Ügynök nélküli figyelés az Operations Manager programban

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.

A System Center Operations Manager képes a teljesítmény-és rendelkezésre állási adatok gyűjtésére olyan számítógépen, amelyen nincs ügynök telepítve egy másik számítógépre telepített proxy ügynök használatával. Az ügynök nélküli figyelést akkor érdemes használni, ha nem lehetséges vagy valamilyen okból nem kívánatos az ügynök telepítése valamelyik számítógépre.

Ügynök nélkül figyelt számítógép az operatív konzolról felderített, Windows rendszerű számítógép lehet. Az ügynök nélküli számítógépekhez ki kell jelölni a távoli (proxy) ügynök funkcionalitást biztosító felügyeleti kiszolgálót vagy ügynök által felügyelt számítógépet.

Az ügynök nélkül felügyelt számítógépek ugyanúgy felügyelhetők, mintha ügynök lenne rajtuk. Nem minden felügyeleti csomag működik ügynök nélküli módban. További információ a rendszeren használt felügyeleti csomagok dokumentációjában található.

Fontos

A számítógépek ügynök nélküli felügyelete nem működik, ha az ügynök nélkül felügyelt számítógép és a proxy tűzfalon keresztül kommunikál egymással. A felügyeleti kiszolgáló nem gyűjti az olyan események és közzétevők leírásait, amelyek csak az ügynök nélkül felügyelt számítógépen vannak jelen, a proxyügynökön azonban nem.

Az ügynök által felügyelt számítógépek ügynök nélkül felügyelt számítógépek proxyjaként való konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: Proxy konfigurálása ügynök nélküli figyeléshez.

Fontos

Az ügynök nélkül felügyelt számítógépek több erőforrást igényelnek a felügyeleti kiszolgálón, mint az ügynök által felügyelt számítógépek.

Az ügynök nélkül felügyelt számítógépek ügynök által felügyeltté alakításához tegye a következőket:

 1. Törölje az ügynök nélkül felügyelt számítógépet a felügyeleti csoportból. Ehhez kattintson a jobb gombbal a számítógépre az Adminisztráció munkaterület Ügynök nélkül felügyelve területén, majd válassza a Törlés lehetőséget.

 2. Telepítse az ügynököt a számítógépre. További információkért tekintse át a tervezési útmutató Operations Manager ügynökökcímű témakört.

Az ügynök nélküli figyelés és az Ügynök nélküli kivételfigyelés összehasonlítása

Az Ügynök nélküli figyelés az ügynököt nem tartalmazó számítógépek figyelését teszi lehetővé egy proxyügynök alkalmazásával, valamint az ügynök nélküli figyelést támogató felügyeleti csomagok alkalmazásával. Az ügynök nélküli kivételfigyelés (Agentless Exception Monitoring, AEM) átirányítja a hardveradatokat, az operációs rendszer adatait és az alkalmazások összeomlási adatait az Operations Manager programnak, amely képes összesíteni, megjeleníteni és jelenteni a Windows hibajelentési szolgáltatás által küldött hibajelentéseket. Az AEM-ről az Ügyfélfigyelés ügynök nélküli kivételfigyelés alkalmazásával az Operations Manager programban című cikkben olvashat bővebben.

Az ügynökkel nem rendelkező számítógépeket az ügynök nélküli figyelés, az AEM vagy mindkettő alkalmazásával figyelheti.

A Windows rendszerű számítógépek konfigurálása ügynök nélküli felügyeletre

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolba egy olyan fiókkal, amely az Operations Manager-rendszergazdák szerepkör tagja a felügyeleti csoportban.

 2. Kattintson az Adminisztráció gombra.

 3. Kattintson a navigációs panel alján található Felderítés varázsló elemre.

 4. A Felderítés típusa lapon kattintson a Windows-számítógépek elemre.

 5. Az Automatikus vagy speciális? lapon tegye a következők egyikét:

  1. Válassza az Automatikus számítógép-felderítés vagy a Speciális felderítés lehetőséget. Az automatikus számítógép-felderítés megkeresi a Windows rendszerű számítógépeket a tartományban. A speciális felderítésnél meghatározható, hogy mely feltételek alapján történjen a számítógépek keresése; lehetőség van például azoknak a gépeknek a megkeresésére, amelyek neve MUNK kezdetű. Ha az Automatikus számítógép-felderítés lehetőséget választotta, kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 7. lépéssel. Ha a Speciális felderítés lehetőséget választotta, folytassa az alábbi lépésekkel.

  2. A Számítógép- és eszközosztályok listáról válassza a Kiszolgálók és ügyfelek, a Csak kiszolgálók vagy a Csak ügyfelek elemet.

