Naujų verslo vienetų kūrimas arba redagavimas

Verslo vienetas yra loginė susijusių verslo veiklų grupė.

Jei jūsų organizacijos struktūra paremta padaliniais arba skyriais, kurie turi skirtingus produktus, klientus ir rinkodaros tikslinius sąrašus, turbūt norėsite kurti verslo vienetus. Verslo vienetai susiejami su organizacijos padaliniais arba skyriais. Vartotojai gali saugiau pasiekti duomenis savo verslo vienete, bet negali pasiekti duomenų kituose verslo vienetuose.

Verslo vienetai, saugos vaidmenys ir vartotojai susiejami kartu taip, kad atitiktų vaidmenimis pagrįstą saugos modelį. Naudokite verslo vienetus kartu su saugos vaidmenimis, kad valdytumėte prieigą prie duomenų, ir žmonės matytų tik informaciją, kuri jiems reikalinga darbui.

Kurdami verslo vienetus turėkite omenyje toliau nurodytus dalykus.

 • Organizacija (taip pat žinoma kaip šakninis verslo vienetas), yra aukščiausias verslo vienetų hierarchijos lygis. „Klientų įtraukimo” programose („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service”, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”) automatiškai sukuria organizaciją, kai diegiate arba konfigūruojate „klientų įtraukimo” programas. Negalima naikinti organizacijos pavadinimo. Organizacijos pavadinimas išvedamas iš domeno vardo, naudoto aplinkos paruošimo metu. Organizacijos pavadinimo negalima keisti naudojant verslo vieneto formą, tačiau jį galima keisti naudojant žiniatinklio API.

 • Kiekvienas verslo vienetas gali turėti tik vieną pirminį verslo vienetą.

 • Kiekvienas verslo vienetas gali turėti keletą antrinių verslo vienetų.

 • Saugos vaidmenys ir vartotojai susiejami su verslo vienetu. Kiekvieną naudotoją turite priskirti vienam (ir tik vienam) verslo vienetui.

 • Negalite tiesiogiai įtraukti vartotojo į verslo vienetą. Visi naujai konfigūruojami vartotojai priskiriami šakniniam verslui.

 • Bet kada galite pakeisti vartotojo verslo vienetą. Pakeitus verslo vienetą, vartotojas bus automatiškai rodomas kaip verslo vieneto narys.

 • Kiekvienas verslo vienetas turi numatytąją komandą. Negalite atnaujinti numatytosios komandos vardo ir panaikinti numatytosios komandos.

 • Negalite įtraukti arba pašalinti vartotojų iš verslo vieneto numatytosios komandos. Tačiau vartotojo verslo vienetą galite keisti į verslo vienetą ir vartotojas bus automatiškai įtrauktas į verslo vieneto numatytąją komandą.

 • Galite priskirti saugos vaidmenį verslo vieneto numatytajai komandai. Tai daroma norint supaprastinti saugos valdymą, kai visi Jūsų verslo vieneto komandos nariai gali naudoti tą pačią duomenų prieigą.

 • Galite priskirti papildomą komandą verslo vienetui, tačiau vienai komandai gali būti tik vienas verslo vienetas.

 • Komandą gali sudaryti vartotojai iš vieno ar daugelio verslo vienetų. Pasvarstykite, ar nereikėtų naudoti šio komandos tipo, tuo atveju, jei naudotojai iš skirtingų verslo vienetų turi dirbti kartu su bendrai naudojamu įrašų rinkiniu.

Naujo verslo vieneto kūrimas

Šie parametrai pateikiami „Microsoft Power Platform” administravimo centre, perėjus į Aplinkos > [pasirinkti aplinką] > Parametrai > Vartotojai + teisės > Verslo vienetai.

Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus ar sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenį arba lygiavertes teises, kad galėtumėte naujinti parametrą.

 1. Pasirinkite aplinką ir eikite į Parametrai > Vartotojai + teisės > Verslo vienetai.

 2. Veiksmų juostoje pasirinkite Naujas.

 3. Dialogo lange Verslo vienetas įveskite naujo verslo vieneto pavadinimą. „Customer engagement“ programos automatiškai užpildo lauką Pirminis verslas šakninio verslo vieneto pavadinimu.

 4. Jei norite pakeisti pirminio verslo vienetą, pasirinkite mygtuką Peržvalga (Mygtukas Peržvalga), pasirinkite Peržvelgti daugiau įrašų, tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Pasirinkite esamą verslo vienetą iš sąrašo.

  • Sukurkite naują pirminį verslo vienetą:

   1. Pasirinkite Naujas, tada pridėkite informaciją apie naują pirminį verslo vienetą dialogo lange Verslo vienetas.

   2. Baigę vesti informaciją pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

   3. Dialogo lange Ieškoti įrašo pasirinkite Įtraukti.

 5. Dialogo lange Verslo vienetas užpildykite bet kuriuos kitus nebūtinus laukus, pavyzdžiui, įveskite padalinį, svetainę, kontaktinę informaciją arba adresus.

 6. Baigę vesti informaciją pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Verslo vieneto parametrų keitimas

 1. Pasirinkite aplinką ir eikite į Parametrai > Vartotojai + teisės > Verslo vienetai.

 2. Pasirinkite verslo vieneto pavadinimą.

 3. Dialogo lange Verslo vienetas atlikite vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Modifikuoti duomenis viename ar daugiau laukų.

  • Pasirinkite įrašo tipą dalyje Organizacija, kad peržiūrėtumėte susijusių įrašų sąrašą. Pvz., pasirinkite Vartotojai norėdami peržiūrėti pasirinkto verslo vieneto vartotojų sąrašą.

 4. Atlikite pakeitimus pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Pakeiskite verslo vienetą, susietą su vartotoju

Svarbu

Pakeitę vartotojo verslo vienetą, pašalinsite visus saugos vaidmens priskyrimus vartotojui. Naujajame verslo vienete vartotojui turi būti priskirtas bent vienas saugos vaidmuo.

 1. Pasirinkite aplinką ir eikite į Parametrai > Vartotojai + teisės > Verslo vienetai.

 2. Pasirinkite vartotojo vardą.

 3. Meniu Daugiau komandų () pasirinkite Keisti verslo vienetą.

 4. Dialogo lange Keisti verslo vienetą naudokite mygtuką Peržvalga, (Mygtukas Peržvalga), kad pasirinktumėte naują verslo vienetą, tada pasirinkite Gerai.

Taip pat žr.

Verslo vieneto naikinimas
Verslo vieneto priskyrimas kitokiam pirminiam verslui