System Center – Service Manager részekSystem Center - Service Manager parts

Fontos

A Service Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Service Manager 2019-re.This version of Service Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Service Manager 2019.

A System Center Service Manager-telepítés hat fő részből áll, az alábbi táblázatban leírtak szerint.There are six major parts of a System Center - Service Manager installation, as described in the following table.

Service Manager részService Manager part LeírásDescription
Service Manager kezelőkiszolgálóService Manager management server Egy Service Manager telepítés fő szoftver részét tartalmazza.Contains the main software part of a Service Manager installation. Az incidensek, a módosítások, a felhasználók és a feladatok kezeléséhez a Service Manager felügyeleti kiszolgálót használhatja.You can use the Service Manager management server to manage incidents, changes, users, and tasks.
Service Manager adatbázisService Manager database Az informatikai vállalattól származó Service Manager konfigurációs elemeket tartalmazó adatbázis ( ) ; munkaelemek, például incidensek, a módosítási kérelmek és a termék konfigurációja.The database that contains Service Manager configuration items (CI) from the IT Enterprise; work items, such as incidents, change requests, and the configuration for the product itself. Ez a CMDB adatbázis-kezelés Service Manager implementációja ( ) .This is the Service Manager implementation of a Configuration Management Database (CMDB).
Adatraktár-felügyeleti kiszolgálóData warehouse management server Az adatraktár kiszolgálói részét futtató számítógép.The computer that hosts the server piece of the data warehouse.
Adatraktár-adatbázisokData warehouse databases Adatbázisok, amelyek hosszú - távú tárolást biztosítanak a Service Manager által generált üzleti adataihoz.Databases that provide long-term storage of the business data that Service Manager generates. Ezeknek az adatbázisoknak a tartalmából készülnek a jelentések is.These databases are also used for reporting.
Service Manager konzolService Manager console Az ügyfélszolgálati ( ) elemző és az ügyfélszolgálati rendszergazda által az Service Manager függvények, például incidensek, módosítások és feladatok elvégzéséhez használt felhasználói felület kezelőfelületi eleme.The user interface (UI) piece that is used by both the help desk analyst and the help desk administrator to perform Service Manager functions, such as incidents, changes, and tasks. Ez a rész automatikusan települ Service Manager felügyeleti kiszolgáló telepítésekor.This part is installed automatically when you deploy a Service Manager management server. Emellett manuálisan is telepítheti a Service Manager-konzolt a - számítógép önálló részeként.In addition, you can manually install the Service Manager console as a stand-alone part on a computer.
Önkiszolgáló portálSelf-Service Portal Webalapú - felület Service Managerba.A web-based interface into Service Manager.

Fontos

A Service Manager bármely részét futtató számítógépeknek tartományhoz kell csatlakozniuk.All computers that host any part of Service Manager must be domain-joined.