  3. A Felügyeleti kiszolgáló listáról válassza ki azt a felügyeleti kiszolgálót vagy átjárókiszolgálót, amely a számítógépek felderítését fogja végezni.

  4. Ha a Kiszolgálók és ügyfelek elemet választotta, akkor bejelölheti az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzetet. Ilyenkor nagyobb lesz a sikeres ügynöktelepítések aránya, de tovább tarthat a felderítés.

   Megjegyzés

   Ha az Active Directory-katalógus nem tartalmazza a tartományi számítógépek NetBIOS-nevét, jelölje be az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzetet. Ellenkező esetben, ha a Tallózás vagy beírás lehetőséget választja, sikertelen lesz a számítógépek felderítése. A jelenség a felügyeleti kiszolgálóval azonos tartományban lévő, a teljes megbízhatósági kapcsolattal elérhető másik tartományban lévő, valamint az átjárókiszolgálót használó, megbízhatósági kapcsolatban nem álló tartományokban lévő számítógépeket érinti.

  5. Kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés

  Ha be van jelölve az Annak ellenőrzése, hogy a felderített számítógépekkel lehet-e kommunikálni jelölőnégyzet, a varázsló körülbelül 4000 számítógépet képes megjeleníteni, ha pedig nincs bejelölve, 10 000 számítógépet. Az automatikus számítógép-felderítés ellenőrzi, hogy a számítógépekkel lehet-e kommunikálni A már a felügyeleti csoport által felügyelt számítógépek nem jelennek meg.

 6. A Keresési módszer lapon az Active Directory Domain Servicesben történő kereséssel és böngészéssel, illetve a számítógépnév beírásával keresheti meg a felügyelni kívánt számítógépeket.

  Ha keresést szeretne végezni, tegye a következőket:

  1. Ha még nincs kiválasztva, válassza Az Active Directory vizsgálata lehetőséget, és kattintson a Beállítás gombra.

  2. A Számítógépek keresése párbeszédpanelen írja be a számítógépek felderítéséhez használni kívánt feltételeket, majd kattintson az OK gombra.

  3. A Tartomány listán kattintson a felderíteni kívánt számítógépek tartományára.

  Ha az Active Directory Domain Servicesben tallózással vagy azok nevének beírásával szeretné megkeresni a számítógépeket, tegye a következőket:

  • Kattintson a Tallózzon a számítógépek nevéhez, vagy írja be őket választógombra, kattintson a Tallózás gombra, adja meg a felügyelni kívánt számítógépek nevét, majd kattintson az OK gombra.

  • A Tallózzon a számítógépek nevéhez, vagy írja be őket mezőbe írja be a számítógépek nevét pontosvesszővel, vesszővel vagy sortöréssel elválasztva. Használhatja a számítógépek NetBIOS-nevét és teljes tartománynevét is.

 7. Kattintson a Tovább gombra, majd a Rendszergazdafiók lapon tegye a következők valamelyikét:

  • Ha még nincs bejelölve A kijelölt felügyeleti kiszolgálói műveleti fiók használata választógomb, jelölje be.

  • Válassza az Egyéb felhasználói fiók lehetőséget, töltse ki a Felhasználónév és a Jelszó mezőt, majd válassza ki a Tartomány értékét a listából. Ha a felhasználónév nem tartományi fiók, jelölje be az Ez egy helyi számítógépfiók, nem tartományi fiók jelölőnégyzetet.

   Fontos

   A fióknak rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a célszámítógépeken. Ha be van jelölve az Ez egy helyi számítógépfiók, nem tartományi fiók jelölőnégyzet, akkor a program a felügyeleti kiszolgáló műveleti fiókját használja a felderítéshez.

 8. A Felderítési folyamat lap megnyitásához kattintson a Felderítés gombra. A felderítés befejezéséhez szükséges idő számos tényezőtől függ, többek között a megadott feltételektől és a környezet konfigurációjától.

  Megjegyzés

  A varázsló a már a felügyeleti csoport felügyelete alatt álló számítógépeket nem jeleníti meg.

 9. A kezelendő objektumok kiválasztása lapon tegye a következőket:

  1. Válassza ki azokat a számítógépeket, amelyeket ügynökkel szeretne felügyelni.

  2. A Felügyeleti mód listáról válassza az Ügynök nélküli elemet, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Kattintson a Módosítás elemre, válassza ki a használni kívánt proxyügynököt, és kattintson az OK, majd a Tovább gombra.

 10. Az Összefoglalás lapon tegye a következőket:

  1. Hagyja meg az Ügynöktelepítési könyvtár alapértelmezett %ProgramFiles%\Microsoft Monitoring Agent beállítását, vagy írjon be egy saját telepítési útvonalat.

