Tidsplan og tidlig tilgang for Dynamics 365-utgivelse

Dette emnet gir informasjon om tidsplanen og tidlig tilgang for lanseringsbølge 2 i 2019 (oktober 2019 til mars 2020).

Viktige datoer for lanseringsbølge 2 for 2019

Her er nøkkeldatoene for lanseringsbølge 2 for 2019.

Milepæl Dato Beskrivelse
Lanseringsplaner er tilgjengelige 10. juni 2019 Lær om de nye funksjonene i lanseringsbølge 2 for 2019 (oktober 2019–mars 2020) på tvers av Dynamics 365 og Power Platform.
Lanseringsplaner tilgjengelig på 11 språk til 8. juli 2019 Dynamics 365 og lanseringsplanene for Power Platform publiseres på dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk, portugisisk (Brasil), spansk, og svensk.
Tidlig tilgang er tilgjengelig 2. august 2019 Prøv og valider de nye funksjonene som blir en del av oktoberoppdateringen – tilhørende lanseringsbølge 2 for 2019 – før de aktiveres automatisk for dine sluttbrukere.
Allment tilgjengelig 1. oktober 2019 Produksjonsdistribusjon for lanseringsbølge 2 i 2019 begynner. Distribusjonsdatoer for de enkelte landene, områdene eller forekomstene blir formidlet på forhånd.

Lanseringsplaner gir tidlig innsyn

10. juni 2019 ble lanseringsplanene (tidligere kjent som produktmerknader) publisert på engelsk med den første listen over funksjoner for Dynamics 365 og Power Platform. Lanseringsplanen gir deg tidlig innsyn, slik at du er klar for oppdateringene som er planlagt fra oktober 2019 til mars 2020.

Dynamics 365 og lanseringsplanene for Power Platform publiseres også den 8. juli 2019 på dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk, portugisisk (Brasil), spansk, og svensk.

Tidlig tilgang til obligatoriske funksjoner som påvirker sluttbrukere

Kunder og partnere kan validere de kommende funksjonene måneder i forveien før de aktiveres automatisk to ganger per år, i april- og oktober-oppdateringen. Med tidlig tilgang kan du prøve og validere de nye funksjonene i et ikke-produksjonsmiljø, slik at du er trygg på at endringene kan rulles ut til brukerne. Tidlig tilgang til oktober-oppdateringen tilhørende lanseringsbølge 2 for 2019 starter 2. august 2019.

Vanlige spørsmål

Hvorfor bør jeg velge og teste ut funksjonene på forhånd?

Som en del av den nye Dynamics 365-utgivelsesfrekvensen distribuerer vi to lanseringsbølger per år – lanseringsbølge 1 (dekker funksjoner som blir utgitt fra april til september) og lanseringsbølge 2 (dekker funksjoner som blir utgitt fra oktober til mars) – til alle kundene og partnerne. Ved hjelp av tidlig tilgang får du muligheten til å prøve ut oppdateringen i sandkassemiljøet ditt, før den tas i bruk i produksjonsmiljøet. Tidlig tilgang gir deg også muligheten til å oppleve de nye funksjonene på forhånd, slik at du trygt kan distribuere dem til alle brukerne dine.

Hvordan aktiverer jeg funksjonene for tidlig tilgang i et miljø?

Hvis du bruker Dynamics 365 for Customer Engagement-appene (Sales, Service, Marketing og Field Service), kan du aktivere forhåndsversjonsfunksjonene fra administrasjonssenteret for Power Platform.

Mer informasjon vil bli gitt i juli.

Hvis du bruker Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail, kan du aktivere forhåndsversjonsfunksjonene via Første versjon-appen i Lifecycle Services.

Mer informasjon vil bli gitt i juli.

Hvilke miljøer kan jeg forhåndsvise funksjonene i?

Du kan velge å forhåndsvise funksjonene i et av sandkassemiljøene dine. Hvis du har Dynamics 365 for Customer Engagement-appene, kan du forhåndsvise funksjonene i produksjonsmiljøer i tillegg til i sandkassemiljøene.

Vi anbefaler sterkt å forhåndsvise disse funksjonene i et sandkasse- eller prøveversjonsmiljø før de distribueres til produksjon. For å få fullt utbytte av de nye funksjonene foreslår vi at du oppretter en kopi av det gjeldende produksjonsmiljøet eller den gjeldende databasen (for Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail), som et test- eller sandkassemiljø for å prøve ut de nye funksjonene og opplevelsene.

Hvilke funksjoner og opplevelser er tilgjengelige for tidlig tilgang?

