Pagrindinis „Power BI“ turinio puslapis

Svarbu

Dynamics 365 for Finance and Operations is now being licensed as Dynamics 365 Finance and Dynamics 365 Supply Chain Management. For more information about these licensing changes, see Dynamics 365 Licensing Update.

Programos aplinkose galima naudoti toliau nurodytus „PowerBI.com“ sprendimus.

Naudojantis „Lifecycle Services“ (LCS) galimi „PowerBI.com“ sprendimai

Toliau nurodyti „PowerBI.com“ sprendimai pasiekiami LCS bendrai naudojamo turto bibliotekoje. Žr. bendrai naudojamo turto bibliotekoje nurodytą versijos informaciją ir atsisiųskite savo aplinkai tinkamą versiją.

Pastaba

Naujausiose versijose dauguma tolesniame sąraše nurodomų „PowerBI.com“ sprendimų integruoti į analizės darbo sritis. Naudojant analizės darbo sritis nebereikia atsisiųsti šių sprendimų iš LCS bendrai naudojamo turto bibliotekos. Šiame sąraše išvardytose temose nurodoma, kur šie „PowerBI.com“ sprendimai integruoti, jei tai taikoma.

„PowerBI.com“ sprendimai teikiami „AppSource“

Naudojant „Microsoft AppSource“ galimi toliau nurodyti „PowerBI.com“ sprendimai.

Pastaba

Šie sprendimai nebenaudojami, kaip nurodyta dalyje „Power BI“ turinio paketai, prieinami „AppSource“.