Administrere betalingsmåter

Viktig

Fra 26. januar 2021 støttes ikke lenger nye bankkontoer for kunder i Belgia, Frankrike, Italia, Luxemburg, Portugal, Spania og USA. Hvis du er en eksisterende kunde i et av disse landene, kan du fortsette å betale for abonnementet med en eksisterende bankkonto med god status. Du kan imidlertid ikke legge til nye abonnementer på bankkontoen.

Når du kjøper bedriftsprodukter eller -tjenester fra Microsoft kan du bruke en eksisterende betalingsmåte eller legge til en ny. Du kan bruke et kreditt- eller debetkort eller en bankkonto til å betale for ting du kjøper.

Hvis bedriftskontoen din har en faktureringsprofil, og du er eier eller bidragsyter for faktureringsprofilen, kan du bruke faktureringsprofilen som er støttet av et kredittkort eller fakturabetaling til å gjøre kjøp eller betale fakturaer. Hvis du er faktureringsleder kan du bare bruke en faktureringsprofil til å betale fakturaer. Se Administrere faktureringsprofiler for å finne ut mer om faktureringsprofiler og roller.

Hvis bedriftskontoen din ikke har en faktureringsprofil, kan alle globale eller faktureringsadministratorer administrere og bruke alle bankkontoer som er lagt til i bedriftskontoen. Du kan imidlertid bare administrere eller bruke kredittkort du legger til.

Obs!

Betaling med bankkonto er utilgjengelig i noen land eller regioner.

Du må bruke en betalingsmetode som er utstedt i samme land som leieren.

Tips

Hvis du trenger hjelp med fremgangsmåten i dette emnet, bør du vurdere å arbeide med en Microsoft Small Business-spesialist. Med Business Assist får du og dine ansatte døgnet rundt tilgang til Small Business-spesialister etter hvert som du utvikler virksomheten din, fra pålasting til daglig bruk.

Se: Oppdatere betalingsmetoden din

Du kan enkelt oppdater betalingsmåten for Microsoft 365 Business-abonnementet ditt. Du kan endre detaljene som for eksempel hvilket kreditt kort som skal brukes, navnet eller adressen.

Før du starter

Du må være global administrator eller faktureringsadministrator for å kunne gjøre oppgavene i denne artikkelen. For mer informasjon kan du se Om administratorroller.

Legge til betalingsmetode

Hvis du legger til en betalingsmåte knyttes det ikke noen abonnementer til den. For å tilordne et enkeltabonnement til betalingsmåten kan du se Endre betalingsmåte for et enkeltabonnement. For å endre alle abonnementer som bruker en annen betalingsmåte til den nye kan du se Erstatte en betalingsmåte.

 1. I administrasjonssenter går du til siden Fakturering > Fakturaer og betalinger > Betalingsmetoder.
 2. Velg Legg til en betalingsmetode.
 3. Velg en betalings måte fra rullgardin menyen på siden betalingsmåter.
 4. Skriv inn informasjonen for det nye kredittkortet eller den nye bankkontoen, og velg Legg til.

Oppdater betalingsmetodedetaljer

Du kan endre navn, fakturaadresse eller utløpsdato for kreditt- eller debetkortet for en eksisterende betalingsmåte. Du kan imidlertid ikke endre kort- eller kontonummer. Hvis kontonummeret er endret må du erstatte det med en annen betalingsmåte og deretter slette det gamle.

 1. I administrasjonssenter går du til siden Fakturering > Fakturaer og betalinger > Betalingsmetoder.
 2. Merk raden for betalingsmetoden som skal erstattes. Velg Rediger i høyre rute.
 3. Oppdater informasjon om betalingsmetode, inkludert navnet på kreditt- eller debetkortet, faktureringsadressen eller utløpsdatoen, og velg deretter Lagre.

Erstatt en betalingsmetode

Når du erstatter en betalingsmåte erstatter du den for alle abonnementer og faktureringsprofiler som bruker samme betalingsmåte. Hvis du erstatter en betalingsmåte slettes ikke den eksisterende betalingsmåten. Den vil fortsatt være tilgjengelig for valg og bruk av andre abonnementer og faktureringsprofiler.

For å endre betalingsmåte for et enkeltabonnement kan du se Endre betalingsmåte for et enkeltabonnement.

 1. I administrasjonssenter går du til siden Fakturering > Fakturaer og betalinger > Betalingsmetoder.
 2. Merk raden for betalingsmåten som skal erstattes. Den høyre ruten viser alle faktureringsprofiler og individuelle abonnementer som bruker den valgte betalingsmåten.
 3. I ruten til høyre velger du Erstatt betalingsmåte for alle elementer.
 4. Hvis du vil bruke en eksisterende betalingsmåte, velger du en fra rullegardinlisten, og velger deretter Erstatt.

  Obs!

  Hvis du har abonnementer knyttet til en faktureringsprofil, kan du bare bruke et kreditt- eller debetkort til å betale for dem. Hvis du har bankkontoer oppført på siden Betalingsmetoder, kan de ikke velges i rullegardinlisten.

 5. Hvis du vil legge til en ny betalingsmåte, velger du Legg til betalingsmåte.
 6. I ruten Legg til en betalingsmetode skriver du inn kontoinformasjonen og velger deretter Lagre. Du må bruke en betalingsmetode fra samme land som leieren.
 7. Den nye betalingsmåten er allerede valgt i rullegardinlisten. Velg Erstatt.

