Tidsplan for Dynamics 365-utgivelse

Dette emnet inneholder informasjon om Dynamics 365-utgivelsen som lanseres i april 2019.

Viktige milepæler for Dynamics 365-utgivelsen i april 2019

Milepæl Dato Beskrivelse
Tilgjengelige produktmerknader 21. januar 2019 Finn ut mer om nye funksjoner på tvers av Dynamics 365 og Power-plattformen.
Forhåndsvisning er tilgjengelig 1. februar 2019 Prøv nye funksjoner i oppdateringen for april 2019 før de blir innlemmet i produksjonen. Finn ut mer under Vanlige spørsmål senere.
Oppdateringer til produktmerknader 21. februar 2019 Oppdateringer i produktmerknader med andre apper og funksjoner.
Virtuell lanseringshendelse 2. april 2019 Hør fra James Phillips, Alysa Taylor og produktlederne mens de forhåndsviser nyheter. Registrer deg nå
Generell tilgjengelighet 5. april 2019 April 2019-oppdateringen er tilgjengelig for produksjonsdistribusjon. Finn ut mer

Produktmerknader gir tidlig innsyn

21. januar 2019 ble produktmerknadene for April 2019-utgivelsen publisert med den første listen over alle funksjonene vi leverer som en del av Dynamics 365 og Power Platform. 21. februar 2019 ble produktmerknadene oppdatert med nye programmer og funksjoner som er tilgjengelige i april 2019-utgivelsen.

Legg til et bokmerke på denne URL-adressen (https://aka.ms/businessappsreleasenotes) for å få tilgang til produktmerknadene.

Tidlig tilgang via forhåndsvisninger

Fra og med 1. februar 2019 aktiverer vi April 2019-funksjonene som en forhåndsvisning som kundene kan prøve ut i et ikke-produksjonsmiljø før funksjonene distribueres i produksjonen. I produktmerknadene fremheves listen over funksjoner som blir tilgjengelige i forhåndsvisningen.

Hvis du bruker appene i Dynamics 365 for Customer Engagement (Sales, Service og Marketing), sjekker du denne artikkelen for å vise listen over tilgjengelige funksjoner for enkel tilgang samt hvordan du velger forhåndsvisningen.

Hvis du bruker Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail, sjekker du denne bloggen for å finne listen over forhåndsvisningsfunksjoner.

Vanlige spørsmål

Hvorfor bør jeg aktivere og teste ut forhåndsvisningen på forhånd?

Som en del av den nye Dynamics 365-utgivelsesfrekvensen distribuerer vi to store oppdateringer per år – i april og oktober – til alle kundene. Ved hjelp av forhåndsvisningen får du muligheten til å prøve ut oppdateringen i sandkassemiljøet ditt, før den tas i bruk i produksjonsmiljøet. Forhåndsvisningen gir deg også muligheten til å oppleve de nye funksjonene på forhånd, slik at du trygt kan distribuere dem til alle brukerne dine.

Hvordan aktiverer jeg forhåndsvisningsfunksjonene i et miljø?

Hvis du bruker Dynamics 365 for Customer Engagement-appene (Sales, Service og Marketing), kan du aktivere forhåndsvisningsfunksjonene fra administrasjonssenteret for Power Platform.

Aktivere forhåndsvisningsfunksjonene i administrasjonssenteret for Power Platform

Aktivere forhåndsvisningsfunksjonene i administrasjonssenteret for Power Platform

Hvis du bruker Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail, kan du aktivere forhåndsvisningsfunksjonene via First Release-programmet i Lifecycle Services.

Aktivere forhåndsvisningsfunksjoner i Lifecycle Services

Vær oppmerksom på at terminologien og innholdet som brukes i dette skjermbildet, er under utarbeidelse og kan bli endret.

Hvilke miljøer kan jeg forhåndsvise funksjonene i?

Du kan velge å forhåndsvise funksjonene i et av sandkassemiljøene dine. Hvis du har Dynamics 365 for Customer Engagement-appene, kan du forhåndsvise funksjonene i produksjonsmiljøer i tillegg til i sandkassemiljøene.

Vi anbefaler sterkt å forhåndsvise disse funksjonene i et sandkasse- eller prøveversjonsmiljø før de distribueres til produksjon. For å få fullt utbytte av de nye funksjonene foreslår vi at du oppretter en kopi av det gjeldende produksjonsmiljøet eller den gjeldende databasen (for Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail), som et test- eller sandkassemiljø for å prøve ut de nye funksjonene og opplevelsene.

Hvilke funksjoner og opplevelser er tilgjengelig for forhåndsvisning?

Forhåndsvisningsfunksjonene og -opplevelsene vises i April 2019-produktmerknadene. Ved å aktivere April 2019-forhåndsvisningen får du muligheten til å prøve ut de nye funksjonene på Dynamics 365 for Customer Engagement-plattformen og i de tilhørende appene (Sales, Service og Marketing), i Dynamics 365 for Finance and Operations eller i Dynamics 365 for Retail.

Hvordan finner jeg ut om forhåndsvisning er aktivert for April 2019-utgivelsen i miljøet mitt?

Hvis du har kjøpt Dynamics 365 for Customer Engagement-appene, finner du forhåndsvisningsmiljøene på én av følgende måter:

 • Administratorer har tilgang til administrasjonssenteret for Power Platform for å se om forhåndsvisningen er aktivert for et bestemt miljø.

