Tips om DLP-policyer i sikkerhets-og Samsvars senteret fungerer ikke i OWA/Outlook

Obs!

Office 365 ProPlus får nytt navn og heter nå Microsoft 365-apper for enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon om denne endringen, kan du lese dette blogginnlegget.

Opprinnelig KB-nummer:   4229971

Symptomer

Policy tips for policyer for hindring av tap av data (HINDRING) som er opprettet i sikkerhets-og Samsvars senteret for Office 365, fungerer ikke i Microsoft Outlook eller Outlook Web App (OWA).

Årsak

Dette problemet oppstår fordi et policy tips bare kan aktiveres på ett av følgende steder:

  • Sikkerhets-og Samsvars senter
  • Exchange Online

Løsning

Hvis du vil vise Unified DLP policy-tips, kan du bruke ett av følgende alternativer i Exchange Online:

  • Deaktiver alle transport regler som inneholder Varsle avsenderen med en policy for å ti for hendelse.
  • Fjern handlingen Varsle avsenderen med en policy som ti   fra alle transport regler.

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.