Scopes

Válassza ki a kijelölt feladatütemezéshez tartozó biztonsági hatóköröket.Select the security scopes for the selected task sequence. További információ: Biztonsági hatókörök.For more information, see Security scopes.

TulajdonságokProperties

További információkért lásd: konfigurálása a Szoftverközpont tulajdonságai és speciális a feladatütemezés beállításainak konfigurálása.For more information, see Configure Software Center properties and Configure advanced task sequence settings.

NézetView

Verzió 1902, kezdve a nézet feladatütemezések műveletet az alapértelmezett érték.Starting in version 1902, the View action on task sequences is the default. Ez a művelet lehetővé teszi a lépéseket a feladatütemezés meg anélkül szerkesztésre zárolná azt.This action lets you see the steps of the task sequence without locking it for editing.

További információSee also

A vállalati operációs rendszerek központi telepítésének forgatókönyveiScenarios to deploy enterprise operating systems