Slik bruker du automatisering til å sende en Microsoft Outlook-melding ved hjelp av Access 2000

Denne artikkelen gjelder for en Microsoft Access-database (.mdb) og for et Microsoft Access-prosjekt (ADP).

Sammendrag

Denne artikkelen viser deg hvordan du bruker automatisering til å opprette og sende en Microsoft Outlook-melding i Microsoft Access 2000.

Microsoft gir programmeringseksempler kun for illustrasjon, uten garanti hverken uttrykt eller antydet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Denne artikkelen forutsetter at du er kjent med programmeringsspråket som blir demonstrert og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsoft kundestøtte-teknikere kan hjelpe til å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre, men de vil ikke endre disse eksemplene for å gi ekstra funksjonalitet eller konstruere prosedyrer for å dekke dine spesifikke behov.

Obs!

Følgende kode fungerer kanskje ikke som den skal hvis du har installert Outlook sikkerhetsoppdateringen for e-post.

Du kan bruke metoden SendObject til å sende en MAPI-e-postmelding programmatisk i Microsoft Access. Metoden gir deg imidlertid SendObject ikke tilgang til fullstendig e-postfunksjonalitet, for eksempel muligheten til å legge ved en ekstern fil eller angi viktighet for meldinger. Eksemplet nedenfor bruker automatisering til å opprette og sende en e-postmelding som du kan bruke til å dra nytte av mange funksjoner i Microsoft Outlook som ikke er tilgjengelige med SendObject metoden.

Det er seks hovedtrinn for å sende en Microsoft Outlook-melding ved hjelp av automatisering, som følger:

 1. Initialiser Outlook økten.
 2. Opprette en ny melding.
 3. Legg til mottakerne (Til, Kopi og Blindkopi) og løs navnene deres.
 4. Angi gyldige egenskaper, for eksempel Emne, Brødtekst og Viktighet.
 5. Legg til vedlegg (hvis noen).
 6. Vise/sende meldingen.

Sende en Microsoft Outlook e-postmelding programmatisk

 1. Opprett en eksempeltekstfil kalt Customers.txt i mappen C:\Mine dokumenter.

 2. Start Microsoft Access, og åpne eksempeldatabasen Northwind.mdb.

 3. Opprett en modul, og skriv inn følgende linje i Deklarasjoner-delen hvis den ikke allerede er der:

  Option Explicit

 4. Velg Referanser Verktøy-menyen.

 5. Velg Objektbibliotek for Microsoft Outlook 9.0 i Referanser-boksen, og velg deretter OK.

  Obs!

  Hvis Microsoft Outlook 9.0-objektbiblioteket ikke vises i Tilgjengelige referanser-boksen, blar du gjennom harddisken etter filen Msoutl9.olb. Hvis du ikke finner denne filen, må du kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Outlook å installere den før du fortsetter med dette eksemplet.

 6. Skriv inn følgende fremgangsmåte i den nye modulen:

  Sub SendMessage(Optional AttachmentPath)
    Dim objOutlook As Outlook.Application
    Dim objOutlookMsg As Outlook.MailItem
    Dim objOutlookRecip As Outlook.Recipient
    Dim objOutlookAttach As Outlook.Attachment
  
    ' Create the Outlook session.
    Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")' Create the message.
    Set objOutlookMsg = objOutlook.CreateItem(olMailItem)
  
    With objOutlookMsg
    ' Add the To recipient(s) to the message.
    Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Nancy Davolio")
    objOutlookRecip.Type = olTo
  
    ' Add the CC recipient(s) to the message.
    Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Andrew Fuller")
    objOutlookRecip.Type = olCC
  
    ' Set the Subject, Body, and Importance of the message.
    .Subject = "This is an Automation test with Microsoft Outlook"
    .Body = "Last test - I promise." & vbCrLf & vbCrLf
    .Importance = olImportanceHigh 'High importance
  
    ' Add attachments to the message.
    If Not IsMissing(AttachmentPath) Then
    Set objOutlookAttach = .Attachments.Add(AttachmentPath)
    End If
  
    ' Resolve each Recipient's name.
    For Each objOutlookRecip In .Recipients
    objOutlookRecip.Resolve
    If Not objOutlookRecip.Resolve Then
    objOutlookMsg.Display
    End If
    Next
    .Send
  
    End With
    Set objOutlookMsg = Nothing
    Set objOutlook = Nothing
  End Sub
  
 7. Hvis du vil teste denne prosedyren, skriver du inn følgende linje i øyeblikksvinduet , og deretter trykker du ENTER:

  SendMessage "C:\My Documents\Customers.txt"

  Hvis du vil sende meldingen uten å angi et vedlegg, utelater du argumentet når du kaller prosedyren, som følger:

  SendMessage