Žurnāla ierakstu un transakciju skatīšana

Svarīgi

Risinājums Dynamics 365 for Finance and Operations ir pievērsies noteiktam mērķim izstrādātām lietojumprogrammām, kas palīdz pārvaldīt konkrētas biznesa funkcijas. Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics 365 licencēšanas rokasgrāmatā.

Šajā rakstā ir paskaidroti dažādie veidi, kādā varat skatīt žurnālu ierakstus un transakcijas.

Ja lietotāji vēlas skatīt žurnālus un transakcijas, ir vairāki veidi, kā piekļūt datiem. Var izmantot uzziņu lapas, kur var skatīt detalizētu informāciju, vai dažādas Virsgrāmatā pieejamās pārskatu veidošanas opcijas.

Dokumentu transakcijas

Dokumentu transakcijas ir uzziņu lapa, kurā varat atlasīt dažādas tabulas un laukus, lai norādītu kritērijus meklējamai bilancei vai transakcijai. Piemēram, varat skatīt visas transakcijas noteiktā datumā vai kontā vai visas transakcijas ar veidu Lietošanas, kas atrodas noteiktā grāmatošanas līmenī. Pēc noklusējuma lapā tiek rādīts žurnāla numurs, dokuments, datums un galvenais konts, bet varat pievienot papildu tabulas, laukus un kritērijus, lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus.

Auditācijas pieraksti

Auditācijas pieraksti ir uzziņas lapa, kur tiek rādītītas dažāda veida transakcijas, apraksti, transakciju autors un izveides laiks. Uzziņu lapā Auditācijas pieraksti varat skatīt dokumentu transakcijas.

Finanšu pārskati

Varat arī skatīt un analizēt Virsgrāmatas transakcijas, palaižot finanšu pārskatus. Finanšu pārskatu noformējumā var tikt izmantoti konti, dimensijas, kontu kategorijas vai visu šo vienumu kombinācija, tādēļ darbības varat skatīt, parādot dažādu detalizētu informāciju. Lai skatītu papildinformāciju par Virsgrāmatas transakcijām, varat arī iekļaut vairākus transakcijas rekvizītus kā atskaites noformējuma daļu. Turklāt, ja vēlaties skatīt transakcijas, kas veido Virsgrāmatas bilanci, varar detalizēti skatīt konta transakcijas, izpildot tās pašas darbības, ko veic saraksta lapā Apgrozījuma bilance.

Virsgrāmatas pārskati

Papildus finanšu pārskatiem varat izmantot tālāk aprakstītos Virsgrāmatas pārskatus, lai skatītu Virsgrāmatas transakcijas.

  • Dimensiju pārskats — šajā pārskatā tiek rādītas transakcijas pēc dienas un konta, un ir pieejamas arī transakciju parādīšanas opcijas pēc dimensijas un perioda.
  • Virsgrāmatas darbību saraksts — šajā pārskatā tiek rādītas transakcijā iekļautās transakcijas, uzskaite un konta pārskata valūtas.
  • Drukāt žurnālu — šajā pārskatā tiek rādīti grāmatotā žurnāla rezultāti. Varat palaist pārskatu pēc žurnāla pakešuzdevuma numura vai žurnāla veida vai pievienot papildu laukus.
  • Grāmatotās darbības pēc žurnāla — šajā pārskatā tiek rādītas transakcijas, kuras tika grāmatotas žurnālā un grupētas pēc dokumenta.
  • Darbību saraksts pa datumiem — šajā pārskatā tiek rādītas visas transakcijas pēc datuma kopā ar žurnāla numuru, dokumentu un Virsgrāmatas kontu. Tajā tiek rādītas arī transakcijā iekļautās transakcijas, uzskaite un pārskata valūtas.
  • Darbības izcelsme — šajā transakcijas pārskatā tiek rādīts konts pēc žurnāla, transakcijas, uzskaites un pārskata valūtas. Tajā tiek rādītas arī visas tā žurnāla rindas, kas tika izmantots kā korespondējošais konts.

Papildu resursi

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).