A standard tevékenységek portjai és protokolljaiPorts and Protocols of Standard Activities

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A Orchestrator standard tevékenységek kommunikálhatnak a runbook üzembe helyezett runbook-kiszolgálók és az erőforrások között.Orchestrator standard activities can communicate between the runbook servers where the runbook is deployed and any resource. Ha tűzfallal rendelkezik a környezetben, a normál tevékenység használatakor engedélyeznie kell a portokat a runbook-kiszolgálók és az erőforrás között az alábbi táblázatban jelzett módon.If you have firewalls in your environment, when you use a standard activity, you must enable the ports between the runbook servers and resource as indicated in the following table.

Szabványos tevékenységStandard activity Port a runbook-kiszolgálónPort on runbook server Port az erőforrás-kiszolgálónPort on resource server JegyzetekNotes
Adatbázis lekérdezéseQuery Database A céladatbázis által igényelt portok.Any port the target database requires.
Írás az adatbázisbaWrite to Database A céladatbázis által igényelt portok.Any port the target database requires.
Webszolgáltatások meghívásaInvoke Web Services HTTP vagy HTTPSHTTP or HTTPS HTTP vagy HTTPSHTTP or HTTPS
Hálózati elérési út hozzárendeléseMap Network Path A tevékenység a Microsoft Windows fájlmegosztást használja.Activity uses Microsoft Windows file sharing.
SNMP-változó beállításaSet SNMP Variable SNMPSNMP SNMPSNMP
SNMP-változó beolvasásaGet SNMP Variable SNMPSNMP SNMPSNMP
SNMP-trap figyeléseMonitor SNMP Trap SNMPSNMP SNMPSNMP
SNMP-trap küldéseSend SNMP Trap SNMPSNMP SNMPSNMP
Program futtatásaRun Program A tevékenység a Microsoft Windows fájlmegosztást és I/O-csöveket használja.Activity uses Microsoft Windows file sharing and I/O pipes.
E-mail elküldéseSend Email SMTPSMTP SMTPSMTP
Internetes alkalmazás figyeléseMonitor Internet Application HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNSHTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNSHTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS
Internetes alkalmazás állapotának beolvasásaGet Internet Application Status HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/CustomHTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/Custom HTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/CustomHTTP/SMTP/POP3/FTP/DNS/Custom Az egyéni lehet bármi.Custom can be anything.
Syslog-üzenet küldéseSend Syslog Message syslogsyslog syslogsyslog

További erőforrások ehhez a termékhezOther resources for this product