Tomme administrerte mapper forsvinner i Exchange Online

Hvis du bruker administrerte mapper i Exchange Online, legger du merke til at noen av de tomme under mappene har forsvunnet. Denne virkemåten er tiltenkt. Når den forvaltede mappe assistenten kjører, slettes alle tomme under mapper for en administrert mappe.

Hvis for eksempel under mappen *Britta i følgende bane er tom, vil assistenten for forvaltede mapper slette den:

\Managed Folders\Work in Progress\*Britta

Hvis alle under mappene for en administrert mappe på øverste nivå slettes, slettes også mappen på øverste nivå sammen med den tilknyttede post boks policyen for forvaltede mapper.

Forvaltede mapper er en eldre funksjon fra MRM-1,0 som er avverget i Microsoft Exchange Server 2013. Vi anbefaler at du ikke lenger bruker denne funksjonen.