Beskrivelse av formler for å telle forekomstene av tekst, tegn og ord i Excel

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder og beskriver formler som beregner følgende:

 • Antall forekomster av en tekststreng i et celleområde.
 • Antall forekomster av et tegn i én celle.
 • Antall forekomster av et tegn i et celleområde.
 • Antall ord (eller tekststrenger) atskilt med et tegn i en celle.

Mer informasjon

Formel for å telle antall forekomster av en tekststreng i et område

=SUMMER(LENGDE(område)-LENGDE(BYTT.UT(område"tekst","")))/LENGDE("tekst")

Hvor området er det aktuelle celleområdet og "tekst" erstattes av den bestemte tekststrengen du vil telle.

Obs!

Formelen ovenfor må angis som en matriseformel. Hvis du vil skrive inn en formel som en matrise i Excel for Windows, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis du vil skrive inn en formel som en matrise i Excel for Macintosh, trykker du KOMMANDO+RETUR.

Formelen må deles på lengden til tekststrengen fordi summen av tegnlengden for området reduseres med et multiplum av hver forekomst av tekststrengen. Denne formelen kan erstatte alle senere formler i denne artikkelen, bortsett fra formelen for å telle antall ord i en celle.

Eksempel 1: Telle antall forekomster av en tekststreng i et område

 1. Start Excel, og åpne deretter en ny arbeidsbok.

 2. Skriv inn følgende på ark1:

  A1: Fruit
  A2: apple,apple
  A3: orange
  A4: apple,orange
  A5: grape
  A6: orange,grape
  A7: grape, apple
  A8: =SUM(LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"apple","")))/LEN("apple")
  

  Verdien av celle A8 er 4 fordi teksten "eple" vises fire ganger i området.

Formel for å telle antall forekomster av ett enkelt tegn i én celle

=LENGDE(celle_ref)-LENGDE(BYTT.TIL(celle_ref"a",""))

Der celle_ref er cellereferansen, og "a" er erstattet av tegnet du vil telle.

Obs!

Denne formelen trenger ikke å angis som en matriseformel.

Eksempel 2: Telle antall forekomster av et tegn i én celle

Bruk de samme dataene fra det foregående eksemplet, forutsatt at du vil telle antall forekomster av tegnet "p" i A7. Skriv inn følgende formel i celle A9:

A9: =LEN(A7)-LEN(SUBSTITUTE(A7,"p",""))

Verdien for celle A9 er 3 fordi tegnet "p" vises tre ganger i A7.

Formel for å telle antall forekomster av ett enkelt tegn i et område

=SUMMER(LENGDE(område)-LENGDE(BYTT.UT(område"a","")))

Hvor området er det aktuelle celleområdet, og "a" erstattes av tegnet du vil telle.

Obs!

Formelen ovenfor må angis som en matriseformel. Hvis du vil skrive inn en formel som en matriseformel i Excel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

Eksempel 3: Telle antall forekomster av et tegn i et område

Bruk de samme dataene fra det foregående eksemplet. forutsatt at du vil telle antall forekomster eller tegnet "p" i A2:A7. Skriv inn følgende formel i celle A10:

A10: =SUM(LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"p","")))

Obs!

Formelen ovenfor må angis som en matriseformel. Hvis du vil skrive inn en formel som en matriseformel i Excel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

Verdien av celle A10 er 11 fordi tegnet "p" vises 11 ganger i A2:A7.

Formel for å telle antall ord atskilt med et tegn i en celle

=HVIS(LENGDE(TRIMME(celle_ref)=0,0,LENGDE(celle_ref)-LENGDE(BYTT.UT(cell_ref,tegnkode,""))+1)

Der cell_ref er cellereferansen, og char er tegnet som skiller ordene.

Obs!

Det er ingen mellomrom i formelen ovenfor; flere linjer brukes bare til å tilpasse formelen inn i dette dokumentet. Ikke ta med mellomrom når du skriver det inn i cellen. Denne formelen trenger ikke å angis som en matriseformel.

Eksempel 4: Telle antall ord atskilt med et mellomrom i en celle

Hvis du vil telle antall ord i en celle der ordene er atskilt med et mellomrom, gjør du følgende:

 1. Start Excel, og åpne deretter en ny arbeidsbok.

 2. Skriv inn følgende på ark1:

  A1: The car drove fast
  A2: =IF(LEN(TRIM(A1))=0,0,LEN(TRIM(A1))-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))+1)
  

Formelen i celle A2 returnerer en verdi på 4 for å gjenspeile at strengen inneholder fire ord adskilt med mellomrom. Hvis ord er atskilt med flere mellomrom, eller hvis ord starter eller slutter med et mellomrom, spiller det ingen rolle. TRIM-funksjonen fjerner ekstra mellomrom og start- og sluttmellomrom i teksten i cellen.

I Excel kan du også bruke en makro til å telle forekomstene av et bestemt tegn i en celle eller et celleområde.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du teller teksttilfeller, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):

89794Slik bruker du Visual Basic for Applications til å telle forekomstene av et tegn i et utvalg i Excel