Pagrindinis „Power BI“ turinio puslapis

Svarbu

Dynamics 365 for Finance and Operations has evolved into purpose-built applications to help you manage specific business functions. For more information about these changes, see Dynamics 365 Licensing Guide.

Programos aplinkose galima naudoti toliau nurodytus „PowerBI.com“ sprendimus.

Naudojantis „Lifecycle Services“ (LCS) galimi „PowerBI.com“ sprendimai

Toliau nurodyti „PowerBI.com“ sprendimai pasiekiami LCS bendrai naudojamo turto bibliotekoje. Žr. bendrai naudojamo turto bibliotekoje nurodytą versijos informaciją ir atsisiųskite savo aplinkai tinkamą versiją.

Pastaba

Naujausiose versijose dauguma tolesniame sąraše nurodomų „PowerBI.com“ sprendimų integruoti į analizės darbo sritis. Naudojant analizės darbo sritis nebereikia atsisiųsti šių sprendimų iš LCS bendrai naudojamo turto bibliotekos. Šiame sąraše išvardytose temose nurodoma, kur šie „PowerBI.com“ sprendimai integruoti, jei tai taikoma.

„PowerBI.com“ sprendimai teikiami „AppSource“

Naudojant „Microsoft AppSource“ galimi toliau nurodyti „PowerBI.com“ sprendimai.

Pastaba

Šie sprendimai nebenaudojami, kaip nurodyta dalyje „Power BI“ turinio paketai, prieinami „AppSource“.