IgnoreLegalHold er ikke tilgjengelig eller fungerer ikke for Exchange Online-brukerobjekter

Bryteren IgnoreLegalHold angir om du vil ignorere en brukers status for juridisk vent. Denne parameteren er ikke tilgjengelig for disse kommandoene:

  • Deaktiver-post boks
  • Fjern post boks
  • Deaktiver-MailUser
  • Fjern-MailUser

Hvis du vil fjerne eller deaktivere en post boks på vent permanent, fjerner du post boksen fra sperringen. Før du gjør dette, kan du kontakte samsvars sjef, arkiv behandlings team eller juridisk avdeling for å forstå organisasjonens policyer og krav vedrørende sperringer. Hvis du vil ha mer informasjon om sperrings identifikasjon, kan du se identifisere en sperring på en Exchange-postboks.