Hurtigreferanse for tastatursnarveier – bare PC

Generelt

Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Alt+F2
Alt+N
Alt+Skift+N
Alt+O
Alt+Q
ALT+OPP
Alt+Pil ned
Alt+T
Alt+Skift+W
Ctrl+Insert
Ctrl-Delete
Ctrl+Shift+F12
Ctrl+F1
Ctrl + klikk
Shift+F12
F5/Ctrl+F5
Tab/Skift+Tab
F6/Skift+F6
Vis og skjul faktaboksruten
Opprett en ny post
Lukk en nylig opprettet post, og opprett en ny
Legg til et nytt notat for den valgte posten
Åpne Fortell meg
Åpne verktøytips eller valideringsfeil
Åpne en rullegardinmeny eller slå opp
Åpne siden Mine innstillinger
Åpne gjeldende kort eller dokument i et nytt vindu
Sett inn en ny linje i et dokument
Slett linjen i et dokument, kladd og forslag.
Maksimer linjeelementdelen på en dokumentside
Åpne hjelpen for siden
Navigere når du tilpasser og egendefinerer
Åpne rolleutforskeren, en oversikt over funksjoner
Oppdatere / laste inn side på nytt
Flytte fokus til neste/forrige element
Flytt til neste hurtigfane/del
Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Home/End
Ctrl+Home/End
Ctrl+Opp/Ned
Ctrl+A
Ctrl+Mellomrom
Ctrl+Skift+Klikk
Skift+Opp/Ned
Skift+PgUp/PgDn
Ctrl+Enter
Gå til første/siste felt
Gå til første/siste rad
Navigere uten å tape merkingen
Merke alt
Radvalg på/av
Legge til raden(e) i utvalget
Legge til rad over/under utvalget
Velge synlige rader over/under
Fokuserer ut fra listen

Kopier og lim inn

Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Ctrl+C/V
F8
Kopier / lim inn rader
Kopiere feltet over til gjeldende rad

Søk, filtrer og sorter

Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Alt+F7
F3
Shift+F3
Ctrl+Shift+F3
Alt+F3
Shift+Alt+F3
Ctrl+Alt+Skift+F3
Sorter kolonne i stigende/synkende rekkefølge
Slå søk på/av
Vise/skjule filtreringsruten. fokusere på feltfiltre
Vise/skjule filtreringsruten; fokusere på totalfiltre
Filtrere på den valgte celleverdien
Legg til filter for valgt felt
Tilbakestill filtre

Hurtigoppføring

Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Ctrl+Skift+Enter
Enter/Skift+Enter
Gå til neste hurtigoppføringsfelt utenfor en liste
Gå til neste/forrige hurtigoppføringsfelt
Forhåndsvisning av rapport
Trykk på disse tastene Hvis du vil gjøre dette
Ctrl+Home/End Gå til den første/siste siden

Tips!

Hvis du vil ha en grafisk, utskriftsvennlig versjon, velger du følgende bilde og laster ned PDF-filen.

Ikon som åpner en PDF-fil