  Aktivere forhåndsvisningsfunksjonene i administrasjonssenteret for Power Platform

 • Brukere kan se "April 2019 (forhåndsvisning)" på Om-siden for miljøet.

  Om-siden for et miljø

Hvis du har kjøpt Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail, kan du se tilgjengeligheten for forhåndsvisningen (First Release) i handlingssenteret i Lifecycle Services, som vist nedenfor.

Handlingssenteret i Lifecycle Services

Vær oppmerksom på at terminologien og innholdet som brukes i dette skjermbildet, er under utarbeidelse og kan bli endret.

Hvordan slår jeg av forhåndsvisningsfunksjonene når forhåndsvisningen er aktivert?

Hvis du vil velge bort en forhåndsvisning, kan du rulle tilbake forhåndsvisningsforekomsten. Hvis du har kjøpt Dynamics 365 for Customer Engagement-appene, kan du tilbakestille forhåndsvisningsmiljøet til fabrikkinnstillingene eller gjenopprette til en tidligere sikkerhetskopi. Det er ikke mulig å deaktivere forhåndsvisningsfunksjonene i et eksisterende miljø. Hvis du har kjøpt Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail, kan du gjenopprette eller distribuere databasen i miljøet på nytt.

Hvordan rapporterer jeg feil i forhåndsvisningsmiljøet?

Du må følge gjeldende fremgangsmåte for rapportering av feil via Microsoft Dynamics 365-kundestøtten. Vi prioriterer og løser blokkeringsfeil før vi distribuerer oppdateringen i produksjonen.

Hva skjer med disse forhåndsvisningsfunksjonene i april 2019?

Forhåndsvisningsfunksjonene blir generelt tilgjengelige 5. april 2019, og som standard vil de bli distribuert i alle kundemiljøer i løpet av april.

Hvordan distribueres April 2019-utgivelsen til alle kunder?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: I løpet av april blir alle miljøer slått "på" for å motta April 2019-funksjonene. Oppdateringene blir distribuert i dine miljøer automatisk basert på vår SDP-prosess (Safe Deployment Process). Hvis du vil aktivere funksjonene for april 2019 før oppdateringen når ditt område, kan du aktivere oppdateringene selv ved å velge forhåndsvisningen mellom 1. februar 2019 og datoen ditt område etter planen får aktivert funksjonene. Alle forekomster vil imidlertid ha april 2019-funksjonene aktivert innen slutten av april. Hvis du vil vise listen over funksjoner og hvordan du velger funksjonene, kan du se her.

  Denne gradvise utrullingen er et siste sikkerhetstiltak for å fange opp eventuelle potensielle problemer når vi implementerer endringene på alle forekomster. Samme fremgangsmåte benyttes for vanlige sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer. I de kommende månedene publiseres den spesifikke datoen for når funksjonene aktiveres for hver kunde.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: Du kan konfigurere dag og tidsvinduer for vedlikehold i Lifecycle Services (LCS). Du mottar en e-postmelding hvis velger å motta LCS-varslinger. Du kan velge angitt sandkassenivå 2 for oppdateringen. Sandkassemiljøet oppdateres etterfulgt av produksjonsmiljøet. Du får fem arbeidsdager til testing og validering. Se Vanlige spørsmål om oppdatering av én versjonstjeneste for mer informasjon.

Gjelder April 2019-utgivelsen for lokale versjoner?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: Oppdateringen gjelder ikke for lokale kunder. April 2019-utgivelsen gjelder både for kunder av den kommersielle skyen og Government-skyen.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: April 2019-utgivelsen gjelder også for lokale distribusjoner. Du kan velge å forhåndsvise de nye funksjonene på samme måte som på nettet.

Hvordan sikrer Microsoft påliteligheten til disse funksjonene?

 • Dynamics 365 for Customer Engagement-apper: Kvaliteten på utgivelsene er avgjørende for å sikre at kundene er tilfredse. Kvaliteten håndteres på mange ulike måter ved utgivelsen til vår global målgruppe.

  Vi begynner prosessen med en rekke automatiserte og manuelle tester på tvers av en rekke ulike scenarioer. Deretter går vi videre til kundegruppene i flere områder som deltar i First Release-programmet vårt. Disse kundene tar i bruk FastTrack-programmet til å validere nøkkelscenarioer i buildene som er planlagt for distribusjon.

  Dette etterfølges av en solid SDP-prosess (sikker distribusjonsprosess) som faser inn distribusjoner i løpet av flere uker, og ruller ut endringer på tvers av hele kundegruppen. SDP-prosessen gjør det mulig å fortsette å validere og overvåke utgivelsen mens den pågår, samtidig som integrerte reparasjoner kan utføres, om nødvendig. Dette gir muligheten til å håndtere eventuelle problemer raskt, og oppdatere en build før den når ut til flere kunder.

 • Dynamics 365 for Finance and Operations eller Dynamics 365 for Retail: Vi sikrer kvaliteten på utgivelsen ved å følge et grunnleggende prinsipp som aktiveres gjennom en rekke progressive, strenge og automatiserte valideringer, som beskrevet i Standard and First release service updates (bare tilgjengelig på engelsk).

Hvis jeg har flere spørsmål eller tilbakemelding, hvor kan jeg legge inn disse?

Hvis du har spørsmål eller tilbakemelding, anbefaler vi at du deltar i diskusjonen på forumet for utgivelsesstøtte (Release Readiness) i Dynamics 365-fellesskapet.