   Fontos

   Ha ettől eltérő értéket ad meg az Ügynöktelepítési könyvtár számára, az útvonal gyökerének léteznie kell a célszámítógépen, máskülönben az ügynök telepítése sikertelen lesz. A program a nem létező alkönyvtárakat (például az \Agent alkönyvtárat) automatikusan létrehozza.

  2. Hagyja meg az Ügynökműveleti fiók alapértelmezett Helyi rendszer beállítását, vagy válassza az Egyéb lehetőséget, és töltse ki a Felhasználónév, a Jelszó és a Tartomány mezőt. Az Ügynökműveleti fiók az az alapértelmezett fiók, amelynek használatával az ügynök végrehajtja a műveleteket.

  3. Kattintson a Befejezés gombra.

 11. Amikor az Ügynökkezelő feladat állapota párbeszédpanelen a kijelölt számítógépek Állapot mezőjében szereplő Várakozik érték Sikerült értékre módosul, a számítógépek készen állnak a felügyeletre.

  Megjegyzés

  Ha a feladat nem sikerül egy számítógépen, akkor kattintson a célszámítógépre. A hiba oka a Feladat kimenete mezőben olvasható.

 12. Kattintson a Bezárás gombra. A számítógépek megjelennek az Adminisztráció munkaterület Ügynök nélkül felügyelve listáján.

Proxy konfigurálása ügynök nélküli figyeléshez

A számítógép ügynök nélküli figyelésének beállításakor minden ügynök nélkül felügyelt számítógéphez meg kell adni egy proxyt. A proxyügynökként konfigurált ügynökök képesek másik forrás nevében adatokat küldeni. A felügyeleti csoportok is szolgálhatnak proxyként, de ez a megoldás a rendszer-erőforrásokat terheli. Jobb egy ügynökkel felügyelt számítógépet használni proxyügynökként.

Azt is megteheti, hogy egy külön számítógépet konfigurál egy felügyeleti csomag adott funkcióit támogató proxynak. Az Active Directory felügyeleti csomaghoz például engedélyezni kell, hogy a tartományvezérlők proxyügynökként működhessenek.

Megjegyzés

Ha egy proxyügynök kikerül a felügyelet alól, akkor a hozzá tartozó ügynök nélküli rendszerek felügyelete is megszűnik.

Mind az ügynök nélkül felügyelt rendszernek, mind a proxyjának hozzá kell férnie a felügyeleti kiszolgálóhoz a tűzfalakon keresztül. A tűzfal-interakciókkal kapcsolatban lásd: Configuring a Firewall for Operations Manager (Tűzfal beállítása az Operations Managerhez).

 1. Az Adminisztráció munkaterületen kattintson az Ügynök által felügyelt lehetőségre, a jobb gombbal kattintson a számítógépre, végül kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.

 2. Az Ügynök tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Biztonság lapfülre.

 3. A Biztonság lapon jelölje be Az ügynök proxyként való működésének és felügyelt objektumok más számítógépeken való felderítésének engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Felügyeleti kiszolgáló beállítása proxyként az ügynök nélkül felügyelt számítógépekhez

 1. Az Adminisztráció munkaterületen kattintson a Felügyeleti kiszolgálók lehetőségre, a jobb gombbal kattintson a felügyeleti kiszolgálóra, végül kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.

 2. A Felügyeleti kiszolgáló tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Biztonság lapfülre.

 3. A Biztonság lapon jelölje be A kiszolgáló proxyként való működésének és felügyelt objektumok más számítógépeken való felderítésének engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Ügynök nélkül felügyelt számítógép proxyügynökének módosítása

 1. Jelentkezzen be a számítógépre egy olyan fiókkal, amely a felügyeleti csoportban tagja az Operations Manager-rendszergazdák szerepkörnek.

 2. A Operatív konzolon kattintson az Adminisztráció elemre.

 3. Kattintson az Ügynök nélkül felügyelve elemre.

 4. Az Ügynök nélkül felügyelve ablaktáblában jelölje ki azokat az ügynök nélkül felügyelt számítógépeket, amelyek proxyügynökét módosítani szeretné, kattintson rájuk a jobb gombbal, majd válassza a Proxyügynök módosítása menüpontot.

 5. A Proxyügynök módosítása párbeszédpanelen válassza ki az új proxyügynökként használni kívánt számítógépet, majd kattintson az OK gombra.

Következő lépések

Az alkalmazások, funkciók és szolgáltatások figyelését felügyeleti csomagok importálása teszi lehetővé. Tekintse meg a Mi az a Operations Manager felügyeleti csomag , amely leírja, hogy milyen felügyeleti csomagokat végez, és hogyan importálhatja és kezelheti azokat.