In-Place eDiscovery preview er ikke tilgjengelig for elementer i inaktive Exchange Online-postbokser

Opprinnelig KB-nummer:   2989744

Problem

Når du prøver å forhåndsvise resultatene av et In-Place eDiscovery-søk i Exchange Online, vises ikke forhåndsvisning av meldinger når du velger elementer i inaktive postbokser. I tillegg får du en feilmelding som ligner på følgende:

Forespørselen kan ikke fullføres. Prøv å sende meldingen på nytt.

Løsning

Hvis du vil omgå dette problemet, kopierer du resultatene av søket til oppdagingspostboksen, og deretter viser du resultatene fra postboksen.

Status

Dette er et kjent problem. Vi arbeider med å løse dette problemet og publiserer mer informasjon i denne artikkelen når denne informasjonen blir tilgjengelig.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer In-Place eDiscovery, kan du se EDiscovery på stedet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kopierer søkeresultater til oppdagingspostboksen, kan du se Kopiere eDiscovery-søkeresultater til en søkepostboks.

Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.