Endre betalingsmåte for et enkeltabonnement

Du kan endre betalingsmåten som brukes til å betale for et enkeltabonnement.

 1. Gå til siden Fakturering > Dine produkter i administrasjonssenteret.
 2. Finn abonnementet du vil betale med den alternative betalingsmåten i fanen Produkter.
 3. Velg de tre prikkene (flere handlinger), og velg deretter Erstatt betalingsmåte.
 4. Velg en alternativ betalingsmåte fra rullegardinlisten i feltet Erstatt betalingsmåte, eller velg å legge til en betalingsmåte.
 5. Hvis du legger til en betalingsmåte angir du kort- eller kontoopplysninger og velger Lagre.
 6. Bekreft at den valgte betalingsmåten er riktig, og velg Erstatt.

Slette en betalingsmåte

Du kan bare slette en betalingsmåte som ikke er knyttet til et abonnement eller en faktureringsprofil. Dette gjelder for alle abonnementer, uavhengig av status.

Slette en betalingsmåte uten tilknyttede abonnementer eller faktureringsprofiler

Hvis betalingsmetoden ikke er knyttet til et abonnement eller en faktureringsprofil, kan du slette den umiddelbart.

 1. I administrasjonssenter går du til siden Fakturering > Fakturaer og betalinger > Betalingsmetoder.
 2. Finn betalingsmåten du vil slette, velg de tre prikkene og velg så Slett.
 3. Velg Slett nederst i høyre rute.

Slette en betalingsmåte med tilknyttede abonnementer eller faktureringsprofiler

Hvis en betalingsmåte er knyttet til abonnementer eller faktureringsprofiler må den først erstattes med en eksisterende betalingsmåte, eller legge til en ny, og deretter slette den gamle betalingsmåten.

 1. I administrasjonssenter går du til siden Fakturering > Fakturaer og betalinger > Betalingsmetoder.
 2. Merk raden for betalingsmetoden som skal slettes. Den høyre ruten viser eksisterende abonnementer som bruker denne betalingsmåten.
 3. Velg Slett i høyre rute.
 4. Hvis du vil bruke en eksisterende betalingsmåte, velger du en fra rullegardinlisten, velger Neste og velger så Slett.

  Obs!

  Hvis du har abonnementer knyttet til en faktureringsprofil, kan du bare bruke et kredittkort til å betale for dem. Hvis du har bankkontoer oppført på siden Betalingsmetoder, kan de ikke velges i rullegardinlisten.

 5. Hvis du vil legge til en ny betalingsmåte, velger du Legg til betalingsmåte.
 6. Velg betalingsmåten du vil legge til, angi kontoopplysninger og velg så Lagre.
 7. Den nye betalingsmåten er allerede valgt i rullegardinlisten. Velg Neste.
 8. Velg Slett.

Feilsøke betalingsmetoder

Problem Fremgangsmåte for feilsøking
Jeg får en feilmelding som sier at «Nettleseren er konfigurert til å blokkere informasjonskapsler.» Konfigurer nettleseren til å tillate tredjeparts informasjonskapsler, og prøv på nytt.
Kreditt- eller debetkortet mitt ble avslått. Hvis du betaler med kreditt- eller debetkort, men betalingen blir avvist, mottar du en e-postmelding med beskjed om at vi ikke kunne behandle betalingen. Dobbeltsjekk først at kortdetaljene—kortnummer, utløpsdato, navnet på kortet og adressen, inkludert fylke, poststed og postnummer—vises nøyaktig slik de står på kortet og kredittkortutskriften. Du kan oppdatere kortdetaljene og sende betaling umiddelbart ved å bruke koblingen Gjør opp saldo i avsnittet Fakturering på abonnementets detaljside. Se Hva hvis jeg har en utestående saldo? for mer informasjon.

Hvis du fortsatt ser «avslått»-meldingen, må du kontakte banken din. Det er mulig at kortet ditt ikke er aktivt - hvis du for eksempel nylig har mottatt kortet i posten med en oppdatert utløpsdato, må du kanskje aktivere det. Banken din kan også fortelle deg om kortet ikke er godkjent for nettbaserte, internasjonale eller gjentakende transaksjoner.
Jeg må oppdatere et kort- eller bankkontonummer. Du kan ikke endre kort- eller kontonummer for en eksisterende betalingsmåte. Hvis kort- eller kontonummeret er endret må du erstatte det med en annen betalingsmåte, som flytter alle aktive abonnementer fra betalingsmåten til den nye, og deretter slette den gamle betalingsmåten.
Jeg har bare ett kort eller én bankkonto på kontoen min, og jeg ønsker å fjerne det/den. Hvis du bare har én betalingsmåte må du erstatte den med en ny betalingsmåte før du kan slette den.
Jeg kan ikke legge til kortet eller bankkontoen min. Du må bruke en betalingsmetode som er utstedt i samme land som leieren. Hvis du har problemer med å skrive inn kort- eller bankkontoinformasjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Betale for bedriftsabonnementet (artikkel)
Administrer faktureringsprofiler (artikkel)
Endre faktureringsfrekvens (artikkel)