Funksjonene og opplevelsene for tidlig tilgang er oppført i Dynamics 365-planen for lanseringsbølge 2 for 2019 og lanseringsbølge 2 for Power Platform 2019. Ved å velge funksjonene for lanseringsbølge 2 for 2019 får du muligheten til å prøve ut de nye funksjonene på Dynamics 365 for Customer Engagement-plattformen og i de tilhørende appene (Sales, Service, Marketing og Field Service), i Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail.

Hvordan rapporterer jeg feil i funksjoner for tidlig tilgang?

Du må følge gjeldende fremgangsmåte for rapportering av feil via kundestøtte for Microsoft Dynamics 365. Vi prioriterer og løser blokkeringsfeil før vi distribuerer oppdateringen i produksjonen.

Hva skjer med disse forhåndsversjonsfunksjonene i oktober 2019?

Forhåndsversjonsfunksjonene blir generelt tilgjengelige 1. oktober 2019, og som standard vil de bli distribuert i alle kundemiljøer i løpet av oktober. I de kommende månedene publiseres den spesifikke datoen for når funksjonene aktiveres for hvert område.

Hvordan blir funksjonene for tidlig tilgang distribuert i produksjonen?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: I løpet av oktober 2019 blir alle miljøer slått «på» for å motta funksjonene for lanseringsbølge 2 for 2019. Oppdateringene blir distribuert i dine miljøer automatisk basert på vår prosess for sikker distribusjon (SDP). Hvis du vil aktivere funksjonene for lanseringsbølge 2 for 2019 før oppdateringen når ditt område, kan du aktivere oppdateringene selv ved å velge forhåndsversjonen mellom 2. august 2019 og datoen ditt område etter planen får aktivert funksjonene. Alle forekomster vil imidlertid ha funksjonene for lanseringsbølge 2 for 2019 aktivert innen slutten av oktober 2019.

  Denne gradvise utrullingen er et siste sikkerhetstiltak for å fange opp eventuelle potensielle problemer når vi implementerer endringene på alle forekomster. Samme fremgangsmåte benyttes for vanlige sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer. I de kommende månedene publiseres den spesifikke datoen for når funksjonene aktiveres for hvert område.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: Du kan konfigurere dags- og tidsvinduene for vedlikehold i Lifecycle Services (LCS). Du mottar en e-postmelding hvis velger å motta LCS-varslinger. Du kan velge angitt sandkassenivå 2 for oppdateringen. Sandkassemiljøet oppdateres etterfulgt av produksjonsmiljøet. Du får fem arbeidsdager til testing og validering. Se Vanlige spørsmål om oppdatering av én versjonstjeneste for mer informasjon.

Gjelder utgivelsen av lanseringsbølge 2 for 2019 for lokale versjoner?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: Oppdateringen gjelder ikke for lokale kunder. Utgivelsen av lanseringsbølge 2 for 2019 gjelder både for kunder av den kommersielle skyen og skyen for offentlig sektor.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: Lanseringsbølge 2 for 2019 er også tilgjengelig lokalt. Du kan velge å forhåndsvise de nye funksjonene på samme måte som på nettet.

Hvordan sikrer Microsoft påliteligheten til disse funksjonene?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: Kvaliteten på utgivelsene er avgjørende for å sikre at kundene er tilfredse. Kvaliteten håndteres på mange ulike måter ved utgivelsen til vår global målgruppe.

  Vi begynner prosessen med en rekke automatiserte og manuelle tester på tvers av en rekke ulike scenarioer. Deretter går vi videre til kundegruppene i flere områder som deltar i First Release-appen vår. Disse kundene tar i bruk FastTrack-appen for å validere nøkkelscenarioer i buildene som er planlagt for distribusjon.

  Dette etterfølges av en solid SDP-prosess (sikker distribusjonsprosess) som faser inn distribusjoner i løpet av flere uker, og ruller ut endringer på tvers av hele kundegruppen. SDP-prosessen gjør det mulig å fortsette å validere og overvåke utgivelsen mens den pågår, samtidig som integrerte reparasjoner kan utføres, om nødvendig. Dette gir muligheten til å håndtere eventuelle problemer raskt, og oppdatere en build før den når ut til flere kunder.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: Vi sikrer kvaliteten på utgivelsen ved å følge et grunnleggende prinsipp som aktiveres gjennom en rekke progressive, strenge og automatiserte valideringer, som beskrevet i Standard and First release service updates (bare tilgjengelig på engelsk).

Hvis jeg har flere spørsmål eller tilbakemelding, hvor kan jeg legge inn disse?

Hvis du har spørsmål eller tilbakemelding, anbefaler vi at du deltar i diskusjonen på forumet for utgivelsesstøtte (Release Readiness) i Dynamics 365-fellesskapet.

Obs!

Lanseringsbølge 1 for 2019 ble kalt produktmerknader for april 2019. Den nye navnet skal tydeliggjøre utviklingen i den nye lanseringsplansyklusen.