Operatív konzol frissítéseHow to upgrade an Operations console

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Ez az eljárás a különálló operatív konzolt a System Center – Operations Manager rendszerre frissíti.This procedure upgrades a stand-alone Operations console to System Center - Operations Manager. Ezt az eljárást helyileg hajtsa végre azon a számítógépen, amelyre az önálló operatív konzol van telepítve.Perform this procedure locally on the computer that has a stand-alone Operations console installed. Az eljárást nem kell végrehajtania felügyeleti kiszolgálóra helyileg telepített operatív konzol frissítéséhez.You do not have to perform this procedure to upgrade Operations consoles that are installed locally on a management server.

A frissítési folyamat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kiszolgáló megfelel-e a támogatott konfigurációra vonatkozó minimális követelményeknek.Before you begin the upgrade process, make sure that your server meets the minimum supported configurations. További információ: System Center Operations Manager rendszerkövetelményei.For more information, see System Requirements for System Center Operations Manager.

Önálló operatív konzol frissítéseTo upgrade a stand-alone Operations console

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolt futtató számítógépre egy olyan fiókkal, amely tagja az Operations Manager rendszergazdák szerepkörnek az Operations Manager felügyeleti csoportban.Log on to the computer that hosts the Operations console with an account that is a member of the Operations Manager Administrators role in your Operations Manager management group.

 2. Az Operations Manager forrás-adathordozóján futtassa a Setup.exe fájlt, majd kattintson a Telepítés lehetőségre.On the Operations Manager source media, run Setup.exe, and then click Install.

  Megjegyzés

  A Kezdeti lépések oldalon megjelennek a frissítendő funkciókra vonatkozó információk.The Getting Started page displays information about what will be upgraded. A frissítés folytatásához kattintson a Tovább gombra.Click Next to proceed with the upgrade.

 3. A Kezdeti lépések, Olvassa el a licencfeltételeket oldalon olvassa el a Microsoft szoftverlicenc-feltételeket, kattintson az Elolvastam és elfogadom a licencfeltételeket lehetőségre, majd a Tovább gombra.On the Getting Started, Please read the license terms page, read the Microsoft Software License Terms, click I have read, understood, and agree with the license terms, and then click Next.

 4. A telepítési hely kiválasztása lapon fogadja el az alapértelmezett értéket, írjon be egy új helyet, vagy tallózással keresse meg az egyiket.On the Select installation location page, accept the default value, type in a new location, or browse to one. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager esetében az alapértelmezett elérési út a C:\Program Files\Microsoft System Center 2016 \ Operations Manager.For System Center 2016 - Operations Manager, the default path is C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager. Az aktuális ág esetében az alapértelmezett elérési út a C:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager.For current branch, the default path is C:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager.

 5. Az Előfeltételek lapon tekintse meg és oldja fel az előfeltétel-ellenőrző által visszaadott összes figyelmeztetést és hibát, majd kattintson az Előfeltételek újbóli ellenőrzése lehetőségre a rendszer újbóli ellenőrzéséhez.On the Prerequisites page, review and address any warnings or errors that are returned by the Prerequisites checker, and then click Verify Prerequisites Again to recheck the system.

 6. Ha az előfeltétel-ellenőrzés nem ad vissza figyelmeztetést vagy hibát, az Előfeltételek, a telepítés folytatása lap jelenik meg.If the Prerequisites checker does not return any warnings or errors, the Prerequisites, Proceed with Setup page appears. Kattintson a Tovább gombra.Click Next.

 7. A Konfiguráció, Frissítésre kész lapon kattintson a Frissítés gombra.On the Configuration, Ready To Upgrade page, click Upgrade.

 8. A frissítés végén megjelenik A frissítés befejeződött oldal.When the upgrade is finished, the Upgrade complete page appears. Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

Különálló operatív konzol frissítése a parancssor használatávalTo upgrade a stand-alone Operations console from the Command Prompt

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolt futtató számítógépre egy olyan fiókkal, amely tagja az Operations Manager rendszergazdák szerepkörnek az Operations Manager felügyeleti csoportban.Log on to the computer that hosts the Operations console with an account that is a member of the Operations Manager Administrators role for your Operations Manager management group.

 2. A Futtatás rendszergazdaként beállítással nyisson meg egy emelt szintű parancssort.Open an elevated Command Prompt by using the Run as Administrator option.

 3. Az elérési utat módosítsa az Operations Manager forrás adathordozójára, majd futtassa az alábbi parancsot.Change to the path to the Operations Manager source media, and run the following command.

  Setup.exe /silent / upgrade /AcceptEndUserLicenseAgreement:1
  

Az operatív konzol frissítésének ellenőrzéseTo verify the Operations console upgrade

 1. A Windows asztalon kattintson a Start gombra, majd a Futtatás parancsra.On the Windows desktop, click Start, and then click Run.

 2. Írja be a regedit szót, majd kattintson az OK.gombra.Type regedit, and then click OK. Elindul a Beállításszerkesztő.The Registry Editor starts.

  Figyelemfelhívás

  A beállításjegyzék nem megfelelő módosítása súlyosan károsíthatja a rendszert.Incorrectly editing the registry can severely damage your system. A beállításjegyzék módosítása előtt készítsen biztonsági mentést a számítógépen található fontos információkról.Before you make changes to the registry, you should back up any valued data that is on the computer.

 3. Keresse meg a HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Setup kulcsot.Browse to the HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Setup key. A System Center 2016 – Operations Manager esetén a UIVersion bejegyzés értéke 7.2.11719.0.For System Center 2016 - Operations Manager, the value of the UIVersion entry is 7.2.11719.0. Az 1801-es verzió esetében a UIVersion értéke 8.0.13053.0.For version 1801, the value of UIVersion is 8.0.13053.0.

Következő lépésekNext steps